RO     HU     EN

Lelkigondozói kurzus-Marosvásárely 2021 január 28-31

Fülöp kurzus- Marosvásárhely 2021 március 19-21

Fülöp kurzus- Csíkszereda 2021 április 23-25

Isten válasza az élet nagy kihívásaira- Marosvásárhely május 7-9

Fülöp kurzus- Csíkcsícsó 2021 május 14-16

Isten válasza az élet nagy kihívásaira- Marosvásárhely július 2-4

Megkülönböztetés kurzus - Marosvásárhely július 29 - augusztus 1

Fülöp Kurzus - Marosvásárhely október 22 - 24

Lelkigondozói kurzus - Marosvásárhely 2021 december 9 - 12

 

 

Lelkigondozói kurzus - Marosvásárhely 2021 december 9 - 12

F.V.

A kurzus által sikerült felismernem azt, hogy az életemben én is mennyi negatív és sértő kijelentést kaptam, a személyemre, a nőiességemre, és hogy sérüléseket okoznak nekem, viszont azt is megértettem, hogy Jézus nevében ezeknek ellene tudok mondani, és Jézus az, aki gyógyítgat már régóta ezekből. Tudom, hogy a teljes gyógyuláshoz meg kell bocsátanom a személyeknek, akik sérüléseket okoztak nekem. Rájöttem, hogy a csalódások és gyásszal teli pillanatok az életemben sosem Istentől voltak.

 

L. I.

A kurzus rávilágított arra, hogy egy életen keresztül mennyi sérülést, fájdalmat és bűnt összehalmozunk, és ezt hordozzuk, mint egy púpot. Sajnos otthonról, a szüleimtől is kaptam sérüléseket anélkül, hogy szándékosan akarták volna ezt. Felismertem mennyi okkult bűnös és babonás hiedelmeket gyakoroltam az életemben és azt hittem, hogy ezek Istennel kapcsolatosak pedig ezek által egyre inkább eltávolodtam Istentől. Hálás vagyok, hogy ezeket a kapukat, amit az ellenségnek kinyitottam, be tudtam zárni Jézus nevében.

 

M.B.

Örvendek, hogy sikerült felismernem az életemben a gyökér sérüléseimet, rájöttem, hogy ezeket belevittem minden kapcsolatomba, barátiba, családiba és mennyire negatívan befolyásolta az egész életemet. Meg kellett bocsánatom azoknak, akik ezeket a sérüléseket okozták nekem, és magamnak is azért, hogy ebből kifolyólag én is sokszor bántottam másokat.

K.N.

Habár már lassan 30 éve döntöttem az Úr mellett, rájöttem, hogy sajnos még vannak hiányosságaim. Isten különböző módszerekkel gyógyítgatott már eddig is, de most tiszta lett számomra, hogy a gyógyulásom az én személyes döntésemtől függ elsősorban. Abban a pillanatban, ahogy döntöttem, többé már nem fog sodorni magával az a sok helytelen magatartás forma, ami eddig volt az életemben. Az önsajnálat csak rombol és megakadályozza az én gyógyulásomat.

 

Ifj. L. I.

Jó volt megtapasztalni, hogy azzal a személlyel, aki a legmélyebb sérüléseket okozta az életemben, mivel egy ideje megbocsátottam neki, elindult a gyógyulási folyamat. Számomra teljesen új értelmet nyert a megbocsájtás, azáltal, hogy megértettem, hogy más nem kell bocsánatot kérjen tőlem ahhoz, hogy én megbocsátsak neki, és a gyógyulás úgyis helyreáll az életembe. Azonban a kiengesztelődéshez kell mind a két személy döntése.

 

Fülöp Kurzus - Marosvásárhely október 22 - 24

 

Számomra a kurzus olyan volt, mint amikor bambulásból tisztul ki az ember szeme.

Kaptam egy olyan szemüveget, aminek a lencséje, és a kerete szeretetből lett összeforrasztva.

Meggyógyultam mindabból ami engem fogvatartott, és a legnagyobb igazsággal a szívemben, sétáltam haza.  B. A.

