RO     HU     EN

2023 július- augusztus-szeptember hónapokra

2023 április- május- június hónapokra

2023 január – február – március hónapokra

2022 július-augusztus-szeptember hónapokra

2022 október – november – december hónapokra

2022 április-május-június hónapokra

2022 január - február - március hónapokra

2021 október-november-december hónapokra

2021 július-augusztus-szeptember hónapokra

2021 április-május-június hónapokra

2020 január-február-március

2020 április-május-június

2020. január-február-március

2019 október-november-december

2019 július – augusztus – szeptember 

2019. április - május - június
2019. január - február - március
2018. október - november - december
2018. július – augusztus – szeptember
2018. április - május - június
2018. január - február - március
2017. október - november - december
2017. július - augusztus - szeptember
2017. április - május - június
2017. január – február – március
2016. október - november - december
2016. július - augusztus - szeptember
2016. április - május - június
2016. január - február - március
2015. október - november - december
2015. július - augusztus - szeptember
2015. április - május - június
2015. január - február - március
2014. október - november - december
2014. július - augusztus - szeptember
2014. április - május - június
2014. január - február - március
2013. október - november - december
2013. július - augusztus - szeptember
2013. április - május - június
2013. január - február - március
2012. október - november - december
2012. július - augusztus - szeptember
2012. április – május – június
2012. január - február - március
2011. október - november - december
2011. július - augusztus - szeptember
2011. április - május - június
2011. január - február - március

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

 

2023 július –augusztus– szeptember hónapokra

Ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a Lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!« Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.

 Róm 8,13-16                                                                                                      

Beszámolunk, hálát adunk...

    ♥ Hálásak vagyunk és örvend a szívünk, hogy Isten kinyilatkoztatta magát, megáldotta, megmutatta a Szentháromságban rejlő ajándékát a testvéreknek a csíkcsicsói és marosszentggyörgyi Fülöp kurzusok alatt. Örömmel osztjuk meg a testvéreknek a beszámolót, amivel őket megörvendeztette az Úr: Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a csodálatos, különleges hangulatú Fülöp kurzuson. Gyerekkorom óta hullámvölgyekben élek, de Isten mindig ott volt és van az életemben. Édesanyám vallásosan igyekezett nevelni bennünket, ezért kisiskolás korunktól jártunk IFI közösségbe. Táborokat is szerveztek, nyaranként, oda is elmentünk a bátyámmal. Minden táborban nagyon jól éreztem magam, feltöltődve jöttem haza. Egyik alkalommal az egyéni, hangos imádkozásra tanitottak minket. Én is próbálkoztam pár szóban imádkozni az Úrhoz, behunytam a szemem, és valami nagyon fényes, ragyogó dolgot láttam, akkor gyerekként. Azóta sem láttam többé. Aztán közben a közösségvezető elköltözött és az IFI felbomlott.  Most a Fülöp kurzus ideje alatt és után értettem meg, hogy akkor az nem volt más, mint a Szentlélek ereje. Ő munkálkodott bennem. Ő érintette meg újra az én lelkemet, szívemet. Ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy az Úr már megformált engem, még mielőtt édesanyám méhében megfogantam volna. Ő akart engem! Ő ismer engem, tudja, hogy ki vagyok. Szeret engem! Sz. É. ; Eddig rossz irányba jártam, felelőtlen fiatalnak  éreztem magam és mind hitegettem magam azzal kapcsolatban, amiről le akartam mondani, hogy na csak mégegyszer és a bánkódás után jött a gonosz,hogy ez úgy sem fog sikerülni. Most azonban arra jöttem rá, hogy mindig van remény, támasz a Szentháromság által, Akikből táplálkozni lehet. B. B. ; Pár évvel ezelőtt azt mondta nekem egy lelkész, hogy a hajnal előtt mindig a legsötétebb az éjszaka. Nos, ez a hétvége, és mindaz, amit az elindítani látszik bennem, talán nevezhetném hajnalhasadásnak.  Tudom, hogy messze nem vagyok ott, ahol lennem kell, de elmondhatom, hála Istennek, hogy nem vagyok ott (sem), ahonnan elindultam... A gondolat, tudat, hogy a Világmindenség teremtője tudja a nevemet, hogy Fiával, a Szentlélekkel mind-mind azon voltak, hogy engem olyanná formáljanak, amilyennek megálmodtak, hát nem tudom, ezt hogy lehetne megfogalmazni emberi nyelven, hogy ez mit is jelent...Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ott lehettem! Hálás az imákért. B.K.

 ♥ Dicsőség az Úrnak, hogy a csíkcsicsói Lelkigondozói kurzuson gyógyította, gazdagította az Úr a testvéreket. A megosztások is szemléltetik az Úr munkáját bennük: Arra jöttem rá, hogy az alapjában kell megváltoztatnom  a dolgokat. Az Istennel való kapcsolatomat is úgy akartam építeni, mint az emberekkel való kapcsolatomat, hogy vagy kikövetelem vagy kitoporzékolom és az meg kell történjen vagy  pedig magamba fordulok, mert Isten úgy is tudja. A kapcsolataimon kell változtatnom, úgy az Istennel, mint az emberekkel…Önmagamnak volt a legnehezebb megbocsátanom, mert azokért  vádoltam magam, amiket elkövettem  és ennek a következményeit hordoztam. Viszont rájöttem, hogyha azok nem történtek volna meg, akkor most nem lettem volna itt vagy nem törekedtem volna arra, amit kitűztem célul magamnak. A megbocsátásnál nem a nagy dolgokat éltem meg nehéznek megbocsátani, hanem az apróbb dolgokat, amik érzelmileg még itt vannak bennem és a kiengesztelődés terén még van mit tennem. Hálás vagyok,hogy a gyógyulás folyamata elkezdődött bennem és hiszem,  hogy nemcsak az elmémben, hanem a szívemben is megtapasztalom majd a szabadságot és gyógyulást! L. E. ; A lelkigondozás alatt ahogy kimondta a lelkigondozó, hogy gyógyuljanak meg a sebeim Jézus Krisztus nevében, akkor egy olyan fájdalom vett erőt rajtam, ami miatt  meg is kellett hogy álljunk. Attól a pillanattól éreztem, hogy itt valami történik, a könnyeim potyogtak erőteljesen.Őszintén bevallom, engem úgy elfogott a lelkigondozás alatt a sírás, hogy úgy megöntöztem könnyeimmel a szőnyeget, hogy utánnam ki lehetett volna csavarni. A megbocsátásnál azt gondoltam, hogy önmagamnak lesz a legnehezebb megbocsátani, viszont rájöttem, hogy leginkább azoknak a személyeknek volt nehezebb megbocsátani, akikkel a múltban tisztátalan megtapasztalásaim voltak, amikről eddig azt gondoltam, hogy letettem és megbocsátottam, de most kiderült, hogy nem, de a lelkigondozás alatt ez most megtörtént  végre. F. Z.

♥ Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik imáikban hordoztátok a szolgálatainkat, valamint támogattátok anyagilag is, hiszen nélkületek mindezek nem tudnának megvalósulni. Isten áldása kísérjen titeket!

♥ Isten fizesse vissza nektek, akik a 2022-es évi jövedelmi adótok 3,5%-ával megajándékoztatok minket. Nagy segítség volt mindez számunkra. Jézus áldjon titeket. Köszönjük, hogy vagytok!

Terveket, programokat szövünk…

  ♥ Megkülönböztetési kurzus lesz Marosvásárhelyen, július 27-30 között.  A  kurzus segít: helyesen dönteni, megkülönböztetve belső szándékainkat, motivációinkat, érveinket, megvizsgálva a körülményeket Szent Ignác alapelvei szerint; felismerni Isten akaratát az életünkre; keresztény életünkben Isten igazságaiban növekedni.

„Adj szolgádnak értelmes szívet, hogy megkülönböztesse  a jót és a rosszat...." 1 Kir 3,9

Kérünk titeket, hogy időben szóljatok olyan személyeknek, akik részt szeretnének venni a kurzuson.

Részletek és jelentkezés: regnumchristi.ro honlapon és  Bereczki Bécinél, tel.: 0723214701.

  ♥ Idén másodszor kerül megrendezésre az Isten Atyai szíve kurzus Marosvásárhelyen, szeptember 5-10. A kurzus célja az, hogy megismerjük és megtapasztaljuk az Atya szeretete általi gyógyulást és szabadulást.

A kurzust Robert és Vicki Hoxar fogják tartani, akik Angliában élnek. Mindketten rájöttek, hogy igazából az Atya szeretetét keresték, amelynek megtapasztalása által érett keresztényekké váltak, és a kapcsolataik is átalakultak. Több országba elvitték már az Atya szeretete szemináriumot. Ennek megtartása céljából évente 5 hónapot szolgálnak Szlovákiában és más országokban, mert hiszik azt, hogy az Atya szeretete képes valóban  átformálni a nemzeteket.

Részletek és jelentkezés: regnumchristi.ro honlapon, valamint Bereczki Bécinél, tel.: 0723214701.

  ♥ Ő az út! zenefesztivál lesz Marosvásárhelyen, szeptember 23- án. Már nagyban folynak a szervezési munkálatok. Várunk szeretettel titeket.

  ♥ Idén újra lesz lehetőség a kapcsolatépítésre, találkozásra az EKKM találkozón, Nagyváradon, október 14-én.

Imaszándékok:

  ♥ Hogy a testvérek egyre inkébb megtapasztalják az Atya végtelen szeretetét és a Szentlélek vezetését életük döntéseiben, hogy találkozni tudjanak a Megváltó Jézus Krisztussal.

     Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21 donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

Az alapítványnál megvásárolhatók: Megjelentek: - „ Élet az Atya szeretetében” Robert és Vicki Hoxar - ár: 40 lej; „Szabadító és gyógyító imák” Katona István atya gyűjteménye - ár: 15 lej; „ A házasság második fele” Dave és Claudia Arp – ár: 30 lej.

További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Infó: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

2023 április- május- június hónapokra

„ Vegyétek hát tudomásul mindnyájan, ti és Izrael egész népe, hogy a mi Urunknak, a Názáreti Jézus Krisztusnak neve által, akit ti keresztre feszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez itt előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettetek, s amely szegletkő lett és nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözölnünk kell. Amikor látták Péter és János állhatatosságát, és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, elcsodálkoztak és rájuk ismertek, hogy Jézussal voltak. ”

                                                                                                      ApCsel. 4, 10-13

Beszámolunk, hálát adunk...

    ♥ Háladalt zeng a szívünk- lelkünk a Teremtő Atyának, hogy az Ő szeretete, gondoskodása és gyógyítása soha nem szűnik meg ölelni és életet teremni újra és újra az emberi szívekben. Nagy örömmel és hálával osztjuk meg veletek azt, amit az Úr munkálkodott a  résztvevőkben csíkszeredai Fülöp Kurzuson és a Lelkigondozói kurzuson, valamint a marosvásárhelyi Lelkigondozói kurzuson is:

Én magam vádoltam sokáig habár tudtam, hogy Isten megbocsát de én mégis haragudtam magamra. Most pedig nemcsak tudom, hogy megbocsát, hanem kifizette az árat és szeret feltétel nélkül. M. D. Az a felismerés született meg bennem, hogy amilyen sérüléseket kaptam eddig, azon már változtatni nem tudok, csak megbocsátani, viszont mostmár tudok figyelni arra, hogy a jövőben én a lehető legkevesebb ilyen sérülést okozzak másnak, főképp a gyermekemnek. A másik különleges megtapasztalásom az, hogy az Úr tud örömben és vidámságban is gyógyítani! Ő képes erre! Öröm volt ezt átélni.  P.CS. Minden egyes tanítással egyre mélyebb és erősebb lett bennem a bűnbánat, felébredni abból a téves álomból, amelyben voltam. Nagy lett a szívemben a vágy, hogy lerakjam, már alig vártam! Mikor mindez megtörtént úgy éreztem teljesen meggyógyultam egy olyan szabadságot, örömet és boldogságot kaptam, amely még soha nem élt bennem. Átéltem milyen Krisztus világosságában élni. Hála és Dicsőség Istennek! És a testvérkéknek is mert nélkületek nem tudtam volna új életet kezdeni, győzelmes keresztény életet élni! Köszönöm! B. T. J.  Én sok önismereti tanfolyamra jártam életem során, amelyek úgy látszottak megoldást hoznak az életembe, aztán kiderült hogy mégsem ezért mentem a következőre és a következőre. Most hétvégén megtapasztaltam, hogy Isten nélkül bármilyen tanfolyamot csinálok, bármennyit képezem magam - hasztalan egy idő után. Úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültem Istenhez, békét érzek és nyugalmat. Lehet hogy ezek egyszerű szavak, nekem viszont sokat jelentenek, már nem látom reménytelennek az életet, nem tartom nehéznek, kilátástalannak. Erőt érzek, hogy amit az Isten rám bízz azt elvégzem. Tudom nem vagyok egyedül az élet viharaiban és megtisztultan vágok neki. V. E.

    ♥ Nagy örommel tudatjuk, hogy új munkatársunk van február 1-től, Harkel Beáta személyében, aki félmunkaidőben dolgozik a Regnum Christi alapítvány keretében (és a másik félmunkaidőben a Pinocchio keresztény kreatív óvódában). Teljes szívünkből kérünk hogy Isten sugallata és akarata szerint támogassátok anyagilag Beátát, hogy  fedezni tudjuk az alapítvány keretében úgy az alkalmazással járó kiadásokat mint a fizetését. A támogatást a köv. bankszámlára küldhetitek a BCR kontra, Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donatie pt Bea. Isten fizesse!

    ♥ Az új évben ismét kérünk, hogy a 2022-es évi jövedelmi adótok 3,5%-át fordítsátok a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelne titeket anyagilag. Isten fizesse!!! Aki így dönt, kérjük, töltse ki a regnumchristi.ro weboldalon a kattints ide (piros betűs) űrlapot és mi a további lépéseket megoldjuk.

Terveket, programokat szövünk…

© Fülöp kurzus lesz május 5-7 között Csíkcsicsóban. A kurzus lehetőséget nyújt oly módon megtapasztalni Istent egy személyes találkozásban, amely által megújul a hitéletünk, és valós, meghitt kapcsolattá formálódik vallásos életünk. Kérünk, időben szóljatok olyan személyeknek, akik a környékről részt szeretnének venni.

            „Hűséges az Isten, aki által meghívást nyertetek Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.” 1Kor 1,9

Részletek: regnumchristi.ro honlapon. Jelentkezés: Dánél Józsi, tel: 0742-679082

© Lelkigondozói kurzus lesz Csíkcsicsóban június 1-4 között. Az Úr jósága és szeretete által azt szeretné, hogy keresztény életünkre ne hassanak ki múltunk azon eseményei, tapasztalatai, melyek sérülést és akadályokat eredményeztek lelkünkben. Isten ki akarja tágítani határainkat az Ő szabadítása és gyógyítása által. Engedjük Neki! Szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

            „Tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, telve az igaz életnek Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.”         Fil 1, 10b-11

Jelentkezés: Dánél Józsi, a 0742-679082 telefonszámon.

           © Figyelmetekbe ajánljuk még: Az Ő az út” szolgálat szervezésében a Test teológiája kurzust, május 5-7 között. Részletek, Kovács Imola tel: 0749-046176, email: testteo2021@gmail.com

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon

-  a Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus mellett

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket, haragot, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat

- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

 

Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”(Mt, 28,20)

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

 

 

Kívánjuk, hogy a feltámadt Jézus Krisztus reménye, öröme, hite váljon élővé a ti szívetekben!

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21 donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

Az alapítványnál megvásárolhatók: Megjelentek: - „ Lelki elsősegélycsomag” P Bocsa József Sch. P. – ár: 25 lej; „ A kereszténység -az öröm vallása” Tomka Ferenc- ár: 25 lej; „ Flash- back- Visszatértem a  függőségből” Orsolics Zénó- ár: 35 lej.

További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Infó: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

             

     2023 január – február – március hónapokra

 

Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: ’Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.”

                                                                              Jn 6 ,44-47

Beszámolunk, hálát adunk...

    ♥ Hálásak vagyunk azért, hogy Isten nem szűnik meg cselekedni és kinyilatkoztatni önmagát az emberek szívében. Örömmel osztjuk meg veletek azt, amit a marosvásárhelyi  és gelencei Fülöp kurzus résztevevői megtapasztaltak: Számomra új volt, hogy Isten úgy szeret ahogy vagyok. Ha Isten képes szeretni engem, a gyengeségeim ellenére, akkor nekem is el kell fogadnom mást, és ne akarjak mindenkit megváltoztatni az én elképzelésem szerint.  Különösen megérintődtem a dicsőítés alatt, Isten közel jött hozzám, és azt helyezte a szívemre, hogy a dicsőítésben akarja, hogy szolgáljak a testvérek felé. Sz. J. Mély hálát érzek a szívembe, hogy az Úr engem erre a kurzusra elhívott, és hálás vagyok, hogy a testvérekkel együtt részt vehettem. Én már eddig is tudtam elméletben, hogy Isten szeret, és nem azért szeret, amit teszek.  De én mindig csak azzal foglalkoztam, hogy mennyire bűnös vagyok és hogy soha nem vagyok elég jó Istennek, és akkor nem tudtam elhinni Isten szeretetét, folyton próbáltam kiérdemelni, hogy szeressen.  Megértettem, hogy a Szentlélek sosem vádol, nem kárhoztat, ezek a gondolatok sosem Istentől vannak. M. E.   A kurzuson számomra igazzá vált, hogy Jézus engem megváltott. Ez az üzenet eddig soha nem jött át nekem úgy igazán, de most végre a szívembe jutott.  Amit magammal viszek a hétköznapokba, hogy a személyes kapcsolataimat másképp kezeljem, megértsem könnyebben mikor bántanak, vagy rosszat tesznek felém, mert most már tudom ez honnan fakad. Elhatároztam, hogy szeretnék közösségbe járni ezután. B. L.

Egy felismerés amit kinyilvánított a Szentlélek számomra, hogy HAJOLJAK MEG ISTEN ELŐTT!. Úgy akaratomban, úgy gondolataimban, úgy érzéseimben, úgy fájdalmamban. Egyszóval teljesen, mindenben és mindennel!  Tudom nem bíztam teljesen Benne. Az én akaratomat akartam mindenáron és nem értettem miért nem valósul meg amit szeretnék. Mára tudom azt, hogy egyedül ennek én voltam az okozója. A hitetlenségemmel és azzal, hogy nem hajtottam meg előtte az akaratomat, az én akaratomat illetően, F.E. A kurzus után végre azt éreztem, hogy jó, hogy én is vagyok, létezem, és pont jó, hogy ilyen vagyok amilyennek Isten alkotott. Most már tudom, hogy Istennek én is a szeretett gyermeke vagyok. Azt is megértettem, hogy van egy bűnre való hajlamom, és erre oda kell figyeljek, milyen helyzetbe engedem bele magam, de ráébredtem sokszor, hogy egyedül nem vagyok elég erős, és elbuktam többször. Éreztem milyen közel jön Isten a dicsőítésben. Sz.Á.                                Gyerekkorom óta számomra is csak annyi maradt meg, hogy bűnös vagyok és Istentől nagyon távolinak éreztem magam. Viszont a Szentlélek most közel jött, és megtapasztaltam Isten mennyire közel is Van. Többször megpróbáltam teljesen Istennel élni, személyes imaidőt gyakorolni, de mindig felülíródott valami más dolog által, most tudom csak úgy lehetséges ez, ha hagyok minden mást és Istent helyezem elsőnek. Ezt tűztem ki célul magamnak. M. K.

    ♥ Teljes szívünkből köszönjük mindazoknak, akik imáikban hordoztátok szolgálatainkat, és támogattatok anyagilag, mert nélkületek nem tudnánk létezni. Isten áldjon meg titeket!

    ♥ Az új évben ismét kérünk, hogy a 2022-es évi jövedelmi adótok 3,5%-át fordítsátok a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!! Aki így dönt, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a további lépéseket megoldjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

© Fülöp kurzus lesz január 20-22 között CsíkszeredábanSzent Ágoston templom hittantermében. A kurzus lehetőséget nyújt oly módon megtapasztalni Istent egy személyes találkozásban, amely által megújul a hitéletünk, és valós, meghitt kapcsolattá formálódik vallásos életünk. Kérünk, időben szóljatok olyan személyeknek, akik a környékről részt szeretnének venni.

            „Hűséges az Isten, aki által meghívást nyertetek Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.” 1Kor 1,9

Részletek: regnumchristi.ro honlapon. Jelentkezés: Dánél Józsi, tel: 0742-679082

 

© Lelkigondozói kurzus lesz Csíkszeredában február 9-12 között, a Szent Ágoston templom hittantermében.  Az Úr jósága és szeretete által azt szeretné, hogy keresztény életünkre ne hassanak ki múltunk azon eseményei, tapasztalatai, melyek sérülést és akadályokat eredményeztek lelkünkben. Isten ki akarja tágítani határainkat az Ő szabadítása és gyógyítása által. Engedjük Neki! Szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

            „Tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, telve az igaz életnek Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.” Fil 1, 10b-11

Jelentkezés: Dánél Józsi, buzamag@gmail.com e-mail címen vagy a 0742-679082 telefonszámon.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

 • Isten jelenléte és szeretete megnyissa a résztvevők szívét, hogy készek legyenek elfogadni a megváltást, és befogadni Jézust, mint egyetlen Urat;
 •   a Szentlélek erősítse meg a helyi közösséget és adjon világosságot minden szervezési kérdésben

Lelkigondozói kurzus:

 • A Szentlélek világossága és bölcsessége vezesse rá a résztvevőket arra, hogy hol van szükségük Jézus gyógyításának és szabadításának erejére az ő életükben.
 • Isten kijelentett igazságai győzedelmeskedjenek minden hazugság felett, amelyet a résztevők még szívükben hordoznak.

 

 „Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”   (Jn 8,12)

 

Karácsonyra legyen békesség

és szeretet a családjaitokban,

és  áldjon meg a szerető Atyánk az új Évben

minden áldással és bőséggel !!!

 

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelentek: -„ Áldom az Urat dicsőítő könyv Tanító CD-je”- ár 30 lej, „ A női lélek győgyulása” Joyce Meyerár: 50 lej - „Engedd ki a gőzt” Joyce Meyer – ár: 44 lej.

További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

2022 október – november – december hónapokra

 

„Ha tehát a száddal vallod, hogy »Jézus az Úr!«, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: »Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül.«

   Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

                                                                              Róm 10 ,9-13

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az „Isten válasza az élet nagy kihívásaira” kurzuson átéltekről így fogalmaztak a résztvevők:

K. T. A gyakorlati tanácsok által megértettem, ezentúl, hogy kezeljem a félelmeket és a stresszt az én saját életemben. Ha kudarcot vallok valamiben, hogyan lehet azt is úgy kezelni, hogy ne húzzon le, ne gyúrjon maga alá. Ezt régebben teljesen rosszul kezeltem. Két döntést is hoztam, az egyik, hogy több időt töltsek Istennel, mert teljesen átformálja az egész napomat, ha Vele kezdem, és megpróbálok figyelni az Ő hangjára, a másik, hogy oda figyelek a testem igényeire és többet fogok aludni. G. N. A kurzus által megértettem, hogy a megtérésem óta, Isten mennyi mindenen már végig vezetett és vele mennyire másképp alakultak a nehéz helyzetek is.  Hálás vagyok, hogy van egy közösségem, ahova tartozhatok, a testvéreknek, hogy formálnak engem. Döntést hoztam, hogy én is többet fogok imádkozni, és az imaidőmet reggel tartom meg, nem este mikor már használhatatlan vagyok. Növekedni szeretnénk az Istenben való imádatban. Elhatároztam azt is, hogy egyszerre csak egy dologra akarok összpontosítani. M. K. Két dolog is erőteljesen megmaradt bennem a hétvégéről. Az egyik, hogy „nyakon kell csípni” a gondolatokat, ami a Gonosztól van és már az elején leállítsam, mielőtt rombolni kezd az életemben. A másik pedig az, hogy ne csak a csodái kelljenek Istennek, hanem maga Isten, és akkor egyben a csodái is az enyémek lesznek. Beakarom építeni az életembe, hogy ne akarjak egyszerre száz dolgot csinálni, egyszerre csak egy dologra figyeljek oda. Ha éppen beszélgetek valakivel, akkor legyek jelen. Tudatosítani akarom magamban azt, amit Isten gondol rólam, akkor is, ha a körülöttem lévők mást is mondanak nekem, mert egyedül az a fontos, hogy Isten mit gondol. T. B. Felismertem, hogy Isten miként képes használni az én életemben, még a csüggedést és a kudarcokat is, ha megfelelő módon kezelem őket, akkor a növekedésemet tudják szolgálni. Ha tartósabb szomorúságot észlelek az életemben, akkor meg kell keressem mi az a hazugság, ami ez a dolog mögött rejtőzik, és kérem Isten, hogy cserélje ki ezt az Ő igazságára. G. E. Rájöttem, hogy fontos megtanulnom lazítani, és ne sajnáljam magamtól az időt erre. Magamban is észrevettem, hogy a sok stressz hatására tényleg néha már robbanásra állok készen. Életemben az eddigi kudarcok és gyász, rengeteg csüggedésbe taszított, és mások ítélete fölöttem rengeteg fájdalmat okozott, elhatároztam, hogy ezentúl nem fogom hagyni, hogy ez lehúzzon. Igenis megakarok maradni az a pozitív és lelkes valaki, akinek Isten teremtett.

♥ Néhány beszámoló a „Megkülönböztetés” kurzusról: F. Zs. Számomra erőteljesen megmaradt, hogy azt a döntést, amit lelki békesség idejében meghozok, azon ne változtassak, ha éppen köd van az életemben. Ezt úgy szeretném gyakorlatba ültetni, hogy elhatározok valamit mikor békességben vagyok, és mikor zűrzavaron megyek át, emlékeztetem magam, hogy mit határoztam el. Azt is megértettem, hogy az ellenség hasonlít egy ravasz, éles eszű hadvezérhez, aki főleg akkor támad, mikor tudja, hogy én gyenge vagyok, könnyebben támadható, és nem akkor mikor erős kapcsolatban vagyok Istennel. L. Sz. A kurzusban megértettem, hogy nem úgy kell döntést hozni, hogy egyedül gondolkozok rajta, aztán mikor nagyjából eldöntöttem, akkor megkérdem Istent, hogy te is egyetértesz vele? Ellenkezőleg, őszintén Isten elé viszem, többször is a döntést, és veszem a fáradságot, hogy leírjam a gondolatokat. A gyakorlatok alatt sikerült választ kapnom arra a kérdésre, amivel ide jöttem. Segített, hogy az én személyes érveimet megvizsgáljam Isten igazságához mérve, és akkor egyszerű a döntés. Szintén tetszettek a „gyors döntési módszerek”, mert nem mindig van sok idő döntést hozni. V. L. Felismertem, hogy sokszor besétálok olyan helyzetekbe, társaságba, ahol esetleg nem kellene legyek, és sokszor azt hittem magamról, hogy elég erős vagyok már, és olyan könnyen nem hatnak rám a dolgok, de rájöttem, hogy bölcsebb elkerülni ezeket a helyzeteket, mint vakmerően belesétálni a csapdákba és utána bánkódni.  Akarok élni az imádkozó testvérek segítségével, és a lelki vezetőm tanácsaival és ne egyedül vívjam meg a harcaimat ezután. B. B. Megértettem, hogy a gonosz milyen módszerekkel próbál közel férkőzni hozzám az életem különböző szakaszaiban, és különösen Isten miként vezet. Jó tudni, hogy résen legyek és felismerjem ezeket a helyzeteket.

♥ Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy sikerült megszervezni a 7 - dik Ő az Út keresztény ifjúsági fesztivált, Marosvásárhelyen a Színházterén ahol több mint 1200-an fordultak meg. Nagyon áldott találkozó volt. Köszönjük az anyagi támogatást mindenki részéről és imáitokat, közbenjárást a találkozóért és különösen a sok önkéntes segítőnek áldozatos munkáját. Legyetek áldottak érte!

 

Terveket, programokat szővünk…

Fülöp kurzus-t szervezünk:

♥ Október 21-23 között Marosvásárhelyen – Magvető közösségi ház, (Nicolae Iorga 8 szám).

♥ November 18-20 között Kolozsváron - Mécses közösség termében.

   Ez a kurzus segít abban, hogy Isten igazságait megismerve és befogadva, a résztvevőknek egy személyes, bensőséges találkozásban legyen részük a feltámadt Krisztussal.

 „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”    Gal. 2,20

Jelentkezés és infók awww.regnumchristi.ro oldalon, továbbá Bereczki Bélánál (Béci) tel. 0723-214701, email: regnumchristialap@gmail.com

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója lesz Csíkszeredában.

 Helyszín és időpont: Szakszervezetek Művelődési háza, október 8.

Mottó: Az aratni való sok, de a munkás kevés” Lk. 10,2

A program reggel 9 órakor kezdődik és este 18.00 órakor zárul. Program: dicsőítés, tanítás: László Rezső atya, imaszolgálat, tanúságtételek, tanítás d.u.: Szilágyi László, Szentmise.

 Részletek a www.ekkm.ro honlapon vagy facebook-on: www.facebook.com/ekkm.ro/

♥ Profetikus-gyógyító-szabadító - imaszolgálatra való képzést tartunk november 4 – 6 között, Marosvásárhelyen, Gordon Van Veelen vezetésével. A képzés a pénteken du. 18,30- tól kezdődik és vasárnap du. 1–kor ér véget. Részvételi díj: 140 ron, amely tartalmazza a közös ebédet és kurzus egyéb kiadásait.  Jelentkezni legkésőbb október 23-ig lehet.

Jelentkezés és infók awww.regnumchristi.ro oldalon, továbbá Bereczki Bélánál (Béci) tel. 0723-214701, email: regnumchristialap@gmail.com.

   Imaszándékok:

♥ Fülöp kurzus:

Isten szeretete és az örömhír nyitott szívekre találjon. A Szentlélek ereje által, a résztvevők határozott döntést tudjanak hozni Jézus mellett.

♥ Profétikus – gyógyító – szabadító képzés:

A Szentlélek bőséges kenetét tapasztalják meg a képzésen a résztvevők.

- A résztvevők befogadva a Szentlélek adományait, megerősödjenek az Isten gyermeki identitásukban, ily módon szolgálni tudjanak testvéreik fele.

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelentek: „A kiemelkedően eredményes házasságok 7 szokása”- ár: 35 lej - „A bizalom építő – vezető” – ár: 25 lej -„A legeslegnagyobb ölelés”- ár 30 lej.

További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

2022 július-augusztus-szeptember hónapokra

        „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert minden, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem az Atyától, hanem a világtól van. Ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is. De, aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”  1Jn 12,15-17                                                                                                                                         

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Csíkcsicsói Fülöp kurzuson tapasztaltakról ekképpen számolnak be a testvérek:

A. B. Ez a Fülöp kurzus sokat mondó volt számomra, nagyon meg érintett Isten a szeretetével. Megértettem, hogy Isten úgy szeret ahogy vagyok. Segített kilépni a bezártságból, megszabadulnom a kisebbségi érzéstől. Gyermek korom a szüleimmel nagyon jó volt, de sajnos az óvodás évtől egész 11-ik osztályig, sok megalázásban kivetésben és kiközösítésben volt részem, és csúfoltak a külsőm miatt. Nem hagyták azt a lehetőséget meg, hogy ki tudjak bontakozni és fedezzem fel azt, hogy mire vagyok képes, mire vagyok teremtve. Féltem az emberektől mert tudtam, hogy mi az a lelki fájdalom és így inkább nem álltam szóba nagyon senkivel egész mostanáig. De a kurzuson néven szólítottak és azt mondták, hogy úgy vagyok tökéletes ahogy vagyok, nagyon meg érintett. A Szentlélek, dicsőség az Úrnak, több ajándékkal halmozott el, mint amennyit el tudtam képzelni. B. E. Mindenekelőtt, hálás köszönetemet szeretném kifejezni a kurzus megszervezéséért!  Ötletes és kézzel fogható szemléltető eszközeivel, tartalmassá tette az amúgy is felemelő hangulatú hétvégét.  Egyértelművé vált számomra, hogy az eddig ért negatív hatások, történések minden alkalommal, egy-egy szirmot borítottak a szívem ajtaja fölé, míg teljesen beborították, mint a jerikói rózsa szárazságban. Nem véletlenül jelezte a szívem az alkalmanként elszoruló fájdalmakkal, hogy ,,segítség, bajban vagyok"! Isten tudja mire van szükségem, bárcsak én is figyelmesebb lettem volna, hogy neki mire van szüksége! De a Szentlélek!!! Na, ez egy új nézetet kapott ebből a szemszögből elénk tárva! Azt tudtam, hogy gyerekcipőben járok ezen a területen, de most szívszorongató volt a megtapasztalása! A kurzus ideje alatt megtapasztalt lelkes odaadás a szervezők részéről, a tanúságtételek, a tanítások, a szoros ölelések, mind-mind arra utaltak, hogy Isten üzenetei, a magok, csak rajtam múlnak, hogy milyen talajba hullanak. Úgy érzem, az én talajom megpuhult, a magok gyökeret eresztettek, már csak folyamatosan táplálnom kell a forrásból, nehogy kiszáradjanak! Így utólag még fontosnak tartom elmondani, hogy az ,,ellenség" teljes bedobással próbálta megakadályozni, a részt vételünket ezen a kurzuson, mivel édesanyám pár nappal a kurzus előtt elgyengült, sürgősségre került és azonnal vitték Brassóba szív műtétre. De az Úr mégis megsegített, hogy eljussunk a kurzusra mind a 3 -an. T. I. Ezen a kurzuson, megértettem, hogy miért fontos Istent dicsérni, dicsőíteni és miért ez egy nagyon jó dolog nekem.  Ugyanakkor a Szentlélek személye, valahogy teljesen kimaradt az én hitéletemből, mintha nem is létezett volna. Ezentúl szeretnék jobban odafigyelni és imáimban vele kommunikálni, beszélgetni. G. E.

Én is egy buzgó katolikus családban nevelkedtem fel, később katolikus iskolában nevelkedtem, ennek ellenére rengeteg sérülés, megalázást és sebet kaptam. 15 éve elveszítettem gyermekem szüléskor és kis híján én sem éltem túl. És azóta minden Szentmisém csak arról szólt, hogy köszöntem Istennek, hogy még élhetek. nemrég újból meghalt a 3-ik gyermekem, és én meg voltam győződve, hogy Isten valamiért büntet. Itt megértettem, hogy Isten szeret engem, és nem büntet, nem ver engem, a rossz dolgok az életemben nem Tőle vannak, gyermekeim elvesztését nem Ő akarta, hanem van valami, amiből megakar szabadítani. Bár a sok sérülés után egy ideje nem akartam senki újjal ismerkedni az életemben, most szeretnék egy közösségbe tartozni, szeretnék testvéreket az életemben, és találtam is egy lehetőséget, ahova járhatok.

B. H. Unitáriusként attól féltem, hogy itt a kurzuson nem leszek befogadva. Ellenben nagyon hamar megtapasztaltam, hogy aki Istent szereti, azt mind egy helyre tartozik. Első este megértettem már, hogy Isten magamért szeret, és nem a teljesítésemért, Ő elsősorban úgy szeret ahogy vagyok.

Ha egyszer elindultam a Feléje vezető úton, Ő nem taszít el és nem a gyengeségeimet nézi, hanem az apró lépéseket is értékeli.

♥  A Pinochio oviban 30 gyerekkel zártuk a tanévet, új dadussal gazdagodtunk Virág Lia személyében akiért nagyon hálásak vagyunk Istennek. Továbbá kérjük imáitokat az ovi akkreditálásának megújításáért amihez mindent rendbe kell hozzunk szeptemberig főleg az ellenőrzéshez szükséges papírformákat amivel lassan haladunk.

 

Terveket, programokat szövünk…

Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzust szervezünk július 15-17 között Marosvásárhelyen. A sok kihívás, mellyel találkozunk az életünk során, meggyengíthet minket, elveheti életkedvünket, vagy egyenesen depresszióba vezethet, amikor már nem látjuk értelmét az életünknek sem. Komolyan fel kell vennünk a harcot ezekkel szemben, és Isten igazságaiban keresnünk választ, megoldást.

 „A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Jelentkezés és részletek a kurzusokra: www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 u

Az évente egyszeri Megkülönböztetés kurzust, Marosvásárhelyen július 28 - 31 között szervezzük meg, melynek keretében Isten igéjét és Szent Ignác szabályait alapul véve megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallattokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Ezek segítségével olyan döntéseket fogsz tudni hozni, melyek által megmaradhatsz Isten akaratában. A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus.

    „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

Jelentkezés és részletek a kurzusokra: www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701

 ♥ Szeptember 17-ikén, Isten kegyelméből idén is megszervezzük az „Ő az út - He is the way - El este calea” - Ifjúsági keresztény fesztivált, először Marosvásárhely főterén. Lesz több programlehetőség sátrakban, gyógyító imaszolgálat, érzékszínház, preventív bemutatok, dicsőítő tánc, tanúságtételek, meglepetések. Szeretettel várunk mindenkit, főleg fiatalokat! Bővebb részletek a https://oazut.ro/fesztival/ linken.

 

Imaszándékok:

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

  - Aki szomjazza Isten igazságát és vezetését a személyes harcaiban, részt vehessen ezen a kurzuson.

  - Minden résztvevő szíve megnyíljon arra, amit Isten szól, és az igének valóságos cselekvői lehessenek.

Megkülönböztetés kurzus

 • A résztvevők Jézus juhaiként valóban meghallják az Ő hangját és vezetését és az ellenség hangjától valóban elriadjanak.
 • Jézus vérének oltalma legyen a résztvevőkön és szolgálókon egyaránt, hogy a hit pajzsával ki tudjuk védeni az ellenség támadásait.

