RO     HU     EN

Bereczki Béla (Béci)

Keresztény katolikus családból származom. Családos vagyok: feleségem Manci,  fiam Zsolti és Adél leányom. Marosvásárhelyen élünk, a Magvető közösséghez tartozom.

1988-ban Isten megszólított, és néhány hónap alatt megérintette a szívemet az Ő feltétel nélküli szeretetével, és meghívott, hogy másokkal is osszam meg mindazt, amit megtapasztaltam.

Nagy hatással volt rám az, hogy 1995-ben Rómában részt vettem egy öthetes nemzetközi vezetőképzésén, ahol megtapasztaltam a Szentlélek erejét és hatalmát.

Miután döntöttem abban, hogy teljes szívvel éljek Jézus tanítványaként, egyre jobban éreztem Jézus hívását arra, hogy teljes időmben építsem Isten Országát. Tervezőmérnökként dolgoztam, de komoly vívódások után 1997-ben néhány testvérrel létrehoztuk a Regnum Christi alapítványt, és azóta ennek vagyok az ügyvezetője.

Amit különösen szeretek, az a lelkigondozás, tanácsadás és az, hogy a programjainkon segítsem elvezetni a résztvevőket arra a pontra, ahol személyesen találkozhatnak a lelkükben az élő Krisztussal. 

Életigém:  Mt 6,33

Keressétek előbb Isten országát és annak igazságát, és minden többit megkaptok hozzá.

Szívből köszönöm mindazoknak, akik partnerként imádkoznak értünk és támogatnak minket.

 

Fülöp Magdi

Kiskapuson születtem, Szeben megyében. 20 éves koromban felismertem, hogy Isten nem családos életre hív, mint amire addig készültem, hanem teljesen neki szentelt életre. A Szentlélek a Szociális Testvérek Társaságába vezetett, amelynek már 25 éve vagyok fogadalmas tagja. Szakmai pályafutásomat egészségügyben kezdtem asszisztensnőként, majd az Egyesült Államokban (A.E.Á) szociális munkát tanultam közösségek fejlesztésére és szervezésére specializálódva, valamint pszichológiát mellékszakként. Hazajövetelem után a Szentlélek a Regnum Christi Alapítványhoz vezetett, amelynek – kellő megkülönböztetés után – alkalmazott munkatársa lettem. A szolgálatok, melyek leginkább lelkesítenek az alapítvány keretén belül a lelkigondozás és kísérés, a pszihológiai tanácsadás, valamint elkötelezett keresztény vezetők és tanítványok képzése.  Az évek során nagyon sokat gazdagodtam ezeken a szolgálatokon keresztül, látván hogyan működik a Szentlélek azok életében, akik Istent keresik.

Életigém: „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit nem tehettek.”  Jn 15, 5

  Nyulas József

Marosvásárhelyen születtem és nevelkedtem, római katolikus  családban még a líceumot is katolikus osztályban végeztem el, ennek ellenére nem tapasztaltam meg igazán Isten jelenlétét. Mikor felismertem Isten hatalmas kegyelmét és Szentlelkének átformáló erejét az életemben, egyre inkább növekedett bennem a vágy, hogy az Ő szőllősében munkálkodjak.  Nagy kegyelemnek élem meg,  hogy városunkban és egész erdélyben ennyi lehetőség van kurzusokat és lelkigyakorlatokat szervezni, ezek által növekedni. Hálás vagyok, hogy Jézus a Regnum Christi Alapítványhoz vezetett, ahol én is számos képzésen részt vehettem, ami által közelebb kerülhettem Hozzá. Csodálatos látni, hogy munkálkodik Isten az emberek életében, hogy formálja át őket.

Egyik kedvenc igém: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent."(Mt 5,8)