 

A kurzuson egyik megtapasztalás által sikerült végre megértenem, hogy mekkora öröm az, hogy Jézus valóban meghalt értem a kereszten. Nem sajnálnom kell ezt, hanem élnem kell ezzel a lehetőséggel, hogy minden gyengeségemet és bűnöm árát kifizette. Ima által kaptam egy bátorítást és útmutatást, hogy Isten mire hív el engem, milyen nagyszerű tervei vannak velem.  M. A.

 

Sok belső harcom és vivódásom volt, mindig úgy gondoltam, hogy ezeket egyedül  kell megoldanom. A Fülöp kurzuson, egy ima által megértettem, hogy nekem van egy szövetségesem aki akar segíteni minden harcomban, és ez maga Isten. Nagyon jó volt megtapasztalni a Szentlélek jelenlétét az Ő közelségét és az Ő szeretetét. Megértettem milyen fontos tartozni egy közösséghez és el is határoztam hogy fogok járni a helyi ifjúsági közösségbe.  B. L.

 

Nagyon sokáig egy „jó kereszténynek” gondoltam magam, azonban rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így történik.  Ígyekeztem a kis elvárásokat, imát templomba járást elvégezni, és sokszor úgy éreztem, hogy ezért Isten igenis köteles nekem segíteni ha valami nehézségem akad. Bárcsak eddig is tudtam volna úgy imádkozni Istenhez mint egy jó baráthoz. Megértettem, hogy az Ő Szentlelke által mennyire közel van, segít és vigasztal. Nagyon szeretnék beilleszkedni egy közösségbe és Istennel a kapcsolatomat megváltoztatni.   P. A.

 

Rengeteget épült az Istennel való kapcsolatom ezen a lelkigyakorlaton. Jó volt megérteni, hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy mennyire közel van, mennyire meg akar ajándékozni nap mint nap. Szeretném ezentúl tudatosabban kérni, hogy jöjjön közel hozzám és legyen velem minden döntésemben, az életem minden pillanatában.  N. A.

 

Ezen a hétévégén értettem meg a megváltást igazából, Jézus Krisztusnak azt az áldozatát amit értem is tett, és hogy Isten örök szeretettel szeret engem, és nem szabad teret adnom a vádlásoknak. Reggel olyan örömmel ébredtem, hogy táncra perdültem. Hihetetlen ez az öröm, ez az elfogadás és ajándék Isten részéről. Sikerült átadnom neki egy olyan terhet, aggodalmat amit kiskorom óta hordozok, és így megtalálni a békességet, tudom, hogy Isten az aki gondoskodik.  F. V.

 

 

Megkülönböztetés kurzus - Marosvásárhely július 29- augusztus 1

L. I.

Megértettem nagyon sok mindent, különösen, hogy miért van bennem sokszor annyi össze vissza gondolat és, hogy ez kitől ered és miként hat rám. Mostmár ismerem, hogy  a gonosz milyen módon próbálkozik az életemben és hogy tudjam ezeket a kisértéseket elhárítani, kivédeni. Tudom, hogy Jézus terve velem az , hogy elvezessen az üdvösségre, azáltal is, hogy ne ragaszkodjak  a földi dolgaimhoz.

 

K.S.

Különösen hálás vagyok, hogy erre a kurzusra a feleségemmel jöhettem el, és úgyanazokat tapasztalhatuk meg, és ezáltal megerősödött a házasságunk, és ketten tudtunk új elhatározásokat  hozni az életünkben. Mindenkit bátorítok, ha teheti párjával jöjjön. Itt rájöttem, hogy minden pillanatnyi döntésemet annak fényében akarom meghozni, hogy ez engem az életszentség utamon megőrízzen, és előbbre vigyen.

 

K. R.

Felismertem az életemben, hogy rengeteg apró kis hazugságot szoktam mondani,  bár keresztény vagyok, ezt mégis megengedtem az életemben. Most azonban elhatároztam, hogy mivel én Jézushoz tartozok, ezt nem akarom többet megengedni az életemben.

 

Sz. D.

Mostmár tudom, hogy Isten azért engedi meg az életemben a kihivásokat és nehézségeket hogy ne kényelmesedjek el. Ő engem mindig jó formában akar tartani, különösen lelkileg. Felismertem én is az apróbb bűneimet az életben, és sikerült le is tegyem öket.