Ő az út - ifjúsági Keresztény Zenefesztivál

 • A Szentlélek kreativitása nyilvánuljon meg a szervezésben, Isten kenete áradjon ki az egész városra, és valóságos ébredést hozzon az emberek életébe, és maradandó gyümölcsöket teremjen.
 • Az Úr áldása kísérje a szervezéssel járó minden területet, különösen az anyagi kiadésok fedezését

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Gary Chapman Életem és a szeretetnyelvek (35 lej), Joyce Meyer A Női lélek gyógyulása. (50 lej),: További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

2022 április – május – június hónapokra

 

Ez az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettetek, s amely szegletkő lett, és nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.ApCsel 4, 11-12

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Csíkszeredában, Kolozsváron és Marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzusokról íme néhány beszámoló: B.H. Számomra teljesen új volt hallani a Szentlélekről, kissé úgy tűnt mintha eddig életembe nem is hallottam volna róla. Nagyon mély volt megtapasztalni az Ő jelenlétét, ahogyan közel jött és átjárt. Most már tudom, hogy a Szentlélek szeretne megajándékozni mindig, és Neki célja van velem. Eldöntöttem, hogy akarok tartozni egy közösséghez. U. ZS. Egész életemben kerestem Istent, valamilyen formában, sokszor csak vallásos gyakorlatokat végeztem én is. Nagyon sok ideig marcangoltam magam egy bűnöm miatt, és mikor imádkoztak értem végre megértettem, hogy Isten azt már megbocsájtotta nekem. Megtapasztaltam a Szentlélek vigasztalását és ajándékát, amit szeretnék még jobban megismerni

Sz. K. Nekem a kurzus sok új dolgot mutatott meg, amit eddig nem tudtam, hiába a sok vallás óra, templom stb. Ezenkívül sokáig ad gondolkodni valót a múltról, a jövőről. Legszebb dolog, amit megértettem, hogy ne sajnáljam Jézust amiért szenvedett és meghalt, hanem dicsőítsem őt és áldjam, táncolva, énekelve, kezeket a magasba téve. A kurzuson tanultakat megpróbálom beiktatni a mindennapi életembe és hála a rajzoknak, demonstrációknak, amiket gondosan kidolgoztatok, vizuálisan fogok mindig emlékezni a dolgokra. J. R. A kurzus elején hallottam, hogy itt meg fog változni az életem, de nem értettem, hogy mitől, vagy mi lesz, ami akkora változást hoz az életemben? Eddig is tudtam, hogy Isten szeret, de mégse fogadtam el teljesen. Most már tudom, hogy Ő ugyanúgy feltétel nélkül szeret akkor is mikor nem teljesítek, nem hozom a formám, és mikor más úgy látja, hogy értéktelen vagyok, és nem kell mástól koldulnom a szeretetet. Megtanultam, hogy szeretettel kezeljek mást, mikor vétkezik és emiatt ne kiközösíteni senkit. Sokszor próbáltam beszélni másoknak Istenről, és olyan nehezen ment, ezután nem a körülményekre fogok tekinteni, hanem a Szentlélek vezetésére. L. E. Őszintén megmondva, én teljesen szkeptikusan jöttem erre a kurzusra. Nem értettem, hogy miért áradoznak annyit az emberek, hogy itt megváltozik az életük, és olyan jó élmény stb. Gondoltam eljövök, legalább befogom a testvérem száját, aki elhívott, és a végén megmondom, hogy nem segített semmit. Tévedtem…Már első este, teljesen felforgatott mindent bennem, és engem is teljesen megváltoztatott, Isten igazsága, most már szeretném, hogy Isten legyen az aki megmondja nekem, hogy mi a jó és mi nem. Habár sokáig úgy gondoltam, hogy ahogy élek az jó nekem, rájöttem, hogy sok mindenből meg kell térjek. Szentlélekről is valamilyen formába tudtam, de mintha mégse. Most már tudom, hogy Ő az aki a legapróbb történésekben is benne van.

♥ A legutóbbi Lelki gondozói kurzuson, ily módon tapasztalták meg Isten gyógyítását a testvérek:

P. O. Számomra a legfontosabb megismerés a kurzusból az, hogy mennyire fontos, hogy megbocsátsunk egymásnak. Ezt nem csak azért, hogy a mi kapcsolatunk rendeződjön a másik féllel, hanem mert csak így áll helyre az én kapcsolatom Istennel és így tud másnak a kapcsolata is helyreállni Istennel. Most már tudom, hogy van a bűneimre bocsánat, a sebeimre gyógyulás és a legfontosabb, hogy törekedjek arra, hogy úgy tekintsek Istenre, mint az én legjobb barátomra, és ilyen kapcsolatot ápoljak vele. T. T. Nagyon vágytam, hogy eljöjjek erre a kurzusra, az életemben annyi minden már annyi minden felvolt borulva körülöttem és éreztem, hogy így már nem mehet tovább.  A kurzus elején az volt bennem, hogy nem tudok ezekből megszabadulni, azonban a második este már teljes felszabadulást éreztem, mintha repülnék. Eddig annyira hatott rám másnak a véleménye, de tudom, hogy Istennek így vagyok a legkedvesebb, és már nem fog zavarni másnak a véleménye. A Szentlélektől kaptam egy kegyelmi ajándékot is amire már nagyon vágytam.

 

 

♥ Az idén újból megszervezzük szeptember 17-én, az „ Ő az út - He is the way - El este calea” - Ifjúsági keresztény fesztivált, Marosvásárhelyen a Várban. Meghivott EUKARISZT, Golgota és lesz több programlehetőség sátrakban, gyógyító imaszolgálat, dicsőítő tánc, tanúságtételek, meglepetések. Szeretettel várunk mindenkit, főleg fiatalokat! Részletekről később tájekoztatunk.

 

Ha szeretnéd nekünk adni a 2021-es  évi jövedelmi adód 3,5 százalékát akkor kérünk töltsd ki a következő linket, (a regnumchristi.ro oldalon és a  kattints ide) a többit mi megoldjuk. Isten fizesse!

Terveket, programokat szövünk…

 

Fülöp kurzust szervezünk Csíkcsicsóban, május 13-15 között. Jelentkezés: www.regnumchristi.ro weblapon, infók Bereczki Béla tel: 0723-214701.

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”   1 Jn 1,2

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzust szervezünk: július 15-17 között Marosvásárhelyen. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” Róm 15,13 

 A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. Bővebb információk: regnumchristi.ro weboldalon, Bereczki Béla tel: 0723-214701, illetve a regnumchristialap@gmail.com

 

Megkülönböztetés kurzus lesz Marosvásárhelyen július 28- 31 között. Ennek alapjául Isten igéje, a Szentírás és Loyolai Szent Ignác a szellemek megkülönböztetéséről szóló írásai szolgálnak, melyeket megvizsgálva megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallattokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék életüket még teljesebben Isten akarata szerint élni.

     „Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint...” (Ef 1,9)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. Bővebb információk: regnumchristi.ro weboldalon, Bereczki Béla tel: 0723-214701, illetve a regnumchristialap@gmail.com

 

   Imaszándékok:

Fülöp kurzus: -Azok akik hallják Isten hívását, hogy igent-t mondjanak rá, és nyitott szívvel eljőhessenek a kurzusra és újjászületve, meggyökerezzenek Isten igazságaiban.

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus: -A kurzuson résztvevők megerősödve Isten igazságában, győzelmet arassanak a mindennapi kihívások fölött, hogy a próbatételek türelmet, a türelem pedig állhatatosságot eredményezzen életükben.

Megkülönböztetés kurzus: -Hogy a résztvevők és munkatársak valóban felismerjék Isten hangját és akaratát az ők életükre vonatkozóan, és azt készséges szívvel kövessék.

 

„Mária Magdolna elment és hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat!!!” Jn 20,18

Tégy te is hasonlóképpen !!!

 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: „Csendben Istennel mindennap” - Joyce Mayer- ár 55lej. „Emberek a kereszt körül”, ár 25 lej. „Az első bibliám” - gyerekeknek, ár 40 lej. Kézműves biblia tokok (50 lej). További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

2022 január - február- március hónapokra

 

„Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol, ha kiáltasz, így szól: »Íme, itt vagyok!« Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a hamis beszédet, ha lelkedet adod az éhezőért, és a meggyötört lelket jóllakatod, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli verőfényAz Úr vezet majd téged szüntelenkopár vidéken is jóllakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti; olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize.”                                            Iz. 58, 9-11

 

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Októberben tartott Fülöp kurzusról néhány őszinte beszámoló: B. A. Számomra a kurzus olyan volt, mint amikor bambulásból tisztul ki az ember szeme. Kaptam egy olyan szemüveget, aminek a lencséje, és a kerete szeretetből lett összeforrasztva. Meggyógyultam mindabból ami engem fogvatartott, és a legnagyobb igazsággal a szívemben, sétáltam haza.  M. A. A kurzuson egyik megtapasztalás által sikerült végre megértenem, hogy mekkora öröm az, hogy Jézus valóban meghalt értem a kereszten. Nem sajnálnom kell ezt, hanem élnem kell ezzel a lehetőséggel, hogy minden gyengeségemet és bűnöm árát kifizette. Ima által kaptam egy bátorítást és útmutatást, hogy Isten mire hív el engem, milyen nagyszerű tervei vannak velem. B. L. Sok belső harcom és vívódásom volt, mindig úgy gondoltam, hogy ezeket egyedül kell megoldanom. A Fülöp kurzuson, egy ima által megértettem, hogy nekem van egy szövetségesem, aki akar segíteni minden harcomban, és ez maga Isten. Nagyon jó volt megtapasztalni a Szentlélek jelenlétét az Ő közelségét és az Ő szeretetét. Megértettem milyen fontos tartozni egy közösséghez és el is határoztam, hogy fogok járni a helyi ifjúsági közösségbe. P.A. Nagyon sokáig egy „jó kereszténynek” gondoltam magam, azonban rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így történik. Igyekeztem a kis elvárásokat, imát templomba járást elvégezni, és sokszor úgy éreztem, hogy ezért Isten igenis köteles nekem segíteni, ha valami nehézségem akad. Bárcsak eddig is tudtam volna úgy imádkozni Istenhez, mint egy jó baráthoz. Megértettem, hogy az Ő Szentlelke által mennyire közel van, segít és vigasztal. Nagyon szeretnék beilleszkedni egy közösségbe és Istennel a kapcsolatomat megváltoztatni. N. A. Rengeteget épült az Istennel való kapcsolatom ezen a lelkigyakorlaton. Jó volt megérteni, hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy mennyire közel van, mennyire meg akar ajándékozni nap mint nap. Szeretném ezentúl tudatosabban kérni, hogy jöjjön közel hozzám és legyen velem minden döntésemben, az életem minden pillanatában. F. V. Ezen a hétévégén értettem meg a megváltást igazából, Jézus Krisztusnak azt az áldozatát, amit értem is tett, és hogy Isten örök szeretettel szeret engem, és nem szabad teret adnom a vádlásoknak. Reggel olyan örömmel ébredtem, hogy táncra perdültem. Hihetetlen ez az öröm, ez az elfogadás és ajándék Isten részéről. Sikerült átadnom neki egy olyan terhet, aggodalmat, amit kiskorom óta hordozok, és így megtalálni a békességet, tudom, hogy Isten az aki gondoskodik.

 

♥ A decemberben tartott Lelki gondozói kurzuson megtapasztaltakról így mesélnek a testvérek:

F.V. A kurzus által sikerült felismernem azt, hogy az életemben én is mennyi negatív és sértő kijelentést kaptam, a személyemre, a nőiességemre, és hogy sérüléseket okoznak nekem, viszont azt is megértettem, hogy Jézus nevében ezeknek ellene tudok mondani, és Jézus az, aki gyógyítgat már régóta ezekből. Tudom, hogy a teljes gyógyuláshoz meg kell bocsátanom a személyeknek, akik sérüléseket okoztak nekem. Rájöttem, hogy a csalódások és gyásszal teli pillanatok az életemben sosem Istentől voltak. L. I.A kurzus rávilágított arra, hogy egy életen keresztül mennyi sérülést, fájdalmat és bűnt összehalmozunk, és ezt hordozzuk, mint egy púpot. Sajnos otthonról, a szüleimtől is kaptam sérüléseket anélkül, hogy szándékosan akarták volna ezt. Felismertem mennyi okkult bűnös és babonás hiedelmeket gyakoroltam az életemben és azt hittem, hogy ezek Istennel kapcsolatosak pedig ezek által egyre inkább eltávolodtam Istentől. Hálás vagyok, hogy ezeket a kapukat, amit az ellenségnek kinyitottam, be tudtam zárni Jézus nevében. K.N. Habár már lassan 30 éve döntöttem az Úr mellett, rájöttem, hogy sajnos még vannak hiányosságaim. Isten különböző módszerekkel gyógyítgatott már eddig is, de most tiszta lett számomra, hogy a gyógyulásom az én személyes döntésemtől függ elsősorban. Abban a pillanatban, ahogy döntöttem, többé már nem fog sodorni magával az a sok helytelen magatartás forma, ami eddig volt az életemben. Az önsajnálat csak rombol és megakadályozza az én gyógyulásomat

Terveket, programokat szövünk…

♥ Újból indul a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzés januártól, 26 résztvevővel, amelynek célja, hogy olyan fiatal (18-27 év) munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben.

Részletek: https://oazut.ro/legyeros/

 

♥ Fülöp kurzus lesz: - január 21-23. között CsíkszeredábanJelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com email címen;

             - március 11-13. között Marosvásárhelyen. Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristi.ro weblapon.

   Ez a kurzus segít abban, hogy Isten igazságait megismerve és befogadva, a résztvevőknek egy személyes, bensőséges találkozásban legyen részük a feltámadt Krisztussal.

 „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”    Gal 2,20

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Csíkszeredában február 17-20. között, lehetőséget kínálva arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást sebzettségeinkre.

„Jézus ezt válaszolta nekik: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.«”    Lk 5, 31-32

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése.

Jelentkezés ás infók: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com email címen;

 

   Imaszándékok:

♥ Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzés:

- Atyánk, adj a képzésre odaszánt szívű résztvevőket és egységben, kenettel szolgáló teamet

- segíts a képzés kiadásainak fedezésében a szükséges támogatók megtalálásával

♥ Fülöp kurzus:

Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon és a Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus követésében

♥ Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket, haragot, csalódásokat, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat

- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

 

Szívből kívánunk Boldog Karácsonyi Ünnepeket és áldásokban gazdag Új Évet!

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Saját alapítványi 2022 naptár (20 lej). Kézműves biblia tokok (50 lej). További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

2021 október-november-december hónapokra

 

        „Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia”       Lk 12,35-40                                                                                                                                                             

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Istennek hála idén a második „Isten válasza az élet nagy kihívásaira” (IVÉNK) kurzust is sikeresen megtartottuk. Néhány tanúság a résztvevőktől: K. Cs. Megértettem, hogy a legnagyobb ellenségem nekem a stressz és a félelem. Ez rendszeresen maga alá szokott gyűrni, és szószerint megbénít. Ezen változtatnom kell. Ezt a rengeteg energiát másra kell fordítanom. Eldöntöttem, hogy milyen változásokat kell hoznom ezért. S. Á. Régóta keresem Istent, sok üres kört lefutottam, miközben Ö itt volt közel hozzám. Mindig úgy elhárítottam a gondolatot, hogy Isten tényleg szeret engem, mintha ez mindenkinek szólna csak nekem nem. De egy történet hallatán, Istennek sikerült meggyőzni engem, hogy én valóban az Ő szeretett gyermeke vagyok, és Ő velem van minden napon a világ végezetéig. Eldöntöttem, hogy nem fogok ezután az érzelmeimre támaszkodni, hanem egyedül Isten ígéreteire és az Ő igazságaira.

T. I. Rájöttem, hogy fontos megvizsgálnom, hogy mi az oka annak, ha stresszes vagyok és ideges, és ne vesztődjek el a részletekbe, hanem orvosoljam az okát, ha fáradtság azt, vagy ami kiborít, arra figyeljek oda. Mindehez azonban fontos, hogy én tudjam ki vagyok, Isten számára ki vagyok, és akkor nem mások mondják meg mit kellene tegyek, hanem én fogok tudni dönteni szabadon.  Eldöntöttem, hogy jobban fogok bízni Istenben, és nem fogok negatív kijelentéseket mondani magamról és másokról. K. Zs. Újra és újra megerősödtem abban, hogy bármiről legyen szó, gyerekek, házasság, vezetés, bármitől elkezdve, mindenre a válasz Jézus. Ha a napi imaidőm, és Istenre szánt időm megvan, akkor mindenre van türelmem, nem kiabálok. Fontos megharcolnom ezt, mert amikor ez elmarad, minden más bukik.  Nem akarok többet a hazug gondolatoknak teret adni az életemben, hanem ezt időben felismerve ellene akarok mondani, Isten igazságait megvallva. Érzek egy szomjúságot a Szentírással kapcsolatban, szeretném ismerni és használni Isten igéjét. B. R.  Szomórúan ismertem fel, hogy nem élt bennem az, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok. A kis ajándék segítségével, amit kaptam, újból megértettem és ez valóban a szívembe vésődött. Eldőntöttem, hogy nem fogom sajnálgatni magam ezentúl, és nem engedek teret a félelemnek az életemben.  Oda figyelek az időbeosztásomra, és nem fogom az egész életemet munkával kitölteni, hanem több időt szánok a családomra.

 

♥ A júliusi „Megkülönböztetés” kurzusról így számolnak be a résztvevő testévérek: Sz. D. Most már tudom, hogy Isten azért engedi meg az életemben a kihívásokat és nehézségeket, hogy ne kényelmesedjek el. Ő engem mindig jó formában akar tartani, különösen lelkileg. Felismertem én is az apróbb bűneimet az életben, és sikerült le is tegyem öket. K. R. Felismertem az életemben, hogy rengeteg apró kis hazugságot szoktam mondani, bár keresztény vagyok, ezt mégis megengedtem az életemben. Most azonban elhatároztam, hogy mivel én Jézushoz tartozok, ezt nem akarom többet megengedni az életemben. L. I. Megértettem nagyon sok mindent, különösen, hogy miért van bennem sokszor annyi össze vissza gondolat és, hogy ez kitől ered és miként hat rám. Most már ismerem, hogy a gonosz milyen módon próbálkozik az életemben és hogy tudjam ezeket a kisértéseket elhárítani, kivédeni. Tudom, hogy Jézus terve velem az, hogy elvezessen az üdvösségre, azáltal is, hogy ne ragaszkodjak a földi dolgaimhoz. K.S.  Különösen hálás vagyok, hogy erre a kurzusra a feleségemmel jöhettem el, és úgyanazokat tapasztalhatuk meg, és ezáltal megerősödött a házasságunk, és ketten tudtunk új elhatározásokat hozni az életünkben. Mindenkit bátorítok, ha teheti párjával jöjjön. Itt rájöttem, hogy minden pillanatnyi döntésemet annak fényében akarom meghozni, hogy ez engem az életszentség utamon megőrízzen, és előbbre vigyen.

 

♥ Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy sikerült megszervezni az 5 -dik Ő az Út keresztény ifjusági fesztivált Marosvásárhelyen a Várban. Nagyon áldott találkozó volt. Köszönjük az anyagi támogatást mindenki részéről és imákat, közbenjárást a találkozóért és különösen a sok önkéntes segítőnek áldozatos munkáját. Legyetek áldottak érte!

Élőben viszanézhető a következő linken: https://bit.ly/3ujuReG vagy http://www.regnumchristi.ro/index.php?a=111

 

Terveket, programokat szövünk…

 

Fülöp kurzus lesz október 22-24. között Marosvásárhelyen. Ha még nem találkoztál az élő Isten szeretetével, nem tapasztaltad az Ő munkáját életedben, gyere el és engedd, hogy tárja fel szívedben az Örömhírt, az igazságot, amely szabaddá tesz! A legközpontibb igazság pedig az, hogy:

   „...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”          Jn 3,16

Részletek és bejelentkezés a www.regnumchristi.ro weblapunkon.

Egyéb infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com.

 

Lelkigondozói kurzust tartunk november 18-21 között, Marosvásárhelyen. Az életünkben megtapasztalt sérülésekre, melyek mélyen beleíródtak lelkünkbe, emlékezetünkbe, Jézus Krisztus megváltásának kegyelme és ereje gyógyulást tud hozni. A kurzus segít felismerni és beismerni sebzettségeinket, és hittel megragadni a gyógyulást.

„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az Ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket... tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.”  (1Pét 5, 10)

Jelentkezés és információk: a www.regnumchristi.ro weblapunkon.

Egyéb infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

 • Azért, hogy azok is meghallják Isten hívását, akik már sokadjára kapnak egy meghívást erre a kurzusra, és legyen bátorságuk eljönni.
 • Hogy a résztvevőknek valóban egy személyes találkozása legyen az Atya szeretetével.

Lelkigondozói kurzus:

 • A résztvevők a sérüléseiket valóban átadva az Úr Jézusnak, el tudják engedni a múltat és Isten új terveibe fel tudják ismerni a jelen örömeit.
 • A Szentlélek világossága és bölcsessége vezesse rá a résztvevőket arra, hogy hol van szükségük Jézus gyógyításának és szabadításának erejére az ő életükben.

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Joyce Meyer: Csendben Istennel mindennap (55lej), Joyce Meyer: Az Istenfélő nők szokásai (45 lej) Joyce Meyer: A női lélek gyógyulása(50 lej). Kézműves biblia tokok (50 lej). További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

2021 július-augusztus-szeptember hónapokra

        Szeretett testvéreim, ti is tudjátok! Legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra, s késedelmes a haragra! Mert haragjában nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos. Azért vessetek el minden tisztátalanságot és a különféle gonoszságokat, és fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket.

Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva.

Mert ha valaki hallgatja az igét és nem cselekszi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a tükörben szemléli;ha megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt.

Aki azonban gondosan beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad abban, s annak nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tette által. Jak 1,19-25                                                                                                                   

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Csíkcsicsói Fülöp kurzuson a következőket mondták tanúságul a testvérek:

B.K. Három dolog maradt meg a kurzusból, az első, mikor felismertem, hogy nekem van egy bűnős természetem. A második az, hogy Jézus melett valóban el kell köteleznem magam, eddig úgymond egy demo életet éltem, de ezentúl valóban élesbe megy minden. A harmadik pedig a Szentléleknek a megtapasztalása, ami egy olyan hihetetlen állapot, hogy egyfolytába azt szeretnéd érezni, teljes nyugodtság, lebegő állapot, ami útán teljesen jól vagy, erőd van, öröm van a szívedben. És mostmár tudom, hogy felekezetemtől függetelenül akarok tartózni egy Krisztusi közösséghez. R.J. Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a kurzuson Isten új testvérekkel ajándékozott meg engem. A Szentlélek valóban képes olyan tisztánlátást adni, minden kérdésre ha tényleg  rá hagyatkozunk teljes szívből. Ezek a megoldások nagyon sokszor nem úgy jönnek, mint ahogy mi elképzeljük , hanem más formába, de sokkal jobban. Én is csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tartozzunk egy Krisztusi közösséghez, mert a közösségnek tényleg hatalmas megtartó ereje van. K.E. Nagyon sokszor tapasztaltam az  életben, hogy egy feladat előtt, gyomoridegem van, izgulok és olyankor imádkozom és hívom a Szentlelket és tapasztalom, hogy minden megszűnik, és erőt kapok. Azt is megértettem ,hogy a jó Isten nagyon sokszor minket embereket használ arra, hogy jót tegyen. Erősen nagy szüksége van mindenkinek egy ilyen kurzusra, úgy ahogy nekem is az volt , és mindenkit csak bíztatni tudok, hogy tartozzon valahova, egy közösségbe. G.T. Nagyon hiteles volt számomra ez az öröm, amit itt annyi ember szívébe láttam. Én 3o éve tértem meg, és igazából most jutott el az eszemből a szívemig az örömhír, és megértettem, hogy Isten valóban úgy szeret engem, mint az Ő kislányát, akinek a számára én vagyok a legszebb. Megerősödtem abban is, hogy van kiút Istennél a testi betegségekből is. Különösen is ez a covid időszak után látom a fontosságát a közösségnek, hogy személyes kapcsolatokat éljünk meg.

 

♥ Akik  májusban részt vettek az  „Isten válasza az élet nagy kihívásaira”(IVÉNK) kurzuson így fogalmazták bizonyságukat:

K.E. Mostmár tudom, hogy Isten nem kéri, hogy többet cipeljek, mint amit Ö rámhelyezett, ezek hordozásában segít is. De nem segít azok a terhek hordozásában amiket Ö nem kért tőlem, azonban szívesen segít azoktól megszabadulnom. Megértettem, hogy egy szellemi harcban vagyunk, és fontos, hogy Isten igéjével védekezzek mindig, és ne az érzéseimre támaszkodjak, hanem arra amit Isten megigért nekem. L.I. Megértettem, hogy Isten engem soha de soha nem akar kontrolálni, Ő teljes szabadságot adott nekem. Nem segít olyan terheket  cipelnem  ami nem tőle vannak, de segít megszabadulni tőle. Tudom milyen fontos a személyes imaidőm , mélyítése, többet hallgassam én az Úrat ne csak én beszéljek.

♥ Befejező alkalomhoz ért a Légy erős! - ifjúsági vezető és munkatársképző iskola ami július 22-25 között lesz. Köszönjük imáitokat, közbenjárásotokat és különösen anyagi támogatásotokat mert ez nagyban segített a képzés megvalosításában.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzust szervezünk július 2-4 között Marosvásárhelyen. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

 Megkülönböztetés kurzus lesz Marosvásárhelyen július 29-augusztus 1 között. Ennek alapjául Isten igéje, a Szentírás és Loyolai Szent Ignác a szellemek megkülönböztetéséről szóló írásai szolgálnak, melyeket megvizsgálva megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék életüket még teljesebben Isten akarata szerint élni.

     „Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint...” (Ef 1,9)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés és részletek a kurzusra: www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím

 ♥ Az idén újból megszervezzük szeptember 18-19-én, az „ Ő az út - He is the way - El este calea” - Ifjúsági keresztény fesztiváltMarosvásárhelyen a Várban. Lesz több programlehetőség sátrakban, gyógyító imaszolgálat, pantomim, dicsőítő tánc, tanúságtételek, meglepetések. Szeretettel várunk mindenkit, főleg fiatalokat! Részletekről később tájekoztatunk.

Imaszándékok:

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

 • legyen nyitott a résztvevők szíve arra, hogy amit Isten szól, azt készek legyenek megcselekedni vagy érvényre juttatni a saját életükben

Megkülönböztetés kurzus

 • a résztvevők megtapasztalják Isten vezetését és azt a bölcsességet, amely a Szentlélektől van, hogy segítsen a szellemek megkülönböztetésében és a jó döntések meghozatalában
 • Jézus vérének oltalma legyen a résztvevőkön és szolgálókon egyaránt, hogy a hit pajzsával ki tudjuk védeni az ellenség támadásait

Ő az út - ifjúsági Keresztény Zenefesztivál

 • a Szentlélek vezesse a szervező csapatot, és a hatósági képviselők szívét, és valóban teljesen Isten akarata szerint bontakozhasson ki a fesztivál idén is, és maradandó gyümölcsöket teremjen.

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Z.K: Jézus meghívott, hogy tanúja legyek!: (18 lej), E.R.: Az utolsó nyílvessző(40 lej), G.Chapman: Életre szóló ígéretek pároknak (4lej) Kézműves biblia tokok (50 lej). További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

2021 április-május-június hónapokra

 

        „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!  .... Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.  De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. ”                                                              Lukács 21,7-15. 

 Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A januári  Lelkigondozói kurzuson résztvevők eképpen számoltak be az ott tapasztaltakról:

„A kurzus alatt felismertem, hogy életem folyamán sokszor nem Isten szerető szemével néztem magam, rájöttem, hogy milyen fontos szerepe van  a megbocsájtásnak, még ha sokszor nehéz is, még ha többször is ki  kellett mondjam, érzem, hogy elindult bennem a gyógyulás folyamata. „ F.O. „Ez a kurzus akár csak az előzö Fülöp kurzus is, akkor jött az életembe mikor a legnagyobb szükségem volt rá. Életem egyik legnehezebb pillanatain vagyok túl, nagyon sok sérűlés és csalodás ért engem, felismertem saját gyengeségeim, hogy hogyan kezelem a konfliktusokat, mennyi állarcot viselek megfelelési kényszerből és azt is, hogyan lehet Isten segítsége álltal gyógyúlni ezekből. Itt megtanulhattam, hogy bármi olyan sérülés, ami már rég mélyen az emlékemben él, tegyem le Isten kezébe és kérjem a megbocsájtást és a gyógyulást.„ K.R. ”Megértettem nagyon sok mindent, hogy milyen motivációk vannak az életembe, miből fakad a sok szorongásom és alacsony önértékelésem. Mint szülő  rájöttem mennyi területen kell odafigyelnem és milyen szükségletei vannak a gyerekeimnek. Sikerült megbocsájtanom és elengednem eddigi életemből, olyan dolgokat amelyek negatívan befolyásoltak.” K.K

 

♥ A  Fülöp kurzuson tapasztaltakról így  fogalmaztak a résztvevők:

„A Fülöp kurzuson jöttem rá, hogy Isten mennyire is tud munkálkodni az életemben, ha engedem, hatalmas erőt és bátorítást kaptam és így jöttem haza, most tudom hogy Istennek tökéletes terve van számomra és ha neki ilyen nagy terve van velem, miért ne indulnék el az Ő útján, újra éltem azt, hogy mennyire szeret engem és milyen mély az Ő szeretete.” V.L. „Két felismerést emelnék ki ami a kurzuson megfogalmazódott bennem: Az egyik az, hogy eddig mindig egyedül, őnerőből próbáltam a gyengeségeim megszüntetni, de rájöttem, hogy ez egyedül a Szentlélekkel együtt lehetséges. A második pedig az, hogy tagadtam magam előtt, hogy én is, mint mindenki hajlamos vagyok a rosszra és könnyen kisérthető vagyok. Ezt felismervén, hatékonyabban tudok védekezni ezek a gyengeségeim ellen.” D.O. „Személyesen megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül a keresésemben, és ez nagy bátorságot nyújt. Eddig is sokszor hallottam már, hogy Isten szeret engem és gondomat viseli, de nem éreztem, azonban ima közben ez teljesen megvilágosodott bennem. Vágyat érzek arra, hogy az életem valóban Istent tükrözze, és ezáltal más emberek élete is megváltozzon, megismerjék Öt.” A.Cs. „Nagyon erősen megtapasztaltam, hogy a Szentlélek nem egy elvont fogalom, hanem Ő egy valóságos személy, aki bennünk van, bennünk él, erő van benne, eltőlt, bátorít, vigasztal, megmozgatja a dolgokat.” Cs.Sz.

♥ Nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek hogy sikerült az év elejétől újra kezdeni a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvóda mükődését és tovább folytatni 25 gyerekkel, így reménykedünk hogy továbbra is fenn tudjuk tartani az óvóda mükődését anyagi téren.

 

♥ Nyulas József testvérünk tavaly októberben házasságot kötött Lídiával és jó hír, hogy gyerekáldásnak örvendenek. József pillanatnyilag fél munkaidőben szolgál az alapítvány keretében de szíve  vágya, hogy hivatalosan teljes munkaidőben tudja folytatni a munkáját és ezzel párhuzamosan tudja a család megélhetését is biztosítani, ahogy szól az alapítvány mottója:

    „Keressétek először Isten Országát és annak igazságát  és minden megkaptok hozzá” Mt. 6,33.

Ahhoz hogy ez sikerüljön szükség van havonta még kb 1.500 lej támogatásra, támogatókra. Ha Isten arra indít, hogy partner légy ebben, kérlek jelezd személyesen nekem: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy a regnumchristialap@gmail.com email címen.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz május 7-9 között Marosvásárhelyen. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Jelentkezés és bővebb infók a www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email címen.

 

♥ Fülöp kurzus lesz Csíkcsicsóban,  május 14-16 között:

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”   1 Jn 1,2

Jelentkezés és részletek a www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus: -  A résztvevők tudják befogadni szívükbe Isten igazságait és ezáltal elnyerjék az újjászületés ajándékát.

 • A járványügyi intézkedések lehetővé tegyék a kurzusok megtartását.

IVÉNK kurzus:

-  Hogy a résztvevők tudjanak ráhagyatkozni a Szentlélek vezetésére és ezáltal egy győztes keresztény életet éljenek.

 

Kívánjuk, hogy a megváltás örömhíre az idén is gazdagon töltse el reménnyel a szíveteket.

Áldott húsvéti ünnapeket kívánunk!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

 

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Elég jó nő: Révész Szilvia (30lej), Francine Rivers: Híd a múltba (50 lej), Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása(5lej), A közbenjárás imája:Cyril John.(20 lej),További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

2021 április-május-június hónapokra

 

        „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!  .... Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.  De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. ”                                                              Lukács 21,7-15. 

                                                                                          

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A januári  Lelkigondozói kurzuson résztvevők eképpen számoltak be az ott tapasztaltakról:

„A kurzus alatt felismertem, hogy életem folyamán sokszor nem Isten szerető szemével néztem magam, rájöttem, hogy milyen fontos szerepe van  a megbocsájtásnak, még ha sokszor nehéz is, még ha többször is ki  kellett mondjam, érzem, hogy elindult bennem a gyógyulás folyamata. „ F.O. „Ez a kurzus akár csak az előzö Fülöp kurzus is, akkor jött az életembe mikor a legnagyobb szükségem volt rá. Életem egyik legnehezebb pillanatain vagyok túl, nagyon sok sérűlés és csalodás ért engem, felismertem saját gyengeségeim, hogy hogyan kezelem a konfliktusokat, mennyi állarcot viselek megfelelési kényszerből és azt is, hogyan lehet Isten segítsége álltal gyógyúlni ezekből. Itt megtanulhattam, hogy bármi olyan sérülés, ami már rég mélyen az emlékemben él, tegyem le Isten kezébe és kérjem a megbocsájtást és a gyógyulást.„ K.R. ”Megértettem nagyon sok mindent, hogy milyen motivációk vannak az életembe, miből fakad a sok szorongásom és alacsony önértékelésem. Mint szülő  rájöttem mennyi területen kell odafigyelnem és milyen szükségletei vannak a gyerekeimnek. Sikerült megbocsájtanom és elengednem eddigi életemből, olyan dolgokat amelyek negatívan befolyásoltak.” K.K

 

♥ A  Fülöp kurzuson tapasztaltakról így  fogalmaztak a résztvevők:

„A Fülöp kurzuson jöttem rá, hogy Isten mennyire is tud munkálkodni az életemben, ha engedem, hatalmas erőt és bátorítást kaptam és így jöttem haza, most tudom hogy Istennek tökéletes terve van számomra és ha neki ilyen nagy terve van velem, miért ne indulnék el az Ő útján, újra éltem azt, hogy mennyire szeret engem és milyen mély az Ő szeretete.” V.L. „Két felismerést emelnék ki ami a kurzuson megfogalmazódott bennem: Az egyik az, hogy eddig mindig egyedül, őnerőből próbáltam a gyengeségeim megszüntetni, de rájöttem, hogy ez egyedül a Szentlélekkel együtt lehetséges. A második pedig az, hogy tagadtam magam előtt, hogy én is, mint mindenki hajlamos vagyok a rosszra és könnyen kisérthető vagyok. Ezt felismervén, hatékonyabban tudok védekezni ezek a gyengeségeim ellen.” D.O. „Személyesen megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül a keresésemben, és ez nagy bátorságot nyújt. Eddig is sokszor hallottam már, hogy Isten szeret engem és gondomat viseli, de nem éreztem, azonban ima közben ez teljesen megvilágosodott bennem. Vágyat érzek arra, hogy az életem valóban Istent tükrözze, és ezáltal más emberek élete is megváltozzon, megismerjék Öt.” A.Cs. „Nagyon erősen megtapasztaltam, hogy a Szentlélek nem egy elvont fogalom, hanem Ő egy valóságos személy, aki bennünk van, bennünk él, erő van benne, eltőlt, bátorít, vigasztal, megmozgatja a dolgokat.” Cs.Sz.

♥ Nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek hogy sikerült az év elejétől újra kezdeni a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvóda mükődését és tovább folytatni 25 gyerekkel, így reménykedünk hogy továbbra is fenn tudjuk tartani az óvóda mükődését anyagi téren.

 

Nyulas József testvérünk tavaly októberben házasságot kötött Lídiával és jó hír, hogy gyerekáldásnak örvendenek. József pillanatnyilag fél munkaidőben szolgál az alapítvány keretében de szíve  vágya, hogy hivatalosan teljes munkaidőben tudja folytatni a munkáját és ezzel párhuzamosan tudja a család megélhetését is biztosítani, ahogy szól az alapítvány mottója:

    „Keressétek először Isten Országát és annak igazságát  és minden megkaptok hozzá” Mt. 6,33.

Ahhoz hogy ez sikerüljön szükség van havonta még kb 1.500 lej támogatásra, támogatókra. Ha Isten arra indít, hogy partner légy ebben, kérlek jelezd személyesen nekem: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy a regnumchristialap@gmail.com email címen.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz május 7-9 között Marosvásárhelyen. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Jelentkezés és bővebb infók a www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email címen.

 

♥ Fülöp kurzus lesz Csíkcsicsóban,  május 14-16 között:

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”   1 Jn 1,2

Jelentkezés és részletek a www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus: -  A résztvevők tudják befogadni szívükbe Isten igazságait és ezáltal elnyerjék az újjászületés ajándékát.

 • A járványügyi intézkedések lehetővé tegyék a kurzusok megtartását.

IVÉNK kurzus:

-  Hogy a résztvevők tudjanak ráhagyatkozni a Szentlélek vezetésére és ezáltal egy győztes keresztény életet éljenek.

 

Kívánjuk, hogy a megváltás örömhíre az idén is gazdagon töltse el reménnyel a szíveteket.

Áldott húsvéti ünnapeket kívánunk!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

 

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Elég jó nő: Révész Szilvia (30lej), Francine Rivers: Híd a múltba (50 lej), Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása(50 lej), A közbenjárás imája:Cyril John.(20 lej),További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

2021 január-február-március hónapokra

 

      „Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Őáltala megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének reménysége alapján.

       Sőt dicsekszünk még a szorongatásokban is, tudva, hogy a szorongatás türelmet eredményez, a türelem kipróbáltságot, a kipróbáltság reményt, a remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.”                                                                                              Róm 5,1-5

 

         Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Augusztusban a Megkülönböztetés kurzuson a résztvevők ekképpen tanúskodnak az ott átéltekről: „ Megerősődtem abban, hogyan tegyek különbséget a hozzállásomban, döntésemben, hogy mindig megvizsgáljam épp vigaszban vagy vigasztalanságban vagyok.  Megértettem mennyire fontos az időmet jól beosztani, tudni NEM-et mondani,  hogy Istennel való szoros kapcsolatunk és közösség megmaradjon erőteljesen.” Ny.L. „Sokkal jobban megismertem Jézusnak és a gonosznak is a módszereit és megerősödött bennem, hogy valóban Isten akarata a legjobb számomra, éppen ezért szeretném Őt méginkább bevonni az életem döntéseibe.” Cs. M.

„Megerősödött bennem, hogy nem a cselekedeteim fontosak, hanem, hogy miért teszek valamit. Mi a motíváciom? Erőteljesen tudatosult bennem, hogyha egy sugallat jónak tűnő, is származhat a gonosztól. Tudatos legyek az állapotaimban hogy épp miben vagyok, és különböztessem meg ezáltal a gondolatokat, érzéseket. Fontos vizsgálodni, és ezt életem mindennapján tegyem meg, ne menjek el lelkileg „szabadságra”.  V. Sz.

