RO     HU     EN

Bereczki Béla (Béci)

Keresztény katolikus családból származom. Családos vagyok: feleségem Manci,  fiam Zsolti és Adél leányom. Marosvásárhelyen élünk, a Magvető közösséghez tartozom.

1988-ban Isten megszólított, és néhány hónap alatt megérintette a szívemet az Ő feltétel nélküli szeretetével, és meghívott, hogy másokkal is osszam meg mindazt, amit megtapasztaltam.

Nagy hatással volt rám az, hogy 1995-ben Rómában részt vettem egy öthetes nemzetközi vezetőképzésén, ahol megtapasztaltam a Szentlélek erejét és hatalmát.

Miután döntöttem abban, hogy teljes szívvel éljek Jézus tanítványaként, egyre jobban éreztem Jézus hívását arra, hogy teljes időmben építsem Isten Országát. Tervezőmérnökként dolgoztam, de komoly vívódások után 1997-ben néhány testvérrel létrehoztuk a Regnum Christi alapítványt, és azóta ennek vagyok az ügyvezetője.

Amit különösen szeretek, az a lelkigondozás, tanácsadás és az, hogy a programjainkon segítsem elvezetni a résztvevőket arra a pontra, ahol személyesen találkozhatnak a lelkükben az élő Krisztussal. 

Életigém:  Mt 6,33

Keressétek előbb Isten országát és annak igazságát, és minden többit megkaptok hozzá.

Szívből köszönöm mindazoknak, akik partnerként imádkoznak értünk és támogatnak minket.

 

Fülöp Magdi

Kiskapuson születtem, Szeben megyében. 20 éves koromban felismertem, hogy Isten nem családos életre hív, mint amire addig készültem, hanem teljesen neki szentelt életre. A Szentlélek a Szociális Testvérek Társaságába vezetett, amelynek már 25 éve vagyok fogadalmas tagja. Szakmai pályafutásomat egészségügyben kezdtem asszisztensnőként, majd az Egyesült Államokban (A.E.Á) szociális munkát tanultam közösségek fejlesztésére és szervezésére specializálódva, valamint pszichológiát mellékszakként. Hazajövetelem után a Szentlélek a Regnum Christi Alapítványhoz vezetett, amelynek – kellő megkülönböztetés után – alkalmazott munkatársa lettem. A szolgálatok, melyek leginkább lelkesítenek az alapítvány keretén belül a lelkigondozás és kísérés, a pszihológiai tanácsadás, valamint elkötelezett keresztény vezetők és tanítványok képzése.  Az évek során nagyon sokat gazdagodtam ezeken a szolgálatokon keresztül, látván hogyan működik a Szentlélek azok életében, akik Istent keresik.

Életigém: „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit nem tehettek.”  Jn 15, 5

Kercsó Emília

25 éves, gyergyócsomafalvi, katolikus családból származó, székely lány vagyok.

A tanulmányaimnak köszönhetően költöztem Marosvásárhelyre 2009 őszén. Ugyanabban az évben vettem részt az alapítvány által szervezett Fülöp kurzuson. Már akkor nagyon megtetszett a szolgálatuk, és a szívem mélyén vágytam arra, hogy én is olyan lehessek, mint egy a szervezők közül, bár elképzelésem sem volt, hogy milyen lépéseknek kell megtörténniük ehhez, vagy milyen képzés szükséges. Nem mertem beszélni erről senkinek, csupán magamban hordoztam csendesen a vágyat. A kurzus után kezdtem el járni a Magvető közösségbe, amelynek azóta elkötelezett tagja vagyok. A ki nem mondott vágy pedig, amely a szívemben megszületett a Fülöp kurzuson, és amely tulajdonképpen az Úr hívása volt, valósággá vált. A Szentlélek lépésről lépésre vezetett lelki növekedésemben (azáltal is, hogy részt vettem az alapítvány kurzusain és a tanítványság iskolában is), és egyszercsak azon kaptam magam, hogy szolgálok az alapítvány munkatársaival. Teljes szívemből szeretem az Urat, és törekszem mindenkor lelkesen szolgálni Őt azzal, ami a feladatom az alapítvány keretében. Különösen a szívemen van a lelkigondozás, a kurzusok résztvevőiért való közbenjárás és tanúságtevés.  Az idei szolgálati évem jelmondata amelyet hiszek és vallok, hogy „az Istent szeretőknek minden a javukra válik”. (Római levél 8:28)

 

Gergely Szabolcs

36 éves, családos, 3 kislány édesapja, római katolikus, tagja a marosvásárhelyi Magvető karizmatikus közösségnek.

Számomra fontos, hogy az emberek megismerjék az élet szerzőjét (ApCsel 3,15), Jézus Krisztust, akitől, akiért és akinek jóvoltából van minden.

A Regnum Christi alapítvány és ezen belül a szolgáló testvérek teljes odaadással törekszenek az élő Istennel való kapcsolat alapjait lefektetni azok szívében, akik az Egyház híveként vagy őszinte keresőként többre vágynak rideg szokásoknál. Ezért kezdtem el a Regnum Christi alapítvány munkatársaként dolgozni, és főként a dicsőítés szolgálata által segíteni az Istenhez való közeledést. Részt vállalok a hétvégi kurzusok, lelkigyakorlatok előkészítésében, megtartásában, emellett az alapítvány működésével kapcsolatos egyéb munkákat (honlap frissítése, imaszándék-körlevél szerkesztése, hangfelvételek kezelése, iratok idegen nyelvre fordítása, stb.) végzem az irodában.

Birta Szidi

Keresztény, katolikus családba születtem, szovátai vagyok, ám Isten kreatív hívását követve Marosvásárhelyre költöztem és a Magvető közösség tagja lettem. Szeretek nevetni, olvasni és biciklizni :-).

Logopédusként dolgozom főleg gyerekekkel, és hálás vagyok azért, hogy a munkám örömet okoz számomra.

A Regnum  Christi alapítvánnyal a Jézus Tanítványainak iskolája keretén belül ismerkedtem meg, ami egy több hónapon át tartó lelkigyakorlat volt és segített abban, hogy elkezdjem még inkább megismerni és megszeretni Istent, és személyes kapcsolatom alakulhasson ki Vele. Ezt az időszakot követően kezdtem el segítkezni a kurzusokon, lelkigyakorlatokon. Különösen szeretem az alapítvány szolgálati területei közül a lelkigondozást és a személyes beszélgetéseket, de örömmel tölt el az is, hogy láthatom Isten hogyan formál át életeket a kurzusok alatt, által.

Nagyon közel áll hozzám a 23-as Zsoltár, mivel az utóbbi időben többször tapasztaltam meg általa Isten gondviselését, jelenlétét és szeretetét:

Az Úr az én pásztorom nem szűkölködöm....   felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az Ő nevéért....