 

 

Isten válasza az élet nagy kihívásaira- Marosvásárhely július 2-4

 

K. Cs.

Megértettem, hogy a legnagyobb ellenségem nekem a stressz és a félelem.Ez rendszeresen maga alá szokott gyűrni,  és szószerint megbénít. Ezen változtatnom kell. Ezt a rengeteg energiát másra kell fordítanom. Eldöntöttem, hogy milyen változásokat kell hoznom ezért.

S. Á.

Régóta keresem Istent, sok üres kört lefutottam, miközben Ö itt volt közel hozzám. Mindig úgy elhárítottam a gondolatot, hogy Isten tényleg szeret engem, mintha ez mindenkinek szólna csak nekem nem. De egy történet hallatán, Istennek sikerült meggyőzni engem, hogy én valóban az Ő szeretett gyermeke vagyok, és Ő velem van minden napon a világ végezetéig. Eldőntöttem, hogy nem  fogok ezután az érzelmeimre támaszkodni, hanem egyedül  Isten igéreteire és az Ő igazságaira.

T. I.

Rájöttem, hogy fontos megvizsgálnom, hogy mi az oka annak ha stresszes vagyok és ideges, és ne vesztődjek el a részletekbe, hanem orvosoljam az okát, ha fáradtság azt,  vagy ami kiborít, arra figyeljek oda. Mindehez azonban fontos, hogy én tudjam ki vagyok, Isten számára ki vagyok, és akkor nem mások mondják meg mit kellene tegyek,  hanem én fogok tudni dönteni szabadon.  Eldőndöttem, hogy  jobban fogok bízni Istenben, és nem fogok negatív kijelentéseket mondani magamról és másokról.

B. R.

Szomórúan ismertem fel, hogy nem élt bennem az, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok. A kis ajándék segítségével amit kaptam, újból megértettem és ez valóban a szívembe vésődött. Eldőntöttem, hogy nem fogom sajnálgatni magam ezentúl, és nem engedek teret a félelemnek az életemben.  Oda figyelek az időbeosztásomra, és nem fogom az egész életemet munkával kitölteni, hanem több időt szánok a családomra.

K. Zs.

Újra és újra megerősödtem abban,  hogy bármiről legyen szó, gyerekek, házasság, vezetés, bármitől elkezdve, mindenre a válasz Jézus. Ha a napi imaidőm, és Istenre szánt időm megvan, akkor mindenre van türelmem, nem kiabálok. Fontos megharcolnom ezt, mert amikor ez elmarad, minden más bukik.  Nem akarok többet a hazug gondolatoknak teret adni az életemben, hanem ezt időben felismerve ellene akarok mondani, Isten igazságait megvallva. Érzek egy szomjúságot a Szentírással kapcsolatban, szeretném ismerni és használni Isten igéjét.

 

Fülöp kurzus- Csíkcsícsó 2021 május 14-16

B.K.

Három dolog maradt meg a kurzusból, az első, mikor felismertem, hogy nekem van egy bűnős természetem. A második az, hogy Jézus melett valóban el kell köteleznem magam, eddig úgymond egy demo életet éltem, de ezentúl valóban élesbe megy minden. A harmadik pedig a Szentléleknek a megtapasztalása, ami egy olyan hihetetlen állapot, hogy egyfolytába azt szeretnéd érezni, teljes nyugodtság, lebegő állapot, ami útán teljesen jól vagy, erőd van, öröm van a szívedben. És mostmár tudom, hogy felekezetemtől függetelenül akarok tartózni egy Krisztusi közösséghez.

 

R.J.

Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a kurzuson Isten új testvérekkel ajándékozott meg engem. A Szentlélek valóban képes olyan tisztánlátást adni, minden kérdésre ha tényleg  rá hagyatkozunk teljes szívből. Ezek a megoldások nagyon sokszor nem úgy jönnek, mint ahogy mi elképzeljük , hanem más formába, de sokkal jobban. Én is csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tartozzunk egy Krisztusi közösséghez, mert a közösségnek tényleg hatalmas megtartó ereje van.

K.E.