 

♥ A novemberi Fülöp kurzus résztvevői a következőképpen számoltak be arról, amit itt megtapasztaltak:  „Személyesen a “miért engedi meg Isten ezt a sok rosszat a világban?” témájú előadás tetszett, mivel ez az évem nem épp úgy telik, ahogy vártam volna, és sok-sok pofont kaptam az élettől. Naponta elgondolkoztam a miérteken, de itt végül megkaptam a választ, én nem tettem semmi rosszat, csak a bűnös természetem az, ami közbejátszik. Ő velem van, feltétel nélkül szeret, mert az Övé vagyok! Összegzésképpen a kurzus elvégzése valami olyasmi élményt adott nekem, mintha felvenném a világ legfehérebb ingjét és hirtelen mindent olyan tisztának, és letisztultnak látnék. Cz.A. „Különös módon megértettem, hogy Isten engem mennyire szeret. Azért létezem és vagyok mert Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem. Sokszor különállónak éreztem magam, de  mostmár tudom, hogy Ő örök szeretettel szeret és ez mindenre elég. Azt is megtanultam, hogy bár bünős a természetem, nem gond mert az Atya már Jézus vérén lát engem. Gy.I. Három dolog érintett meg különösen ezen a hétvégén. Nagyon megérintett, hogy milyen fontos a hit és megtérést többször gyakorolni az életben. Most már tudom, hogy miért éreztem Istentől annyira távol néha magam. A második a Szentlélek közelségének a tapasztalása, és a békesség, amit tőle tapasztaltam. A harmadik pedig Jézus szeretetének a mélysége. Eddig sokat hallottam már róla, de ezúttal alkalmam volt megtapasztalni, átérezni.” A.Á „Úgy jöttem ide, hogy már átadtam az életemet Jézusnak. Azonban itt egy új módon tapasztaltam meg az Ő szeretetét, amikor a Szentlélek szó szerint a csontomig hatolt, és megtapasztaltam ezt a mély szeretetét. N.K.K

 

♥ Nagy kihívás volt a A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvóda számára ez az év, amit 24 gyerekkel zárunk, akkor is ha foghíjas volt a műkődés a Covid 19 vírus miatt. Kérünk, imádkozzatok, hogy az állami törvények megengedjék az óvóda további műkődését.

♥ Folytatjuk a LÉGY ERŐS! ifjúsági tanítvány-és vezetőképzést, 21 résztvevővel a hátramaradt 4 alkalommal, amelynek célja, hogy olyan fiatal munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben. Köszönjük mindazoknak, akik nagylelkűen támogatták a LÉGY ERŐS képzést, és továbbra is számítunk rátok, hogy szíveteken  hordozzátok ezt a szolgálatot.

♥ Nagyon hálásak vagyunk minden testvérnek, aki támogatta az alapítványt akár imádsággal, akár anyagiakban az elmúlt időszakban. Isten megmutatta általatok, hogy hűséges és ebben a nehéz időszakban amikor sokszor azt hittem vége, közületek sokan bátorítottak és támogattak. Visszaemlékszem az ősz folyamán egyszer csak, amikor, üres volt az alpítvány kasszája, kaptam egy borítékot a postaládában 1.500 lejjel névtelenül az alapítványra, amit csodaként tapasztaltam meg és itt szeretném megköszönni azoknak, akik küldték: Isten áldjon meg és vezessen minden szükségetekben !!!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Marosvásárhelyen január 28-31 között (remélve, hogy addig javul az állapot a találkozásokat illetően).

Ez a kurzus lehetőséget kínál arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást lelki sebzettségeinkre.

Jézus ezt válaszolta nekik: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.” Lk 5, 31-32

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése. Bejelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristi.ro honlapon.

 

Imaszándékok:

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket minden keserűséggel, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat
- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

Légy erős! ifjúsági vezető - és munkatársképzés:

- Atyánk, áldd meg azokat akik a vezetőképzésre is elkötelezték magukat, hogy hűségesen kitartsanak és segíts a kiadások fedezésében, a szükséges támogatók megtalálásában.

 

Kívánunk egy örömteli karácsonyt és Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag boldog új évet!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

 

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

 donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Életvezető napló (40lej); Ann Voskapm: Ezernyi ajándék  (40lej), Francine Rivers: Kegyelem vonala (50 lej), stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

2020 április-május-június hónapokra

„Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk, ha vele együtt szenvedünk vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha hűtlenek leszünk, Ő hű marad mert önmagát meg nem tagadhatja.”  2 Timóteus 2, 11-13

 Beszámolunk, hálát adunk...

 ♥ A csíkszeredai Fülöp kurzus résztvevői tapasztalataiból néhány visszajelzés:

Azt tapasztaltam meg, hogy hogyan kell megéljem a hitemet és a Szentlélektől kaptam ajándékot hozzá. Arra  döbbentem rá, hogy a napokban dicsértem, mindenért áldottam az Úrat. Hálás vagyok az Úrnak, hogy a dicsőítés ajándékát adta meg nekem.” L.Cs. „Én jó pár éve egy lelki traumában szenvedek és nehezen tudtam lelki békére találni. Az otthoni imacsoportom segített a lelki megnyugvásban, de nem volt elég, ahhoz, hogy el tudjak mélyülni a jó Isten szeretetében. Most jutottam el addig, hogy biztosan tudom, hogy én is számíthatok Istenre és Ő elfogad ahogy vagyok. K.B. További részletek: http://www.regnumchristi.ro/index.php?a=91

♥ A két lelkigondozói kurzus résztvevőinek őszinte megvallásait olvashatjuk: „Én meg voltam győződve, hogy rajtam kívül senki másnak nincsenek sebei, nekem vannak sebeim de azokat jól elrejtem és sokszor még sajnáltam is magam emiatt. És akkor itt a kurzuson azt hallottam, hogy ez a seb amit 40 éve kaptam, begyógyulhat. Nem jött, hogy higgyem! De tudom, hogy azáltal, hogy megbocsájtottam, elkezdődött a sebek gyógyulása. Csodálom, hogy ezeket a terheket meghallgatják a szolgálatot végző testvérek és elviselik tőlünk.” K.L. „Úgy érzem, hogy én eddig egy védett burokban éltem és nem is volt semmi tudomásom az okkultizmusról és hogy milyen veszélyeket rejt ez magában. A lelkigondozásban azt tapasztaltam, hogy azáltal hogy édesapámban csalódtam és így sebeket okozott nekem, ezt kivetítettem az Istennel való kapcsolatomra is, és ilyennek képzeltem el Istent. Azonban sikerült megbocsájtanom, és hiszem hogy elindult a gyógyulás a kapcsolatunkban.” T.N.

♥ Nehéz időket élünk a Covid 19 vírus okozta szükségállapot miatt, mivel ezekben az időkben még inkább rászorulunk az anyagi támogatásotokra, hogy tudjuk fedezni az alapítvány kiadásait.

Ha szeretnél partnerként segíteni megteheted a következő módon:

- B.C.R. TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt.

Fundaţia Regnum Christi.

- REVOLUT -Bereczki Béla tel. 0723214701, Kont: GB06REVO00997074549617, cod BIC: REVOGB

                     Isten áldjon meg titeket minden szükségetekben és reménységetekben!

    Terveket, programokat szövünk…

A szükségállapot bizonytalansága miatt egyelőre csak egy kurzust  hirdetünk meg, de imádkozunk és reméljük, hogy tovább lehet majd tartani a kurzusokat és akkor újból jelentkezünk.

 

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 22-26 között, melynek keretében Isten igéjét és Szent Ignác szabályait alapul véve megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől.

 Ezek segítségével olyan döntéseket fogsz tudni hozni, melyek által megmaradhatsz Isten akaratában.

     „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm. 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. Jelentkezés: Bereczki Bélánál tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-címen.

„Isten azonban föloldozta a halál bilincseit,

és föltámasztotta Őt, amint lehetetlen is volt,

hogy azok fogva tartsák.”    ApCsel 2,24

Áldott húsvéti ünnepeket kíván az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

2020 január-február-március hónapokra

„Ha majd bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad neked, vigyázz, ne akard utánozni azoknak a nemzeteknek az utálatosságait. Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngösöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból. Légy tökéletesen és fogyatkozás nélkül az Úrral, a te Isteneddel. ”                                                                2Törvénykönyv 18, 9-13

         Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az októberi és novemberi Fülöp kurzus résztvevői a következőképpen számoltak be arról, amit itt megtapasztaltak: Megértettem, hogy nem a körülöttem levő embereket kell hibáztatnom, és hogy az életben a rossz dolgok, betegségek, mindig is az ember bűnős természetének mint bűnőknek a következményei. Rájöttem, hogy milyen fontos megkülönböztetni minden gondolatot magamban, mert nem minden sugallat van Isten Szentlelkétől. A gonosz hazugságai mindig a személyes sérelmeinkhez tapadnak, és gyökereznek szívünkbe, ezáltal kiábrándulunk Istenből és az emberekből. R.H.; Úgy érzem fejetlenül kezdtem építeni a hitem, úgyhogy bizonyos alapdolgokról nagyon sokmindent nem tudtam. Ez a kurzus nagyon tömören és érthetően ellátott engem a kellő tudással és lelki képzéssel ahhoz , hogy ezt az űrt be tudjam tölteni és mostmár biztos alapokra tudjam építeni a hitem. N.Á.; Sok félelemmel küszködtem, különösen a halálfélelem kérdésével, most teljesen megnyugodtam a Szentlélek által és az imák által amin keresztül Isten szólt hozzám. T.I.; Megértettem, hogy kapcsolatban kell lennem a Szentlélekkel, hogy megtudjam vizsgálni, mi az ami Istentől van és mi jön a Gonosztól, hogy Istennek engedelmeskedjek. Rájöttem, hogy nem én vagyok a rossz, hanem nekem van bűnős természetem, és nagyon kell ügyelnem, hogy ne teremjen rossz gyümölcsöket. N.K.; Ezen a hétvégén megtapasztaltam Isten szeretetét, ami mélyen megérintett. Megerősödtem még inkább a hitemben és mégjobban szeretnék szolgálni a közösségemben. F.L.; Isten nem hagyott el engem még akkor se ha én elárultam. Megértettem a fontosságát, hogy  közösségbe járjak. M.H.; 

A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában egy nagyon áldott és szép évet zárunk 27 gyerekkel. Különösen hálásak vagyunk Isten gondviseléséért, hogy sikerült megkapni az év végére a román kormány által ígért támogatást, amely nélkül nem tudnánk létezni.

 

♥ Újból indul januártól a LÉGY ERŐS! ifjúsági tanítvány - és vezetőképzés, 26 résztvevővel amelynek célja, hogy olyan fiatal munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben.

                 ,,Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével!''       2Tim. 2,1

A képzés 10 alkalomból áll és 2021 májusában ér véget. Részleteket találtok a   www.oazut.ro weblapon. Mivel a résztvevőknek nagy része egyetemista, akik nem tudják fizetni a saját részvételüket sem, az egyes alkalmakra szükség lesz még kb. 3.000 lejre, hogy tudjuk fedezni a képzés kiadásait. Ezért keresünk 30 támogatót, aki 100 lejjel segítene alkalmanként a kiadások fedezésében. Kérünk, vizsgáld meg, ha szeretnél partner lenni a jövő generáció képzésében és jelezz vissza nekünk. A részleteket megbeszéljük: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz január 24-26. között Csíkszeredában.

 Ez a kurzus segít abban, hogy Isten igazságait megismerve és befogadva, a résztvevőknek egy személyes, bensőséges találkozásban legyen részük a feltámadt Krisztussal.

 „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”    Gal 2,20

Jelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com, vagy Bereczki Béla, tel: 0723-214701, regnumchristi.ro honlapon, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk:

 • Marosvásárhelyen február 6-9 között. Bejelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristi.ro honlapon, email: regnumchristialap@gmail.com.
 • Csíkszeredában február 20-23. között. Bejelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com 

Ez a kurzus lehetőséget kínál arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást lelki sebzettségeinkre.

 „Jézus ezt válaszolta nekik: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.«”          Lk 5, 31-32

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon
- A Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus mellett

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket minden keserűséggel, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat
- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

Légy erős! ifjúsági vezető - és munkatársképzés:

- Atyánk, adj a képzésre odaszánt szívű résztvevőket és egységben, kenettel szolgáló szervező teamet
- Segíts a képzés kiadásainak fedezésében, a szükséges támogatók megtalálásában

 

Szívből kívánunk Boldog Karácsonyi Ünnepeket és áldásokban, örömökben gazdag Új Évet!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".

Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Kapható a 2020-as Regnum Christi falinaptár (18lej) és a 2020-as Igeliturgikus bencés útmutató (8lej). Megjelent: Billy Graham: Szemeimet a hegyekre emelem (45lej); Shannon Thomas: Gyógyulás a rejtett bántalmazásból (40lej), Francine Rivers: Mikor a sófár zeng (50 lej), stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

2019 október  – november– december hónapokra

 

Ne félj mert, én veled vagyok! Ne tekingess semerre mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek s megsegítelek, s támogatlak téged szabadító jobommal. Mert én vagyok az Úr a te Istened aki megragadom jobbodat és így szólok hozzád: Ne félj én megsegítelek.                Izajás 41, 10;13

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Megkülönböztetés kurzuson Hargitafürdőn csodálatos áldásokat tapasztaltunk. Ime néhány megosztás: Ahhoz, hogy megismerd Isten akaratát, keresd saját belső vágyaidat. Új fogalmak épültek be a lelki életemben: vigasztalanság és vigasz fogalma. Aszomorúság, elkeseredés, vigasztalanság és minden hasonló az ellenségtől van. Nincs megalkuvás. A kis bűn is bűn, kiskapu az ördögnek.Megtérésünk különböző szakaszaiban másképp működik az ellenség (és Isten is). U.M.

Először azt értettem meg, hogy mi az alázat, a gőg ellentéte. Aztán az erősödött meg bennem, hogy mennyire szabad akaratunk van a döntésekben és felelősséget kell vállalnunk. M.I

Az ellenség nem tud új dolgokat kitalálni, ezért másolja az Úr módszereit, és hogy mindenki harcol valamelyik csapatban, az is aki azt hiszi, hogy nem. O. CS.

A gonosz a legapróbb dolgokkal kezd el támadni. Megértettem a lelki szegénység fogalmát s hogyan kell gyakorolni azt. Isten vezet, ne én akarjam diktálni a tempót. B.A.: 

Életem legjobb kurzusán voltam veletek. Isten többet adott nekem általa, mint amennyire számítottam. A legnagyobb volt átélni a Szentlélek valóságos jelenlétét, Jézus közelségét. Részem volt az Ő vígszatalásában, megerősítésében, döntésre hívásában és szolgálatra, feladatra való elhívásában. Vágyam, hogy Isten használni tudjon mások életében és szolgálhassak a szenvedők felé. D.K.

 

♥ Az udvarhelyi Lelkigondozói kurzuson  mély áttőréseket tapasztaltunk:

Megfogalmazodott bennem, hogy nem elég szentgyónáskor a bűneinket egy kalap alá venni, hanem fontos, hogy ki kell mondani, és úgy le tenni bűneinket. Szintén felismertem, hogy életünk folyamán kapott sérülések befolyásolják későbbi magatartásunkat,  és hogy a megbocsátás nem egy érzés hanem egy dőntés. G.E.

Úgy érzem, hogy sikerült nagyon sok mindenért megbocsátanom elsősorban magamnak régi dolgokért amit régota cipeltem, és mindez a Szentlélek segítsége által. Megtapasztaltam, hogy Isten nem véletlenül irányított ide, hogy részt vegyek ezen a kurzuson, és megértettem, hogy Istennek terve van velem, es az önmagamról kialakított hamis kép nem az amit Ő gondol rólam. S.V.

Megértettem, hogy a bűneim azok amik eltávolítanak és megrontsák a kapcsolatomat az Úrral. Sikerült megbocsájtanom nagyon régi elásott sérelmekért, elöszőr is tudatos döntéssel és utána már érzelmileg is, és áldást mondanom azokra a személyekre akikre haragudtam, es ezért nagyon hálás vagyok. Sikerült megtapasztalnom a megkönyebülést amit ez hoz magával. K.R.

♥ Újból indul a Légy erős! - ifjúsági vezető és munkatársképző, 2020 január elején a Szentegyháza utáni Táborhelyen. Infók es bejelentkezés a www.oazut.ro weblapon.

♥ Nagyon hálásak vagyunk, hogy az új tanévet 27 gyerekkel kezdtük a Pinochio Keresztény Kreatív Óvódában és nagyon örülünk Szilágyi Zsuzsanna új óvónéninek aki segítségünkre lesz ebben a tanévben.

 

 

Terveket, programokat szövünk…

 

♥  Fülöp kurzus lesz október 18-20 között a marosvásárhelyi kövesdombi reformatus gyülekezetben és  november 15-17 Marosvásárhelyen a remeteszegi római katolikus plébánián.

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”    1 Jn 1,2

    Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím. Aktuális információk és részletek a www.regnumchristi.ro honlapon.

 

© Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) ideji találkozója konferencia

jellegű lesz, október 25-27-én, péntek estétől vasárnap délig a Szentegyháza utáni Táborhelyen. Mottó: Teljesen eggyé legyetek!. Meghívott Szénégető István remeteszegi plébános. Részletek és bejelentkezés a www.ekkm.ro honlapon amíg a helyek betelnek.

Imaszándékok:

Fülöp kurzusok:

 • az Atya szeretete érintse meg a résztvevők szívét, és a Szentlélek által tapasztalják meg az Istenhez való tartozás erejét.
 • ismerjék el Jézus Krisztust egyetlen Uruknak és Megváltójuknak, és fogadják be Őt szívükbe

 

A Pinocchio óvoda

 •  Jézus erősítse meg az ovi munkatársait, és tegye hatékonnyá a munkájukat a gyerekek és szülők életében

 

EKKM találkozó:

 • a Szentlélek kenetteljes kiáradásáért és hatékony működéséért a találkozón résztvevő és szolgáló testvérek életében és az EKKM minden közösségében
 • bölcsességért a program szervezésében és levezetésében

 

Sok szeretettel

az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítványtevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

                    Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

  Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".

                                                                Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Révész Szilvia: A hópárduc felesége (45ron); Pap Laszló: Mi lesz ebből a gyermekből ( 15ron), Neal Lozano: Atya Szíve, stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók  a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

 


2019 július – augusztus – szeptember hónapokra

 

        „Isten akarata ugyanis ez: a ti megszentelődésetek, hogy megtartóztassátok magatokat a paráznaságtól; hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben és tisztességben, nem a vágyódás szenvedélyében, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki se károsítsa meg, s ne csalja meg semmilyen ügyletben a testvérét, mert az Úr bosszút áll mindezért, mint ahogy már régebben megmondtuk nektek és bebizonyítottuk. Isten ugyanis nem tisztátalanságra hívott meg minket, hanem szentségre.”   1 Tessz 4, 3-7

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Lelkigondozói kurzus mindig egy új, friss lendületet eredményez a résztvevőkben, és egy olyan útra állítja őket – a kiengesztelődés útjára –, melyen, ha kitartanak, sokkal békésebb, gyümölcsözőbb, szeretetteljesebb lesz az életük. Néhány tanúságot teszünk közzé a marosvásárhelyi kurzus résztvevőinek beszámolóiból: K. T.: Nem is gondoltam bele, hogy mennyire meghatároz az, amit én otthonról hoztam, amit kaptam a szüleimtől gyerek- és tinédzserkoromban, mennyire hordozom magamban, és mennyire tudom érzékeltetni a környezetemben pozitív és negatív irányba is. K. E.: Amit leginkább magammal viszek, az az, hogy a gyógyulás egy folyamat, nincs miért várjam, hogy egyszer valami nagy csodás dolog történjék, hanem ez az egész egy folyamat, el kell indulni. Habár nem látom egyből, hogy valami másképp lenne, az nem jelenti azt, hogy kár volt az egész időtöltés, hanem ez az első lépés, és aztán megtesszük, ahányszor szükséges. Bíznom kell az Úrban, hogy a maga idejében ez megtörténik. B. O.: Megértettem, hogy helyre kell tennem a lelki, érzelmi és testi dolgokat, fel kell állítanom a prioritást, mert nagyjából már minden variációt kipróbáltam, de úgy vagyok vele, hogy a lelkit a legnehezebb megalapozni, de az az, ami nagyon stabil. Ezt Jézussal kell megtenni. F. B.: Rájöttem, hogy nagyon sok mindent elnyomtam magamban az évek során, de megmaradtak a sérülések bennem, és sikerült ezeket felszínre hozni. Amit sikerült letenni és meggyógyulni belőle, az, hogy mindig mindenkinek meg kell felelnem, és nem szabad hibázzak, de rájöttem, hogy ha én Istennek szolgálok és nem az embereknek, akkor Istennek a véleménye kell, hogy fontos legyen. És Isten azt mondta nekem a tegnap, hogy Neki elég az, amit én tudok nyújtani, és nem kell mindig tökéletes legyek.

♥ Április végén befejeztük a  Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzést, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak minden egyes résztvevőért és szolgáló testvérért, akik lehetővé tették a képzés megvalósítását. Különösen szeretném megköszönni minden egyes támogatónak, aki segített, hogy a hiányzó pénz kikerüljön, akár az utolsó alkalomra is. Szívből köszönöm azoknak a névtelen támogatóknak, akik ezen a módon kisebb vagy nagyobb összeggel segítettek fedezni a képzés kiadásait. Isten fizesse, és áldjon meg titeket!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz július 12-14. között Hargitafürdőn. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 24-28. között. Az ennek keretében megismert módszerek segítenek tisztábban látni, mi származik Istentől és mi az ellenségtől.

  „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)
Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk aug. 29.–szept. 1. között Székelyudvarhelyen.

Jézus így szólt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek”. (Mt 9,12)

Ezen a kurzuson a részvétel csak Fülöp kurzus elvégzése után lehetséges.
Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Szeptember 14-én Ő az út! – keresztény ifjúsági zenefesztivál!!! Bátorítunk minden fiatalt és fiatalos lelkületű testvért: jegyezzétek be határidőnaplótokba, és jelenlétetekkel velünk együtt tegyetek tanúságot, hogy él Jézus, aki számunkra az egyetlen út az Atyához! Meghívottak: Csiszér László és Eddy. Bővebb információt majd az oazut.ro honlapon találtok.

♥ Szeptember 20-22. között újból lehetőséget kínálunk megerősödni a prófétikus gyógyító-szabadító szolgálatban Gordon van Veelen, holland teológus képzése által. Szeretettel várjuk azokat, akik növekedni szeretnének a Szentlélek ajándékainak helyes használatában.

„Megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: »Talíta, kúmi!« – ami azt jelenti: »Kislány, mondom neked, kelj fel!« – A kislány azonnal fölkelt és járkálni kezdett.”      (Mk 5,41-42a)

Részvételi feltétel a Fülöp és Lelkigondozói kurzus előzetes elvégzése és a közösség vezetőjének ajánlása. Bővebb infó a regnumchristi.ro honlapon. Jelentkezés Bereczki Bélánál, regnumchristialap@gmail.com vagy 0723-214701.

Imaszándékok:

IVÉNK: - Szentlélek vezesse rá a résztvevőket arra, hogy Isten igazságaira támaszkodva győztes életet élhetnek

Megkülönböztetés kurzus: - bölcsességet és látást adjon az Úr a lelkek megkülönböztetésében és a helyes döntések meghozatalában

Lelkigondozói kurzus: - a résztvevők Jézus erejébe vetett bizalommal forduljank Megváltónkhoz, és fakadjon gyógyulás az Ő jelenlétének megtapasztalásából

Ő az út!: - segítse ez a fesztivál a fiatalok megújulását és az ébredést térségünkben

Pinocchio Óvoda: - újabb gyerekek jelentkezése és az állami támogatás tegye lehetővé az óvoda kiadásainak fedezését

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: C. S. Lewis: Csűrcsavar levelei – új kiadás (26 ron); Philip Yencey: Mire megyünk Istennel? (45 ron); Sean Covey: A megvalósítás 4 alapszabálya (50 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.


2019. április – május – június hónapokra

 

    „Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Éppen ezért nem csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról napra megújul.”                          2 Kor 4,14-16

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az év elején Korondon tartottunk Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzust, melyen a résztvevőknek segítettünk felismerni a kihívást jelentő problémákat a saját életükben, és felfedezni azt, hogy mit mond ezekkel kapcsolatosan Isten a Bibliában. Néhány rövid gondolatban ízelítőt adunk a résztvevők megtapasztalásaiból: Gy. E.: Azt érzem, hogy soha nem vagyok egyedül, Jézus mindig velem van és segít a problémám megoldásában, ezért minden gondomat átadom Neki. B. E.: Azt értettem meg, hogy nagyon sok mindentől félek, nagyon sok mindenért aggódok, és ezeket merjem Isten kezébe ajánlani, merjem átadni neki, és ne azért küzdjek, hogy az én félelmeimnek tudjak megfelelni, hanem Istenre tekintsek. L. E.: Az én hozzáállásomtól függ minden. Megértettem, hogy meg kell hagynom a szabad akaratát mindenkinek, és kitartóan a háttérben imádkozzak, hogy tudja meghozni a maga döntését. B. E.: Fontos, hogy tudjam, ki vagyok, mire vagyok elhívva, és tudjam teljesíteni Isten akaratát. K. R.: Számomra a legfontosabb az, hogy megtanuljam leosztani a feladatokat, mert sajnos hajlandó vagyok sokszor erőm felett is dobálni a dolgokat magamra. Ez most nagyon nagy elhatározásom, hogy segítségeket bevonjak, átszervezzem a dolgokat, és kérem ehhez a Jó Istentől a segítséget. R. B.: Eldöntöttem, hogy bevezetjük a közös imát a férjemmel, mert ez nem volt meg eddig. Inkább kikapcsoljuk a tévét és először imádkozunk.

♥ Fülöp kurzust tartottunk Csíkszeredában, majd Székelyudvarhelyen is. A résztvevők visszajelzéseiből olvashattok itt néhányat: T. L.: Egy időben tapasztaltam Isten közelségét, de aztán valamiért elvesztettem ezt az érzést, és itt újra megtapasztaltam, hogy Isten közel van. Gy. E.: Isten a tenyerébe írta a nevem, mindig, minden körülmények között az eszében, gondolataiban, a szívében vagyok. Megértettem, hogy ne tegyem az Istent az érzelmeimtől függővé. B. M.: Úgy döntöttem, hogy Istennek hiszek. Mert ha nem egyedül Istennek hiszek, akkor a gonosz lélek nagyon sokszor bele akar és bele is tud döngölni a földbe. K. E.: Rájöttem, hogy nem annyi az én hitem, hogy elmegyek a templomba, imádkozom, és hazamegyek. Most meggyőződtem, hogy elhihetem: a Jó Isten velem van, és tényleg engem is szeret. M. E.: Milyen jó így élni: van újrakezdés, van lehetőség, van szeretet. Van egy Fiú, aki várja a találkozást, és én az este találkoztam vele. B. E.: El tudtam fogadni azt, hogy Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok, azokkal a félszegségekkel, melyekért én azelőtt ostoroztam magam. F. R.: Rájöttem arra, hogy Isten nem ok nélkül adott talentumot, és én ezt ne elásni akarjam, henem kamatoztatni. H. E.: A 2019-es év legszebb ajándéka. Köszönöm, hogy itt lehettem.

♥ A Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzőn ismét két alkalmat tudhatunk magunk mögött, ezeken a közösségről és a szolgálatokról beszéltünk, illetve arról, milyen személyiségű, beállítottságú egyének milyen feladatokat tudnak eredményesen ellátni, és ennek fényében hogyan épülhet fel egy hatékony vezetői csapat. Áprilisban lesz a befejező alkalom, amire kérjük anyagi támogatásotokat, mert szükségünk van még kb. 2500 lejre, hogy tudjuk fedezni a kiadásokat.  Friss infókat az oazut.ro honlapon találsz.

♥ Hála a mennyei Atyának, a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában már 18 gyerek van, és sikerült megkapni az önálló jogi személyiséget, amivel jogosultak vagyunk az állami támogatásra már az idénre is, amiért kérjük közbenjárásotokat, hogy ezt meg is kapjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Lelkigondozói kurzus lesz április 4-7. között Marosvásárhelyen. Saját lelki-testi egészségünk és kapcsolataink egészsége szempontjából fontos, hogy felismerjük, rendezzük belső sebzettségeinket, és kérjünk gyógyulást Istentől, aki azt akarja, hogy a megváltás ereje a teljes életünket átjárja.

„Az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az Ő tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, és gyarapodjatok Isten ismeretében.” Kol 1,10

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz július 11-14. között Hargitafürdőn. A sok kihívás, mellyel találkozunk az életünk során, meggyengíthet minket, elveheti életkedvünket, vagy egyenesen depresszióba vezethet, amikor már nem látjuk értelmét az életünknek sem. Komolyan fel kell vennünk a harcot ezekkel szemben, és Isten igazságaiban keresnünk választ, megoldást.

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” Róm 15,13

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 24-28 között, melynek keretében Isten igéjét és Szent Ignác szabályait alapul véve megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Ezek segítségével olyan döntéseket fogsz tudni hozni, melyek által megmaradhatsz Isten akaratában.

  „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Imaszándékok:

Lelkigondozói kurzus: a Szentlélek által a résztvevők felismerjék a sérüléseiket, és készek legyenek elfogadni Jézustól a gyógyulást, és a szervezők tudjanak jó közreműködők lenni a Lélek munkájában.

IVÉNK: Jézus megváltásának és az Ő kijelentett igazságainak életet hozó ereje vezesse el a résztvevőket a gyógyulás és szabadulás felé, hogy életük teljesebb legyen Krisztusban.

Megkülönböztetés kurzus: Isten Szentlelke hozzon világosságot a résztvevőkben az ő gondolataik, cselekedeteik, motivációik felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében

Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta Őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák.”    ApCsel 2,24

Kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kíván az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Mihalec Gábor: Gyűrű-kúra; Sue Johnson: Ölelj át!; stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2019. január – február – március hónapokra

 

        „Tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az eléje tárt öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül. Gondoljatok tehát őrá, aki a bűnösök részéről maga ellen ilyen nagy ellentmondást szenvedett el –, hogy el ne lankadjatok, és lelketekben ne csüggedjetek.”           Zsid 12,1b-3

                                                                   

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az elmúlt három hónapban Lelkigondozói kurzust tartottunk Kolozsváron és Oroszhegyen. Mindig nagy öröm és egyben kegyelem megtapasztalni Isten cselekvő jelenlétét, és látni azt, ahogyan a testvérek felszabadulnak és gyógyulnak, elindulnak a kiengesztelődés kultúrájának kialakításában elsősorban a saját életükben. Fogadjatok ti is örömmel néhány tanúságot a résztvevőktől: B. B.: Érzem azt, hogy sok erő van most bennem, de tudom, hogy ez az erő Krisztustól való, és valahogy meg kell őrizni, és kérnem kell, hogy „maradj velem, mert én egyedül nem vagyok képes rá”. S. B.: Folyton az a kép élt bennem, hogy engem mindenhonnan elhagynak, nekem soha életemben nem lesz társam, egyedül fogok maradni mindig, és ha lesz is valaki, akkor az nem fog törődni velem, hanem ott hagy egyedül magamra. De rájöttem, hogy ez egy hazugság. H. M.: Úgy éreztem, nem tudok senkire napokig, hónapokig és évekig haragudni, de mégis gyűlt a lista a nevekkel és meglepődtem, hogy milyen sokan vannak, akiknek meg kell bocsátanom. N. E.: Ezelőtt több mint 10 évvel ólmot öntettem a kislányomnak, és múlt héten a kezembe került, eddig őrizgettem, de most megfogtam, és kidobtam. Most jöttem rá, hogy mekkora kegyelemben volt részem, hogy Isten ezt meg is bocsátotta, a köteléket el is vágta, és nem véletlen, hogy éppen egy hete ki is dobtam. Ennek a terhétől szabaddá lettem teljesen. M. T.: Új felismerés volt számomra az, hogy maximalista vagyok, de még nagyobb ráeszmélés volt az, hogy mennyit ártok ezzel magamnak és a környezetemnek. B. M.: Ami nehezebb volt, az a magamnak való megbocsátás, mert én úgy gondoltam, hogy minden ami az életben jön, tehát rossz is, az nekem kijár, mert én olyan vagyok, én azt érdemlem. Most már biztos vagyok abban, hogy szeretetre vagyok meghívva, nem arra, amit naponta megélek. További tanúságok a www.regnumchristi.ro honlapon.

♥ Fülöp kurzus volt Marosszentgyörgyön, melyen elsősorban a Nősziget (helyi kezdeményezés, melyen nők számára van lehetőség havonta találkozni, és ismerkedni Isten igazságaival, egymással) résztvevői közül fogadhatták be az Örömhír üzenetét és a Krisztusban felkínált új, örök életet. J. I.: Úgy érkeztem ide, hogy elég távol éreztem magam az Istentől az utóbbi időben, és nem tudtam, miért. Volt már több megtapasztalásom Istennel, és átéltem az este is, hogy Szentlélek átjár. Több mindennek kellett eltelnie, hogy megéljem azt, hogy újra meg újra át kell adjam az életemet Istennek. K. R.: Azt tanultam meg, hogy annyira egyszerű ez az egész, amit itt a Fülöp kurzuson is tanultunk, hogy az a lényeg, hogy döntsünk. Nem lehet két úrnak szolgálni, el kell dönteni, hogy melyiknek szolgálok, és langyosan nem lehet. B. O.: Én hatalmas kérdőjellel jöttem ide, hogy Isten tényleg szeret engem, akkor is, ha bűnös vagyok? Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy Ő tényleg szeret akkor is, hogyha bűnös vagyok.

♥ A Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképző résztvevőivel októberben az evangelizáció lépéseit mélyítettük el és novemberben az elhívásban, víziókeresésben segítettük őket előrehaladni. Friss infókat az oazut.ro honlapon találsz.

♥ A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában már 18 gyerekkel zárjuk az évet, és sikerült Isten kegyelméből sok viszontagság után megoldani, hogy önálló jogi személyként működjünk, és így reméljük, hogy jövőre a jogos állami támogatást visszakapjuk. Dicsőség a Gondviselő Istennek !!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz január 25-27. között Korondon. Sok kihívással kell szembenéznünk életünk folyamán, és mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük: „Nem bírom tovább!”. Isten igazságaiban választ, megoldást találunk a ránk leselkedő stressz, depressziós hangulat, kudarcok és más lelki veszélyek ellen.

„Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.” 1 Kor 2,12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

♥ Fülöp kurzus lesz február 8-10. között Csíkszeredában és március 1-3. között Udvarhelyen. Új és örök életet nyerhetünk Krisztusban, ha felismerjük, hogy rajta kívül nincs más Üdvözítő, és befogadjuk Őt a mi szívünkbe. Erre vezet rá a Fülöp kurzus, feltárva Isten csodálatos tervét a bukott, de megváltott emberiség számára.

...mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.”  Jn 1,12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro honlapon.

♥ Lelkigondozói kurzus lesz április 4-7. között Marosvásárhelyen. Saját lelki-testi egészségünk és kapcsolataink egészsége szempontjából fontos, hogy felismerjük, rendezzük belső sebzettségeinket, és kérjünk gyógyulást Istentől, aki azt akarja, hogy a megváltás ereje a teljes életünket átjárja.

„Az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az Ő tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, és gyarapodjatok Isten ismeretében.” Kol 1,10

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

Imaszándékok:

IVÉNK: - a résztvevők erőt merítsenek Isten jelenlétéből és igazságaiból, hogy fel tudják venni a harcot az őket érő kihívásokkal

Fülöp kurzus: - az Atya szeretete és Jézus Krisztus megváltása meghívás legyen a résztvevők számára, hogy életüket átadják Istennek

Lelkigondozói kurzus: - Szentlélek vezesse a résztvevőket az Ő világosságában, hogy tudják felismerni és letenni sebzettségeiket, és megtapasztalják a szabadulást és gyógyulást, mely Jézus nevében és ereje által van

Pinocchio Óvoda: - megtapasztaljuk Isten vezetését és bőségét az új évben, úgy az anyagiak fedezésében, mint az óvoda működésében

 

Isten szeretetében teljes Karácsonyi ünnepeket és a Szentlélektől vezetett békés, boldog új évet kívánunk!  

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Philip Yancey: Hol van Isten, amikor fáj? (40 ron); Emiliano Tardif és Jose Prado Flores: Jézus él (új kiadás) (20 ron); Neal Lozano: Az Atya szíve (30 ron)Tájas és virágos falinaptárak az alapítvány kiadásában (18 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018. október – november – december hónapokra

 

        „Kérve kérlek Isten színe előtt és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az Ő eljövetele és uralma által: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Feddj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal! Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.”                                                                               2 Tim 4,1-4

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Júliusban Megkülönböztetés kurzust tartottunk, amelyen segítettünk a résztvevőknek megismerni, elsajátítani a megkülönböztetés módszereit. Hisszük, hogy Isten egy kiteljesedett életet akar mindannyiunknak, és ezért szeretné, hogy megismerjük és megvalósítsuk az Ő tervét, szándékát. A résztvevő testvérek megtapasztalásaiból írunk néhányat: K. J.: Megértettem, hogy a bűn eredete a pénz, hiúság, gőg. Nem szabad tág lelkiismerettel éljek. Sokszor abba a hibába esem, hogy megmagyarázom magamnak, hogy ez még nem bűn, vagy ha tudom is, hogy bűn, Isten megbocsát és türelmes. Most jöttem rá, hogy ez a türelem véges, és nem szabad kettős életet éljek. Istennek tetszően kell mérlegeljek az időbeosztásomat, családra való figyelést, munkahelyen való odafigyelést illetően. Gy. I.: Próbáljam jobban megvizsgálni magamat és figyelni arra, hogy mennyire is járok az Úr útján. Rájöttem arra, hogy feltétlenül ki kell tartanom az imádságban, nem szabad lanyhának lennem ezen a téren. Ha valami ér vagy történik az életemben, azért van, mert az Úr próbára tesz. K. D.: Eddig nagyon lanyhán vettem a szellemi  harcot. Rájöttem, hogy a folytonos, határozott kiállás nélkül esélyem nincs. Ezen túl megérintett, hogy ne ragaszkodjak evilági dolgokhoz. T. B.: Megértettem azt, hogy Isten hatalmat adott nekünk a saját lelki életünk felett, és a döntéseinken múlik elsősorban, hogy pokol vagy mennyország. T. É.: Mindenki benne van a harcban, nem tudok semleges maradni. A Sátán taktikái felismerhetők, lehet ellenük védekezni. Nem vagyunk neki kiszolgáltatva. Élhetünk győzelmes keresztény életet! V. M.: Ha tetszik, ha nem, játékos vagyok a pályán. Megértettem, hogy a sátán csak annyira cselekszik, amennyire én megengedem. Elhatároztam, hogy vigasztalan helyzetben nem hozok új döntést! T. L.: Lelki szegénység kell ahhoz, hogy bejussunk Isten országába. Megértettem, hogy vigasztalanság idején ki kell tartani a vigasz idején hozott döntések mellett. Meg kell tanuljuk elfogadni azt, amit az élet hoz, és mindenben engedelmeskedni Jézusnak. Sz. Sz.: Megértettem, hogy az ördög mennyire sunyi, és tudatomon kívül is hogy használ. Rájöttem, hogy a Sátán tesz engem vigasztalanná, és ha engedem, meg is tart benne. Megerősödött bennem, hogy a legfontosabb az Isten-kapcsolat, és minél jobban megérteni az Ő igéit.

♥ Nagyon áldott találkozó volt júliusban a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképző keretében, 75 résztvevővel, Chris McGee (Anglia) előadó vezetésével. Októberben folytatjuk, és nekivágunk a képzés második felének, ahol az evangelizációban és a vezetőképzésben szeretnénk növekedni. Friss infókat az oazut.ro honlapon találsz.

