RO     HU     EN
JÉZUS TANÍTVÁNYAINAK ISKOLÁJA

 

 

„Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”ApCsel 4, 20
 

Jézus tanítványai és a jeruzsálemi közösség nem hallgattak arról, amit láttak és megtapasztaltak.

A Szentlélek már több mint 100 éve különleges módon árad ki betöltve újra Isten népét, megújítva a Katolikus Egyházat és más keresztény felekezeteket. Több millió keresztény vágyik arra, hogy Isten szeretetét befogadva Jézus tanítványaként éljen. Az Egyház is arra bátorít, hogy

„... minden egyházi erõt be kell vetni az emberiség új evangelizálására." Redemptoris Missio 3

Visszatekintve az utóbbi évekre, örömmel tapasztaljuk a Szentlélek erõteljes, megújító munkáját országunkban.
Lelkiségek, imacsoportok, közösségek jöttek létre, amelyek nagy kihatással vannak életünkre.

magdi_jti.jpg

 

„Beszédem és igehirdetésem

nem a bölcsesség meggyõzõ szavaiból állt,

hanem a Lélek és az erõ bizonyságából." (1 Kor 2,4)

 

De ha õszinték akarunk lenni, felmerül néhány kérdés:

-a kihívásokkal teli hétköznapokban hogyan tudunk Isten igazságainak szabadságában élni?

-milyen képzésben részesülnek azok a laikusok, akik szeretnének aktívan szolgálni az Egyházban és a világban?

-habár több ezer katolikus keresztény vesz részt a megújulás lelkigyakorlatain, kurzusain, szemináriumain, mégis miért tesznek olyan kevesen tanúságot arról, amit Isten cselekszik az életükben?

-hogyan kell hirdetni az Örömhírt napjainkban, amikor minden lehetõség megvan az egyházban az evangelizációra?

„Regnum Christi" Alapítvány és munkatársai a Vezetõ-munkatársképzõ Iskolában 2000 és 2005 között (123 résztvevõ) szerzett tapasztalatok alapján felismerték, hogy a vezetõképzés elsõ lépéseként a résztvevõknek a tanítványság alapjait kell elsajátítaniuk.

Ezért 2005-tõl egy olyan képzést indítottunk el, amely abban segít, hogy Jézus tanítványaként éljünk, és amelynek 2013-ig 101 résztvevője volt. Isten a szívünkre helyezte, hogy tovább folytassuk ezt a hatékony képzést, lehetőséget adva mindazoknak, akik Krisztus tanítványaként akarnak élni.

 
 
Jézus Tanítványainak Iskolája olyan tanítványokat képez, akik:
 • teljes szívvel követik Jézust és egyházának tanítását;
 • képesek az élet szociális, lelki és erkölcsi kérdéseire hatékony, gyakorlati válaszokat adni;
 • felismerve az idõk jeleit, a Szentlélek erejével hirdetik az Örömhírt alkalmas és alkalmatlan idõben (2 Tim 4, 2), és tesznek tanúságot arról, amit Isten cselekszik az életükben;
 • a tiszteletre, bizalomra és szeretetre alapozva létesítenek testvéri kapcsolatokat.

„Az Egyház nem hallgathat, sem nyugodt nem lehet, figyelembe véve oly sok millió testvérünk igényét, aki a megváltás üzenetének hirdetését várja."(II. János Pál)

Te is részt vállalhatsz abban, hogy a Jézustól kapott missziós parancs már napjainkban közelebb kerüljön beteljesüléséhez.(Mt 28, 19)
 
Fõbb témák:
 • Személyes ima, dicsõítés
 • A Szentlélek ajándékai
 • Lelkigondozás, lelkivezetés
 • Istennek az életemre vonatkozó terve
 • A Szentírás ismerete és magyarázata
 • Evangelizáció
 • Közbenjárás


 

Részvételi feltételek: 

- Ahhoz, hogy közös alapokról tudjunk indulni, szükséges a Fülöp kurzus és a Lelkigondozói kurzus elõzetes elvégzése.

- Az iskola augusztus 4-én egy 3 napos együttléttel kezdődik és hétvégeken folytatódik (csütörtökkel vagy péntekkel kezdődően) az alábbi időpontok szerint:

2016. aug. 4-7. (Hargitafürdő)

szept.1-4.; nov. 4-6.(Szent Pio ház); Udvarhely

2017. jan. 27-29.; márc. 10-12.; ápr. 28-30. (Szent Pio ház); Udvarhely

 

Kezdés: az első megadott nap du. 6 óra.

 

Befejezés: vasárnap du. 2 óra.

Mivel a hétvégék tanításai egymásra épülnek, ezért az egyes alkalmak külön látogatása nem lehetséges!

A hiányzás, különösen az első 4 alkalomról, kizárja az iskola további látogatását!

Részvételi díj: 70 RON/nap.

Anyagi helyzeted nem lehet akadálya részvételednek!

 

Szervezõ Team:

Bereczki Béla
Birta Szidónia
Dánél József
Fülöp Magdolna
Gergely Szabolcs
Kercsó Emília

 
 

További részletekért vedd fel a kapcsolatot Bereczki Bélával (Bécivel), tel.: 0723-214701.