Nagyon sokszor tapasztaltam az  életben, hogy egy feladat előtt, gyomoridegem van, izgulok és olyankor imádkozom és hívom a Szentlelket és tapasztalom, hogy minden megszűnik, és erőt kapok.

Azt is megértettem ,hogy a jó Isten nagyon sokszor minket embereket használ arra, hogy jót tegyen.

Erősen nagy szüksége van mindenkinek egy ilyen kurzusra, úgy ahogy nekem is az volt , és mindenkit csak bíztatni tudok, hogy tartozzon valahova, egy közösségbe.

G.T.

Nagyon hiteles volt számomra ez az öröm, amit itt annyi ember szívébe láttam. Én 3o éve tértem meg, és igazából most jutott el az eszemből a szívemig az örömhír, és megértettem, hogy Isten valóban úgy szeret engem, mint az Ő kislányát, akinek a számára én vagyok a legszebb. Megerősödtem abban is, hogy van kiút Istennél a testi betegségekből is. Különösen is ez a covid időszak után látom a fontosságát a közösségnek, hogy személyes kapcsolatokat éljünk meg.

N.E.

Eddig úgy eléggé meg voltak ezek a dolgok, hogy kereszthalál s megváltás s mind így…de azt, hogy valaki szeretetből, az egyszülött fiát, értünk odaadja…Én anyaként végigmérlegeltem, hogy képes lennék-e erre? Öszintén..lehet nem. Sok gondolkozás után jutottam el,hogy talán igen ha minden ezen múlna..de akkor is az Atya szeretete, értünk ezt megtenni, hihetetlen volt, hogy ezt  végre megértettem.

S.A.

Nagyon sok MIÉRT kérdésem volt a kurzus elején. Miért van halál, betegség és hasonlók. Megkaptam mindenre a választ. Ahoz, hogy megértsem, hogy a MIÉRT nem lényeges, fontosabb a HOGYAN?? A Szentlélek segített azonban megértetni, hogy a HOGYAN sem lényeges, az az Ő dolga. Ha mi valóban akarjuk a megváltást, nincs MIÉRT, és nincs is HOGYAN, Isten gondoskodik. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem.

 

 

 

Isten válasza az élet nagy kihívásaira- Marosvásárhely május 7-9

K.R.

Megértettem, hogy bármilyen élethelyzetbe  kerüljek, bármekkora  gond, fájdalom, sérelem  érjen, nem szabad hagynom, hogy elhatalmasodjon rajtam a stressz, a félelem, a kudarc, a csüggedés, depresszió, hanem keresnem kell Isten társaságát.

 

L.M.

Mégjobban meg kell ragadjam Isten jelenlétét az életemben, úgy mint a teljes életem  egyetlen Úrát. Fontos  többször is visszaemlékeznem Isten igéreteire, amelyeket nekem tett, személyesen az én életemre vonatkozóan. Sokkal többet kell pihennem, és megtanulnom nemet mondani arra amire nemet kell mondjak.

G.R.

Megértettem, hogy a határaimat kell kontroláljam és nem szabad helyet adnom a félelemnek, mert a félelem nem egyéb, mint a segítég gondolatának a feladása. Ezentúl oda figyelek a kommunikációmra, és nem fogok többet félni.

K.SZ.

Jobban megértettem, hogy a stressz és a félelem mennyire negatív hatással van rám, és hogy ez sokszor vezetett már kudarchoz és csüggedéshez.  Ehez rengeteg tippet, gyakorlati megoldást kaptam, amelyek által sokkal jobban tudom kezelni az én személyes életemben, Isten segítségével.

 

K.E.

Mostmár tudom, hogy Isten nem kéri, hogy többet cipeljek, mint amit Ö rámhelyezett, ezek hordozásában segít is. De nem segít azok a terhek hordozásában amiket Ö nem kért tőlem, azonban szívesen segít azoktól megszabadulnom. Megértettem, hogy egy szellemi harcban vagyunk, és fontos, hogy Isten igéjével védekezzek mindig, és ne az érzéseimre támaszkodjak, hanem arra amit Isten megigért nekem.

K.T.