♥ Az idei tanévet a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 15 gyerekkel kezdtük, amiért hálásak vagyunk Istennek. Tovább imádkozunk, hogy még legalább 3-4 új gyerek jelentkezzen, és találjunk elégséges támogatást az óvoda költségeinek fedezésére. Folyamatban van az óvoda jogi személyének létrehozása, amivel reméljük, hogy jövőtől újból megkapjuk az állami támogatást.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Lelkigondozói kurzus lesz október 25-27. között Kolozsváron, és november 29. – december 2. között Oroszhegyen. Az életünkben megtapasztalt sérülésekre, melyek mélyen beleíródtak lelkünkbe, emlékezetünkbe, Jézus Krisztus megváltásának kegyelme és ereje gyógyulást tud hozni. A kurzus segít felismerni és beismerni sebzettségeinket, és hittel megragadni a gyógyulást.

„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az Ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket... tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.”  (1Pét 5, 10)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

♥ Fülöp kurzus lesz december 7-9. között Marosszentgyörgyön. Ha még nem találkoztál az élő Isten szeretetével, nem tapasztaltad az Ő munkáját életedben, engedd, hogy tárja fel szívedben az Örömhírt, az igazságot, amely szabaddá tesz! A legközpontibb igazság pedig az, hogy

   ...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”          Jn 3,16

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.
Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója október 13-án lesz, Csíkszeredában, az Erőss Zsolt sportarénában. Meghívott Noel Chircop, Máltáról, akinek sok éves tapasztalata van az evangelizáció terén, mint az Institute for World Evangelization szolgáló csapatának tagja. A találkozó mottója: Kövess engem! A program reggel 9 órakor kezdődik és este 19.00 órakor zárul. A programban dicsőítés, tanítások, tanúságtétel, fiatalok programja, szentségimádás, szentmise. Részletek a www.ekkm.ro honlapon vagy facebook-on: f/ekkm.ro

Imaszándékok:             

Lelkigondozói kurzus: - az Úr szerető jelenléte áradjon ki, és megváltásának kegyelme által gyógyulást tapasztaljanak a résztvevők

Fülöp kurzus: - a Mennyei Atya szeretete töltse be a résztvevők szívét, és tudjanak dönteni a Krisztusban megújult élet mellett.

Pinocchio Óvoda: - az Úr áldása legyen az óvoda jogi személyenek létrehozásában, és a gyerekek, valamint a munkatársak lelki-testi fejlődésén

EKKM találkozó: - minden szervezési kérdésben vezesse a Szentlélek a szervezőket, és gördítse el az útból az emberi erőt meghaladó akadályokat
- készek legyünk válaszolni Mesterünk hívására, és tudjunk örömmel haladni személyes és közösségi elhívásunkban

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Damian Stayne: Újítsd meg csodáidat (27 ron); Eberlein Éva és Szilágyi László: Dávid győzelmének titka (15 ron); L. Stipkovits Erika: Szeretettel sebezve (55 ron); Ann Voskamp: Ezernyi ajándék (40 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018 július – augusztus – szeptember hónapokra

         

        „Ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a Lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!« Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.

                                                                                                                                 Róm 8,13-16

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Június 15-17 között Székelyudvarhelyen tartottunk Fülöp kurzust. Néhány lelkes beszámolót olvashatunk: N. I.: Kellemes meglepetésben volt részem ezen a kurzuson. A tegnap este mentem hazafelé, és azt a késztetést éreztem, hogy menjek oda a feleségemhez, megpusziljam és megköszönjem azt, hogy engem erre rávezetett. P. Cs.: Ez a kurzus segített megváltoztatnom azt, hogy hogyan állok a hitemhez, és hogyan tudom átadni azt a többieknek. M. I.: Számomra minden nagyon új volt. Nem voltam vallásos, nem szerettem templomba járni. Valahol gondoltam, hogy Isten szeret, de nem tudtam, miért van annyi bűn, miért vétkezem. Itt az is új volt számomra, hogy Jézus már megváltott. Nagyon sokat kaptam, kezdek tisztán látni. B. M.: Az első, amit nem tudtam elhinni, az, hogy a Jó Isten tud engem szeretni, az én múltammal. Aztán rájöttem, hogy nem Ő távolodott el tőlem, hanem én vagyok az, aki elfordultam Tőle, és csak Feléje kell forduljak, és ugyanabban a szeretetben van részem, mint bárki másnak. B. A.: Vallásosan neveltek, és eddig a hétvégéig azt hittem, hogy nálam rendben van minden, van kapcsolatom a Jó Istennel. Csak nagyon-nagyon sok ponton hiányosság van, s ezek most a helyükre kerültek. A feltámadás misztériuma megadta a választ mindenre. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem. F. S.: Voltam már Fülöp kurzuson, és habár a kurzus lényegében ugyanaz, teljesen másként tud megérinteni. Valószínű, nem csak itt a kurzuson lehetséges ez a megtapasztalás, hanem  ez a lényege a közösségnek is, hogy amikor elmegyünk a közösségbe, ott megtapasztalhatjuk Isten szeretetét különböző formában, attól függően, hogy életünknek milyen időszakában vagyunk.

♥ Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, ahogy munkálkodik a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképző résztvevői életében. Július 8-13 között a teljes csapat egy nemzetközi ifjúsági vezetőképző tréningen vesz részt, amit az ENC (European Network of Communities) fiataljai szerveznek Chris McGee (Anglia) előadó vezetésével, 75 résztvevővel, a kolozsvári Manresa lelkigyakorlatos házban. Szükségünk van további közbenjárásra és támogatókra, hogy tudjuk fedezni azon résztvevők kiadásait, akik, mivel egyetemisták, nem tudják fizetni a képzést. Friss infókat oazut.ro honlapon találsz.

♥ Mivel nem találtunk más megfelelő épületet a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodának, ezért kénytelenek vagyunk maradni, és probáljuk megoldani az óvoda jogi személyiségét, ami folyamatban van, hogy jövőtől kaphassuk az állami támogatást. Mivel az idén erre nem számíthatunk, ezért havonta kb. 3.000 lejre van szükségünk, hogy az óvodát fenn tudjuk tartani. Ehhez kérjük adományaitokat és támogatásotokat.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ A Megkülönböztetés kurzus időpontja július 25-29. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének olyan módszereket megismerni, melyeknek segítségével felismerhetik és követhetik Isten életükre vonatkozó szándékát. A kurzus Szent Ignác lelkigyakorlatos írásaiban feltárt szabályokból merít, és konkrét gyakorlatok, esettanulmányok megoldásával segít a módszerek elsajátításában.

„Ragyogó a bölcsesség és hervadhatatlan, és könnyen meglátják azok, akik  szeretik; akik keresik, meg is találják”.                                                       Bölcs 6,12

A megfelelő lelki alapokhoz szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése. Jelentkezési határidő: július 10. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro honlap ’Aktuális’ menüje alatt találhatók.

♥ Újból megszervezzük a prófétikus gyógyító szabadító képzést szeptember 21-23 között Marosvásárhelyen Gordon van Veelen, holland teológus vezetésével, aki több éve aktívan munkálkodik az Amerikában létrehozott Healing Rooms Ministry gyógyító imaszolgálatában. A képzés célja, hogy növekedjünk a Szentlélek ajándékainak helyes használatában.

„Amikor beesteledett, odahoztak hozzá sok ördögtől megszállottat. Kiűzte szavával a lelkeket, azokat pedig, akiknek valami bajuk volt, meggyógyította.”      Mt 8,16

Részvételi feltétel a Fülöp és Lelkigondozói kurzus előzetes elvégzése és a közösség vezetőjének ajánlása. Bővebb infó a regnumchristi.ro honlapon.

Jelentkezés Bereczki Bélánál, regnumchristialap@gmail.com emailcímen vagy a 0723-214701 telefonszámon.

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

- Isten Lelke világosságot hozzon gondolataink, cselekedeteink, motivációink felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében

- Krisztus védelmező jelenléte vegye körül a szolgáló testvéreket és a résztvevőket

- a résztvevők elsajátítsák a megkülönböztetés ajándékát, és Isten akarata szerinti döntéseket hozva meg is valósítsák azokat.

Pinocchio Óvoda

- a Szentlélek adjon bölcsességet és vezessen a hivatalos ügyek intézésében és kivitelezésében

- újabb gyerekek jelentkezéséért, és hogy sikerüljön támogatókat találni, így fedezve az óvoda kiadásait.

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: June Hunt: Hogyan bocsássunk meg, amikor az érzéseink mást diktálnak? (50 ron); Philip Yancey: Meghökkentő kegyelem (40 ron); Sharon R. Berry: 99 hasznos jótanács! – Fegyelmezés az osztályban (5 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018 április – május – június hónapokra

 

          „Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek egymástújjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból Isten élő és örökké megmaradó igéje által, mert minden test olyan, mint a fű, s minden dicsősége, mint a fű virága: elszáradt a fű, lehullott a virága, az Úr igéje azonban örökre megmarad.                                                                                                                                                                                                           1Pét 1,22-25a

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Csíkszeredában tartottuk az év első Fülöp kurzusát, ahol megtapasztalhattuk Isten túláradó kegyelmét, amint a testvérek megnyitották szívüket, hogy a Szentlélek cselekedhessen bennük. Néhány elhangzó tanúságból közlünk részleteket: U. H.: Isten egy örömteli életre hív, és hogyha behívjuk az életünkbe – ahogy ezt meg is tettük –, akkor már itt elkezdődik az örök élet, és nem kell arra várjunk, hogy meghaljunk, hanem Vele szeretet-kapcsolatban élni: ez adja a boldogságot, és akkor már nem számít, hogy mi történik ebben az életben. Sz. Á.: Mindaz, amit mostanig tudtam a fejemben, az megérkezett a szívembe. B. E.: A Szentlélek-áradáskor azt láttam, hogy majdnem belefulladok a vízbe, de valahogy mégis kimászok a túlsó partra, és most értettem meg, hogy tényleg az életem mindig ilyen túlélés volt, egy harc, hogy ezt a napot, ezt a percet, ezt az órát túléljem. Most úgy érzem, hogy tényleg van remény, hogy én is valahogyan kiérek a partra. M. B.: Rájöttem arra, hogy mennyire fontos  a Szentlélek, bátran hagyatkozhatunk rá nehéz időkben is.

♥ Lelkigondozói kurzus következett szintén Csíkszeredában. Jézus gyógyító jelenlétébe helyezve sebzettségeiket, megtapasztalva a belső gyógyulást és a megbocsátás erejét, a résztvevők örömmel osztották meg a következőket: K. B.: Nagyon nehéz volt megbocsátani különösen két személynek, de úgy érzem, elindult a folyamat, és most már őszintén tudok rájuk mosolyogni, és kezd begyógyulni ez a seb, amit okoztak. H. B.: A kurzus alatt lett világossá, hogy igenis, ott vannak bennem az álarcok, amiket néha felveszek, hogy megfeleljek másoknak, vagy hogy én is legyek valaki. Magamnak volt a legnehezebb megbocsátani, mert azt mondtam, nem vagyok képes megtenni dolgokat és nem vagyok elég értékes. Sz. A.: Megtapasztaltam, hogy mennyivel jobb mosolyogva élni, szeretve, és nem lehajtott fejjel, sírva menni az utcán.

♥ A Marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzus, és Isten megtapasztalható jelenléte és szeretete megerősítés volt a résztvevők számára. I. B.: Úgy érzem, megerősödtem, és meg tudom tenni a lépést, hogy ne elvárásokkal legyek úgy emberek, mint közösség felé, hanem én is oda tudjam tenni a magamét. F. B.: Most sikerült igazából szívből tudatosítani, hogy Jézus az ő szenvedésével, halálával mekkora árat fizetett, és ezért tényleg hálásnak kell lenni. M. M.: Most értettem meg, hogy nem az a közösség lényege, hogy akik már tíz éve barátok, összegyűljenek és beszélgessenek egyet, hanem nekem is van ott helyem, én is tudok hasznos lenni abban a közösségben, akkor is, ha új vagyok. G. G.: Ezen a hétvégén úgy érzem, megérintett a Szentlélek. Ma mindenki mosolyog: ez a Szentlélek ereje. Ezt kéne minden percben éljük.

♥ Köszönjük mindenkinek, aki imádkozott, és különösen aki támogatta a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzőt, amit elkezdtünk januárban 20 résztvevővel. Az Úr Jézus nagyon nyitott és lelkes fiatalokat hívott el, akik teljes szívvel probálják beépíteni életükbe az igazságokat, és keresik Isten hívását. Április 6-8. között már a harmadik alkalom lesz. Friss infók: oazut.ro honlapon.

♥ Mivel a tulajdonosok nem akarnak semmiképpen beleegyezni, hogy a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda jogi személyként működjön a mostani épületben, és így nem kapunk állami támogatást, ezért sürgősen kell más épületet keressnünk, ami az óvoda működési feltételeinek megfelel, és az árát is ki tudjuk fizetni. Kérünk imádkozzatok, hogy sikerüljön megtalálni a megfelelő helyet.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzust szervezünk április 20-22. között Gyergyószentmiklóson, valamint június 15-17. között Székelyudvarhelyen.

Ez a kurzus lehetőséget ad Isten személyes szeretetének a megtapasztalására, valamint az életről kijelentett legfontosabb igazságainak a megismerésére és befogadására.

            „Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.”                            1Kor 2,12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen, részletek: regnumchristi.ro honlapon.

♥ A Megkülönböztetés kurzus időpontja július 25-29. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének olyan módszereket megismerni, melyeknek segítségével felismerhetik és követhetik Isten életükre vonatkozó szándékát. A kurzus Szent Ignác lelkigyakorlatos írásaiban feltárt szabályokból merít, és konkrét gyakorlatok, esettanulmányok megoldásával segít a módszerek elsajátításában.

„Ragyogó a bölcsesség és hervadhatatlan, és könnyen meglátják azok, akik  szeretik; akik keresik, meg is találják”.                                                       Bölcs 6,12

A megfelelő lelki alapokhoz szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése. Jelentkezési határidő: június 25. Részletek a regnumchristi.ro honlap ’Aktuális’ menüje alatt találhatók.

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

a résztvevők megtapasztalják, hogy az az igazság teszi őket szabaddá, amelyet Isten tár fel a szívükben

- a Szentlélek erejéből merítsenek erőt és bizalmat a Krisztus mellett való döntés meghozatalában

Megkülönböztetés kurzus:

- a résztvevők egyre világosabban lássák Isten akaratát a kurzuson megismert megkülönböztetési módszerek és a Szentlélek megvilágosító kegyelme által

- a Szentlélek erőt és bölcsességet adjon a résztvevőknek és szervezőknek egyaránt, és növelje fizikai állóképességüket a szolgálatok alatt is

Pinocchio Óvoda

-  találjunk olyan helyet az óvoda további működéséhez, ahol megfelelő körülmények vannak, és anyagilag is fedezni tudjuk a kiadásokat

 

„Mária Magdolna elment és hírül vitte a tanítványoknak:
Láttam az Urat!!!” 
Jn 20,18

 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Marion Thomas és Maria Cristina Lo Cascio: Lányok Bibliája (32 ron); Rhona Davies: Fiúk Bibliája (32ron); Michael H. Brown: Küldetés a Földre (25 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018 január – február – március hónapokra

 

        „Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol, ha kiáltasz, így szól: »Íme, itt vagyok!« Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a hamis beszédet, ha lelkedet adod az éhezőért, és a meggyötört lelket jóllakatod, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli verőfényAz Úr vezet majd téged szüntelen, kopár vidéken is jóllakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti; olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize.”                    Iz 58, 9-11

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzus résztvevői a következőképpen számoltak be arról, amit a lelkigyakorlaton átéltek: P. A.: Úgy jöttem ide, hogy több álarc volt rajtam, megfelelni akartam, és teljesíteni. Jó volt ez a kurzus, hogy le tudtam vetni magamról ezt a régi ruhát, és most újra egységben vagyok önmagammal. F. B.: Tudatossá lett, hogy használjam a Szentlélek ajándékait arra, hogy másoknak át tudjam adni azt, ami bennem van, és ne azért cselekedjek és tegyek jót az emberekkel, mert Istennek kell bizonyítsak, mert neki nem kell bizonyítani, és nem tehetek semmit azért, hogy jobban szeressen. L. N.: Megértettem, hogy Isten szeret úgy, ahogy vagyok, bűnömmel, mindennel, és hogy megváltott engem. Befogadtam a Szentlelket és azt akarom, hogy itt is maradjon, mert így érzem boldognak magam teljesen. K. J.: A Fülöp kurzuson megerősödtem sok mindenben, legfőképpen abban, hogy nem véletlen, hogy én élek, létezek és a világban vagyok. Sok mindent olvasok, és sok mindent hallgatok, de tiszta forrásból kell táplálkozni. N. E.: Itt sok minden tudatosult bennem. Már az este sikerült kedvességgel reagálni egy olyan helyzetben, melyben könnyebben jött volna, hogy odamondjak, de valahogy megnyugodtam. És azt hiszem, ez a Szentlélek volt.

♥ Oroszhegyen is volt Fülöp kurzus, melyen Isten kegyelmét tapasztaltuk meg, és a Szentlélek frissességet hozott a résztvevők életébe. N. J.: Megtudtam, hogy a Jó Istennek én is egy csodálatos teremtménye vagyok, és engem úgy szeret, ahogy vagyok, és az én szemszögemből én vagyok a legjobb neki. M. T.: Sokszor azon veszem észre magam, hogy átvettem a kormányt, s akkor visszaadom, de tudattalanul megint veszem el. Segítségemre volt a döntés, hogy újra átadom az életemet Jézusnak. S. M.: Megtapasztaltam egyre mélyebben az Isten szeretetét ezen a kurzuson, nyugalom töltött el már az első este, amikor hazamentem; és csodálatos vele kapcsolatban lenni napi szinten. H. A.: A Szentlélek-hívásnál éreztem, hogy egy nagy lakat leesett a szívemről, és jó érzés töltött el.

♥ Korondon volt az év utolsó Fülöp kurzusa, ahol Isten szeretete kiáradt az Őt tapasztalni vágyók szívébe. A résztvevők tanúságaiból közlünk: B. E.: Tudatosítottam magamban, hogy engem Isten úgy szeret, ahogy vagyok, azokkal a hibáimmal, melyekért én naponta ostorozom magam. De Jézus már megváltott. Ő annyira szeret, hogy meghalt értem, az én gyarlóságaimért, hitványságaimért. P. B.: Ami kifejezetten megmaradt ebből a pár napból, hogy a megtérés nem egyszer történik, s utána minden király, és minden jól megy, hanem, ha minden nap szükség van rá, és minden órában és minden percben, akkor is meg kell térni. F. Zs.: A kurzuson megérintett, hogy „szeretlek téged így ahogy vagy”. És ez megvilágosította bennem, hogy nem érdekel, ki milyen jelzőt rak rám, mert tudom azt, hogy valaki segít, a Jó Isten, és akihez teljes bizalommal fordulhatok, az Ő az. M. R.: Úgy érzem, a közösség volt az utolsó láncszem, amire szükségem volt. Sokszor kértem Istent, hogy küldjön hozzám embereket a problémáimban, és Ő küldte is, csak én nem nyitottam ki eléggé a szememet. L. B.: Ez a hétvége be tudta pótolni azt, ami hiányosság volt bennem amiatt, hogy nem jártam egy ideig rendszeresen közösségbe. M. E.: Ne felejtsünk el minden nap hálásak lenni neki, ne érjük meg azt, hogy egyszer legyen egy betegségünk, s akkor kapcsolódjunk Hozzá, mint én, hanem míg egészségesek vagyunk.

♥ A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában egy nagyon áldott és szép évet zárunk 16 gyerekkel, és reméljük, hogy januártól újabb 2 gyerekkel gazdagodunk. Különösen hálásak vagyunk Istennek gondviseléséért és a külföldi meg belföldi támogatásokért, melyek nélkül nem tudnánk létezni.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzést indítunk januártól, amelynek célja, hogy olyan fiatal (18-27 év) munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben. A képzés 9 alkalomból és egy egyhetes vezető-konferenciából áll, amihez kérjük imáitokat és anyagi hozzájárulásotokat.

                       Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével!       2Tim. 2,1

Mivel többnyire egyetemisták vesznek részt, akik nem tudják fizetni a saját részvételüket sem, az egyes alkalmakra szükség lesz még kb. 2.000 lejre, hogy tudjuk fedezni a képzés kiadásait. Ezért keresünk 20 támogatót, aki 100 lejjel, vagy 40 támogatót, aki 50 lejjel segít alkalmanként a kiadások fedezésében. Kérünk, vizsgáld meg, ha szeretnél partner lenni a jövő generáció képzésében, és jelezz vissza nekünk. A részleteket megbeszéljük: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com.

♥ Fülöp kurzus lesz: - január 19-21. között Csíkszeredában. Jelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com email címen;

                                    - március 2-4. között Marosszentgyörgyön. Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen;

                                    - április 20-22. között Gyergyószentmiklóson. Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Ez a kurzus segít abban, hogy Isten igazságait megismerve és befogadva, a résztvevőknek egy személyes, bensőséges találkozásban legyen részük a feltámadt Krisztussal.

 „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”    Gal 2,20

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Csíkszeredában február 8-11. között, lehetőséget kínálva arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást sebzettségeinkre.

„Jézus ezt válaszolta nekik: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.«”    Lk 5, 31-32

Bejelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com.

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése.

Imaszándékok:             

Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzés:

- Atyánk, adj a képzésre odaszánt szívű résztvevőket és egységben, kenettel szolgáló teamet
- segíts a képzés kiadásainak fedezésében a szükséges támogatók megtalálásával

Fülöp kurzus:

Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon
-  a Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus mellett

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket, haragot, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat
- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

 

Szívből kívánunk Boldog Karácsonyi Ünnepeket és áldásokban gazdag Új Évet!

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Marion Thomas és Maria Cristina Lo Cascio: Lányok Bibliája (32 ron); Rhona Davies: Fiúk Bibliája (32ron); Michael H. Brown: Küldetés a Földre (25 ron); Francis Chan: Őrült szeretet (35 ron); Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling : A megvalósítás 4 alapszabálya (50 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2017 október – november – december hónapokra

 

          „A szeretet legyen tettetés nélkül! Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhozAmi a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban, támogassátok a szenteket szükségleteikben; gyakoroljátok a vendégszeretetet!              Róm 12,9-13

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Megkülönböztetés kurzus és a megkülönböztetés módszerei, melyeket a résztvevők megismerhettek, fontos eszközöknek bizonyultak az ő életükben. Mélyreható gondolatok fogalmazódtak meg bennük, miután Isten igazságai segítettek világosabban látni a körülöttük és bennük zajló események, harcok súlyát: K. I.: „Semmi nincs, amit ne kaptam volna” – minden nap ismételgetni fogom magamnak, hogy tudjak alázatban maradni Isten előtt. M. H.: Fontosak a módszerek, mert sokkal könnyebb ezekkel dönteni, mint csak sakkozni a lehetőségek között. T. E.: Azzal, hogy nem döntök, már döntöttem, hogy kinek a csapatában játszom. Nincs szürke. A langyosság már a Sátán cimborája. Sz. Sz.: Minden pillanatban döntés előtt állunk, megpihenni csak Istenben tudunk, és folyamatosan harcolni kell. S. E.: Attól, hogy az egyik hang hangosabb a fejemben, még nem jelenti azt, hogy igaz is. Jó tudni azt, hogy a Szentlélek mindig kiútat mutat, és nem vádol.

♥ Az Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzuson, melyet Hargitafürdőn tartottunk, jó volt megtapasztalnunk, hogy a résztvevő testvérek készek szembenézni az őket érő kihívásokkal, és Isten ereje által felállni. Tanúságaikból válogattunk néhányat: T. R.: A depresszióról szóló előadásban teljesen magamra tudtam ismerni, mert én is nagyon belehajszoltam magam a depresszióba. De ez ellen is van gyógyszer, úgy, mint a meghűlés ellen: Istennek az igéje, az Istennel való személyes kapcsolat. Döntöttem is, hogy az Isten-kapcsolatomat erősíteni fogom, még több időt ráfordítani. P. M.: Amit nagyon akart az Úr mondani nekem ezen a képzésen, az, hogy az Ő útján járjak, és akkor Ő sok mindentől mentesít, sok fölösleges hajszától, sok álmatlan éjszakától. B. Á.: Ami engem megérintett, az, hogy az Úr megengedi a botlást, a mélységeket, de a kiútat is megadja. Ezentúl fel akarom ismerni az Úr hangját, és nyugodjak le Őbenne, hisz Ő velem van, és nincs, miért féljek. S. E.: A legtöbb problémát, ami az életemben volt, ki akartam kerülni, és úgy élni, hogy bajok nem lesznek. Egy darabig ment ez, hogy saját erőből probálkozom, de egy idő után kezdtek összecsapni fölöttem. Most itt a kurzuson lecsendesedett a vihar, és rájöttem, hogy mindenre megvan már a megoldás.

♥ Lelkigondozói kurzus volt Székelyudvarhelyen, melynek résztvevői közül így számolnak be néhányan tapasztalataikról: R. E.: Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam ezen a kurzuson, hogy mi módon tudok megszabadulni az életem során összegyűjtött bűnöktől, megbántástól. B. Á.: Rájöttem arra, hogy eddig nem vittem oda a problémámat Istenhez, minden külső lehetőséget megragadtam és vigasztaltam magam. Pl. sokszor kimondtam anyukámnak, hogy megbocsátok, de nem tudtam őszintén, és csak akkor sikerült, amikor odavittem Istenhez, hogy segítsen megbocsátani. K. M.: Az a terület, ami megérintett, az a perfekcionizmus, mert a sérüléseimből kifolyólag ilyen életet éltem, hogy az vagyok, amit csinálok, amit teljesítek, akkor vagyok szerethető, ha dolgozok. Most ismét tudatosult bennem, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok. Akkor is ha megteszek valamit és akkor is, hogy ha nem. Isten nem egy álarcosbálba hívott meg, tehát nem kell álarcokat hordani.

♥ Az idei tanévet a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 15 gyerekkel kezdtük, amiért hálásak vagyunk Istennek. Tovább imádkozunk, hogy még legalább 3-4 új gyerek jelentkezzen, és találjunk elégséges támogatást az óvoda költségeinek fedezésére.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója lesz október 14-én, Székelyudvarhelyen, a Rákoczi centerben. Meghívott Michelle Moran,  a Világiak Pápai Tanácsának tagja. A program reggel 9 órakor kezdődik és este 18.00 órától ünnepelt szentmisével zárul. A programban dicsőítés, tanítások (Michelle Moran), tanúságtétel, fiatalok programja, szentségimádás, szentmise. Szeretettel várunk, gyertek minél többen, és hozzatok magatokkal másokat is. Részletek a www.ekkm.ro honlapon vagy facebook-on: f/ekkm.ro

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Az ilyenek arcod világosságánál járnak, Uram.”             Zsolt 89,16

♥ Fülöp kurzus lesz:

 • November 3-5. között Marosvásárhelyen,
 • December 1-3. között Oroszhegyen,
 • December 8-10. között Korondon.

A Fülöp kurzus egy alkalmas eszköz arra, hogy Isten szeretetével és a megváltás valóságával találkozzunk, valamint hogy a Szentlélek által újjászülessünk, és élettel teli legyen kereszténységünk.

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”                                                    Jn 3,16

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Imaszándékok:             

EKKM találkozó:

- Egységben tudjunk ünnepelni és hálát adni a Katolikus Karizmatikus Megújulás elmúlt 50 évéért

- A Szentlélek kiáradásáért és megújító kegyelméért minden közösségben, imacsoportban és teljes szolgálatban lévő testvérek életében

- Bölcsességért és hatékonyságért a szervezésben, valamint a találkozó kiadásainak fedezéséért

Fülöp kurzus:

a résztvevők nyitott szívvel tudják befogadni Isten Örömhírét

- az Atya feltétel nélküli szeretetének megtapasztalása segítsen elindulni a Jézus által megszerzett új életben

-  a Szentlélek erősítse meg és vezesse a szolgáló testvéreket

Pinocchio Óvoda

a mennyei Atya túláradó kegyelme adjon bölcsességet az óvoda további működéséhez és a kiadások fedezéséhez.

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Bethan James és Kállai Nagy Krisztina: Óvodások Bibliája (40 ron); Maureen Cooper: A remény üzenete (20 ron); John H. Hampsch: Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia (20 ron); Tom, Mike, Daniel Blackaby : 7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését (35 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-21470

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2017 július – augusztus – szeptember hónapokra

 

„Krisztus szeretete ugyanis sürget minket. Mert azt gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mi tehát mostantól fogva senkit sem ismerünk emberi módon. És ha Krisztust emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Ezért aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek.” 2Kor 5,14-17

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Fülöp kurzust tartottunk Székelyudvarhelyen, ahol a Szentlélek fokozatosan készíti elő az emberek szívét, hogy az Istennel való személyes találkozásban szívükbe fogadják az új életet Jézus Krisztusban. N. A.: Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok, kicsi bűnösként vagy nagy bűnösként is, mert Jézus megváltott. Megértettem, hogy krisztusi közösséghez kell tartoznom, mert az megtart. Lámpássá kell lennem, s így Isten útjára vezethetek másokat. B. Zs.: Rájöttem, hogy a miértjeimet Jézusnál kell letegyem, bízzam rá, és csak akkor tudok vele együtt tovább menni. Jézus teljesen akar, nem langyosan, nem csak részlegesen. Ez teljes odaadást jelent. D. J.: Elképzeltem, hogy Istennek milyen lehetett végignézni azt, hogy Jézust keresztre feszítették. De Isten azt mondta nekem, hogy annyira megérte, hogy értem és érted is ugyanezt százszor felvállalta volna. T. Sz.: Ezen a Fülöp kurzuson megértettem, hogy most kezdődött el igazán a gyógyulásom. Isten azért terelt erre, hogy egy kicsit feltuningoljon engem, kapjak egy kicsi erőt, hogy tudjak kitartani, ne essek vissza ugyanabba a mélységbe, ahol voltam, hanem vegyem számba az Ő szeretetét. V. R.: Úgy jöttem ide, hogy káosz volt az életemben, és azt éreztem, hogy ha ez most nem segít rajtam, akkor semmi. Úgy érzem, hogy elkezdtek tisztulni a dolgok bennem. Nagyon megérintett az, hogy Isten szemében nincs személyválogatás. Sz. T.: Úgy érzem, a Jó Isten többször is megérintett engem. Nem ismertem a Szentlelket, most ismertem meg igazából, hogy mit is jelent.

♥ Aradon, az Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzuson, segítettünk a résztvevő testvéreknek, hogy Isten igazságaira tekintve fel tudják venni a harcot az életükbe alattomosan befurakodó negatív érzelmekkel, melyek romboló hatással vannak a lelkiállapotukra és kapcsolataikra. B. M.: Eddig úgy gondoltam, hogy amikor rossz kedvem van, akkor már depressziós vagyok, de valójában az még messze van attól, hogy beteg legyek, és már ez megnyugtat. Normális dolog az, hogy bizonyos dolgok miatt az ember időnként rossz kedvű. Van kiút, tehát ezért nem fogok aggódni. B. Zs.: Döntöttem, hogy változtatok az időbeosztásomon és a sorrenden az életemben, mert különben százmillió dolgot akarnák elvégezni. Nagyon fontos nekem a belső gyógyulás és a lelki harmónia, mert ha ez nincs meg, akkor nem működik más se. K. F.: Rádöbbentem arra, hogy ha padlóra kerülök, akkor azt csak  magamnak köszönhetem a túlvállalás miatt. Tehát ezen kell változtatnom, tudnom kell határokat felállítani és nemet mondani. J. É.: Arra a döntésre vezetett engem ez a kurzus, hogy minden nap találjam meg azokat az örömöket, amelyek az én javamra vannak.

♥ A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 20 gyerekkel zárjuk a tanévet. Köszönjük imáitokat és minden támogatást, különösen a mi hűséges mennyei Atyánknak az Ő gondviselését. Mivel ősztől 8 gyerek megy iskolába, kérünk, imádkozzatok, hogy új gyerekek jelentkezzenek, mert ez sokat segítene az óvoda anyagi kiadásainak fedezésében.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 19-23 között. Ennek alapjául Isten igéje, a Szentírás és Loyolai Szent Ignác a szellemek megkülönböztetéséről szóló írásai szolgálnak, melyeket megvizsgálva megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Azokat várjuk erre a kurzusra, akik szeretnék életüket még teljesebben Isten akarata szerint élni.

     „Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint...” (Ef 1,9)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email-címen.

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus lesz Hargitafürdőn augusztus 3-6. között.

Ezt a kurzust azoknak ajánljuk, akik a megtért keresztény életük útján néha szembetalálják magukat olyan helyzetekkel, amelyek kizökkentik belső békéjükből, és szeretnék megtudni, mi Isten válasza az egyre gyakrabban emlegetett stresszre, csüggedtségre, vagy korunk kiemelkedő lelki betegségére, a depressziós hangulatra.

         „Hozzád kiáltok szorongatásom idején, mert te meghallgatsz engem.”            (Zsolt 86,7)

Részvételi feltétel: a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Lelkigondozói kurzus lesz augusztus 31. – szeptember 3. között Székelyudvarhelyen. A kurzus Isten világosságát hozza életünk elmúlt időszakára, választ ad kérdéseinkre és elhozza a Jézus által megszerzett gyógyulást sérüléseinkre. A Fülöp kurzus szükséges a részvételhez.

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,10)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

 ♥ Az idén újból megszervezzük szeptember 23-án, du. 5-10 óra között az Ő az út - He is the way - El este calea” - Ifjúsági keresztény zenefesztivált. Vendég zenekar: Pintér Béla és csapata Debrecenből, akik szívhez szóló dicsőítő zenét játszanak. Lesz több programlehetőség sátrakban, gyógyító imaszolgálat, pantomim, dicsőítő tánc, tanúságtételek, meglepetések és közös dicsőítés. Szeretettel várunk mindenkit, főleg fiatalokat!

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus

 • a résztvevők megtapasztalják Isten vezetését és azt a bölcsességet, amely a Szentlélektől van, hogy segítsen a szellemek megkülönböztetésében és a jó döntések meghozatalában
 • Jézus vérének oltalma legyen a résztvevőkön és szolgálókon egyaránt, hogy a hit pajzsával ki tudjuk védeni az ellenség támadásait

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

 • legyen nyitott a résztvevők szíve arra, hogy amit Isten szól, azt készek legyenek megcselekedni vagy érvényre juttatni a saját életükben
 • töltse el a Szentlélek erővel őket, hogy szembe tudjanak szállni a félelmeikkel, és győztesen kerüljenek ki a kihívást jelentő helyzetekből.

Ifjúsági Keresztény Zenefesztivál

 • a Szentlélek kiáradásáért a szervező, szolgáló testvérekre és minden résztvevőre

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Kevin Leman: Péntekre új tinédzser (32 ron); Crystal Bowman és Christy Lee Taylor: Nyisd ki a szíved (45 ron); P. James Manjackal: Szabadulás a törvény átkától (22 ron); Nick Vujicic: Szerelem korlátok nélkül (50 ron)Maradj erős (50 ron); Gary Chapman és Paige Haley Drygas: Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak (32 ron); Barbara Coloroso: Zaklatók, áldozatok, szemlélők (32 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-21470

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2017 április – május – június hónapokra

 

Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen adjatok hálát Isten dicsőségére. Éppen ezért nem csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról napra megújul.”                                                               2Kor 4,14-16

                                                                                        

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzuson a résztvevőknek sikerült életük egyes területein döntéseket hozni, miután az Isten által kínált megoldást választották. Amit ők megtapasztaltak és éreztek, minket is segíthet átgondolni és új alapokra helyezni életünket: M. L.: Rájöttem, hogy az önsajnálat nem megoldás. Úgy döntöttem, nem próbálom mindenkinek a problémáját megoldani, csak annyi feladatot vállalok, amit szívesen végzek el. A többit átruházom. B. Cs.: Megértettem, hogy velem van az Úr, bárhová megyek, és hogy a félelem sok mindentől megfoszt, de elhatároztam, hogy ellene mondok a félelem gondolatainak Isten igéjével. Sz. E.: Jó volt szembesülni és konkrétan hallani arról, hogy hogyan tudunk védekezni a kihívást jelentő dolgok ellen, hogy ne jussunk mély depresszióba. K. J.: Az időbeosztásomat fogom rendezni, mert a családomra kevés időm van, a munkára mindig van időm. M. Gy.: Megfogadtam, hogy nem állok szóba negatív gondolatokkal, és ezután a legkisebb örömökre is odafigyelek.

♥ A Kolozsváron megtartott Lelkigondozói kurzuson sok lelkes fiatal tanúsított nyitottságot és őszinteséget Isten felé, ahhoz, hogy Ő gyógyítani tudja belső sebzettségeiket: A. A.: A téves meggyőződések kapcsán sok mindenben magamra ismertem. Éreztem már, hogy ha a környezetem felé robbanok ki, az nincs jó hatással, főleg, ha még olyan embereket is találok, akik táplálják a dühömet, akkor az még rosszab, mert egyetért velem, és akkor közösen kezdjük a másikat utálni. F. E.: A legfontosabb ebben a pár napban az volt, hogy azt hittem, nem vagyok képes Istent megszólítani saját szavakkal, mindig csak kötött imákkal próbáltam Istennel kommunikálni. Rájöttem arra, hogy képes vagyok magamtól is imát mondani, saját szavakkal, ami sokkal mélyebb. M. Á.: Eddig a megbocsátást túl könnyelműen vettem, de eddig nem mondta senki, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a gyógyulás elinduljon, vagy megtörténjen bennem. S. R.: A megbocsátás terén nekem egy kicsit furcsa volt az elején, mert mind az jött, hogy úgy mondjam, „szeretnék megbocsátani”. De fontos volt kimondani, hogy megbocsátok, és nem csak szeretnék.

♥ Az Áldás a családban kurzus által lehetőség nyílt a családosok számára, hogy megértsék az áldás fontosságát, és gyakorlatba ültessék a mindennapokban. A résztvevők gondolataiból osztunk meg néhányat: P. A.: Megértettem, hogy nem mindegy, mit mondok ki, mit közvetítek. Fontos az apa, férj áldása. Egy áldás a férjtől felér tíz áldással mások részéről. A férj áldása védelmet és biztonságot ad. I. Sz.: Megértettem, hogy mit is jelent áldásnak lenni az emberek számára, és igazán az áldást mondani. Megértettem az ünnepek lényegét, és azt, hogy mitől lehetnek azok áldott alkalmak. A. I.: Megértettem, hogy attól, amiért igazam van, kezdhetem én a bocsánatkérést. A sok megtört, elvált család az áldás hiányának a következménye. Szeretném rendszeressé tenni egymás megáldását a családunkban: én a feleségemet, a feleségem engem. K. Sz.: Az áldásnak nagy ereje van. A szavak lehetnek áldás vagy átok az életünkben. Minden szónak súlya van. Sz. K.: Fontos a gondolataimat megváltoztatni, nem hagyni, hogy a düh és harag eluralkodjon, hanem még a rosszban is fel tudjam ismerni mindazt, ami jó és pozitív. A. T.: Segítenem kell azzá válni a drága férjemet, akinek Isten megalkotta, akár visszalépnem két lépést az életem néhány területén, hogy még több teret kapjon. Fontos megáldanom az életének minden területét.

♥ Azokat a testvéreket akik még nem rendelkeztek a 2016-os évi jövedelmi adójuk 2%-val, megkérjük, hogy fordítsák a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósítására, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket.   

 Isten fizesse! Aki így akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus lesz  Aradon 2017. május 19-21. között,

         valamint,  Hargitafürdőn augusztus 3-6. között.

         Istennek megvannak a válaszai azokra a nagy problémákra is, melyeket mi sokszor legyőzhetetlennek tartunk. Ha te is küzdesz az időnként fellépő stresszel, csüggedtséggel, nem tudod, mit kezdj a kudarcaiddal vagy a depressziós hangulattal, akkor ez a kurzus lehetőséget ad megtalálni a választ, a kiútat.

„Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak: igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett.” (Jer 15,16)

Részvételi feltétel: a Fülöp kurzus előzetes elvégzése, és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-címen.

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 19-23 között, melynek keretében Isten igéjét és Szent Ignác szabályait alapul véve megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől.

 Ezek segítségével olyan döntéseket fogsz tudni hozni, melyek által megmaradhatsz Isten akaratában.

     „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-címen.

Imaszándékok:

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

 • Isten szava és kijelentett igazságai hassák át a résztvevők szívét, hogy erejét veszítse minden hazugság és megtévesztő gondolat, mellyel az ellenség befolyásolni próbálja őket.

Megkülönböztetés kurzus

 • a Szentlélek vezesse a résztvevőket az Ő bölcsességével, hogy felismerjék, mi az Isten akarata, és minden döntésük által követni tudják azt életük folyamán
 • a szolgáló csapat is tapasztalhassa az Úr vezetését és oltalmát

Jézus tanítványainak iskolája:

 • a résztvevők a Tanítványság-iskola utolsó alkalmán is lelkesedéssel, buzgósággal és vágyakozással fogadják Jézus szavait, és engedjék, hogy Szentlelke által formálja szívüket
 • mindazt, amit megtanultak vagy megtapasztaltak az iskola folyamán, tudják hatékonyan beépíteni életükbe és hűséges tanítványként szolgálni a világban

 

Jézus azt mondta: „Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” (Jn 20, 17)

 

Húsvét alkalmából a feltámadás belső örömét és szabadságát

kívánom az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Michael H. Brown: Életmisszió – a család sebeinek gyógyítása (14 ron); Don és Sally Meredith: Lesznek ketten egy test (20 ron) - új kiadás; Gary Chapman: 12 dolog, amit jó lett volna tudni mielőtt szülők lettünk (32 ron); Tom, Mike és Daniel Blackaby: 7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését (35 ron), Stan és Brenna Jones: Mikor és hogyan beszéljünk gyermekeinknek a szexről (35 ron) stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2017. január – február – március hónapokra

 

        „Abból ismertük meg a szeretetet, hogy ő életét adta értünk, tehát nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Aki birtokolja a világ javait, és szűkölködni látja testvérét, de a szívét elzárja előle, hogyan marad meg abban az Isten szeretete? Gyermekeim! Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!

                                                                                         1Jn 3,16-18

Beszámolunk, hálát adunk

♥ A marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzus résztvevői lélekben megújulva, örömmel telt szívvel számoltak be arról, amit megtapasztaltak, átéltek. V. Sz.: Nagyon megfogott az, hogy nem csak beszéltünk az Úr Jézus szeretetéről. Nagyot ütött az én szívembe az, hogy Isten valóban értünk adta a Fiát, és megváltott, megváltotta az összes bűnünket, amit elkövettünk, és amit el fogunk követni. Ez volt az egyik legmélyebb élményem. Sz. A.: Már tudtam azt, hogy Isten szeret, a bűn elszakít tőle, azt, hogy meg kell térni, és befogadni a Szentlelket, meg hogy kell egy közösség, hogy ne aludjon ki a láng, de ami új volt számomra, az az, hogy én kerülök a középpontba, hogy engem szeret az Isten, engem szakít el a bűn, engem váltott meg, nekem kell hinnem és megtérnem, és ez nagyon fontos volt számomra. K. Zs.: Ma reggel értettem meg igazából, hogy Jézus valójában mennyire fontos, mert Jézuson keresztül ismerjük meg Istent, Ő a kapu. T. E.: Megvilágosodott, hogy minden rossznak a gyökere a bűn, és oda vezethető vissza minden rossz dolog a világban. Ez fontos az én életemben, hogy tudjam, hogy ha bűnt cselekszem, akkor annak lesznek következményei, attól függetlenül, hogy Isten pont úgy szeret engem továbbra is. K. O.: Tegnap egy erős megtapasztalás volt az, hogy bár én azt hittem, hogy jó helyen vagyok, és igyekszem imáimban is mindig hívni a Jó Istent, és megköszönni Neki azokat a jó dolgokat, amiket én tapasztalok az életemben a hétköznapokban is, mégis rá kellett jönnöm a tegnap arra, hogy olyan párhuzamos vagyok vele, nem igazán hajlok föléje, valahogy közelebb kellene kerülnöm, és ez csak rajtam múlik, nekem kellene lépnem, megnyílnom efelé. Megértettem, hogy az önvádlásaim miatt nem tudom megélni azt, amilyen én vagyok igazán.

♥ Korondon első ízben tartottunk Fülöp kurzust, és Isten nagy dolgokat vitt végbe az emberek szívében. Néhányuk tanúságából adunk ízelítőt: S. E.: Itt a Fülöp kurzuson értettem meg azt, hogy a Szentlélek munkálkodik bennem. Rájöttem, hogy az életem mélypontjain volt valójában lehetőségem megtapasztalni, hogy engem mennyire szeret az Isten, mennyi csodát adott már nekem, és még biztosan fog adni. Sz. A.: Rájöttem, hogy az életemben azért van lanyhaság, mert nem voltam arra nyitott, hogy mindennap megtérjek. Egy kicsit ha eltávolodtam Istentől, úgy gondoltam, jön majd a csoport-találkozó, és ott majd Isten visszalódít a helyemre. Itt értettem meg, hogy a közösségnek mekkora ereje van. S. Á.: Új felfedezés volt számomra a Szentlélek. Tudtam, hogy van, de nem tudtam micsoda, és hogy hova tegyem, hogyan kell értelmezni. Most már remélem, fogok tudni úgy imádkozni, hogy a Szentlélek segítségét hívom. Ez a kurzus rávilágított arra, hogy amikor elhanyagoltam az imát, az Istennel való kapcsolatot, Ő akkor is szeretett, csak én nem voltam elég nyitott rá. B. E.: Új szívvel megyek innen haza. Letisztultak bennem dolgok. Cipeltem eddig bűnösségemet, de itt rájöttem, hogy le tudtam tenni, mert Jézus már megváltott engem.

♥ Isten gondviselésének nagy áttörését tapasztaltuk meg a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda életében, különösen az új tanévben, mivel már 22 gyerek van az oviban, és elöszőr kaptunk támogatást az államtól, ami segített, hogy törlesszük minden adosságunkat és továbbra fedezzük az anyagi kiadásokat. Dicsőség Istennek, és köszönet nektek a kitartásért az imádkozásban és a támogatásban!!

♥ A Jézus Tanítványainak Iskolája (JTI) mind a 26 résztvevője a novemberi alkalmon tovább növekedett a Szentlélek ajándékaiban, megtanulva meghallani és követni Isten hangját, erővel és hatalommal imádkozni a betegekért és testi vagy lelki problémás emberekért.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥  Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzust tartunk Nagyváradon, 2017. január 20-22 között.

A kurzus célja megismerni és alkalmazni Isten válaszait az életünk azon területeire, ahol stresszt, félelmet, kudarcot, csüggedést, vagy akár depressziót tapasztalunk, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk megfelelően kezelni ezeket a helyzeteket. A kurzus során feltárjuk azokat a módszereket, amelyeket Isten igazságaiból ismerünk meg, és amelyeket ha befogadunk, átformálják az életünket.

 „Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket!” (Jn 8,32)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-címen.

♥  Lelkigondozói kurzusra kerül sor Kolozsváron, 2017. február 9-12 között. Ez a kurzus azoknak szól, akik már részt vettek a Fülöp kurzuson, és szeretnének gyógyulni sebzettségeikből, és megtanulni helyesen reagálni a más személyek felől érkező bántásokra és különféle fájdalmas helyzetekre.

Jézus megváltásának és gyógyító jelenlétének ereje elhozza az igazi belső szabadságot, amelyre mindannyian meghívást kaptunk: Mert nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőcs, csak a te Igéd, Uram, amely mindent meggyógyít!      Bölcs. 16, 12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-címen.

♥  Áldás a családban kurzus lesz március 3-5 között Marosszentgyörgyön. Előadók: Gavin és Edith Farley Ausztriából. A kurzus célja, hogy felépítsük az „Áldás kultúráját” a családban, közösségben és az egyházban.

„Én és a házam az Úrnak fogunk szolgálni.„  Józsue 24,15

Bejelentkezés és infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristi.ro

♥  A legközelebbi Fülöp kurzus április 7-9 között lesz Székelyudvarhelyen.  A Fülöp kurzus  abban segít, hogy személyesen találkozzunk Isten szeretetével és a megváltás valóságával, valamint hogy a Szentlélek által újjászülessünk és élettel teli keresztények lehessünk.

Jézus mondja:  „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” Jn 10,10

       Jelentkezés: Zsombori Zsoltnál, 0740-037607, zsongi@gmail.com

 

Imaszándékok:

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

 • Isten igazságai járják át a résztvevők életét, és a Szentlélek adjon nekik látást az aktuális akadályok, befolyások felismerésére és leküzdésére.

Lelkigondozói kurzus

 • minden fájdalom, keserűség, sebzettség, amelyre Jézus már megszerezte a gyógyulást, felszínre kerüljön a résztvevők életében a Szentlélek bölcsessége által

Fülöp kurzus:

 • a résztvevők világosan és elutasíthatatlanul találkozzanak az Atya szeretetével és fogadják a szívükbe Isten igazságait.

Jézus tanítványainak iskolája:

 • a 26 résztvevő Jézus iránti engedelmes és vágyakozó szívvel vegyen részt a képzéseken, és kitartással végezzék feladataikat a köztes időszakokban

 

Karácsony ünnepén Jézus hozzon békességet

és szeretetet a családjaitokba,

és áldjon meg a szerető Atyánk az új Évben

minden áldással és bőséggel !!!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Kevin Leman: Péntekre új én (32 ron); Gary Chapman és Arlene Pellicane: Netfüggő gyerekek (30 ron); Debra Bridwell: Gyermekre vágyva (35 ron), Dr. Henry Cloud: Határok a vezetés szolgálatában (30 ron), stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2016 október – november – december hónapokra

 

      „Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon! Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást! Hálaadásul szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa!
                                                                                                        Kol 3,16-17

 

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Megkülönböztetés kurzus volt Hargitafürdőn, amelyen a résztvevők elsajátíthattak olyan Szent Ignác-i módszereket, melyek segítségével könnyebben felismerhetik Isten akaratát az életükre vonatkozóan. Így számoltak be az élményeikről: V. I.:Ezen a kurzuson visszakaptam az örömömet. Ami világos lett és tiszta, az, hogy mi a lelki szegénység. Nagyon komoly megerősítést kaptam a kurzuson: hogy hordozom Jézust, és ahova én bevonulok, oda Ő is jön velem.  V. Á.:Nincs két egyforma hivatás, az enyém is teljesen egyedi. Nekem jó volt ezt felismerni. Nem tudom, hogy hol a helyem, és igazából azért nem tudom, mert nem fogadtam el, hogy egyedi helyem van Isten tervében. T. R.: A módszerek által megértettem, hogy én kell döntsek az életemről, Jézus nem fog helyettem dönteni, Ő az irányt mutatja. Sikerült döntenem, megértettem, mi az Isten akarata, és ebből kifolyólag különböző lépéseket is meg kell tennem. P. Zs.: Az egyik felismerés az, hogy a vigasztalanság valójában a Sátán ügyködése, azért, hogy rosszul érezzem magam. Ez azért is segítség, mert akkor tényleg meg lehet fogni, felismerni, hogy honnan indul ez az állapot és szembeszállni.

♥ A Székelyudvarhelyen tartott Lelkigondozói kurzus résztvevői számára mélyreható tapasztalat volt Jézus jelenlétében gyógyulást nyerni. Hisszük, hogy Isten, aki elkezdte a jó munkát bennük, be is fogja fejezni azt a Krisztus Jézus napjára. B. E.:Egy dolog, amit megértettem, az az, hogy nincsen reinkarnáció. Olvastam erről, hallgattam anyagokat, és már nagyon belevittek a dolgokba, mert annyira logikusnak tűnt egy idő után minden. Észrevettem, hogy valami súrlódás van, de nem tudtam megérteni, hogy hol és miért. Most tudom, hogy nem Isten szerint való, és ez az eszme téves. L. E.: Az okkultizmussal kapcsolatosan sokszor felmerült, hogy tényleg, ez is meg az is oda tartozik, ezt is le kell tegyem, és meg kell szakítanom azokat a kötelékeket, amlyek az ellenséghez kötöztek, hogy tényleg szabad legyek, mert boldogság vár rám. És ez csak így lehet az enyém, hogy hátat fordítok az okkultizmusnak és előre nézek, a lámpásra, ami világít, hogy afelé tudjak haladni. T. K.: Nagyon nehéz volt felismerni, hogy a szeretet hiánya, a túl sok elvárás, a dicséret hiánya mennyi sérelmet okozott az életem során. És valójában ezeket mind én követtem el a lányaimmal szemben. Eddig nem tudtam bocsánatot kérni, de elkezdtem gyakorolni, most is dolgozom rajta. T.  E.: Ahhoz, hogy a szüleim szeressenek, én jó kislány voltam, viszont édesapám szeretetét soha nem tudtam kivívni, soha nem voltam elég jó. Hatéves korom után nagyszüleim megismertették velem Istent, megtudtam, hogy Ő mennyire szeret, viszont társult hozzá egy olyan hamis kép, hogy Isten csak akkor szeret, ha én jó gyermek vagyok. Amikor növekedtem is, ilyen hamis eszméket hallottam, hogy Isten szeme mindent lát, tehát vigyázz, mert ha te így és így teszel, akkor Ő nem szeret, és Isten nem ver bottal, tehát ha valami rossz történik veled, az annak a következménye, hogy te valamit tettél, és Isten megbüntet ezért. Tehát nem az, hogy esetleg a tetteim vonják maguk után a körülményt, hanem Isten büntet. És én nagyon akartam, hogy Isten szeressen, ezért nagyon akartam jó kislány lenni, és megfelelni Istennek. Nagy felismerés volt, amikor kezdtem rájönni, hogy valójában én is mindig mások szeretetét kerestem. N. G.: Nem tudtam, hogy hogyan kell letenni a nehézségeket, hogy ilyen is létezik, ahol le lehet tenni, és át tudjuk adni Krisztusnak a nehézségeinket, és megkönnyebülünk sokmindentől. Tegnap sikerült átadnom Krisztusnak. Megtudtam, hogy ezek az okkult dolgok mennyi rosszat tesznek, és a városunkban is léteznek. Valamikor én is ilyen láncokat és karkötőket vettem, hogy ha hordozzuk, akkor jó úton fogunk járni, jó életünk lesz. És megígértem, hogy ezektől mind meg fogok szabadulni.

♥ Nagyon köszönjük imáitokat a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda és az alapítványunképületével kapcsolatban, mivel sikerült még egy évre kiegyezni a tulajdonosokkal, hogy tovább maradhatunk ugyanazokkal a feltételekkel. A másik jó hír, hogy az új tanévben 21 gyerekkel indultunk az oviban, ami nagy áldás az anyagi kiadások fedezése terén. Dicsőség és hála a jó Istennek!!!

♥  A Jézus Tanítványainak Iskolája (JTI) szeptemberi alkalmán Udvarhelyen nagy áttőrést tapasztalt meg mind a 26 résztvevő, akik befogadták a Szentlélek erejét,és megtették az első lépéseket az Örömhír hirdetésében, elkezdve a nagy küldetést: Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ A következő hónapokban több helyen is lehetőséget nyújtunk arra, hogy akik többet szeretnének megtudni Istenről, és megtapasztalni az Ő szeretetét, azoknak egy személyes találkozásban legyen részük az élő Igével a Fülöp kurzus keretében. A következő időpontokban és helyen lesz tehát Fülöp kurzus:   - október 14-16. Szováta

                  - október 21-23. Marosvásárhely

                  - december 2-4. Csíkszereda

                  - december 9-11. Korond

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”         1 Jn 1,2

     Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím. Aktuális információk és részletek a www.regnumchristi.ro honlapon.

 Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) Találkozója október 8-án, szombaton leszCsíkszeredában. Mint mindig, most is egy teljes napos rendezvényre számíthattok, benne dicsőítéssel, buzdításokkal, tanúságokkal és pantomimmel. Tanítást hallhatunk Fülöp Magdi szociális testvértől, valamint Szénégető István atyától. Törekedjetek reggel 9.00 órakor megérkezni, és csomagolt ételt hozni magatokkal ebédre. A részletekért látogassatok el awww.ekkm.ro honlapra.

Gyertek, hogy minél többen dicsérjük és imádjuk a mi Megváltó Urunkat, Jézus Krisztust!!!

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:
-          az Atya szeretete érintse meg a résztvevők szívét, és a Szentlélek által tapasztalják meg az Istenhez való tatozás erejét.
-          ismerjék el Jézus Krisztust egyetlen Uruknak és Megváltójuknak, és fogadják be Őt szívükbe

A Pinocchio óvoda
-           Jézus erősítse meg az ovi munkatársait, és tegye hatékonnyá a munkájukat a gyerekek és szülők életében

Jézus Tanítványainak Iskolája :
-          a résztvevők fogadják be a Szentlélek friss tüzét, és kitartva a képzésben növekedjenek a tanítványság lépéseiben

EKKM találkozó:
-          a Szentlélek kenetteljes kiáradásáért és hatékony működéséért a találkozón résztvevő és szolgáló testvérek életében és az EKKM minden közösségében
-          bölcsességért a program szervezésében és levezetésében

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

                    Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: P-Joseph Vadakkel – Michaela Heinzen: Jézus letörli könnyeidet (8 ron); Neal Lozano: Álljatok ellen az ördögnek (22 ron);Kevin Leman: Péntekre új én (32 ron); Gary Chapman és Arlene Pellicane:Netfüggő gyerekek (30 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók  a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2016 július – augusztus – szeptember hónapokra

 

„Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem az ember bensejében levő lelke? Éppúgy Isten belső dolgait sem ismeri senki, csak a Lelke. Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.”                     1 Kor 2,10-12

 

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Fülöp kurzust tartottunk Sárfalván, ahol a résztvevő testvérek nagy nyitottságot tanúsítottak Isten felé, vágyva az Ő jelenlétére, igéjére, Szentlelkének megújító kegyelmére. Így hallhattuk tanúságaikat: F.I.: Templomba járó katolikus voltam, de évekkel ezelőtt egy súlyos bűn eltávolított Istentől, s végül 6 éven keresztül nem jártam nagyon templomba sem. De egy lelkigyakorlaton meg tudtam gyónni azt a bűnömet, és azóta nagyon megváltozott az életem, visszakerültem a Jó Istenhez, az Ő útját járom. Ezen a hétvégén még jobban megértettem és tudom, hogy Isten engem is úgy szeret, ahogy vagyok. M.J.: Ami megmarad, az az, hogy a Nap mindig süt. És ezt tudni egy óriási segítség az ember életében, hiszen ilyen Isten szeretete. Sz.É.: Olyan jó volt, hogy megtudtam, hogy a Szentlélek a harmadik isteni Személy, akire lehet számítani, akitől lehet kérni, lehet bízni benne, tehát nagyon megérte, hogy idejöttem. L.V.: A szívem s a lelkem csordultig tele van örömmel és szeretettel. Mondhatnám, minden egyes téma valamit adott nekem, valami elmélyült bennem, hatalmas nagy békét, szeretetet, nyugalmat érzek most, ami nem is volt soha ennyire mély. A legjobban az ragadott meg, hogy Jézus meghalt értem. L.T.:  Most jöttem rá, hogy sok mindent kaptam Istentől, csak eddig nem vettem észre, hogy Tőle kapom. Mert ha Ő nem lett volna, én se lennék. B.M.: Főként az tudatosult bennem, hogy milyen nagy dolog az életünkben a bűn, mennyire elszakít Istentől, vagy elszakítjuk mi magunkat Istentől a bűn által, és mennyire el tudunk távolodni Tőle. A jó dolog az, hogy Jézus mindezeket a bűneimet már felvitte a keresztre, már megváltott, és kifizette a bért minden adósságunkért és bűnünkért. 

♥ Az Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzuson, melyet Gyergyószentmiklóson tartottunk, a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy felismerjék az életük azon kihívásait, amelyek közepette Isten arra hívja, hogy megragadva az Ő igazságait, megmaradjanak lelki békében és megerősödjenek az Ő hathatós erejében. A résztvevők tanúságaiból olvashattok: Sz.L.: Egész életemen keresztül a problémáim kísértek, mindaz, amit itt a témákban hallottam, végig ezekben úsztam. Megpróbálok újabban vidámabb lenni, lazább, nem keseregni. N.E.: Olyan dologra jöttem rá a kurzus ideje alatt, amiről azt hittem, hogy már lerendezett: az önsajnálat. Minden helyzetben, amikor érzem, hogy ez az állapot húz le, akkor Isten elé kell vigyem, át kell adjam neki. Ami engem megerősít és felemel, az az Isten dicsőítése. Nekem az nagyon sokat segít. G.M.:  Úgy éreztem az utóbbi időben, hogy elvesztem, egyedül vagyok, megint valamit elterveztem, nem sikerült, és ez nagyon megvisel engem. Az első tanítás nagyon nekem szólt, hogy nem vagyok egyedül. Tehát az Úr mindig ott van velem, csak vegyem észre. El kell fogadjam a kudarcot is, de ugyanakkor tovább kell lépnem, és Vele együtt megerősödve menjek tovább.Gy.A.: Egész kurzus alatt éreztem az Isten jelenlétét. Örvendek, hogy itt lehettem, mert érzem azt, hogy ez sokat segített rajtam. Tudtam, hogy én nem oldhatom meg ezt a dolgot, és csak Isten segít rajtam. És ne Jézus előtt járjak, hanem kövessem Őt, és ne egyedül akarjam a dolgaimat megoldani.

♥ Az Úr bőséges gondoskodását tapasztaltuk meg ebben a tanévben a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában úgy az anyagi támogatást, mint a gyerekek létszámát tekintve. Hála neked, Jézus!

Mivel több okból kifolyólag rákényszerülünk, hogy 1 hónapon belül más épületet  keressünk úgy az óvódának, mint az alapítvány irodájának, kérünk, imádkozzatok, hogy találjunk olyan épületet, ahol hivatalos szerződéssel, hozzáférhető áron tudunk működni.

♥Újból indul a Jézus Tanítványainak Iskolája (JTI), ami egy éven keresztül tartó, 6 alkalomból álló hatékony tanítványképző. Az első alkalom augusztus 4-7 között lesz Hargitafürdőn. Nagy örömünkre már 30-an jelentkeztek, 10 közösségből.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz július 20-24 között Hargitafürdőn. A kurzus Szent Ignác alapelvei szerint vezet végig a döntéshozatal különböző lépésein és lehetőségein. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni. Ez a kurzus egy eszköz lehet, hogy a keresztény életünk minőségileg növekedjen és kiteljesedjen.

„Milyen nagy Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége! Mennyire megfoghatatlanok az Ő ítéletei és kifürkészhetetlenek az ő útjai.”                     Róm 11,33

     A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és időben bejelentkeznek.  Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 a www.regnumchristi.ro honlapon.

♥ Lelkigondozói kurzus lesz Székelyudvarhelyen augusztus 25-28 között. A kurzus segít áttekinteni életünk elmúlt időszakának emlékeinkbe íródott válságos pillanatait, melyekben különböző személyek által sérüléseket kaptunk lelkünkbe, ugyanakkor lehetőséget ad megtapasztalni a gyógyulást lelki sebeinkre, hiszen Jézus a teljes életre tett szabaddá minket.

„Amennyiben rajtatok áll, lehetőség szerint éljetek békében minden emberrel!” Róm 12,18

A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és időben bejelentkeznek. 

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy www.regnumchristi.ro honlapon.

♥ Az idén újból megszervezzük szeptember 24-én, du. 5-10 óra között az „ Ő az út - He is the way - El este calea” - Ifjúsági keresztény zenefesztivált. Vendég zenekar az UNLESS Debrecenből, akik nagyon fiatalos, szívhez szóló dicsőítő zenét játszanak. Lesz több programlehetőség sátrakban, gyógyító imaszolgálat, pantomim, dicsőítő tánc, tanúságtételek, meglepetések és közös dicsőítés. Szeretettel várunk főleg fiatalokat.

 

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

-          Isten Szentlelke hozzon világosságot a résztvevőkben az ő gondolataik, cselekedeteik, motivációik felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében, és gyakorlatba tudják majd ültetni az életükben mindazt, amit elsajátítottak a kurzuson.

-          a szervezők meghallják a Szentlélek  hangját mindazon kérdésekben, melyek Isten országának építésében vagy saját életükben szükségesek

Lelkigondozói kurzus:

-          Isten Szentlelke vezesse a résztvevőket és a szervező testvéreket a lelkigondozás folyamatában, és megtapasztalhassák a szabadságot, melyre Isten meghívta őket

-          Jézus érintése hozzon gyógyulást a résztvevők életében.

Az óvoda és alapítvány irodájának épülete

-          Bölcsességet és világos vezetést az új épület keresésében és kiválasztásában

Ifjúsági Keresztény Zenefesztivál

-          Nyitott szívekért a résztvevő fiatalok számára

-          A Szentlélek kiáradásáért a szolgáló testvérekre és minden programra

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

                    Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: David Payne: Életre kelt (15 ron);G.B. Scaramelli: A szellemek megkülönböztetése (Lelkivezetők kézikönyve)(20 ron);Timothy Keller: Bálványaink(36 ron); Gary Chapman: Életre szóló ígéretek pároknak (40 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók  a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2016 április – május – június hónapokra

 

„Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva számotokra.

Isten ereje a hit által megőriz titeket az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon. Emiatt örvendeztek, ha most szomorkodnotok is kell egy kissé a különféle kísértésekben, hogy a ti megpróbált hitetek a romlandó aranynál– melyet tűz által próbálnak meg – sokkal értékesebbnek bizonyuljondicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre Jézus Krisztus megjelenésekor, akit bár nem láttatok, szerettek; akiben, bár most sem látjátok, hisztek; s örvendeztek kimondhatatlan és megdicsőült örömmel, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”                                                              1 Pét 1,3-9

 

Beszámolunk, hálát adunk

♥ A Gyergyószentmiklóson szervezett Fülöp kurzus ismét arról tanúskodik, hogy, ahol Isten nyitott szívekre talál, ott elkezd cselekedni Szentlelke által. Akik pedig befogadják az Ő szeretetét és életüket rá bízzák, azokban megszületik a reménység és a vágyakozás a Vele való örömteli életre.V.E.: Kértem a Szentlelket, hogy adjon több türelmet, több szeretetet, erőt. És a tegnap este hazamenve nagy lelki békével tudtam reagálni, noha máskor gyakran összehördültünk, veszekedtünk. És hiszem, hogy kaptam még más kegyelmi ajándékokat is. B.H.: Nagyon megragadott engem az a gondolat, hogy lehetek tiszta, vagy sáros, megtaposott és gyűrött, attól még ugyanolyan értékes vagyok. És rájöttem, hogy meg kell térnem mindahányszor letérek a helyes útról. B.R.: Segített ez a hétvége abban, hogy letisztázzak néhány dolgot. Most döbbentett le igazán a tény, hogy Jézus tényleg meghalt értem. És tudatosult bennem, hogy valaki tényleg úgy szeret engem, ahogy vagyok. T.A.: Az a felszínes tudás, ami eddig bennem volt, az most belső bizonyossággá vált számomra. Bár valamennyi kérdésre ismertem már a választ, de nem értettem meg úgy igazán ott legbelül. Azt tudtam, hogy Isten szeret a bűneim ellenére is és elfogad, de mély tartalmat hordozott számomra az, amikor ezt meg is tudtam tapasztalni az egyik gyakorlaton keresztül.

♥ A csíkszeredában tartott Lelkigondozói kurzus résztvevőinek tanúsága igazolja Isten gyógyító erejét:T.I.: Sejtettem mindig, hogy az a probléma, amiért idejöttem, az csupán a jéghegy csúcsa. De ahogy a lelkigondozásban kimondtam azt az egész nagy hegyet, ami bennem volt, és eljutottam arra az utolsó pontra, ami engem idehozott, akkor rádöbbentem, hogy ez nekem már nem is probléma. T.Cs.: Rájöttem arra, hogy ennél jobbat nem tudok csinálni, minthogy megbocsássak, s akkor így döntöttem amellet, hogy akármennyire nehéz is, meg fáj, de nekem az a legjobb, ha meg tudok bocsátani mindenkinek szívem mélyéből, őszintén. B.I.: Rájöttem arra, hogy Isten mennyire irgalmas, és nem olyan, hogy megbüntet minket. Ő minden bűnünket meg tudja bocsátani és minden köteléket szét tud vágni, bármilyen nagyok legyenek is a serüléseink, akár már az anyaméhtől. Ezt tapasztaltam meg, és ezáltal érzem, hogy más ember lettem, és aránylag rövid időn belül. A szeretettel volt nagyon nagy problémám. Rájöttem, hogy ezt én se kaptam meg az életben és ezért nem tudtam továbbadni. Nagyon szerettem a gyermekeimet, bármit megtettem volna értük, de megölelni nem tudtam. Most úgy érzem, hogy mindenkit meg szeretnék ölelni.

♥ Nagyon hálásak vagyunk Istennek, mivel az év elejétől a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában újabb 2 gyerekkel gazdagodtunk, így már 17 gyerekünk van. Ennek és a támogatóknak köszönhetően sikerült napirendre jutni az óvoda  bérének kifizetésével. Az újabb nagy kihívás  számunkra, hogy megemelték  az óvoda épületének bérét (700 lejjel), így most 4.300 lejt kell fizessünk, ami arra kényszerít hogy más épületet keressünk, amit fenn tudunk tartani anyagilag.

♥ Azokat a testvéreket akik még nem rendelkeztek a 2015-ös évi jövedelmi adójuk 2%-val, kérjük, hogyfordítsátok a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket.   

  Isten fizesse!!!   Aki akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz: - április 8-10 között Sárfalván (Kézdivásárhely mellett), valamint

                                    - május 20-22 között Parajdon.

 Isten mérhetetlen jóságát és szeretetét ki akarja árasztani minden lélekre, hogy megtapasztalhassuk az Ő közelségét, gondviselését, jelenlétének erejét életünkben. A kurzus azoknak szól, akik vágyakoznak az Istennel való személyes, belső találkozásra, és készek befogadni az életet, Jézus Krisztust.

            „Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjon az egész teljesség, és hogy általa engeszteljen ki magával mindent, ami a földön és a mennyben van.” Kol 1,19-20a

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy www.regnumchristi.ro honlapon.

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzust tartunk június 3-5 között Gyergyószentmiklóson. Időnként mindannyian szembesülünk az életben olyan helyzetekkel, amelyek megpróbálják az erőnket, tűrőképességünket, feszegetik a határainkat. Isten ezekben is segítséget akar nyújtani. Engedjük meg Neki, hogy megtanítson igéje és módszerei által arra, hogyan győzedelmeskedjünk a kihívások felett.

„Isten pedig hűséges, és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísértéssel együtt a szabadulást is megadja,, hogy elviselhessétek.” 1Kor 10,13b

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy www.regnumchristi.ro honlapon.

♥ Időben értesítünk, hogy Megkülönböztetés kurzus lesz július 20-24 között Hargitafürdőn. Ezen a kurzuson olyan módszereket ismerhetünk meg, melyek segítenek felismerni, világosabban látni Isten akaratát, szándékát az életünkre vonatkozóan. Fontos, hogy a hit szilárd alapján álljunk, ezért csak olyanok jelentkezhetnek, akik már részt vettek Fülöp kurzuson.

Istennek és angyalainak sajátossága, hogy sugallataikkal igazi vígságot és lelki örömet adnak és eltávolítanak minden szomorúságot és zavart, amelyet az ellenség hoz a lélekben. (Szent Ignác: A megkülönböztetés szabályai)

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy www.regnumchristi.ro honlapon.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

-          A résztvevők nyitott szívvel legyenek jelen, hogy befogadják Isten igazságait az életről, megtapasztalják Isten feltétel nélküli szeretetét, és a Szentlélek megújító, megszentelő erejét;

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

-          A résztvevők felismerjék Isten igazságaiban a választ, a megoldást kihívásaikra, és megnyugvást találjanak benne, az életükben zajló viharok lecsendesedjenek

Megkülönböztetés kurzus:

-          Isten Szentlelke hozzon világosságot a résztvevőkben az ő gondolataik, cselekedeteik, motivációik felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében, és gyakorlatba tudják majd ültetni az életükben mindazt, amit elsajátítottak a kurzuson.

 

  „Isten azonban föloldozta a halál bilincseit,

   és föltámasztotta Őt, amint lehetetlen is volt,

 hogy azok fogva tartsák.”    ApCsel 2,24

 

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

                    Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Max Lucado: Kegyelem itt és most(40 ron); John Elredge: A férfilélek titka (38 ron);Linda Dillow: Boldog vagy velem?(25 ron); Francine Rivers:Megváltó szeretet (43 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók  a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2016 január – február – március hónapokra

 

        „Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: ’Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.”

                                                                                                            Jn6 ,44-47

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Hálásak vagyunk azért, hogy Isten nem szűnik meg cselekedni és kinyilatkoztatni önmagát az emberek szívében. Örömmel osztjuk meg veletek azt, amit a csíkszeredai Fülöp kurzus résztevevői megtapasztaltak: T.K.: Nagyobb bizalmat kaptam Isten felé, megértettem, hogy Ő tényleg úgy fogad el, ahogy vagyok. Új erőt kaptam abból, hogy Istennél van megbocsátás. A Szentlélek vezetett el erre a kurzusra. Itt megerősödtem és feltöltődtem. Sz.É.: Itt a kurzuson megértettem a közösség lényegét, és azt, hogy vannak dolgok, amiket egyedül nem tudok végigcsinálni. Szükségem van közösségre. T.A.: Rájöttem, hogy bármilyen vággyal Isten elé állok, és kérek tőle egy kis dolgot, akkor Ő egy hatalmas dologgal válaszol nekem. Megértettem, hogy Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem. K.R.:Az életátadás után Isten azt üzente nekem, hogy örül, hogy ezt a lépést megtettem, és csodálatos dolgokat tartogat számomra. Ez számomra meglepő volt, mert eddig felfoghatatlan volt, hogy Isten üzenhet nekem.

♥  A Lelkigondozói kurzuson, amelyet Marosvásárhelyen tartottunk, tanúi lehettünk annak, ahogyan Isten felszabadítja az Ő gyermekeit mindenféle lánc, megkötözöttség alól, és visszaadja azt a méltóságot, amire mindig is teremtve voltak. Az Úr jelenléte valóban gyógyított és szabdított.B.J.: Újdonság volt az, hogy az okkultizmusról beszéltek. Annak ellenére, hogy nem sok közöm volt hozzá, az előadás végén elkezdtem remegni. Az fogalmazódott meg bennem, hogy mennyi kötelék köt engem a múlthoz, vagy kisebb sérülések, és ezek miatt nem éreztem szabadnak magam. De most már szabad vagyok. Sz.E.: Rájöttem, hogy Isten másképp néz ránk, mint mi önmagunkra. Ezért milyen más lenne, ha, amikor felkelek és belenézek reggel a tükörbe, akkor Isten szemével látnám magam. Mennyivel másképp indulna a napom. B.H.: Ami a tanításokból beült a szívembe, az az, hogy amikor nehéz helyzetekbe kerülünk és szenvedünk, ostorozzuk magunkat, akkor ne elbújjunk egy odúba vagy barlanga, ahol olyan jóízűen tudunk szenvedni s az olyan jó nekünk, hanem, hogy kérjük a Jó Istennek a segítségét és dugjuk ki a fejünket a barlangból, mert Isten nem tud bebújni, hogy segítsen nekünk jobban sírni, jobban szenvedni. Hogyha kidugjuk a fejünket, akkor ott az Ő megmentő keze, a kegyelme, amibe tudunk kapaszkodni. Sz.E.: Én imádkozgattam, mert azt hittem, hogy Istennek van szüksége rám, holott nekem van szükségem Rá. Amit nagyon megtanultam, vagy tanulgatom, és a Szentlélek irányítgat ebben, hogy akiket a legnehezebb szeretni, azoknak van a legnagyobb szükségük a szeretetünkre. A megbocsátás igencsak nehéz volt, de kimondtam saját magam gyógyulása érdekében. Sz.L.: Óriási hatással és erővel jött rám ez a hétvége. Én azt hittem, hogy jól működnek a szűrőim, és ennek fényében és boldogságában a nagyon sikeres énem dolgozott nagy erőkkel és csinálta halomra a hülyeségeket. Itt világosodott meg bennem, hogy az a sok összeolvasott és „összeYouTube-ozott” mindenféle dolog mennyire nincsenek rendjén. Ez a szűrő most gyönyörűen ki van takarítva. Gyerekkoromban nagyon sokat vertek, nagyon sokat büntettek. Aztán kértem a bocsánatot, de nem hagyták, visszaküldtek térdepelni. De most felálltam és elindultam bocsánatot kérni. 46 évesen azt mondom, hogy körülbelül most kész vagyok.

♥ Teljes szívünkből köszönjük mindazoknak, akik imáitokban hordoztátok szolgálatainkat, és támogattatokanyagilag, mert nélkületek nem tudnánk létezni. Isten áldjon meg titeket!

♥Az új évben ismét kérünk, hogy a 2015-ös évi jövedelmi adótok 2%-át fordítsátok a Regnum Christi Alapítványtevékenységeinek és programjainak a megvalósítására, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!!

    Aki akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz január 29-31 között Gyergyószentmiklóson, valamint március 4-6 között Udvarhelyen.

A kurzus lehetőséget nyújt oly módon megtapasztalni Istent egy személyes találkozásban, amely által megújul a hitéletünk, és valós, meghitt kapcsolattá formálódik vallásos életünk. Kérünk, időben szóljatok olyan személyeknek, akik a környékről részt szeretnének venni.