Rájöttem, hogy a kudarc és csüggedtségre vannak megoldások. Belátom, hogy gyenge vagyok amikor a kétségbeesés, aggodalom hangjaira hallgatok, egyedül Istennek az igéje tesz erőssé, bátorrá , harcossá  és becsessé.

L.I.

Megértettem, hogy Isten engem soha de soha nem akar kontrolálni, Ő teljes szabadságot adott nekem. Nem segít olyan terheket  cipelnem  ami nem tőle vannak, de segít megszabadulni tőle. Tudom milyen fontos a személyes imaidőm , mélyítése, többet hallgassam én az Úrat ne csak én beszéljek.

 

 

Fülöp kurzus- Csíkszereda 2021 április 23-25

G. M.

Katolikusként nagyon új dolog volt megtapasztalni, hogy a Szentlélek mennyire ott van mindenben, és mennyire valóságos, és milyen erő van benne. Úgy érzem a további életemben különösen is oda kell figyeljek, a Lélek indítatásaira. Könnyű beszélni arról, hogy Isten odaadta értünk az Ő egyszűlött fiát, de ezt megélni… Nagyon kemény dolgok ezek. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a kurzuson, és hogy ilyen vírus időszakban is vannak, erre nagy szüksége van a közösségnek.

F. M.

Egyik gyakorlaton keresztül, felismertem, hogy nekem kell döntenem, hogyha akarok valamit, akkor nálam a hatalom, hogy megtegyem , döntsek, lépjek.  Így van ez a hitéletben is,  döntenem kell, hogy el akarom-e fogadni  Isten ingyenes megváltását? Mert akkor az enyém is lesz. Ha nem, Ő nem erőlteti rám.

P. K.

Nagyon jó döntés volt, hogy eljöttem erre a kurzusra. Úgy érzem Isten maga személyesen  hívott ide el engem,  és örvendek, hogy eljöttem. Olyan kérdéseimre kaptam választ, amelyek egész életemet megváltoztatták, és megerősítettek a hitemben.

Sz. B.

Csodálatos élmény volt itt lenni ezen a kurzuson. Kiemelnék pár dolgot ami a kurzus során megérintett:  Isten feltétel nélkül szeret... Engem... Úgy, ahogy vagyok... Ezt eddig is hallottam, néha éreztem, de ennyire mélyen még sosem tudatosult bennem. 

Még egy nagyon fontos kérdésre kaptam választ :Mi értelme az életemnek? - Erre sokszor kerestem a választ, de igazán sosem találtam meg, itt válaszolta meg Isten a szervező testvérek által : Az életem értelme, hogy Krisztust kövessem. -egy egyszerünek tűnő mondat-melyet megélni már nem épp olyan egyszerű, de törekedni kell rá Isten segítségével -értelmet ad mindennek.  Hála van a szívemben, hogy mindennek a részese lehettem. 

B. V.

 Rég vártam egy ilyen jellegű kurzusra, ahol a lelkem valóban megkönnyebült Isten jelenlétében, az imák és az énekek által.  Bátran sírhattam, bár nem akartam a gyöngeségeimről és problémáimról beszélni. Tudtam, hogy imádkozni egyszerű szavakkal is lehet, de ez a három nap alatt, szívből meg is tudtam tenni. Felismertem,  hogy szükségem van a Szentlélek vezetésére a döntéseim meghozásában.

B.B.

A legelső dolog ami nagyon de nagyon megérintett az az volt hogy Isten a tenyerébe rajzolt engem.

Ez igazából most tudatosult bennem most ért le a tudatomból a szívemig.

A következő az amikor imádkoztak fölöttem és az Úr személyes próféciát nyilatkoztatott ki számomra.Nagyon mélyen érintett egész este és még ma is hatása alatt vagyok. Nagyon tanulságos volt számomra az a téma, hogy valójában hogyan is kellene kinézni egy krisztusi  közösségnek.

Nagyon köszönöm a lehetőséget hogy ott lehettem  és az egész csapat munkáját Isten áldjon benneteket ezért! 

 V.É.

Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elmélyíthettem hitemet, megerősíthettem alapjait a Fülöp kurzuson.

Szeretném viszonozni őszinte tanuságtételeteket hasonlóan őszinte szavakkal.