            „Hűséges az Isten, aki által meghívást nyertetek Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.” 1Kor 1,9

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

♥ Lelkigondozói kurzus lesz Csíkszeredában febr 18-21 között. Az Úr jósága és szeretete által azt szeretné, hogy keresztény életünkre ne hassanak ki múltunk azon eseményei, tapasztalatai, melyek sérülést és akadályokat eredményeztek lelkünkben. Isten ki akarja tágítani határainkat az Ő szabadítása és gyógyítása által. Engedjük Neki! Szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

            „Tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, telve az igaz életnek Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.”       Fil 1, 10b-11

Jelentkezés: Dánél Józsi, buzamag@gmail.com e-mail címen vagy a 0742-679082 telefonszámon.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- Isten jelenléte és szeretete megnyissa a résztvevők szívét, hogy készek legyenek elfogadni a megváltást, és befogadni Jézust, mint egyetlen Urat;

- a Szentlélek erősítse meg a helyi közösséget és adjon világosságot minden szervezési kérdésben

Lelkigondozói kurzus:

- A Szentlélek világossága és bölcsessége vezesse rá a résztvevőket arra, hogy hol van szükségük Jézus gyógyításának és szabadításának erejére az ő életükben.

- Isten kijelentett igazságai győzedelmeskedjenek minden hazugság felett, amelyet a résztevők még szívükben hordoznak.

 

 „Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”   (Jn 8,12)

 

Karácsonyra legyen békesség

és szeretet a családjaitokban,

és  áldjon meg a szerető Atyánk az új Évben

minden áldással és bőséggel !!!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Robert DeGrandis: A megtört szívek gyógyítása (15ron); P. Hubert van Dijk ORC: Őrangyalom és én (10 ron)Francine Rivers: Félelem nélkül (28 ron); Igeliturgikus útmutató (7 lej),  stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók  a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2015 október – november – december hónapokra

 

      „Ha tehát a száddal vallod, hogy »Jézus az Úr!«, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: »Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül.« Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög és között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

                                                                                                                          Róm 10 ,9-13

Beszámolunk, hálát adunk

♥ A nyáron tartott Megkülönböztetés kurzus nagy segítségére volt a résztvevőknek abban, hogy felülvizsgálják motivációikat és módszereiket a döntéseik meghozatalában. L.P.: Megértettem, hogy a harcban nem viselkedhetek sose úgy, mint egy néző, ez nem lehetséges. Legyek éber akkor is, amikor szívesebben lazítanék. Ne feledkezzek meg arról, hogy mi motivál a cselekedeteimben. Sz.K.: Az jött le számomra, hogy a haláltól nem félni kell, hanem a halálon túl kezdődik az új élet, az igazi élet, amire ez a földi élet egy felkészülés. Lepergett előttem az, hogy minden kérdésem ott értelmét veszíti, ezek a földi dolgok is, amiért folyton aggodalmaskodunk és azt hisszük, hogy minden ezeken múlik. D.I.: Amíg idejöttem a kurzusra, nagy káosz volt a fejemben, eléggé stresszben voltam. Itt értettem meg, hogy ez a gonosztól van, az ellenség az, aki káoszt csinál és nem hagyja, hogy hallgassak a lelkiismeretemre, és hogy logikusan gondolkozzak. De rájöttem arra, hogy Isten se hagyott el, Ő is harcol értem, bátorít, testvérek által, imában. Ez visszaadta a reményemet, hogy Isten útján járjak. P.E.: Ez a kurzus segített megkülönböztetni az ellenség támadását és a Szentlélek sugallatait. Megerősödött bennem, hogy ne féljek az ellenségtől, mert az Úr velem van mindig, és elhívására bátran mondjak igent. Sz.A.: Megerősödött bennem, hogy Krisztus katonája akarok lenni, kitartó, határozott és radikális. És hogy nagyon komolyan akarom venni a kapcsolatomat Istennel.

♥  A gyergyószentmiklósi Fülöp kurzus Isten örömhírét tárta fel a résztvevőknek, és új megvilágításba helyezte vagy megerősítette az Istennel, mint Atyával való kapcsolat fontosságát, melyre Jézus nyitott lehetőséget az Ő megváltása és a Szentlélek ajándékozása által.P.É.: Nagyon szükségem volt az Isten szeretetére, mert most tanultam meg magamat elfogadni úgy, ahogy vagyok. Rájöttem arra, hogy nem akarok a bűneim miatt távol lenni Istentől. Elgondolkodtam azon, milyen lehet az én lelkem, amikor haragszom valakire, pletykálkodom, rossz gondolatok járnak a fejemben, és sorolhatnám. A tegnap megszabadultam, és kérem Istentől, a Szentlélektől, hogy ebben tartsak ki. M.S.: Az, amit itt megtapasztaltam, az több minden tudásomnál. Tisztább lett az Isten-képem. Most már tudom, hogy nem csak akkor kell imádkoznom hozzá, amikor nagy bajban vagyok, vagy egy évben egyszer, mert állandó Isten-kapcsolat nélkül nem működik a dolog. S.Cs.: Egész más megvilágításból értettem meg, hogy Isten valóban szeret ilyennek, amilyen vagyok, a problémáimmal, a gyengeségeimmel, betegségeimmel. Elmondhatatlan a hála a szívemben.

♥ Lelkigondozói kurzust tartottunk Székelyudvarhelyen. Hálás a szívünk azért, amit a Szentlélek cselekedett a résztvevők szívében, hogy új alapokra helyezhessék az életüket. F. E.: A múltam egy olyan dolog, ami sokszor magam előtt is fájdalmas. Nagyon hálás vagyok Istennek, mert nagyon mély gyógyulást érzek már most, mintha egy hatalmas teher és lánc lehullott volna. L.S.: Volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor egy olyan ember bántott meg, aki nagyon sokat jelentett számomra, és ez okozta a legnagyobb fájdalmat, és maradandó sérülések keletkeztek a szívemben. Áldás és hála az Úrnak, hogy ma már meg tudtam bocsátani annak az embernek, és egy nagy kegyelem, hogy tudtam imádkozni érte. Gy.Gy.: Rájöttem arra, hogy a bűneim köteléke volt az, ami elfordított Istentől, és tinikoromban, egyetemista koromban éltem olyan életet, amilyet, de hál’ Istennek, ezeket a kötelékeket elvágtuk, és most már teljesen Istenre tudok figyelni, Őt tudom hallgatni, imádni, és ez olyan jó érzés, hogy nincs már, ami elválaszt Tőle.

   ♥ Új tanévet kezdtünk a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 15 gyerekkel. Kérünk  imádkozzatok, hogy még jöjjön legalább 3-4 új gyerek, ami sokat segítene az óvoda anyagi kiadásainak fedezésében. Segítségeteket kérjük, hogy tudjuk kifizetni a 2 hónapi bér adósságunkat (7.000 lej), ami a kevés gyerek miatt halmozódott fel és sürgősen ki kell fizetnünk.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz október 16-18 között Csíkszeredában. Erre a részvételi szándékot Dánél Józsinak jelezzétek a buzamag@gmail.com e-mail címre írva vagy a 0742-679082 telefonszámon.

   December 11-13 között Parajdon lesz Fülöp kurzus, bátorítsátok azokat, akik szeretnének eljutni, hogy időben jelentkezzenek be, ha ez a helyszín jobban megfelel nekik.

Jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

  Mindenkinek szüksége van hallani Isten igazságait az életről, megtapasztalni, hogy elfogadva és szeretve van azzal a szeretettel, amelyre egyedül a Mennyei Atya képes.

            „Azoknak, akiket az Atyaisten szeret, Jézus Krisztusnak megtartott és meghívott, irgalom, béke és szeretet bőségesen adassék!” Júd 1,1-2

 

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Marosvásárhelyen november 5-8 között. Ajánljuk mindazoknak, akik növekedni szeretnének a lelki életben, Istennel és az emberekkel való kapcsolataikban, jobban meg szeretnék érteni saját vagy mások reakcióit, megnyilvánulásait, de legfőképpen megtapasztalni Jézus megváltásának szabadító és sebeket gyógyító erejét.

„Szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját.”   Gal 5,1

Bejelentkezési határidő: október 25.! Szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

♥ Szeretettel hirdetjük, hogy október 10-én, Kézdivásárhelyen a sportcsarnokban lesz az EKKM (Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás) találkozó, melyen a meghívott előadó Kunszabó Zoltán, diakónus, a magyar katolikus karizmatikus megújulás vezetője,aki a Szentlélek és küldetés témában tart buzdítást. Az alkalom reggel 9.00-kor kezdődik és este 18.30-ig tart. További részletekért látogassatok el a www.ekkm.ro honlapra. Mindenkit szeretettel várunk.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- a résztvevők legyenek nyitottak Isten igazságainak, szeretetének befogadására, és kibontakozzon bennük a Jézus megváltása által szerzett új élet, amelyre meghívást kaptak a Szentlélek által.

Lelkigondozói kurzus:

- Isten Szentlelke vezesse tovább a résztvevőket a kiteljesedett élet felé a lelkigondozás segítségével, munkálja bennük a kiengesztelődést.

- a szolgáló testvérekért, hogy Isten hangját meghallva, jó eszközökként szolgáljanak Jézus nevében.

EKKM találkozó:

- a Szentlélek erővel és hatalommal használja Kunszabó Zoltán testvérünket az Ő tanításában és szolgálatában

Pinocchio Óvoda

- a gyerekek lelki-szellemi növekedéséért, és újabb gyerekekért, akiken keresztül sikerül fedezni az óvoda anyagi kiadásait

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Neal Lozano:
Eloldozva (22ron); Gary Chapman: Az 5 szeretetnyelv - Egymásra hangolva (díszkiadás)Ingeborg & Horst Obereder: Az Úr meghívott szolgálatára (19 ron); Emmanuel Maillard nővér: A Szentlélek végül elhozza a békét (22 ron); Robert Hemfelt – Frank Minirth – Paul Meier: A boldogság választható (18 lej),  stb. További könyvek a www.regnumchristi.ro honlapunk Könyvajánló menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2015 július – augusztus – szeptember hónapokra

 

       „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert minden, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem az Atyától, hanem a világtól van. Ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

                                                                                                      1Jn 12,15-17

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Hálatelt szívvel számolunk be a Szovátán tartott Fülöp kurzusról, hiszen Isten az Ő szeretetét nem mértékkel adta, és a megváltás befogadása által új szívet, új életet nyerhettek a résztvevők, melyet a Szentlélek teljesít ki bennük. Itt olvashattok az ők tapasztalataikról röviden: B. I.:Nagyon megnyugtatott, hogy van valaki, aki tényleg elfogad, mert az utóbbi időben nemhogy megtapasztaltam volna, de nem is tudatosítottam, a gondolataimból is kiveszett az, hogy Isten szeret. Semmilyen más élethelyzettel vagy nyaralással nem cseréltem volna el ezt, hogy itt lehettem ezen a hétvégét. S. P.: Az fogalmazódott meg bennem, hogy ne vádoljam önmagamat, mert lehet, hogy sokszor nem bocsátok meg magamnak. De a Sátán az, aki vádol, Isten nem ezt teszi. Szeretnék kiteljesedni a szolgálatban, ne legyek erőtlen, jobban ki tudjak bontakozni, mert eddig ez meggátolt a szolgálatban. P. A.:Megragadott az, hogy Isten szeret úgy, ahogy vagyok, nem kell megfeleljek senkinek, főleg Neki nem. És Isten akkor is szeret, amikor bűnt követek el, mert lehetőséget adott, hogy visszakerüljek a Ő szívére. B. E.: Én nem mertem felvállalni, hogy keresztény vagyok, hogy hiszek, mert volt bennem egy olyan érzés, hogy ha megbotlok, akkor ujjal mutogatnak rám. S ez azért volt, mert én is ezt csináltam. Most nagyon mélyen megértettem, hogy mindenki bűnös. Van Isten és van a bűn, és mi tudatosan kell Istent válasszuk. D. F.: Vágyom, hogy az Úr úgy változtassa mindannyiunk életét, hogy úgy tudjunk, úgy tudjak tovább menni, hogy lássák, érezzék az emberek, ha nem is mondok semmit. Vigyem tovább ezt a lángot, ezt a jó érzést, ezt a melegséget, szeretetet, amit kaptam általatok is. Megértettem, hogy az a közösség, amire szükségem van, az Jézus-központú közösség.

♥ Az udvarhelyi Fülöp kurzuson megtapasztalt isteni jelenlét arra bátorította a résztvevőket, hogy életük legjobb döntését meghozzák, és Jézus által a szerető Atya tenyerébe helyezzék önmagukat. M. Cs.:Minden nagyon csodálatos volt. A bűn téma dinamikáján keresztül megtapasztaltam, hogy nem a diplomák számítanak, hanem, hogy tudjuk elfogadni egymást olyan bűnösen, beszennyezve is, amilyenek mind vagyunk. P. K.: Ledöbbentett az, hogy valaki beismeri nagy bűnként azt, hogy tisztátalan kapcsolatban élt. Én is éltem tisztátalan kapcsolatban, de nem éreztem bűnnek, hisz jár nekem, Isten adta, szeressem, élvezzem. A bűneimet szennyesként takargattam, félreraktam a sarokba, hogy ne lássák. Inkább azt lássák, milyen jól nézek ki, diplomás vagyok, tudok teljesíteni. Most felvállaltam, hogy miket gondolok, miket mondok, miket érzek, miket hallok, felvállalom, hogy bűnös vagyok, temérdek bűnöm van, elismerem. De Jézus meghalt a kereszten, hogy én itt lehessek, hogy szeressem és szerethessek mást is, magamat elsősorban. M. É.: Mindig az volt a vágyam, hogy megtapasztaljam Isten jelenlétét. A tegnap, amikor átadtam magam Jézusnak, úgy éreztem, valami forróság töltötte el teljesen a bensőmet. Cs. T.:Nagyon tetszettek a tanítások és főleg az, hogy mindig volt megtapasztalási lehetőség, jobban megértettem ezáltal a tanításokat. Megfogott az, hogy a közösség az, amely meg tud tartani azért, hogy meg tudjak maradni Krisztusban.B. A.: Annyira érzem, hogy él az Úr Jézus, és minden percen ott van velünk, csak kell hívjuk és beengedjük a szívünkbe.  És én a tegnap beengedtem teljesen. Úgy érzem, nincs ennél fontosabb, hogy engedjük be, hogy fény legyek a családomnak és a környezetemnek.

♥ Nagy örömünkre újabb két gyerekkel gyarapodtunk a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában, így 17 gyerekkel zárjuk az évet. Továbbra is kérjük, hogy imádkozzatok, hogy találjunk támogatókra, vagy akársegítségeteket kérjük, hogy tudjuk kifizetni a 2 hónapi bér adósságunkat (7.000 lej), ami a kevés gyerek miatt halmozódott fel, és rövid időn belül ki kell fizetnünk.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Megkülönböztetés kurzuslesz július 15-19között Hargitafürdőn. A kurzus segít megkülönböztetni belső szándékainkat, érveinket Szent Ignác alapelvei szerint. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni.

„Adj szolgádnak értelmes szívet, hogy megkülönböztesse a jót és a rosszat…” 1 Kir. 3,9

A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és időben bejelentkeznek: Bereczki Béla: tel: 0723-214701 vagy e-mail: regnumchristialap@gmail.com

♥ Az élet nagy kihívásai kurzus lesz júl. 30 – aug. 2 között Hargitafürdőn. Ha néha úgy érzed, maga alá gyúrnak a félelmeid, a stressz, lehangolnak a kudarcok, végül csüggedségbe vagy depresszióba kergetnek, akkor gyere, ismerd meg Isten válaszait, találd meg a megoldást, a kiútat, a gyógyulást.

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, mert tőle jön reménységem. Mert Ő az én Istenem és szabadítóm, oltalmazóm, hogy meg ne tántorodjam.“          Zsoltár 62,6-7

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.

Jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Udvarhelyen szeptember 3-6 között, melyre szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik a Fülöp kurzuson már szívükbe fogadták Jézust, de úgy érzik, hogy a hétköznapokban, személyes kapcsolataikban nehezen tudnak megmaradni abban a lelki békében, amely segíti őket a kiteljesedett élet felé. A szívünkben, emlékeinkben felhalmozódott negatív élmények, sérülések, kötelékek fogva tarthatnak minket, ezért szükség van arra, hogy a Szentlélek megvilágosító kegyelme által felismerjük ezeket és kérjük Jézustól a gyógyulást, szabadulást.

„Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben.” 1 Pt 1,22

Jelentkezés: Zsombori Zsolt, tel.: 0740-037607, email: zsongi@gmail.com

♥ Gyerekeiteket, fiataljaitokat segítsétek eljutni a Keresztirány nyári táboraiba, ahol lehetőséget kapnak megtapasztalni Isten szeretetét, a közösségben való együttlét örömét. Erről infókat a www.keresztirany.rohonlapon találtok.
 

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

a Szentlélek segítsen a résztvevőknek elsajátítani a megkülönböztetés ajándékát és megtanulni azokat a módszereket, melyek segítenek a gyakorlati alkalmazásban;

- a szervezők is egyre fogékonyabbak legyenek a Jó Lélek hangjára mindazon kérdésekben, melyek Isten országának építésében vagy saját életükben helyes döntéseket igényelnek.

Az élet nagy kihívásai:

- a Szentlélek erősítse meg a résztvevőkben az Isten igazságaira hagyatkozás készségét, hogy az élet nehézségeiben is elmondhassák: „Mindenre képes vagyok Krisztusban, aki nekem erőt ad” (Fil 4,13).

Lelkigondozói kurzus:

- a Szentlélek által a résztvevők felismerjék a sérüléseiket, készek legyenek elfogadni Jézustól a gyógyulást, és a szervezők tudjanak jó közreműködők lenni a Lélek munkájában.

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:
T.M. és V. Gögele Lc: Csodák a hétkoznapokban (22ron); Makk Attila: Miért ne lennének ma is csodák (17ron);Gary Chapman: Szülőfüggő fiatalok (30 lej),  stb. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2015 április-május-június hónapokra

 

        Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelektiteket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektekMár nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.

                                                                                                                             Jn 15,12-15

 

Beszámolunk, hálát adunk

♥ A brassói testvérek elérkezettnek látták az időt, hogy felfedezzék, melyek Isten válaszai az élet nagy kihívásaira. Itt olvashattok néhány tanúságot arról, hogy ezen a kurzuson milyen hatással volt Isten igéje és igazsága a résztvevők gondolkodásmódjára, egész életére.Z.G.: Most igazán tisztázódott le, mit is jelent és hogyan lehet konkrétan a zavaró gondolatokat félretenni az Istennel való kapcsolatomban, és mit vár tőlem most az Úr. D.A.: Megértettem, hogy minden területen be kell avassam az Urat, hogy folyamatos kapcsolódás kell, hogy legyen vele, és nem elég csak ismerni az igét, hanem cselekedni kell. Elhatároztam, hogy nem az érzéseim alapján fogok dönteni. Cs.A.: Lehet, hogy a problémáim nem szűnnek meg az Istennek való átadással, de a hozzáállásom más lesz. Ne akarjak versenyezni és más lenni, hanem legyek önmagam. Ne egyedül akarjak mindent megtenni abban a meggyőződésben, hogy így biztos jól lesz megcsinálva, hanem merjek átengedni másoknak is feladatokat.

♥ Lelkigondozói kurzus volt Csíkszeredában, mely lehetőséget nyújtott a résztvevőknek, hogy felismerjék az életükben, emlékezetükben felhalmozódott fájdalmakat, sérüléseket, és Jézus megváltásának erejéből gyógyulást kérjenek ezekre. Az ő tapasztalataikat olvasva bátorságot meríthetünk, hogy újból és újból Jézushoz, a mi Szabadítónkhoz forduljunk sebzettségeinkkel. A.R.: Nagyon sokat lázadoztam Isten ellen. Amikor kicsit rosszul alakultak a dolgok, nem magamat, hanem mindig Istent hibáztattam. Számomra tehát a legújszerűbb dolog az volt, hogy meg kell bocsátani Istennek. K.L.: Sok csodálatos dolog történt, elindultam egy más útvonalon a feleségem felé, más szemszögből nézem, a jelenlegi helyzetben értékelem, nem azt, hogy milyen volt menyasszonyként, vagy tegnapelőtt vagy holnapután, hanem most szeressem és elfogadjam. H.B.: Két dolog ragadott meg engem leginkább a hétvége alatt: az egyik az okkultizmussal kapcsolatos. Nagyon szeretek olvasni, s kiderült, hogy olyan könyveket olvastam, amikben volt ilyen téma. S nem is foglalkoztam vele, hogy ez hatással volna az életemre, mert szórakozásból olvastam, s most döbbentem rá, hogy azért vizsgáljam meg, mit is olvasok, és miért is olvasom azokat a könyveket. A másik a konfliktuskezeléssel kapcsolatos: soha nem volt olyan helyzetem, hogy valakivel ordibáljak, vagy valakitől bocsánatot kérjek, hogy megoldjak egy konfliktust. Most jöttem rá, hogy nem szabad lenyeljem, mert ez akár az egészségemre is káros lehet. És nem feltétlenül ordibálással, de ezeket meg kell oldani.

♥ A Marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzusról is néhány visszajelzéssel, tanúsággal örvendeztetünk meg:X.B.: Ezen a hétvégén megtapasztalhattam Istennek azt az arcát, hogy mennyire meglepetésekkel teli tud lenni. A marosszentgyörgyi polgármesternek a tanúságtétele nagyon jó volt, mert rájöttem, hogy nincs kemény dió Isten számára, nincs olyan ember, akit nem tud megérinteni, és hogy nekem is legyen türelmem, és fektessek be időt, hogy valamilyen szinten én is eszköz legyek az Ő kezében, vagy munkatárs. B.Cs.: Egy jó dolog, ami  nagyon megérintett az első témánál, hogy a keresztény élet egy személyes kapcsolat Istennel. Ez annyira hideg zuhanyként ért, hogy bár megyek templomba, ifibe, közibe, nem ettől leszek én keresztény, inkább fordítva kéne legyen: a kapcsolatomból kellene eredjen az egész; ha Istennel vagyok, akkor Ő vezet rá ezekre.

♥ Az év elejétől a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 1 gyerekkel gyarapodtunk, így 15 gyerekkel folytattuk a tevékenységet. Továbbra is kérjük, hogy imádkozzatok, hogy találjunk támogatókra, vagy akár segítségeteket kérjük, hogy tudjuk kifizetni a 2 hónapi bér adósságunkat (7.000 lej), ami a kevés gyerek miatt halmozodott fel, és rövid időn belül ki kell fizessük.

♥ Az új évben ismét kérünk, a 2014-es évi jövedelmi adótok 2%-át fordítsátok a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!! Aki akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz április 10-12 között Szovátán és május 29-31 között, Székelyudvarhelyen. A kurzus lehetőséget kínál az Istennel való személyes találkozásra, gyakorlati módon ad választ a hittel kapcsolatos kérdéseinkre, és megalapozza a hitben megújult keresztény életünket.

„Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”                1 Jn. 1,2

Jelentkezés:  Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagye-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

♥ Lelkigondozói kurzus is lesz a következők szerint:

- április 30 - május 3, Kolozsvár, valamint június 11-14, Szováta

Azok számára, akik már voltak Fülöp kurzuson, egy következő fontos lépést jelenthet a lelkigondozói kurzus, amely segít áttekinteni életünk elmúlt időszakának emlékeinkbe íródott válságos pillanatait, melyekben különböző személyek által sérüléseket kaptunk lelkünkbe, és egyben megtapasztalhatjuk a Jézus által megszerzett gyógyulást lelki sebeinkre.

„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az Ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket... tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.”       (1Pét 5, 10)

A korlátolt létszám miatt fontos az időben történő bejelentkezés.
Jelentkezés:  Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagye-mail: regnumchristialap@gmail.com

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz július 15-19 között Hargitafürdőn. A kurzus segít megkülönböztetni belső szándékainkat, érveinket Szent Ignác alapelvei szerint. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni.

„Adj szolgádnak értelmes szívet, hogy megkülönböztesse a jót és a rosszat…” 1 Kir. 3,9

A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és időben bejelentkeznek: Bereczki Béla: tel: 0723-214701 vagy e-mail: regnumchristialap@gmail.com

♥ Az élet nagy kihívásai kurzus leszjúl. 30 – aug. 2között Hargitafürdőn.Ha néha úgy érzed, maga alá gyúrnak a félelmeid, a stressz, lehangolnak a kudarcok, végül csüggedségbe vagy depresszióba kergetnek, akkor gyere, ismerd meg Isten válaszait, találd meg a megoldást, a kiútat, a gyógyulást.

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, mert tőle jön reménységem. Mert Ő az én Istenem és szabadítóm, oltalmazóm, hogy meg ne tárnorodjam. “          Zsoltár 62,6-7

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.

Jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

-a jóságos Atya szeretete és a megtérés kegyelme járja át a résztvevők szívét, és indítsa őket a megváltásban nekünk ajándékozott új élet befogadására

Lelkigondozói kurzus:

-Jézus igazságai hozzanak gyógyulást és szabadulást az arra vágyó és nyitott testvérek életében

Megkülönböztetés kurzus:

-  a résztvevők és a szervezők elsajátítsák a megkülönböztetés ajándékát és Isten akarata szerinti döntéseket hozzanak

Áldott nagyböjti időt, a feltámadás örömét és

szabadságát kérjük a húsvéti ünnepekre!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:
Tadeusz Dajczer: Elmélkedések a hitről ( 22ron), T.M. és V. Gögele LC: Csodák a hétköznapokbanTimothy és Kathy Keller: A házasságról (32 lej);   stb. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2015  január-február-március hónapokra

 

        Békességre törekedjetek mindenkivel, és megszentelődésre, mert enélkül senki sem fogja meglátni Istent. Ügyeljetek arra, hogy senki se hanyagolja el Isten kegyelmét, nehogy a keserűségnek valamilyen hajtása felnövekedve zavart okozzon, és így sokan megfertőződjenek.               Zsid 12,14-15

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Isten jelenléte és szeretete töltötte be a Szovátán tartott Fülöp kurzus minden egyes percét, kiváltképpen a résztvevők szívét. A hétvége alatt közvetlenül tanúi voltunk annak, ahogyan a résztvevők megnyitották a szívüket Istennek, megismerték és befogadták az Ő feltétel nélküli, atyai szeretetét. Az ők tanúságtételeiből osztunk meg veletek néhányat, hogy ezáltal titeket is gazdagítsunk: B.O.: Sok mindent magammal vihetek a hétvégéről. Eldöntöttem, hogy fogom hagyni, hogy Isten feltöltsön – mint egy edényt – az Ő szeretetével. És ezt szeretném sugározni, átadni az embereknek. Gy.Gy.: Amit megértettem a kurzuson, az az, hogy Isten szeret engem feltétel nélkül. Gyerekkoromban voltak nekem is problémáim, gátlásaim. Itt most rádöbbentem, hogy ezek nem is problémák, mert Isten úgyis szeret úgy, ahogy vagyok. Sz.É.: Úgy érzem, mintha új ember lennék. Most életemben először tapasztaltam meg a Szentlelket. Most értettem meg, hogy Jézus Krisztus szeret engem, elfogad olyannak, amilyen vagyok. Örök életemben szerettem volna valakinek megfelelni: családomnak, barátaimnak. Most nem akarok senkinek se megfelelni, csak saját magamnak, és ettől boldogabbnak érzem magamat. B.Cs.: Én tudtam, hogy a Jó Isten úgy szeret, ahogy vagyok, de én itt valami újat tapasztaltam meg. A Szentlélek ajándékait mindig elolvastam a Szentírásból, de nem mertem soha kérni, mert úgy gondoltam, még nem érdemlem meg, még sokat kell fejlődjek, nem kaphatom meg, nem vagyok erre méltó. De megtanultam ezen a hétvégén, hogy méltó vagyok arra, és bármit kérhetek tőle, mert megkapom, és biztos vagyok benne, hogy meg is kaptam. A Jó Isten meghallgatott és megmutatta, hogy megad mindent, amit hittel kérünk.

♥  Lelkigondozói kurzus volt Marosvásárhelyen. A résztvevők figyelemmel és nyitott szívvel voltak jelen, engedve Jézusnak, hogy a szívük fájdalmait és sebeit begyógyítsa, a terheik alól felmentse, és a Szenlélek szabadságába vezesse el őket. Néhányuk tanúságtételét megosztjuk veletek bátorításképpen: B.Cs.: Hálát adok Istennek, hogy erre az útra terelt, a világosságba, mert sokszor kérdőre vontam Istent. 12 éves voltam, amikor meghalt édesanyám, és mindig azt kérdeztem Istentől, hogy miért pont az én anyukámat vette el, miért nem a szomszédét. Hiányzott nekem, úgy éreztem, nem szeret senki. A Jó Isten sem. Ha szeretne, nem tenne ilyent. Magamnak kellet megbocsássak, egyedül magamnak. Igazából soha nem haragudtam senkire, de magamra úgy haragudtam, hogy mindenért én vagyok a hibás.Most úgy érzem, egy nagy súly leesett rólam. Hála a Jó Istennek, ki tudtam mondani olyan dolgokat, amiket, úgy éreztem, a sírba kell vinnem, hogy nem tudok megszabadulni azoktól a gondolatoktól. Cs.A.: Megbocsátani magamnak volt a legnehezebb, mert sok dolgot meséltem be magamnak és elhitettem magammal, hogy ez így van, „te nem vagy jó”, és ezektől mind meg tudtam szabadulni. Ez nagyon jó érzés volt már a tegnap is, de ma jobban érzem a hatását. B. A.: Megérintett, hogy a szónak milyen ereje van. Ha Isten szól, a szó megelevenedik (az Ige testté lesz). Ha az ember szól, az megköt vagy felold, áld vagy átkoz. Nehéz volt megbocsátani édesapámnak, aki szavaival és tetteivel olyan sokszor összetörte az Isten-arcot, aminek visszatükrözésére hivatott. És nehéz volt azoknak a tanáraimnak is megbocsátani, akik a szeretetet tanították, de megbuktak belőle.

♥ Sok áldást tapasztaltunk meg a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában az elmúlt hónapokban. Sajnos még mindig 14 gyerek van, és ez eléggé megnehezíti az anyagi kiadások fedezését. Kérünk, imádkozzatok, hogy Isten adjon világosságot és találjunk támogatókat, mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk feladni az óvoda további műkődését.

♥ Teljes szívünkből köszönjük mindazoknak, akik imáitokban hordoztátok szolgálatainkat, és támogattatok anyagilag, mert nélkületek nem tudnánk létezni. Isten áldjon meg titeket!

♥Az új évben ismét kérünk, a 2014-es évi jövedelmi adótok 2%-át fordítsátok a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!! Aki akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Az élet nagy kihívásai kurzus lesz Brassóban, január 16-18 között a Szent Imre Közösségi Házban. Ez a kurzus gyakorlati módon segít felismerni és szembenézni a félelmekkel, stresszhelyzetekkel, kudarcokkal, csüggedtséggel és depresszióval. Ugyanakkor hatékonyan válaszol az ezekkel kapcsolatos kérdésekre: Mit mond Isten ezekről? Mi a megoldás? Van-e kiút, gyógyulás? Hogyan élhetek igazán boldog, harmonikus életet?

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket!“ Jn 8,32

 A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.

Jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Csíkszeredában, február 19-22 között. Ez a kurzus felfedi azokat a tényezőket, múltbeli eseményeket, emlékeket, melyeknek fogságában az ember képtelen megtapasztalni vagy mások felé kifejezni az elfogadást, szeretetet, őszinteséget, és segít a belső gyógyulás és szabadulás folyamata által teljes életet élni a Szentlélek erejéből.

"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen." Jn 10,10

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.

Jelentkezni: Dánél Józsinál: 0742-679082, email: daneljozsef@gmail.com

♥ Március 6-8 között Fülöp kurzus lesz Marosvásárhelyen.  Ez a kurzus egy alkalmas eszköz arra, hogy Isten szeretetével és valóságával találkozzunk, és élettel teli legyen kereszténységünk.

     „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”  Jn 14,6

Jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy  e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- a jóságos Atya Jézusban kinyilatkoztatott szeretete és a megtérés kegyelme járja át a résztvevők szívét, és indítsa őket a megváltásban nekünk ajándékozott új élet befogadására

- a Szentlélek jelenléte és vezetése hassa át a kurzuson szolgáló testvéreket

Lelkigondozói kurzus:

- Jézus érintése hozzon gyógyulást és szabadulást az arra vágyó és nyitott testvérek életében

Az élet nagy kihívásai kurzus:

- hogy az Isten szeretete egyre jobban gyógyítsa a résztvevők életét, és a Szentlélek által megvilágításba kerüljenek az élet különböző akadályai és nehézségei, és ezeket le is tudják győzni.

 

„Mert Isten, aki azt mondja:

*a sötétségből világosság

ragyogjon fel*,   maga támasztott

világosságot szívünkbe, hogy

felragyogjon Isten dicsőségének

ismerete Jézus Krisztus arcán.”  2Kor4,6

       

         Karácsonyra legyen békesség és szeretet

       a családjaitokban, és áldjon meg a

         szerető Atyánk az új Évben minden áldással!!!

   Sok szeretettel a munkatársak nevében, Béci

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:Igeliturgikus útmutató 2015-re (6 lej),Wm. Paul Young:Keresztutak (44 Ron),Elizabeth Mittelstaedt:Poros úton mezítláb (40 Ron);  Joyce Meyer: Jó szokások kialakítása:(37Ron), stb. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2014  október – november – december hónapokra

         "Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánság miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként."        (Ef. 4,22-24)          

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Nagyon sikeres és áldásos volt a Bárka tábor, amit a svájci Master’s Commission tanítványképző iskola néhány résztvevőjével közösen szerveztünk meg júliusban.

Azok a fiatalok, akik „beszálltak a bárkába” nagyon jó élményekkel, lelki táplálékkal, elhatározásokkal és új baráti kapcsolatokkal gazdagodva mehettek haza. Megtapasztalhatták, hogy az élet viharaiban Jézus az, aki le tudja csendesíteni a háborgó tengert. A visszajelzések által titeket is bátorítani szeretnénk: T.E.: Eddig azt hittem, hogy Isten előtt, miután már beengedtem Őt a szívembe, akkor én már nem szabad hibázzak. Ez nemcsak a hibákra vonatkozik, hanem például mindig jó kedvem kell legyen, mosolyognom kell az embereknek, és egyszerűen nem lehet olyan, ha Isten az én szívemben van, hogy nekem rossz kedvem van. De rájöttem, hogy emberből vagyok, és nem tudom ezt kezelni, nincs mit tenni, el kell fogadni. Most már bátorsággal tudom teljesen kinyitni a szívemet Isten felé. D.B.: Rájöttem, hogy sokmindenben rutinos vagyok és sokminden iránt közömbös vagyok. Elhatároztam – különösen az Istennel való kapcsolatomban, - hogy harcolok a rutin ellen, és kreatívabb leszek, kipróbálok új dolgokat. G.A.: Nagy félelmeim voltak a jövővel kapcsolatosan, hogy hogyan lesz tovább, mi követekezik. De most ezt sikerült megértenem és letennem az Úr elé, és tudom azt, hogy jó kezekben vannak, és ezek után nem fognak zavarni engem. A.T.: Felismertem, hogy az életem bizonyos területein kudarckerülő vagyok. Természetes következménye ennek, hogy az istenem a biztonság. Megértettem, hogy a szeretet Istenét akarom választani a biztonság istene helyett. P.Gy.: Kiűztem magamból a félelmeimet, amelyek kudarcot, csüggedtséget szültek, és hogy most ez nincs velem, tudok összpontosítani a Jó Istenre és az imára. Azt is eldöntöttem, hogy választani fogom a keskenyebb utat, amely igaz, hogy nehezebb, de felfele vezet.

♥ A Székelyudvarhelyen tartott Lelkigondozói kurzuson a Szentlélek új megvilágításba helyezte azokat az eseményeket, amelyek eddig, mint kellemetlen emlékek, sérülések forrásai voltak jelen a résztvevők életében, és aki őszinte szívvel tárta fel fájdalmait Istennek, az megtapasztalhatta Jézus gyógyító jelenlétét. Megosztunk veletek is néhány tanúságot: B.B.: Eddig is tudtam, hogy maximalista hajlamú  vagyok, de ez elmehet szélsőségekbe is, és arra kell figyelnem, hogy ezt másokra ne vetítsem ki, és ne mondjam, hogy „ezt te is meg kell tudd csinálni, és tökéletesen”. Mivel tanárnőnek készülők, nem szeretnék szolgahajcsár lenni a gyermekek szemében. L.E.: A családomban nagyon sok megpróbáltatás, nehézség volt. Olyan, mint az alkoholizmus, betegség térített az okkultizmus útjaira, hogy valaki megmondja, hol a gyógyulás. Most megkaptam a választ, hogy a gyógyulás, a szabadulás csak Istentől jöhet. Cs.M.: Történtek olyan dolgok, hogy a haragot egy életen keresztül cipeltem magammal, nem bocsátottam meg, és komoly sérüléseket okoztak. Most sikerült ezeket a sérüléseket felismerni több esetben. Például édesapám egy szigorú ember volt, akitől nem kaptam simogatást, szeretetet, és csak most, felnőtt fejjel került felszínre bennem, hogy mennyire fáj. Hála Istennek sikerült mindezeket letenni.

♥ Új tanévet kezdtünk a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 14 gyerekkel.

Kérünk  imádkozzatok, hogy még jöjjön legalább 3-4 új gyerek, ami sokat segítene az óvoda anyagi kiadásainak fedezésében. Szívesen fogadunk támogatókat, akik szeretnék, hogy az óvoda tovább működjön és tudjuk fedezni a kiadásokat.

♥ Új munkatárssal gazdagodtunk Kercsó Emília személyében, aki miután elvégezte az egy éves Master’s Commission tanítványság iskolát Svájcban, okt. 1-től az alapítványnál fog dolgozni. Kérlek imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezesse a szolgálatában és találjon nagylelkű testvéreket, akik támogatják őt.

♥ Elkészült az Áldom az Urat dicsőítő énekes könyv CD-je MP3-as  formátumban. A dalokat Gergely Szabolcs énekelte fel gitárkísérettel. Megrendelhető és vásárolható az alapítványnál.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ A Szent András Evangelizációs Iskola szervezésében Ászáf kurzus lesz  Kisbácson(Kolozsvár mellett), 2014. október 16-19 között. Infók: Rugina Gabriella 0742-897555,email: barabasgabi@gmail.com.

♥ Lelkigondozói kurzus lesz Gelencén november 13-16 között. Ez a kurzus felfedi azokat a tényezőket, múltbeli eseményeket, emlékeket, melyeknek fogságában az ember képtelen megtapasztalni vagy mások felé kifejezni az elfogadást, szeretetet, őszinteséget, és segít a belső gyógyulás és szabadulás folyamata által teljes életet élni a Szentlélek erejéből.