Sok kérdésemre kaptam választ ezen a hétvégén: hogyan lehet, hogy elváltam, hogy házasságom tönkrement, habár nagyon mélyen el voltam köteleződve?

Hogyan lehet, hogy férjemmel nem tudtam kiengesztelődni?

Hogyan lehet, hogy amikor közeledni akartam felé, csak jobban eltávolodott tőlem?

Ez pedig az eltérő természetünk miatt volt: amikor én lelkesedtem, ő inkább csendben szeretett volna lenni. Amikor én elmentem otthonról képzésre, azt ő elutasításnak érezte. Amikor kardoskodtam amellett, amiről meg voltam győződve, azt ő szószaporításnak, gyanúsnak érezte.

Ezek a válaszok pedig azért tudtak megszületni bennem, mert az egész hétvége izgatott, sodró ritmusa nagyon nehezen követhető volt számomra. Szeretném elmondani, hogy mikor ilyen hangulatom van, az betegségbe visz engem. Az én életemben "gyertyaláng" világít, nem "lobogó tűz".

A Szentlélek működésében nem kételkedem, mint ahogy a mindenható Atya irgalmas szeretetét is tapasztalom életemben.

 Áldjon és óvjon Titeket az Úr!

S.J.

Nincsenek véletlenek. Egy ismerősöm ajánlotta, hogy vegyek részt a kurzuson, ő volt és amikor említettem neki tréfásan, ( bár tudtam, hogy nem tréfa),hogy van néhány sötét folt a lelkemen mondta hogy ott majd segítenek. Ami megragadott a kurzus folyamán az a korlátlan  szeretet ,amit addig egymásnak ismeretlen ember kifejezett egymas iránt es Istennek feltétel nélküli szeretete irántunk. Csodálatos volt érezni a kurzus vezetőinek és az ima pároknak a kedvességét,segítségét amikor imádkoztak értem. A kurzus végén már testvérként öleltük meg egymást érezve , hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Köszönöm  ezúton is amit ott megtapasztaltam és átéltem.   

L. I.

Fülöp kurzus ajándéka számomra

 

Köszönöm Atyám,hogy itt lehettem

Áldásba foglalom szent nevedet

Ahogy Fülöp is főll kelt és találkozott

Úgy áld meg kérlek zarándokom

Megszólítottál,hívtál ,itt vagyok

Hogy hítemet erősítve tanulhatók

Segíts,hogy értsem hatalmadat

AhogyJézus tanítványainak, megmaradt

Mikor bűneinktől gyengülne a hít

Jézus  keresztje ,vére  megerősít

Ez a kis közöség ,mely körűlvesz

Lelkűk  fájdalomtól ,bánattól sebes

Add kérlek,hogy erősitsűk hitűnket feléd

A Sátán ne kapjon mifelénk erőt

Amikor innen , híttel áldással  erősítve

Áldassuk szent nevedet örökre

Jézusom ,most ,hogy szívedbe fogadtál

Véreddel,keresztedtel megváltottál

Köszönöm Úram  neked megváltásomat

Szívedbe fogadván ,bűnős mivoltomat

Kérlek, vezess életem útján

Hogy bizonyságtételemben ne csalódjál

Felszabadúltam,tiszta lett a lelkem

Ez mind , mind tiéd az érdem

Jőjj el Szentlélek,költözz szívemben

Munkálkodj kérlek ,lelkemben

Imába foglalom a neved

Míndégig,még van életem

Majd ha eljő,egyszer a végső óra

Bűnntől tísztulva,térjek öröknyúgóvóra!

Ámen

.

Fülöp kurzus- Marosvásárhely 2021 március 19-21

V.L.

A Fülöp kurzuson jöttem rá, hogy Isten mennyire is tud munkálkodni az életemben, ha engedem, hatalmas erőt és bátorítást kaptam és így jöttem haza, most tudom hogy Istennek tökéletes terve van számomra és ha neki ilyen nagy terve van velem, miért ne indulnék el az Ő útján, újra éltem azt, hogy mennyire szeret engem és milyen mély az Ő szeretete, és nagyon-nagyon jó volt azt is látni ahogy az embereken keresztül szól hozzám és szeret engem!

D.O.