„Miután felszabadultatok a bűn alól, s Isten szolgái lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége az örök élet.”                                       Róm. 6, 22

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701, email:regnumchristialap@gmail.com

 ♥ Fülöp kurzus lesz október 17-19 között Szovátán. Ez a kurzus egy alkalmas eszköz arra, hogy Isten szeretetével és a megváltás valóságával találkozzunk, valamint, hogy a Szentlélek által újjászülessünk és élettel teli legyen kereszténységünk.Jézus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn. 14, 6

Jelentkezni lehet: Bereczki Béla, tel: 0723-214701,   email:regnumchristialap@gmail.com

 

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) Találkozója október 11-én, szombaton lesz Udvarhelyen a Rákóczi Centerben. Meghívott előadó David Payne Angliából, CaFE (Catholic faith exploration= Katolikus hit feltárása) szolgálat elnöke. Jelenleg missziókat, lelkigyakorlatokat  és különböző alkalmakat szervez az Egyesült Királyságban, de a CaFE forrásanyagai elérhetőek más angol nyelvet beszélő országokban is.

           Mottó:  „ Jézus ránézett és megkedvelte... ”      Mk. 10,21

A program reggel 9 órakor kezdődik és este kb. 7 óráig tart, közben lesz ebédszünet. Mindenki gondoskodjon eledelről a saját részére. Mindenkit szeretettel várunk.

További információkat megtudhattok a www.ekkm.ro honlapon.

 

Imaszándékok:

Lelkigondozói kurzus:

-  minden fájdalom, keserűség, sebzettség, amelyre Jézus már megszerezte a gyógyulást, felszínre kerüljön a résztvevők életében a Szentlélek bölcsessége által

- a lelkigondozásban megtapasztalják úgy a résztvevők, mint a lelkigondozók az Úr szerető, kedves és gyógyító jelenlétét

Fülöp kurzus:

- a szervezők erővel és hatalommal hirdessék meg az Örömhírt

- a résztvevők világosan és elutasíthatatlanul találkozzanak Isten igazságaival, fogadják szívükbe a Isten átalakító szeretetét

Pinocchio Óvoda:

- a következő hónapokban jelentkezzenek újabb gyerekek, akik által tudjuk tovább folytatni az óvoda működtetését és fedezni a kiadásokat.

 

Sok szeretettel a munkatársak nevében, Béci

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Sue Mayfield: A gyász feldolgozása (20ron); Sue Atkinson: Kiút a depresszióból (20ron), Kate Middleton: Kiút az étkezési zavarokból(20ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2014  július – augusztus – szeptember hónapokra

 

         „Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden szennyetektől, és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek; elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom majd belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint járjatok, és törvényeimet megtartsátok és megcselekedjétek.”            Ez 36,25-27

 

Beszámolunk, hálát adunk

♥ A Gelencén megtartott Fülöp kurzuson Isten újabb szíveket hódított meg szeretetével, és feltárta azokat az igazságokat, melyek gyökeresen megváltoztathatják életünket. A résztevők lelkesedését és a megtapasztalt örömöt a tanúságaik árulják el:B.I.: Idáig vallásosnak, katolikusnak, jó kereszténynek tartottam magam, de most észrevettem, hogy nem az vagyok. Imádkoztam, minden nap a templomba jártam, de nem tudtam találkozni az Úr Jézussal személyesen. Most már megfogadtam, hogy amit nem fogok tudni, hívom a Szentlelket, és eligazít engem, hogy találkozzak Jézussal, nem csak rutinosan, hanem valóságosan, személyesen. E.L.: Hiszem, hogy a közösségnek megtartó ereje van, mert egyedül én nem lennék képes kitartani. Úgy érzem, elvesznék, elkallódnék, elrángatnának olyan felé, ami nem Istentől való, bedőlnék különféle tanoknak, ami most már tudom, hogy nem Tőle van. M.E.: A mai napig nem igazán tudtam elfogadni és megérteni, hogy Isten miért szeret engem, vagy hogy tud szeretni engem, hogyan tud megbocsátani nekem, ha én sem tudok megbocsátani magamnak azokért a dolgokért, amiket tettem, s amikre nem vagyok büszke. Sokszor szerettem volna megnemtörténtté tenni és megváltoztatni, de azt nem lehetett. Nehéz volt elhinni, hogy Krisztus már meghalt a bűneimért, és hogy kifizette már a bűnöket. P.V.: Mindig tudtam, hogy Isten szeret. Cetlicskéket ajándékoztam mindenkinek igerészekkel, hogy „Isten szeret téged”, de megvolt bennem az, hogy Isten csak akkor szeret, ha én megfelelek neki. De Isten mindig szeret.

♥ Lelkigondozói kurzust tartottunk Marosvásárhelyen, és az, amit a résztvevők megtapasztaltak, méginkább megerősített abban, hogy jó és tökéletes mindaz, amit az Úr készített az Őt szeretőknek: a szív békéje, a megbocsátás öröme, a szabadulás és a gyógyult, teljes élet lehetősége. Szolgáljon épülésünkre néhány tanúság:V.T.: Az első dolog, amire rávilágított a Szentlélek, az, hogy milyen ereje van annak, ha kimondom, hogy megbocsátok, és eldöntöm, hogy valóban meg akarok bocsátani. Akkor is, ha valaki nem bocsátott meg, én bocsánatot nyertem, mert Isten engem feloldoz ez alól. B.E.: Megértettem, hogy a bűneim és a haragok, amiket hordozok milyen kötődéseket hoztak létre, és mennyi falat állítottak fel körülöttem, és hogy akadályoznak engem mindenben, az Isten-kapcsolatomban. Olyan szabadságot éreztem, amikor ezeket átadtam, hogy kimondhatatlan. H.R.: Rájöttem, hogy évekig egy ringben ültem, ahol a partner saját magam, és ketten boxolunk, és olyanokat húzok be magamnak, amik a földre vernek, és nem felállni próbálok, hanem ott ülök, és csak nyalogatom a sebeimet, mint a kutya, mert nekem jogom van ahhoz, hogy sajnáltassam magam, nekem milyen rossz, más pedig úgysem érti meg, hogy min megyek keresztül. Rájöttem, hogy én vagyok a legtöbb rossznak a forrása a saját életemben, ezért a megbocsátás magamnak volt a legnehezebb.

♥ Kézdivásárhelyen is áldásként éltük meg a Fülöp kurzust, hiszen Isten igazságai életet közvetítettek azok számára, akik megnyitották szívüket, és engedték, hogy a Szentlélek végbevigye a megújító munkáját.F.E.: Szíven ütött Istennek az a felhívása, hogy „élj velem minden nap”. Nem úgy, hogy időnként egy jót tudunk beszélgetni. Ahhoz, hogy a tűz égjen, mindig kell rakni a fát rá. Ha nem, kialszik. Én olvastam a Szentírást, jártam a templomba, de valami még kell: más embereknek a tapasztalata; valami még hiányzik: az egész keresztény életemnek a sava-borsa. Cs.E.: Sokszor megvagyok a háttérben, úgy gondoltam, hogy nekem ez elég. Rájöttem arra, hogy nem a Szentlélektől van az, hogy én mindegyre rágódom emiatt. Kezdtem kérni a Szentlelket, hogy mutassa meg, mit is akar, hogy lépjek ebből ki. Rávezetett arra, hogy én is ki tudom már mondani, ami bennem van, tudom Istent dicsőíteni. Mostmár tudom, hogy működik a Szentlélek. G.B.: Úgy érzem, ezen a hétvégén önismeretben is fejlődtem, az Istennel való kapcsolatomban is, és főleg abban, hogy merjek közeledni, merjek nyitottabbá válni az emberekkel szemben is. A Szentlélek mindenkit gyógyít.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Élet nagy kihívásai kurzus lesz július 4-6. között Székelyudvarhelyen, a Pio házban. Ezen a kurzuson megvizsgáljuk életünknek néhány olyan elemét – mint a stressz, félelem, kudarc, csüggedtség és depresszió –, melyek egészen fejreállíthatják világunkat, ha nem tudjuk időben felismerni és megfelelő módon kezelni őket. Isten válaszát ismerhetjük meg ezekre, amelyeket ha befogadunk, átformálják az életünket.

„Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket!” (Jn 8,32)

Bejelentkezés: Bereczki Bélánál, tel: 0723-214701, 0742-548229, email:regnumchristialap@gmail.com. További részletek a www.regnumchristi.ro honlapon.

♥ BÁRKA tábort szervezünk a svájci MASTER'S COMMISSION (Tanítvány-Képző Iskola) közreműködésével, július 23. és 27. között Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. A táborba olyan fiatalokat várunk, akik elmúltak 18 évesek, már voltak Fülöp kurzuson, vagy részt vettek keresztirányos táborban, és vágynak arra, hogy lelkiekben növekedjenek. A felső korhatár 26 év.

Információ és bejelentkezés: http://www.regnumchristi.ro/?menu=18&sm=101

♥ Lelkigondozói kurzus lesz augusztus 28-31. között Székelyudvarhelyen. Ez a kurzus felfedi azokat a tényezőket, múltbeli eseményeket, emlékeket, melyeknek fogságában az ember képtelen megtapasztalni vagy mások felé kifejezni az elfogadást, szeretetet, őszinteséget, és segít a belső gyógyulás és szabadulás folyamata által teljes életet élni a Szentlélek erejéből.

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” Jn 10,1

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.

Jelentkezni: legkésőbb augusztus 15-ig, Zsombori Zsoltnál, 0740-037607zsongi@gmail.com vagy Bereczki Béla, tel: 0723-214701, 0742-548229, email:regnumchristialap@gmail.com

♥ Fülöp kurzus leszszeptember 5-7. között Csíkszeredában. A kurzus célja megismertetni az igazságot a boldog életről, és segíteni megtenni azokat a lépéseket, melyek által ez valóra is válhat.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”                   Jn 3,16

Jelentkezni Dánél Józsinál: 0742-679082, email: daneljozsef@gmail.com.

♥ Pintér Béla koncert és evangelizációs délután leszszeptember 27-én, szombaton du. 6-8-ig Marosvásárhelyen a Kúlturpalotában. Szeretettel várunk mindenkit!

 

Imaszándékok:

Az élet nagy kihívásai kurzus:

- Isten szeretete gyógyítsa minden résztvevő életét, és adjon látást a Szentlélekben az aktuális akadályok, befolyások felismerésére és leküzdésére.

Lelkigondozói kurzus:

- Jézus megváltásának életet megújító és sebeket gyógyító ereje nyilvánuljon meg a kurzus folyamán és a lelkigondozásban.

- a Szentlélek bölcsessége és hatékonysága vezesse a lelkigondozásban szolgáló testvéreket.

Fülöp kurzus:

- a résztvevők számára világossá váljék, hogy nincs más út az Atyához, csak Fián, Jézuson keresztül, aki az örök élet szerzője az Ő halála és feltámadása által.

Pinocchio Óvoda:

- a következő hónapokban jelentkezzenek újabb gyerekek, és legyen ősztől 20 gyerek, akik által

tudjuk tovább folytatni az óvoda működtetését és fedezni a kiadásokat.

 

Sok szeretettel a munkatársak nevében, Béci

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Sue Mayfield: A gyász feldolgozása (20ron); Sue Atkinson: Kiút a depresszióból (20ron), Kate Middleton: Kiút az étkezési zavarokból(20ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0742-548229, 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2014  április – május – június hónapokra

 

           „Ez az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettetek, s amely szegletkő lett, énincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell. (...) Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk!.

 ApCsel 4, 11-12,20

Beszámolunk, hálát adunk

♥ A múlt év utolsó Fülöp kurzusát Csíkkozmáson az idén az elsőt pedigSzékelyudvarhelyen tartottuk. Isten kegyelme kiáradt a résztvevőkre, és megtapasztalták, hogy milyen jó az Úr jelenlétében élni. Így számolnak be élményeikről:D.É.: Engem az fogott meg, hogy Isten feltétel nélkül szeret. Azt tudtam, hogy szeret, mert tapasztaltam, de itt le is ragadtam, hogy milyen jó, hogy szeret. Most már vissza tudom vezetni az életemben bizonyos pillanatokra, amikor tényleg megtapasztaltam azt, hogy nem érdemeltem meg, és kegyelmet kaptam. Sz.T.: A bűnt én sokkal könnyebb dolognak képzeltem el, hogy csak úgy jön, aztán meggyónjuk és megyünk tovább. Vagy egy-két hetet tartogatjuk, aztán majd úgyis eljön az alkalom és lerakjuk. Az előadásból megértettem, hogy a bűn megkötöz és nem enged szárnyalni Isten felé. B. K: Ami a legjobban megfogott, az a Szentlélek, hogy Ő mindig ott van velünk, csak kell hívnunk Őt, és nagyon sokat tud segíteni. Bíznunk kell benne. Itt a hétvégén úgy érzem, hogy felléptem egy lépcsőre, ahol ezután az életemben mindig csak felfelé szeretnék haladni, visszafelé egy lépést se. K.É.: A munkamániám miatt nagyon sokat hanyagolom a családomat, gyerekeimet, és az este sikerült az, hogy nem kiabáltam a rendetlenség miatt, és megöleltem a férjemet úgy, ahogy még akkor öleltem, amikor nagyon szerelmes voltam. Úgyhogy nekem nagyon sokat hozott ez a kurzus. K.B.: Én most tapasztaltam meg életemben először, hogy Isten szeret engem. Rádöbbentem, hogy mit jelent a bűn, és úgy döntöttem, és határozottan ki akarok tartani a Jóisten segítségével amellett, hogy soha többet senkihez nem akarok sáros kézzel hozzáérni. Nem vagyok hajlandó egyetlenegy embertársamnak se rosszat csinálni azzal, hogy én bűnt követek el. Amikor hazamentem, a feleségem azt mondta, hogy jó helyen voltál, mert egész este mosolyogtál.

♥  Isten válasza az élet nagy kihívásaira – ezt a címet kapta az alapítvány első saját kurzusa, mely Csíkszeredában került első ízben megszervezésre. Azok, akik résztvettek, a következőket osztották meg a kurzuson szerzett tapasztalataikról: Cs.M.: Nem a körülmények, hanem a hozzáállásom határozza meg azt, hogy hogy érzem magam. Megértettem, hogy kudarcok mindig lesznek az életemben, de ezekkel szembe kell nézni. Ha belehajszolom magam az önsajnálatba attól nem oldódik meg semmi, sőt megkötözöm Isten kezét és nem tud beavatkozni az életembe. Szembe kell nézzek ezekkel mert, ha dédelgetem a fajdalmaimat, félelmeimet, kudarcaimat, csüggedés lehet a vége. A döntést nekem kell meghozni. B Zs: Tükör volt számomra ez a kurzus. Ebben a tükörben láttam magam, megláttam a körülöttem élőket, és vigasztalás volt számomra, hogy nem vagyok egyedül, mert úgy látom elég sokan küzdünk ezzel a problémával, s azért vagyunk itt, mert elfogadtuk Jézus hívó szavát és segítségét. A tűzhely mellett ülve szólt Isten hozzám: Ilyen vagy te. Képes vagy mindent elégetni, amit beléd raknak, kérdés az, hogy a gyűlölet, a harag tüzét szítják benned, vagy megkéred az Úr Jézust, hogy ezután a szeretet tüze lobogjon benned. Gy E: Nem szabad engednem, hogy az érzések uralják az életemet, hagyjam, hogy Istennek az igéje az értelmemtől a szívemig hatoljon, és azáltal megerősítsen. Hasznos ismereteket kaptam arról, hogy hogyan kezeljem a stresszhelyzeteket, kudarcokat, a csüggedést, a depressziós hangulatot, és hogy ne hibáztassam magamat, se másokat ezekben a helyzetekben. További részleteket aregnumchristi.ro honlapunkon találtok.

♥ A Lelkigondozói kurzuson, amely Gelencén zajlott, sok résztvevőnek sikerült Jézus gyógyító jelenlétébe helyezni a sérülésekeit, nehézségekeit, Ő pedig hűséges volt és kinyújtotta szabadító jobbját.  G.A.: Azt gondoltam, hogy nem kell senkinek a problémáimról beszélnem, én magamat meg tudom váltani... De akkor Jézus miért halt meg a kereszten? Kell nekem ez a megváltás! M.N.: Amit megértettem a kurzusból az, hogy az én harmóniám, belső lényem nem kell függjön a másiktól, nem kell itt térdepeljen előttem az, aki megbántott, hanem ha megbocsájtok, szabad vagyok. A döntést meg tudtam hozni, hogy igen, megbocsájtok – megragadom a döntést.L E:Nagyon új volt az, hogy én hogyan bocsássak meg a Jóistennek, amikor mindig én lázadtam Isten ellen, hogy miért éltem egy rossz házasságban, vagy amikor végre sínre került az életem és boldog lehettem volna, akkor lebetegedtem, s ezért nehéz volt, hogy megbocsássak neki, vagy Tőle bocsánatot kérjek.

 ♥ Az új évben ismét kérünk, a 2013-as évi jövedelmi adótok 2%-át fordítsátok aRegnum Christi alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!!

Aki akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus június 13-15. között leszKézdivásárhelyen. A Fülöp kurzus egy alkalmas eszköz arra, hogy Isten szeretetével és a megváltás valóságával találkozzunk, valamint hogy a Szentlélek által újjászülessünk és élettel teli legyen kereszténységünk.

„Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ  .” Jn. 3, 17

Bejelentkezés Bereczki Béla, tel: 0742-548229, email: regnumchristialap@gmail.com

♥ Lelkigondozói kurzus lesz május 1-4. között Marosvásárhelyen. Szükségszerűnek látjuk, hogy miután valaki megismerte Jézust, teljes szívéből, minden erejéből és egész lényével szolgálni tudja az Élet Urát, és ehhez fontos, hogy szabaddá legyen minden megkötözöttségtől, hazugságtól és téves meggyőződéstől, és lelke meggyógyuljon a sebzettségekből. Jézus megváltásának és gyógyító jelenlétének ereje által ez lehetséges.

„Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította.”                                                                                             Lk. 9, 11

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.

Jelentkezni: Bereczki Béla, tel: 0742-548229, email: regnumchristialap@gmail.com.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- Isten felétel nélküli szeretete áradjon ki minden résztvevő szívébe

- A Szentlélek adjon áttőrést és újjászületést minden résztvevőnek

Lelkigondozói kurzus:

- Jézus jelenlétében a résztvevők megtapasztalják a gyógyulást és szabadulást a Szentlélek által, és az Úr kegyelme és oltalma legyen a szervezők életén is

Pinocchio Óvoda:

- újabb gyerekekért különösen a következő tanévre és az óvoda kiadásainak fedezéséért

Áldott húsvéti ünnepeket

és teljes feltámadást az élő Krisztussal!

Sok szeretettel a munkatársak nevében, Béci

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: A mi hitünk legyőzi a világot(21ron); Merlin Carothers: A dicsőitésben rejlő erő (19ron); P. James Manjackal: Megérintett és meggyógyított(19ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0742-548229, 0723-214701

 

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2014  január – február – március hónapokra

 

        „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert minden, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem az Atyától, hanem a világtól van. Ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.                                                                               1Jn 2,15-17

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Október elején Gelencén volt Fülöp kurzus, sok lelkes résztvevővel több generációból. Megtapasztaltuk, hogy minden kihívást, az esetleges megszólások veszélyét félretéve, a testvérek engedni tudták Istennek, hogy cselekedjen és megváltoztassa felfogásukat, gondolkodásmódjukat. Alább olvashatjátok néhány résztvevőnek a tanúságát:G.A.: Jó volt átélni azokat a dolgokat, amiket már esetleg tudtam elméletben. Az Atyát, Jézust és a Szentlelket eddig rangsoroltam, de most úgy érzem, egy szintre került mind a három. Amikor imádkoztak értem és becsuktam a szemem, mintha a problémákat levették volna, éreztem, hogy a szívemben boldogság van, el tudtam mélyülni a Szentlélekben, éreztem, hogy itt van a teremben és minden szívet átjár. I.M.: Nagyon sokszor álarc mögé bújtam. Egy mélységes mély szomorúság volt a szívemben, és pénteken rájöttem, hogy Isten előtt nincs álarc, úgy szeret, ahogy vagyok, és értékes vagyok, fontos vagyok Neki. Jó nekem Istennel lenni. Én azt akarom, hogy Isten formálja az életemet. G.I.: Átéreztem, hogy az én bűnömért meghalt Jézus a kereszten, ezért én ezeket a bűnöket leteszem, mert engem Ő már megváltott. Nagy vágy van a szívemben, hogy minden akadályt áttörjek és egy közösséghez tartozzak, amit már itt megtapasztalhattam, és akkora szeretetet kaptam. P.A.: Rájöttem, hogy Istenhez csak úgy tudok tartozni, ha a hit mellett ott a megtérés is. Nem elég ha hίvő kereszténynek vallom magamat, hanem az életemnek is kell tükröznie, hogy Őhozzá tartozom, és ha netán elesek, hozzá mindig fordulhatok, mert vár rám és felsegίt, hisz olyan nagyon szeret.

♥ Marosvásárhelyen is volt Fülöp kurzus, melyen Isten megmutatta, hogy az Ő szeretete át tud törni minden előítéleten, és le tudja rombolni a bűn és a félelem falait. A résztvevők közül néhányan tanúságot is tettek: V.T.: Eddig szégyelltem magam a Jóisten előtt, amikor valami bűnt elkövettem, pedig Isten alig várja, hogy mikor fordulok felé. Ő jön és megölel, mintha azt mondaná: jaj de jó, hogy itt vagy megint Velem! Isten nem mérlegeli az én bűneimet, hogy megbocsásson-e vagy nem. Már rég megváltott minden bűnömből! B.M.: Talán a legfontosabb az, hogy Isten szeretete mindig árad felénk, ragyog, mint a napfény. Akkor is, amikor a környezetem felől inkább az sugárzik, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég ügyes. Ilyenkor megvan annak a veszélye, hogy ezen kijelentések mentén bontakoznak ki az érzéseim. Ha tudom azt, hogy Istennek jó vagyok, Isten mindig szeret, akkor nem leviszi a lelkiállapotomat, hanem felfelé, Isten felé. B.E.: Az új dolog az volt, hogy amikor nem érzem Isten szeretetét, akkor a bűn miatt nem érzem. Nagyon jó tudni, hogy hol keressem az okát annak, amikor nem érzem. De tudom azt, hogy a bűneim ára ki van már fizetve. Megerősödött bennem a közösséghez való tartozás. Tapasztaltam saját és mások életében is, hogy ha elindul bennem egy folyamat, és nem tart meg valami, akkor könnyen széteshetek.

♥  A máréfalvi Fülöp kurzuson nagy nyitottságot tapasztaltunk meg, és Isten betöltötte szeretetével azoknak a szívét, akik nem hátráltak meg előtte. Válogattunk számotokra a résztvevők tanúságaiból: K.Sz.: Nyitott kell legyen a szívünk, mert hiába gondoljuk, hogy Istent szeretjük, de ha nem engedjük be Őt a szívünkbe, akkor semmi nem változik. Ez a legfontosabb. Cs.M.: Bennem az a kép volt kialakulva magamról, hogy én egy kibírhatatlan feleség vagyok, egy hisztérika. De megtanultam, hogy Isten szeret. Rájöttem, hogy először én kell megváltozzak ahhoz, hogy a környezetem is megváltozzon. S.A.: Teljes mértékben átéltem azt, hogy a Szentlélek elfoglalja az Őt illető helyet a szívemben, ez csodálatos élmény volt. P.M.: Újdonság volt a Szentlélekről hallani, eddig nem is tudtam, mit kezdjek Vele, miért is van Ő. Örülök, hogy most már tudom Őt segítségül hívni. Sz.M.: Ez a kurzus pedig mindennek a teteje - vagy kezdete, nem is tudom -, nagyon szeretném, ha a kezdete lenne. A Szentlélek nekem az volt, aki Pünkösdkor eljött, és itt megértettem, hogy Ő tényleg segít.

♥ Az új évben ismét, kérünk a 2013-as évi jövedelmi adótok 2%-át fordítsátok aRegnum Christi alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!!

Aki akar támogatni, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a többit megoldjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Legközelebbi Fülöp kurzus márc. 7-9. között lesz Székelyudvarhelyen. A Fülöp kurzus egy alkalmas eszköz arra, hogy Isten szeretetével és a megváltás valóságával találkozzunk, valamint hogy a Szentlélek által újjászülessünk és élettel teli legyen kereszténységünk.Jézus mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn. 14, 6

Bejelentkezés legkésőbb febr. 25-ig Zsombori Zsoltnál, tel.: 0740-037607, e-mail: zsongi@gmail.com

 

♥ Lelkigondozói kurzus lesz február 13-16. között Csíkszeredában. Ez a kurzus azoknak szól, akik már részt vettek a Fülöp kurzuson, és szeretnének gyógyulni sebzettségeikből, megtanulni helyesen reagálni a más személyek felől érkező impulzusokra, még nagyobb szabadságban élni, és mindezt Jézus megváltásának és gyógyító jelenlétének ereje által.

„A mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. (...) Őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze; a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg.”                                                                                          Iz. 53, 4-5

Részvételi feltétel tehát a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.            

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Dánél József, tel: 0742-679082, email: daneljozsef@gmail.com.


Imaszándékok:

Lelkigondozó kurzus:

- a résztvevők fel tudják ismerni a Szentlélek által életüknek azon területeit, ahol szükséges a gyógyulás, és be tudják fogadni Jézus gyógyító szeretetét

Fülöp kurzus:

- a jóságos Atya Jézusban kinyilatkoztatott szeretete és a megtérés kegyelme járja át a résztvevők szívét, és indítsa őket a megváltásban nekünk ajándékozott új élet befogadására

- Szentlélek jelenléte és vezetése hassa át a kurzuson szolgáló testvéreket

Pinocchio Óvoda:

- növekedjen az óvodába járó gyerekek száma, és minden költséget fedezni tudjunk.

 

 

Isten szeretetében teljes Karácsonyi ünnepeket és a Szentlélektől vezetett békés, boldog új évet kívánunk!

 

 

Sok–sok szeretettel  az alapítvány minden

munkatársa  nevében, Béci

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, 2014-es katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: Max Lucado: Félelem nélkül (22ron); Szilágyi László: Érted amit olvasol, János evangélium 2. rész(10ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0742-548229, 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2013 október – november – december hónapokra

 

 

Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben. Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben.Irtsátok ki tehát tagjaitokból azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.

Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon! Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást!Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa!                                                                 Kol 3,2-5; 16-17

                                                                                                                        

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az idei Megkülönböztetés kurzuson ismét megtapasztaltuk, hogy a résztvevőknek, bár kihívásokkal kellett szembenézniük, sikerült befogadni Krisztusnak az igazságait, amelyek segítenek a jó döntések meghozatalában, és az életük kiteljesedésében:Gy. A.: Nem pihenhetek, lazulhatok, mert folyamatos harc van. Vágy lett a szívemben harcolni, dönteni és cselekvéssel fellépni a sátán ellen. Megértettem a „kövess engem” igének a teljesebb értelmét, jelentését. Sz. N.: Megtudtam azt, hogy az állapotnak megfelelően melyik lélek hogy hat ránk, és hogy a gonosz lélek is adhat látszólagos megnyugvást. Megerősödött, hogy nem a Sátánnal kell keresni a harcot, hanem Istenre tekinteni. B. Zs.: Megértettem, hogy a megfelelő életállapot figyelembevételével kell a sugallataimat kezelnem. Ezt eddig nem tudtam, és sokszor helytelenül döntöttem e miatt. Megértettem, hogy életszentség nélkül nem lehetek Krisztus katonája. Megérintett az, hogy Isten útjaitól 1 mm-re sem térhetek el. V. B.: Új módon értettem meg, hogy a csata értem és bennem folyik, mégpedig különböző módon, különböző életciklusokban. Ami nehézzé teszi a megkülönböztetést, hogy olykor hasonlít a gonosz és a jó lélek taktikája. Ezért fontos, hogy ismerjem magam, és hogy hol állok az életszentség útján. G. Cs.: A szellemi harcnak megértettem új módon a súlyát. Az életem minden területét megmozgatta, és ennek nagyon örülök, mert a Szentlélek dolgozott. Megértettem az életemre vonatkozva úgy a sátán, mint Jézus Krisztus stratégiáját. Hoztam döntéseket ezzel kapcsolatban. És szeretnék minél inkább Krisztus harcos katonája lenni.

♥ A székelyudvarhelyi Lelkigondozói kurzuson világossá vált sokak számára, hogy nincs két út, nincs más megváltás és megváltó, csak Jézus Krisztus. Ő azonban nem erőlteti rá az emberre a gyógyulást és szabadulást, hanem felkínálja. Akik elfogadták az ajándékot, így tanúskodnak:B. H.: Meg tudtam magamnak bocsátani, hogy az öngyilkosság gondolata járt a fejemben. Rájöttem arra, hogy az okkult dolgokban semmi élet nincs. És Jézus Krisztus az, aki formál és gyógyít. K. Cs.: A teljesítményközpontúság nagy problémám a szakmámból és munkahelyemből kifolyólag. Úgy láttam, hogy az érvényesül, aki a legtöbbet nyújtja, a legügyesebb, a legokosabb… A kollégáimat is folyton szapultam, ha nem tudtak úgy teljesíteni, mint én. Egy idő után már otthon is ezt tettem a feleségemmel. Szorongást és stresszt okozott bennem. A motivációmat felcseréltem a célommal, vagyis azért csináltam a dolgokat, hogy a legjobb legyek. A legnehezebben Istennek tudtam megbocsátani valakinek az elvesztése miatt. Tegnap sikerült megbocsátanom a Jóistennek, és holnaptól egy új nap kezdődik. H. P.: Megértettem, hogy mi is az okkultizmus, mik azok a dolgok, amik veszélyesek. Nem szabad felszínesen nézni a dolgokat. El kell menni a gyökerekig. Nem elég a fának a tetejét levágni, mert az ki fog hajtani, de ha megyek és a gyökeréből szedem ki, úgy pusztítom el, akkor igenis van hatása. Nagyon sok bűnnek az okkultizmus az oka.

♥  Új tanévet kezdtünk a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 16 gyerekkel és új óvónővel Kovács Teréz személyében, aki szereti az Urat és a gyerekeket. Kérünk imádkozzatok, hogy még jöjjön legalább 3-4 új gyerek, ami sokat segítene az óvoda anyagi kiadásainak fedezésében.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Újabb lehetőséget kínálunk a Fülöp kurzusokon keresztül, ahol találkozhatunk az élő Isten feltétel nélküli szeretetével, az alábbi időpontokban és helyeken:

     - október 4-6. között Gelencén

     - november 8-10. között Marosvásárhelyen

     - november 22-24. között Máréfalván

„Aki hozzám jön, hallgatja szavaimat és megcselekszi azokat, hasonló a házépítő emberhez, aki mélyre leásott és az alapot kősziklára rakta. Amikor aztán jött az árvíz, nekiesett a háznak a folyó árja, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.”       Lk 6, 47b-48

     Bejelentkezés mindhárom kurzus esetébenBécinél (Bereczki Béla), tel: 0723-214701, 0742-548229 vagy e-mail: regnumchristialap@gmail.com.

 

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) Találkozója október 12-én, szombaton lesz Csíkszeredában a Sportcsarnokban. Meghívott előadó Damian Stayne, az angliai Cor et Lumen Christi katolikus közösség vezetője, igehirdetői és gyógyító szolgálatairól ismert evangelizátor.

         „ A sánták járnak, a vakok látnak, a süketek hallanak... ”      Lk.7,22

A program reggel 9 órakor kezdődik és este kb. 7 óráig tart, közben lesz ebédszünet. Mindenki gondoskodjon eledelről a saját részére.

Bátorítunk titeket, jöjjetek nyitott szívvel, engedjétek, hogy a Szentlélek felszítsa bennetek a hit tüzét, hogy Isten jelenléte által valóban jelek és csodák történjenek az Úr dicsőségére, bizonyítékként a világ számára.

További információkat, részletesebb programot megtudhattok, a plakátot megtekinthetitek a www.ekkm.ro honlapon.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

-  az Atya szeretete, Jézus Krisztus megváltása, a Szentlélek átható, bátorító jelenléte nyűgözze le a résztvevők szívét

- a szolgáló csapat tagjai egységben legyenek egymással és Istennel, hogy az Ő akarata érvényesüljön

Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda:

az Isten bőséges áldásáért az óvodában dolgozó munkatársakra, családjaikra és az egész tanévre

a gyerekek lelki-szellemi növekedéséért és újabb gyerekekért, akiken keresztül sikerül fedezni az óvoda anyagi kiadásait

EKKM találkozó

a názáreti Jézus Krisztus gyógyító kenetéért minden résztvevő és szolgáló testvér életében

a Szentlélek erővel és hatalommal használja Damian Stayne testvérünket az Ő tanításában és szolgálatában.

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

 Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: Kevin Leman: Péntekre új gyerek (30ron); Chapman-White: A munkahelyi elismerés 5 nyelve (30ron); Mary Pereira: Okkultizmus és szellemi harc (18ron); P. James Manjackal: Megérintett és meggyógyított (18ron ), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, 0742-548229

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2013 július – augusztus – szeptember hónapokra

 

„Ti azonban nem test szerinti, hanem Lélek szerinti emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a Lélek életet ad az igazságosság által. S ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.                                                                            Róm 8,9-11

                                                                                                                        

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Kolozsváron tartott Lelkigondozói kurzust áldásként fogadták azok a testvérek, akik valóban vágytak sebzettségeikből gyógyulni, kötelélkeikből megszabadulni, és Isten szabadságában élni.Néhány résztvevő tapasztalatát tolmácsoljuk:Sz E: Én a kurzuson azt értettem meg, hogy nekem jó az, ha megbocsájtok. Nekem jelent gyógyulást.  Az ellenség kihasználja azt, hogy nincsenek ismereteink az okkult dolgokról, és belevisz anélkül, hogy tudomásunk lenne róla. V A: Soha nem akartam szembenézni a ténnyel, hogy teljesítményközpontú vagyok. De most felismertem, és ezért is megbocsátottam magamnak. Másoknak is könnyebb volt megbocsátani,  miután ellene mondtam a gyűlölet lelkének. Ezek után pedig könnyű volt megbocsátani Istennek és magamnak is. S A: Soha nem gondoltam, hogy egy érzés is lehet bálvány. Rájöttem, hogy sokáig jobban kerestem a boldogságomat, mint Istent. I E: Rájöttem, hogy mennyire szükséges a megbocsátás, hogy új életet tudjak kezdeni. Istennek is nehéz volt megbocsájtani a testvérem halála miatt. Magamnak azért volt nehéz megbocsájtani, hogy belementem olyan dolgokba, amikbe most már nem mennék bele. Eddig mindig a múltammal törődtem, most szeretnék a jövőmmel foglalkozni és azt építeni. F E: Először állok úgy tömeg előtt, hogy nem érdekel, mit gondolnak rólam mások. Életemben először itt a kurzuson találkoztam a bocsánatkéréssel gyakorlati módon is. Nem gondoltam, hogy haragszom Istenre, de a lelkigondozás során felismertem olyan sérüléseket, amelyekért Őt hibáztattam. Meg tudtam bocsátani Neki.

♥ A júniusi Fülöp kurzuson, Székelyudvarhelyen, újból megtapasztalhattuk, hogy Isten nem marad távol azoktól, akik őszinte szívvel keresik őt, és készek lépéseket tenni Felé. D A: Amit megértettem és Isten nagyon mélyen a szívembe égetett, az az Isten szeretete. Hogy Isten nemcsak szeret, hanem feltétel nélkül szeret. Egy olyan helyen dolgozom, ahol százalékra fizetnek, amennyire teljesítek, annyira fizetnek, ezért így voltam az emberekkel is, hogy kell tegyek valamit, hogy engem elfogadjanak, szeressenek. Rájöttem, hogy ez nem így van. És nem elég az, hogy szeretnék megszabadulni a bűntől, hanem döntök, hogy meg akarok szabadulni a  bűnöktől, a cigarettázástól. M T:Nagyon erőteljes volt azt tapasztalni, hogy leszakadok Isten szerető szívéről a bűn által, ezért már nem tudok visszatérni a bűnnek ilyen kemény valóságába. Már tartozom egy közösséghez, de hogy másként fogok ehhez a közösséghez tartozni mától fogva, ezt hiszem és vallom. Nem mindegy, hogyan vagyok tagja egy közösségnek, mennyire megtartó erő az a közösség, és én mivel járulok hozzá ahhoz, hogy az a közösség erős legyen. Mindenkit arra bátorítok, aki most választ közösséget, vagy már benne van, hogy élje az élő kapcsolatot vele. J E: Itt a kurzuson értettem meg, hogy Jézus tényleg értem támadt fel, értem mindent felvállalt, csak kell a kezemet nyújtsam, amikor Ő felém nyúl, s el kell fogadjam, az Ő segítségét. M Cs: Most döbbentem rá, hogy Isten szava mennyire élő valóság. Megtapasztaltam, hogy a szolgáló testvérek mennyire hitelesek, ezért is tudtam kitárulkozni.

♥  Nagyon hálásak vagyunk Istennek az Ő áldásáért, amit kiárasztott ebben a tanévben a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda minden gyerekére és családjaira a színes és kreatív foglalkozásokon keresztül. Kérünk imádkozzatok, hogy az új tanévben legyen legalább 20 gyerek, hogy a hozzájárulások által fedezni tudjuk az óvoda anyagi kiadásait.

♥  Júliusban tartjuk a JTI (Jézus Tanítványainak Iskolája) befejező találkozóját. Nagy öröm volt számunkra, szervezőknek, látni, hogyan alakultak át a testvérek a Szentlélek gyógyító ereje által, és növekedtek Isten Országának építésében. Dicsőség Istennek mindenért!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Megkülönböztetés kurzuslesz július 24-28.között Hargitafürdőn. A kurzus Szent Ignác alapelvei szerint vezet végig a döntéshozatal különböző lépésein és lehetőségein. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni. Ez a kurzus egy eszköz lehet, hogy a keresztény életünk minőségileg növekedjen és kiteljesedjen.

„Milyen nagy Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége! Mennyire megfoghatatlanok az Ő ítéletei és kifürkészhetetlenek az ő útjai.”     Róm 11,33

     A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és bejelentkeznekBécinél. tel: 0723-214701 vegy e-mail: regnumchristialap@gmail.com.

♥ Lelkigondozói kurzust tartunkSzékelyudvarhelyen augusztus 29 – szeptember 1. között. Isten új fénybe akarja helyezni múltunkat, hogy az Ő szemszögéből lássuk lelki megmozdulásainkat, reakcióinkat. Jézus megváltása által visszakaphatjuk emberi méltóságunkat, értékünket.

„Íme, én behegesztem és meggyógyítom sebeit, meggyógyítom őket, és feltárom nekik a béke és biztonság kincsét.”              Jer 33,6

Érdeklődni, bejelentkezni: Bereczki Béla, tel: 0723-214701 vagy 0742-548229, email: regnumchristialap@gmail.com. Bejelentkezési határidő: július 28.

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

♥ Szeptember 13-15. között Csíkszeredában leszFülöp kurzus. A kurzus célja megismertetni az igazságot a boldog életről, és segíteni megtenni azokat a lépéseket, melyek által ez valóra is válhat.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”                                                       Jn 3,16

Jelentkezni Dánél Józsinál: 0742-679082, email: daneljozsef@gmail.com.

♥ Bátorítunk, hogy gyerekeiteket, fiataljaitokat küldjétek, segítsétek eljutni aKeresztirány nyári táboraiba, ahol lehetőséget kapnak megtapasztalni Isten szeretetét, a közösségben való együttlét örömét. Erről infókat a www.keresztirany.rohonlapon találtok.