Két felismerést emelnék ki ami a kurzuson megfogalmazódott bennem:

Az egyik az, hogy eddig mindig egyedül, őnerőből próbáltam a gyengeségeim megszüntetni, de rájöttem, hogy ez egyedül a Szentlélekkel együtt lehetséges. A második pedig az, hogy tagadtam magam előtt, hogy én is, mint mindenki hajlamos vagyok a rosszra és könnyen kisérthető vagyok. Ezt felismervén, hatékonyabban tudok védekezni ezek a gyengeségeim ellen.

A.Cs.

Személyesen megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül a keresésemben, és ez nagy bátorságot nyújt. Eddig is sokszor hallottam már, hogy Isten szeret engem és gondomat viseli, de nem éreztem, azonban ima közben ez teljesen megvilágosodott bennem. Vágyat érzek arra, hogy az életem valóban Istent tükrözze, és ezáltal más emberek élete is megváltozzon, megismerjék Öt.

Cs.Sz.

Nagyon erősen megtapasztaltam, hogy a Szentlélek nem egy elvont fogalom, hanem Ő egy valóságos személy, aki bennünk van, bennünk él, erő van benne, eltőlt, bátorít, vigasztal, megmozgatja a dolgokat. Szeretném, hogy én is tovább adjam más fiatalnak is ezt az Igazságot, hogy Isten mennyire hihetetlen, mennyire szeret és, hogy ezt meg is tapasztalják a Szentlélek által.

G. A.

Nagyon sokáig abban a tévedésben éltem, hogy azt kapom az élettől amit adok, a karma hiedelmében éltem. Felismertem, hogy ez nem igaz. A Sátán az aki ossza úgy a lapokat, hogy bajok történjenek, nem Istentől vannak ezek. Nagyon örvendek, hogy meghívást kaptam, és örvendek hogy volt bátorságom ide eljönni.

 

Lelkigondozói kurzus-Marosvásárely 2021 január 28-31

 

F. O.

A kurzus alatt felismertem, hogy életem folyamán sokszor nem Isten szerető szemével néztem magam, rájöttem, hogy milyen fontos szerepe van  a megbocsájtásnak, még ha sokszor nehéz is, még ha többször is ki  kellett mondjam, érzem, hogy elindult bennem a gyógyulás folyamata.

K.R.

Ez a kurzus akár csak az előzö Fülöp kurzus is, akkor jött az életembe mikor a legnagyobb szükségem volt rá. Életem egyik legnehezebb pillanatain vagyok túl, nagyon sok sérűlés és csalodás ért engem, felismertem saját gyengeségeim, hogy hogyan kezelem a konfliktusokat, mennyi állarcot viselek megfelelési kényszerből és azt is, hogyan lehet Isten segítsége álltal gyógyúlni ezekből. Itt megtanulhattam, hogy bármi olyan sérülés, ami már rég mélyen az emlékemben él, tegyem le Isten kezébe és kérjem a megbocsájtást és a gyógyulást.

K. K.

Megértettem nagyon sok mindent, hogy milyen motiváciúóm vannak az életbe, miből fakad a sok szorongásom és alacsony önértékelésem. Mint szülő  rájöttem mennyi területen kell odafigyelnem és milyen szükségletei vannak a gyerekeimnek. Sikerült megbocsájtanom és elengednem eddigi életemből, olyan dolgokat amelyek negatívan befolyásoltak.

T.G.

Rájöttem, hogy eddigi életem sérülései milyem  módon befolyásolják a hozzáállásomat a kapcsolatokhoz, honnan fakad ez a folytonos betöltetlen szeretet érzés bennem. Felismertem, hogy az én kapcsolatom édesanyámmal kihat az én lányommal való kapcsolatra, és hogy miként indulhat el a gyógyulás ebből a helyzetből.

V.A.

A lelkigondozói kurzus segített elengedni bizonyos dolgokat és útmutató volt, hogy a bűnnek a gyökerét hol kell keresni és kiírtani az életből. Abban is segített, hogy jobban megértsem és átérezzem, hogy Jézus egyszer már megváltotta az emberiséget a kereszthalála által és, hogy Ő feltétel  nélküli  szeretettel szereti  az embert.