 

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

- Isten Lelke világosságot hozzon gondolataink, cselekedeteink, motivációink felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében

- Krisztus védelmező jelenléte vegye körül a szolgáló testvéreket és a résztvevőket

Lelkigondozói kurzus:

- Jézus megváltásának életet megújító és sebeket gyógyító ereje nyilvánuljon meg a kurzus folyamán és a lelkigondozásban

- a Szentlélek bölcsessége és hatékonysága vezesse a lelkigondozásban szolgáló testvéreket

Fülöp kurzus:

- a résztvevők számára világossá váljék, hogy nincs más út az Atyához, csak Fián, Jézuson keresztül, aki az örök élet szerzője az Ő halála és feltámadása által.

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: Nick Vujicic: Élet korlátok nélkül (46ron); Nick Vujicic: Megállíthatatlan (44ron); Joyce Meyer: Az elme harctere(44ron); Josip Loncar: Erő a magasból (18ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, 0742-548229

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2013  április – május – június hónapokra

 

        „Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Éppen ezért nem csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról napra megújul.”                                                                 2 Kor 4,14-16

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Fülöp kurzus volt Marosvásárhelyen, melyen a résztvevők megtapasztalták Isten igazságainak felszabadító erejét. Hálát adunk az Úr kegyelméért, mely által sokakat elvezetett az új életre Krisztus Jézusban. V H: Ferde Isten-kép volt bennem. Megkaptam itt a választ, hogy nem igaz mindaz, amit róla elképzeltem. Megtanultam, hogyan kell szabadon imádkozni és a Szentleleket hívni. F É: Ráébredtem arra, hogy törekednem kell az olyan kisebb bűnöktől is távol maradni, mint a kisebb hazugságok, vagy ha nem megfelelően vélekedünk másokról. Megtanultam, hogy nagy szükségünk van Szentlélekre, Ő elvezet ahhoz, hogy éljen bennünk a hit és növekedjen bennünk. Ő segít kitartani az elhatározásban, ami itt megszületett bennünk. H M: A hétvége alatt azt juttatta el hozzám az Úr, hogy lehet hogy fogom az Ő kezét az egyik kezemmel, de nekem jól esik a gonosznak a kezét is fogni. Lehet, hogy külsőre egészségesnek tűnök, de van egy rozsdás sebem, és azon az úton vagyok, hogy minden szépségem ellenére akármikor meghalhatok. S ekkor éreztem, hogy szükségem van a megváltásra. Jézusnak akkora szeretete volt, hogy egy ilyen törékeny emberre, mint én, rábízta, hogy elfogadom-e a megváltást, vagy sem. A Szentlélek pedig az, aki bizonyosságot ad a megváltottságról, segít a növekedésben. K Zs: Eddig úgy éltem, hogy adósa vagyok Krisztusnak, mert Ő szenvedett, meghalt értem, ezért nekem is szenvednem kell. De a megváltás felszabadított. Újjongást éreztem, hogy nem azért hívott meg engem, hogy szenvedjek, hanem azért, hogy boldog legyek. Gy E: Rájöttem, hogy számomra a legfontosabb Isten szeretete. Ha ezt tudatosítom, akkor nem várom el, hogy más elfogadjon. Volt úgy, hogy azt éreztem, hogy Isten távol van tőlem, de a kurzus rávilágított, hogy én távolodtam el Istentől, Ő mindig velem akar lenni. Rájöttem, hogy minden nap meg kell térnem, apró lépéseket tennem.

♥A székelyudvarhelyi Fülöp kurzuson is hasonló mértékben nyilvánította ki a Mennyei Atya végtelen szeretetét és kegyelmét, Szentlelkével megajándékozta azokat, akik nyitott szívvel vágyakoztak rá. B Z: Az érintett meg, hogy lehet a Szentlélek Istent segítségül hívni. Most a szentmisén mindahányszor a Szentlélekről volt szó, kirázott a hideg, kellemes érzés volt. A másik, ami megfogott az, hogy én még sehol sem voltam, és akkor Krisztus már meghalt értem. F R: Ami itt történt, az isteni kegyelem. Rájöttem arra, hogy Ő szeret gyengeségeimmel együtt. Azt éreztem, hogy itt van mellettem, és bátorít, hogy szeret engem. M T: Ezen a hétvégén le tudtam tenni a régi sebeket, lelki terheket, és úgy érzem, megújultam, és nyitott vagyok az új dolgokra. Most újból érzem, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok. L E: Minden perc ajándék volt, amit itt töltöttem a három nap alatt. Minden tanításból és tanúságtételből azt értettem meg, hogy az élet olyan egyszerű, csak bízzam magam az Úrra, s a többi oldódik magától. Ami a szívemet nagyon megdobogtatta az az, hogy a hit és megtérés szorosan összefügg, az egyik a másik nélkül nem tud létezni. B M: Teljesen más Istenképet kaptam, másképp látom saját magamat és az embereket. Nekem nagy bajom volt a szeretettel, mindig úgy érezetem, hogy meg kell felelni, meg kell dolgozni azért, hogy szeressenek. Soha nem gondoltam arra, hogy ezt lehet Istennél keresni. B H: Úgy érzem, nagyon sok mindenben fejlődtem. Volt amikor az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejemben, de ezen a hétvégén rájöttem arra is, hogy Istennek nagy terve van velem.

♥  A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda működési kiadásainak fedezéséhez továbbitámogatókat keresünk. Imádkozzunk a gyerekek és munkatársak gyógyulásáért és lelki-szellemi növekedésükért.

♥  Kérünk titeket, hogy a 2012-es év jövedelmi adótok 2%-val segítsétek a Regnum Christi alapítvány programjait és szolgálatait. Aki nekünk szeretné adni, kérjük, jelezze, és mi mindent megteszünk, hogy ez ne jelentsen semmi terhet számára. Isten fizesse!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz a következő időpontok szerint:

- május 24-26. között Sepsiszentgyörgy mellett, Sugásfürdőn.

Jelentkezni máj. 12-ig lehet. Részvételi díj: 50 ron. Bejelentkezés Bereczki Bélánál (Béci), tel.: 0723-214701 vagy 0742-548229, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

- június 7-9. között Székelyudvarhelyen.

Jelentkezni máj. 30-ig lehet Zsombori Zsoltnál. tel.: 0740-037607, email: zsongi@gmail.com

„Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”                                1 Jn. 1,2

 

♥ Lelkigondozói kurzus lesz május 2-5. között Kolozsváron. Ez a kurzus lehetőséget ad megtapasztalni a Jézus által megszerzett gyógyulást lelki sebeinkre.

„Ezért ne ítéljük el többé egymást, hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy megbotránkozást!”                              Róm. 14, 13

Részvételi feltétel a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.                   

Érdeklődni és jelentkezni: Bereczki Béla, tel. 0723-214701 vagy 0742-548229, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

♥ Megkülönböztetés kurzuslesz július 24-28.között Hargitafürdőn. A kurzus Szent Ignác alapelvei szerint vezet végig a döntéshozatal különböző lépésein és lehetőségein. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni.

„Milyen nagy Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége! Mennyire megfoghatatlanok az Ő ítéletei és kifürkészhetetlenek az ő útjai”  Róm 11,33

            A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és bejelentkezneklegkésőbb június 25-ig, Bécinél. e-mail: regnumchristialap@gmail.com.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- Isten igazságai az életről kétélű kardként hatoljanak a résztvevők szívébe

- a szolgáló testvérek legyenek az Úr oltalmában, és a Szentlélek kenete legyen rajtuk

Lelkigondozói kurzus:

- minden fájdalom, keserűség, sebzettség, amelyre Jézus már megszerezte a gyógyulást, felszínre kerüljön a résztvevők életében a Szentlélek bölcsessége által

- a lelkigondozásban megtapasztalják úgy a résztvevők, mint a lelkigondozók az Úr szerető, kedves és gyógyító jelenlétét

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

„Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint.”   1Kor 15,3b-4

     

  ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

 

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: (új kiadásban) Életünk 8 szakaszának gyógyítása (17ron); Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig (52ron); Dr. Cloud és Dr. Townsend: Párhatárok (30ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2013  január – február – március hónapokra

 

              „Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek, és arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi vágyakat. Éljünk józanul, igazként, istenfélelemmel ezen a világon, és várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét. Ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket a gonoszságtól, és megtisztítson minket jótettekre törekvő, tulajdon népévé. Ezt hirdesd, erre buzdíts, és így figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged!”

                                                                             Títusz 2,11-15

 

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Az Úré legyen a dicsőség a csíkszeredai Fülöp kurzuson kiárasztott kegyelmeiért és a megtérő lelkekért. Személyes tapasztalataikról így számolnak be. C. O.: Ezen a hétvégén sok minden letisztult bennem, legfőképp az, hogy az embernek bűnös a természete, hajlamos a bűn elkövetésére, de ezt le is lehet győzni, nemet mondani, ami persze nagyon nehéz, de sok erővel és erős kitartással meg lehet csinálni. A másik igazság, ami még nagyon megérintett, az volt, hogy Isten feltétel nélkül úgy szeret engem, ahogy vagyok. Ez a kurzus rádöbbentett arra, hogy én Istent kell szolgáljam, mindegy, hogy milyen módon, erre szabad választást ad Ő, én csak szolgáljam, hirdessem Őt. R. D.: Sikerült megértenem, hogy a bűn következménye a halál, és az elkövetett bűnökért muszáj meghaljon valaki, nem lehet csak úgy elsimítani a dolgot. Hogy Jézus önként vállalta, és az Atyának is fájdalmas volt végignézni. Letisztult, hogy csakis Jézus által mehetünk az Atyához, az örök boldogságba. És nincs más út az abszolút boldogság felé. A legnagyobb újdonság az volt, hogy a Szentlélek személy, hogy vannak érzései, van akarata, és szólhat hozzánk. Valahogy úgy képzeltem, mint a levegőt, hogy lebeg, és csak van. Szombat este viszont meg is éreztette velem létezését. Cs. R.: A megváltás volt az, ami tökéletesen letisztult bennem, hogy Jézus az én személyes bűneimért halt meg, amit eddig elkövettem és ezután fogok elkövetni! És hogy Isten egy feltétel nélkül szerető Isten, aki abban a pillanatban is szeret engem, amikor bűnt követek el. Mert Ő örök szeretettel szeret! Nagyon tetszettek a példák, mert általuk értettem meg egyes igazságok üzenetét. Boldog vagyok, hogy Jézusnak átadtam az életemet.

♥ Nagy buzgósággal váltotta valóra Jézus küldetési parancsát (Mt 28,19) a Jézus Tanítványainak Iskolája (JTI) 24 résztvevője a november végi alkalmon, és az Úr növelte bennük az Örömhírt és mélyítette az egymás közötti testvéri kapcsolatot. Dicsőség Istennek minden áldásért és szabadulásért!

♥  Színes programokkal és gazdag foglalkozásokkal teli évet zárunk a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában. Nagy segítségünkre volt a külföldi és belföldi testvérek támogatása, amelyen keresztül megtapasztaltuk Isten gondviselését a kevés gyerek ellenére. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, és köszönjük imáitokat, mert ezek nélkül nem sikerült volna fedezni az anyagi kiadásokat.

♥  A 2012-es évi jövedelmi adótok 2%-ának a Regnum Christi alapítvány részére történő átirányításával az új évben ismét kérünk járuljatok hozzá az alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segíthetitek a szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné személyes vagy családi költségvetéseteket.

Aki tehát 2012-ben jövedelemmel rendelkezett és nem szeretné, hogy az adójából levont 2% elvesszen, kérjük jelezze nekünk szándékát, és mi mindent megteszünk, hogy őt semmi ne terhelje ezzel kapcsolatban. Isten fizesse!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ A Fülöp kurzus egy első lépés ahhoz, hogy megtapasztalhassuk Isten szeretetét, a megváltás erejét, és a Szentlélek működését a testvérek egységének formálásában. Lehetőséget nyújt arra, hogy elménkbe, szívünkbe fogadjuk ésgyakorlati módon éljük meg az Örömhír igéit.

„Azért jöttem a világba, hogy világosság legyek, hogy mindaz, aki hisz bennem, sötétségben ne maradjon.”                                                                                   Jn. 12, 46

Az év elején a következő időpontokban és helységekben lesz Fülöp kurzus:

            - febr. 22-24. között Marosvásárhelyen

- bejelentkezés legkésőbb febr. 8-ig Bereczki Bélánál (Béci), tel.: 0723-214701 vagy 0742-548229, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

            - márc. 8-10. között Székelyudvarhelyen

- bejelentkezés legkésőbb febr. 22-ig Zsombori Zsoltnál, tel.: 0740-037607, e-mail: zsongi@gmail.com

 

♥ Lelkigondozói kurzus lesz január 24-27. között Nagyváradon.

„Miután felszabadultatok a bűn alól, s Isten szolgái lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége az örök élet.”                                       Róm. 6, 22

Részvételi feltétel a Fülöp kurzus előzetes elvégzése és a bejelentkezés.                                 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szilágyi Lászlónál (Sziszi), tel.: 0742-019256, e-mail: st_paul_ro@yahoo.com

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- a szervezők erővel és hatalommal hirdessék meg az Örömhírt

- a résztvevők világosan és elutasíthatatlanul találkozzanak Isten igazságaival, fogadják szívükbe a megváltást

- a személyes (lelki-szellemi) akadályok legyőzéséért, hogy a Szentlélek meggyőző munkája érvényesüljön

Pinocchio Óvoda:

- az új évben is helyezzük közösen Isten kezébe a Pinocchio Óvodát, áldja meg a gyerekeket, munkatársakat, a tevékenységeket, és a vezetőséget vezesse az óvoda működését érintő kérdések megoldásában.

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

KÍVÁNUNK!

Jézus születésének ünnepén valódi és teljes legyen szívetekben az öröm!

ISTENRE HANGOLT BOLDOGABB ÚJ ÉVET!

 

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: Billy Graham: A boldogság titka (28ron); Gary Chapman: 12 dolog, amit jó lett volna tudni a házasság előtt (30ron); Angela Thomas: Szerinted szép vagyok? (40ron); Nick Vujucic: Élet korlátok nélkül (48ron); Harmat kiadó - Gyermekbiblia (37ron); Margarete Armstorfer: Megtérésem története (11ron); Giuseppe Tomaselli: Lázadó angyalok (11ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2012  október – november – december hónapokra

                

                „Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem vagy kard? Mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

                                                                                     Róm 8,35;37-39

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Dicsőség legyen Istennek a Megkülönböztetés kurzusért, amelynek résztvevőitől hallott tanúságok közül néhányat veletek is megosztunk, hogy épüljük együtt, vagy növekedjen a vágy a szívünkben, hogy még tudatosabban kövessük Jézust. R S: Megértettem, hogy hogyan kell helyesen viszonyulni a tárgyainkhoz; a stratégiákat, miképpen kezdődik a kísértés, mikor és hogyan kell ellene állni, hogyan imádkozni, illetve szeressem még jobban a Szentírást. V Gy: Egy másik mély felismerés az volt, hogy azok a támadások, kísértések, amik érnek, igazából természetesek, hiszen harcolnak értem. Úgy döntöttem, hogy többet nem kétségbeeséssel reagálok a nehézségekre, hanem ellene mondok a gonosznak és Istenre bízom magam. Olyan, mintha valami hályog esett volna le a szememről. Eddig elveszettnek éreztem magam a vigasztalanság miatt, és a nehéz helyezetekben, de most minden annyira nyilvánvaló lett. K E: Komolyan kell venni és odafigyelni, melyik csapatban vagyok, mert könnyen át lehet csusszanni a másik táborba. Fontos Isten kegyelmével a jóban megmaradni, törekedni kitartani minden körülmény között Istennel, még akkor is, ha gúny tárgyává válok, vagy kinéznek maguk közül. Ez számomra olyan világos, mint a nap. Sz P: Megértettem az alázat értékét és főleg a gőg romboló erejét; a döntés fontosságát és az akarat súlyát.

♥A székelyudvarhelyi Lelkigondozói kurzus sokaknak segített visszatekinteni életükre és felismerni a sebzettségeket, melyeket csak Jézus ereje tud tökéletesen begyógyítani. A közvetkezőképpen számoltak be megtapasztalásaikról: F Zs: Ez a kurzus mindent felhozott, és mindet le tudtam tenni, nem söpörtem vissza a szőnyeg alá. Könyebben tudtam másoknak megbocsátani, könnyebb volt kimondani, hogy megbocsátok, mert megtanultam, hogy döntés kérdése, nem érzelmek. A legnehezebb volt magamnak megbocsátani. L A: Rájöttem, hogy én Istennek is meg kell bocsássak, mert volt egy nehéz helyzet, amikor kértem Őt, de nem éreztem, hogy Ő megfogta a kezemet. Isten mindig megmutatja, hogy nem az a jó, ahogy én elképzelem, Ő jobban tudja, mert az Ővé vagyok. S Cs: A sérüléseket én otthonról hoztam, pedig nekem nagyon jó szüleim vannak, mindent megkaptam anyagiakban, szép gyermekkorom volt, csak nem kaptam ölelést, esti mesét, közös imát. Viszont sokszor arra ébredtem, hogy a szüleim sokat veszekednek, és én otthonról ezt a kiabálást belevittem az én házasságomba, és alkalmazom. De a hétvégén már nem alkalmaztam. Rájöttem arra is, hogy Istennel is nagyon sokat pereskedek, és valamilyen szinten kérdőre vonom. Meglepődtem, hogy én a Jóistennek meg kell bocsássak. M A: Megértettem, hogy a gyógyulás kulcsa a megbocsátás. Akarnom kell a gyógyulást, amint ott van a vaknak a példája, hogy ő akart gyógyulni. A vágyaimhoz társítanom kell az akaratomat. Ki akarok tartani Isten igéreteiben és igazságaiban. V M: Hosszú ideig pátyolgattam sérüléseimet, de nem jöttem lelkigondozói kurzusra, mindig valamit kitaláltam, mert nem mertem szembenézni önmagammal. Rájöttem, hogy az én megnembocsátásomhoz annyi bűn társult, hogy egy góc volt az életemben, ami ki kellet, hogy bomoljon. Az itéletet az Atyára kell bízzam. Az ami bennem volt, lezárult, és szabad vagyok.

♥  Nagy lelkesedéssel és nyitottsággal kezdtük el a Jézus Tanítványainak Isoláját (JTI) 21 résztvevővel. A következő alkalmak okt. 19-21 és nov 30 - dec. 2 között lesznek Székelykeresztúron. Kérünk, imádkozzatok, hogy a testvérek ki tudjanak tartani a tanítványságban való növekedésben.

♥  Új tanévet kezdtünk a Pinocchio Keresztény Kreatív óvodában 16 gyerekkel. Szükség lenne még 3-4 gyerekre ahhoz, hogy a hozzájárulások segítségével tudjuk fedezni az óvoda anyagi kiadásait.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzust szervez a csíkszeredai Búzamag közösség nov. 9-11 között. A kurzuslehetőséget nyújt az Istennel való személyes találkozásra, és segít abban, hogy gyakorlati módon kapjunk választ életünk legfontosabb kérdéseire.

               „Bizony, bizony mondom neked: ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát.”                                                                                               Jn 3,3

Bejelentkezés Dánél Józsinál, tel: 0721-340295, email: daneljozsef@gmail.com

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója október 13-án, szombaton lesz Marosvásárhelyen a Nemzeti Színházban. Olyan lehetőség ez, amikor egységben léphetünk Istenünk elé, dicsérni Megváltónkat, Jézus Krisztust, és új módon fogadhatjuk be a Szentlélek ajándékait, adományait és kenetét, hogy eleget tudjunk tenni keresztény küldetésünknek.

 Az idei találkozó mottója:  Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz!  Ap. csel.16,31

Meghívott előadó Johannes Hartl, a németországi Imaház (House of  Prayer) vezetője.

A találkozó programjában lesz dicsőítés, tanítás, imaszolgálat, szentmise és lehetőség az egymással való beszélgetésre, ismerkedésre. Részletes programot a szórólapon vagy a kifüggesztett plakátokon olvashattok. Meglátogathatjátok a www.ekkm.ro honlapot is.

Bátorítunk mindnyájatokat, hogy - akár a nehézségeket is leküzdve -, gyertek el, hogy együtt tanúskodjunk hitünkről.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- a jóságos Atya Jézusban kinyilatkoztatott szeretete és a megtérés kegyelme járja át a résztvevők szívét, és indítsa őket a megváltásban nekünk ajándékozott új élet befogadására

- Szentlélek jelenléte és vezetése hassa át a kurzuson szolgáló testvéreket

EKKM találkozó:

- Isten hatalma és dicsősége megnyilvánuljon a találkozón, Szentlelke által pedig munkálja városunkban, országunkban a megújulást

 - a szolgáló testvérek, szervezők, előadók egységről szeretetről, alázatról tanúskodjanak az előkészületek és az alkalom alatt

Pinocchio Óvoda:

- kérjük az Úr áldását az új tanévben a gyerekek, munkatársak életére, és segítségét az anyagi kiadások fedezésében

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

 

 

 

ÁLDOTT KÉSZÜLŐDÉST AZ ADVENTI IDŐBEN, HOGY JÉZUS  SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPÉN VALÓDI ÉS TELJES LEGYEN SZÍVETEKBEN AZ ÖRÖM!

 

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

  Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: Gary Chapman: Végre egy nyelvet berszélünk (30ron); Gary Chapman: A szeretet másik arca – a harag (30ron); P. Johannes M Lenz: Krisztus győzelme Dachauban (22ron); Dr Kenneth McAll: A családfa gyógyítása (15ron); stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2012 július – augusztus - szeptember hónapokra

 

            „A kegyelmet azonban mindenki Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapja. Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává, másokat evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá, hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából, amíg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, és azzá a tökéletes emberré leszünk, aki megvalósította Krisztus teljességét; hogy ne legyünk már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás bármilyen szélfúvása emberi megtévesztéssel és tévedésbe ejtő álnoksággal.

Ef 4,7;11-14

Beszámolunk, hálát adunk

♥ Fülöp kurzust tartottunk Székelyudvarhelyen, ahol az Úr kétségkívül munkálkodott a nyitott szívekben. Erről tanúskodtak a testvérek: M.B.:Úgy érzem, hogy ezen a hétvégén nagyon megérintett a Szentlélek és megerősített lélekben. Tudtam, hogy az Isten szeret, de most leesett a tantusz, hogy tényleg szeret feltétel nélkül. A békét és örömet csak Ő tudja megadni, sem pozíció, sem pénz, sem semmi. A csúcspont pedig a Szentlélek befogadása volt. Nagyon kértem az este, hogy imádkozzank érettem, hogy imádságos lelkületem legyen, hogy igazi bűnbánatom legyen. Elmentem reggel gyónni és úgy érzem, hogy teljesen szabad vagyok. F.T.: Nagyon megérintett az, hogy Jézus szeret úgy, ahogy vagyok. Arra tanított meg, hogy én is az embertársaimat próbáljam meg úgy szeretni, ahogy vannak, és önmagamat is úgy, ahogy vagyok. Amit jó volt még megtapasztalni, hogy Jézus apostolai is tévedtek, és nekik is kellett a bátorítás, Jézus ott volt velük. Ott van a Szentírás, amiből meríthetek és tanulhatok. CS.E.: Ezen a hétvégén békességet kaptam, és a Szentlélek megajándékozott. Azelőtt én kicsit idegesebb, türelmetlenebb voltam. Most úgy érzem, hogy békében élek, nyugalom van körülöttem, mindenkinek örülök. Cigarettás voltam, és a tegnaptól letettem, és most nem izgulok, nem is jut eszembe, hogy kívánom, ez a legnagyobb örömöm. K.E.:Megtapasztaltam, hogy feltétel nélkül szeret a JóIsten, ez nagyon jó volt, hogy nincs ott az a „ha”. Utána nagyon jó volt letenni mindazt, ami akadályozott az Isten felé, tiszta lappal indulhatok. Próbáltam kinyitni a szívem ajtaját, a sarkából kivenni, hogy Szentlélek beférjen. Reggel úgy éreztem, hogy saját szavaimmal kell szóljak a Szentlélekhez, ami eddig nem jött, de most sikerült.

♥ A kolozsvári Fülöp kurzus is megdöbbentő átalakulásokat eredményezett a résztvevők többségének életében. Ezeket hallhattuk megosztásaikban: Sz.E.: Az fogott meg ezen a hétvégén, hogy egyszerre nem tudok két úton járni. El kell döntsem, hogy melyik úton szeretnék menni: vagy a szélesebb vagy a keskenyebb úton. Ez egy nagyon nehéz, de ugyanakkor jó döntés volt. B.B.: Azért jöttem ide, mert az Istennel való kapcsolatomat szerettem volna megerősíteni. Két hete kezdtem el Szentlelket minden reggel megkérni, hogy vezessen mindent, ami történik az életemben még aznap. Itt a kurzuson nagyon jó volt beszélgetni a Szentlélekről ilyen módon. Szükségem van rá, hogy ne maradjak meg mindig a rutinban, hanem az imaéletemben is kreatív legyek. H.Z.: Egy kérdéssel jöttem a kurzusra, és három vagy négyre választ kaptam. Megkaptam azt a választ is az Istentől, hogy melyik úton menjek, és úgy érzem, hogy a tegnap este folyamán sikerült egy lépést tennem a keskeny úton. B.Zs.: Engem nagyon megfogott és nagyon jónak találtam a Szentlélekről szóló tanítást. Történtek dolgok az életemben, és ráébresztettek mások arra, hogy nagyon-nagyon fontos a Szentlélekhez is imádkozni, mivel rengeteg ajándéka lehet a Szentléleknek, és ezekre szükségünk van.

♥ Újból indul a a Jézus Tanítványainak Iskolája (JTI), ami egy éven keresztül tartó hatékony tanítványképző. Az első alkalom júliusban lesz Hargitafürdőn.

♥ Egy nagyon megáldott tanévet zárunk a Pinocchio Keresztény Kreatív óvodában19 gyerekkel, mivel sikerült megkapni a hivatalos akkreditálási elismerést a Tanügyminisztériumtól, valamint egy nagyon kreatív, színes programot megvalósítani.

Dicsőség Istennek és köszönet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult ehhez a sikerhez.

♥ Néhány testvérünk jelezte hogy szeretne részt venni a Megkülönböztetés kurzuson vagy a JTI-ben, de sajnos nem tudja kifizetni a részvételi díjat, csak egy részét. Ezértkérünk titeket, hogy, ha akarjátok, hogy eljussanak, támogassátok őket bármilyen összeggel.

♥ Köszönjük mindazoknak, akik a 2011-es év jövedelmi adójuk 2%-val segítették a Regnum Christi alapítványt. Isten áldjon meg titeket a nagyszívűségetekért !!!!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Lelkigondozói kurzusra kerül sor Székelyudvarhelyen aug. 30-szept. 2 között ésAradon szeptember 27-30 között. Ez a kurzus felfedi azokat a tényezőket, múltbeli eseményeket, emlékeket, melyeknek fogságában az ember képtelen megtapasztalni vagy mások felé kifejezni az elfogadást, szeretetet, őszinteséget, és segít a belső gyógyulás és szabadulás folyamata által megtanulni élni a Szentlélek erejéből.

           „Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.”(Ef 3,20-21)

A kurzuson való részvétel csak Fülüp-kurzus elvégzése után lehetséges.

Bejelentkezés legkésőbb augusztus 15-ig, Zsombori Zsoltnál, 0740-037607 zsongi@gmail.com, illetve szeptember 15-ig Ungurean Lacinál, 0721-497299,un.laci@mail.com.

 Megkülönböztetés kurzus lesz július 25-29 között Hargitafürdőn. A kurzus Szent Ignác alapelvei szerint segít, hogy megkülönböztessük belső szándékainkat, érveinket, valamint a több irányból érkező hatásokat, sugallatokat. Különösen ajánljuk azoknak,akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni, hogyan lehet Isten akarata szerinti döntéseket hozni.

           „Ő a bölcsesség útmutatója, s egyben a bölcsek irányítója, hisz kezében vagyunk mi is, meg szavaink is, és minden értelmesség, ügyesség és fegyelem.”                                                                                              Bölcs 7, 15c-16

A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és bejelentkeznek legkésőbb július 6-ig Bereczki Bélánál. Email:regnumchristialap@gmail.com, tel: 0723-214701

♥ Figyelmetekbe ajánljuk a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat (KISz) programjait akeresztirány.ro/node/1502 oldalon. Fiataljaitokat bátorítsátok, hogy valamelyik nyári programon vegyenek részt, és imádkozzatok a KISz programjaiért.

♥ A Szent András Iskola szervezésében Jézus kurzus lesz augusztus  16 – 21 között, Nagyváradon. Infók és bejelentkezés Szilágyi Lászlónál (Sziszi) 0742-019256,st_paul_ro@yahoo.com

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója október 13-án, szombaton lesz Marosvásárhelyen a Nemzeti Színházban. Olyan lehetőség ez, amikor egységben léphetünk Istenünk elé, dicsérni Megváltónkat, Jézus Krisztust, és új módon fogadhatjuk be a Szentlélek ajándékait, adományait és kenetét, hogy eleget tudjunk tenni keresztény küldetésünknek.

Az idei találkozó mottója: Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz! Ap. csel.16,31

Meghívott előadó Johannes Hartl, a németországi Imaház (House of Prayer) vezetője.

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

- a résztvevők és a szervezők elsajátítsák a megkülönböztetés ajándékát, és Isten akarata szerinti döntéseket hozva meg is valósítsák azokat.

Lelkigondozói kurzus:

- Jézus érintése hozzon gyógyulást és szabadulást az arra vágyó és nyitott testvérek életében

EKKM találkozó:

- a marosvásárhelyi Magvető közösség megtapasztalja a Szentlélek egységét és vezetését a szervezésben és előkészületekben

Pinocchio Óvoda:

- imádkozzatok, hogy ősztől legyen legalább 22 gyerek, akik ide iratkoznak, hogy így fedezni tudjuk az óvoda működéséhez szükséges anyagi kiadásokat

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb.Megjelent: John Townsend: Kamaszhatárok (23ron); Dr. James Dobson: Lányok nevelése (26ron); Fern Nichols: Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára (20ron); stb.Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2012 április – május – június hónapokra


           „Éjféltájban Pál és Szilás imádkozva dicsérték Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, s a börtön alapjai meginogtak. Egyszerre minden ajtó kinyílt, és mindnyájuk bilincsei leoldódtak. Amikor a börtönőr feriadt és azt látta, hogy a börtön ajtajai nyitva vannak, kirántotta a kardját, és meg akarta magát ölni abban a hitben, hogy a foglyok megszöktek... Azután kivezette őket és így szólt: »Uraim, mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek?« Azok azt felelték: »Higgy az Úr Jézusban és üdvözülni fogsz, te és házad népe!« Aztán hirdették neki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik a házban voltak.”                                                                                     Ap. csel. 16.25-32


Beszámolunk, hálát adunk…

♥ Az Aradon megtartott Fülöp kurzuson, melyen a Szent Antal közösség régi és új tagjai megújíthatták döntésüket Jézus mellett, különös megtapasztalásokról számoltak be a résztvevők: R.É.: Ami legjobban megragadott engem, az a Szentlélek nagysága, végtelensége. Nagyon szeretném a szívemet egyre tágítani, hogy minél több Szentlélek férjen bele. Szeretnék továbbra is egy közösséghez tartozni, mert megtapasztaltam, milyen közösségben lenni. B. B.: Úgy érzem, nem kell állandóan korbácsoljam magam a bűneim miatt, mert Isten már megbocsátotta, ismeri a gyengeségemet, és elfogad úgy, ahogy vagyok. Megtapasztaltam, hogy a közösség szeret, a testvérek számítanak rám és várnak engem, és nem hagynak sokáig távol lenni a közösségtől. K. E.: Ezen a kurzuson a Lélek kiáradása volt, ami megérintett, és megnyitott egy utat arra, hogy inkább azokra az emberekre figyeljek, akiknek szükségük van rám, azokat erősítsem lélekben vagy szavakkal és tettekkel.

♥ Hálát adunk Istennek a kegyelmeiért és gyógyításért, melyet kinyilvánított acsíkszeredai Lelkigondozói kurzuson. S. R.: Én azért jöttem el erre a kurzusra, mert úgy érzem, hogy tovább szeretnék lépni, új életet szeretnék kezdeni, s magam mögött szeretném hagyni azokat a dolgokat, amik engem sértettek. Sokszor azt veszem észre magamban, hogy jól esik az a kicsi sérülés, itt szorongatom a mellkasomba, s forgatom magamban a kést, s gyűlöletet érzek, ami szétmegy a testemben s a csontomig hatol, s fáj. De rájöttem, hogy belefáradtam ebbe, nem vagyok képes ezt tovább csinálni, s le akarom tenni. Én örülök, hogy eljöttem erre a kurzusra, nekem nagyon sokat segített. B. A.: A kurzuson értettem meg, hogy Istennek meg kell bocsátani. Soha nem is tettem volna meg, ha nem jövök ide. S ami nagyon-nagyon megérintett, ki kellett mondjam, hogy a fiamat, akit nagyon felemeltem a piedesztálra, szeretetemmel úgy megkötöztem, hogy a Jóisten az ő életében nem tudott cselekedni, de nagy megkönnyebbülésemre imában a Jóisten már vissza is jelzett. Hála legyen neki. K.E.: Most először találkoztam azzal, hogy nem feltétlenül szükséges a másik személy fizikai jelenléte ahhoz, hogy bocsánatot kérhessek. Ha nem lesz lehetőségem találkozni valakivel személyesen, mert épp elhúnyt személy az, akire haragudtam, akkor kimondom hittel, és megbocsát. Ugyanilyen hittel vallom azt is, hogy ha ugyanennek az embernek az életére kértem az áldást őszintén, akkor áldás száll rá.

♥ Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Pinocchió Keresztény Kreatív óvoda március elején megkapta a hivatalos akkreditálási bizonylatot a Tanügyminisztériumtól.
Dicsőség Istennek és köszönet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult ehhez a sikerhez.
Pillanatnyilag 19 gyerek jár az oviba, kérünk imádkozzatok, hogy jöjjön még néhány (jó lenne összesen 23-24 gyerek), hogy így tudjuk fedezni az óvoda anyagi kiadásait.

♥ Kérünk titeket, hogy a 2011-es év jövedelmi adótok 2%-val segítsétek a Regnum Christi alapítvány programjait és szolgálatait. Az eljárás nagyon egyszerű. Aki nekünk szeretné ajándékozni, töltse ki a 230 űrlapot (fișă fiscală 230, amit mellékeltünk) és adja le az adóbevallási hivatalnál vagy csak jelezze nekünk és mindent megteszünk helyette, hogy ez ne legyen probléma számára. Köszönjük. Isten fizesse!!!

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzust szervezünk:
        - április 20-22 között Székelyudvarhelyen a Forrás közösséggel
        - május 4-6 között Kolozsváron a Mécses közösséggel.
Isten személyes találkozásra hív minden embert, mert arra vágyik, hogy megismertethesse velük szeretetét, és a Jézus Krisztus által megszerzett megváltás erejéből éljenek.
        „Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Őáltala megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez.”             Róm 5, 1-2a
Bejelentkezés legkésőbb ápr. 11-ig, illetve ápr. 25-ig: Bereczki Béla (Béci), 0723-214701-es telefonszámon vagy emailben: regnumchristialap@gmail.com

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz július 25-29 között Hargitafürdőn. A kurzus Szent Ignác alapelvei szerint vezet végig a döntéshozatal különböző lépésein és lehetőségein, és ebben a folyamatban nagyon fontos, hogy megkülönböztessük belső szándékainkat, érveinket, valamint a több irányból érkező hatásokat, sugallatokat. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni.
         „Ő a bölcsesség útmutatója, s egyben a bölcsek irányítója, hisz kezében vagyunk mi is, meg szavaink is, és minden értelmesség, ügyesség és fegyelem.”          Bölcs 7, 15c-16
A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és bejelentkeznek június 30-ig Bereczki Bélánál. Email: regnumchristialap@gmail.com, tel: 0723-214701

♥ Figyelmetekbe ajánljuk a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat (KISz) programjait a keresztirány.ro/node/1502 oldalon. Fiataljaitokat bátorítsátok, hogy valamelyik nyári programon vegyenek részt, és imádkozzatok a KISZ programjaiért.


Imaszándékok:

Fülöp kurzus:
- Jézus megváltása és Szentlélek megújító ereje fejtse ki hatékonyságát a résztvevők életében a személyes döntésük által
- legyen egység a szolgálók között és a Szentlélek kenete a szolgálatokon
Megkülönböztetés kurzus:
- az Úr készítse elő a résztvevők szívét, akik igazi, Szentlélektől jövő bölcsességre vágynak
- a résztvevők és a szervezők elsajátítsák a megkülönböztetés ajándékát és Isten akarata szerinti döntéseket hozzanak

Pinocchio Óvoda:
- a gyerekek gyógyulásáért minden betegségből, fertőzésből és a munkatársak lelki, szellemi tisztánlátásáért
- újabb gyerekek jelentkezzenek, akik által tudjuk fedezni az óvoda folyamatos kiadásait.

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk és Jézusban való feltámadást minden testi-lelki-szellemi sötétségből !

az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!
 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, katolikus bibliai regiszter stb. Megjelent: Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között (23ron); Mike Mason: A házasság misztériuma (34ron); Legyen meg a Te akaratod! – A lelkek megkülönböztetésének szabályai (bővített kiadás) (15ron); stb. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com.

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2012 január – február – március hónapokra

 

         „Szememet a hegyekre emelem:honnan jön segítségem? Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. Ne engedje meginogni lábadat és ne szunnyadjon, aki téged őriz!

          Az Úr a te őrződ, az Úr oltamaz téged. Megőriz téged az Úr minden bajtól, megőrzi az Úr lelkedet, jártadat-keltedet most és mindörökké.”          Zsolt 121

 

Beszámolunk, hálát adunk…

borito_comp

♥ Nagy öröm számunkra, hogy Manci óvónéni (Bereczki Margit) Demeter Irénke református hitoktatónővel közösen kiadták legújabb könyvüket Elmondom neked, gyermekemcímmel. A könyv a „Ha pedig a fiaitok megkérdezik tőletek...” (Kivonulás 12, 26) igére válaszol. Célja annak az Istennek megismertetése, aki Jézus Krisztusban nekünk Atyánk, életünk irányítója. Mózes és Izrael népének történetét követve felismerhetjük saját sorsunkat. A Páska-bárány, az Egyiptomból való szabadulás, a sziklából fakasztott víz, a pusztai kísértések mind a mi életünk problémáit mutatják be.

Az első részben a Mózes-témákon keresztül elsősorban a 6-7 éves gyermekekhez szólunk, de javasoljuk akár 5-10 éves korosztálynak is. Nagyon fontos az elbeszélő személy, akinek segítségére van két „hiteles szemtanú”: Napelemér és Holdika (Nap és Hold megszemélyesítve). A könyv második felében az Újszövetség fontos ünnepeit (Karácsony, Húsvét, Pünkösd, stb.) próbáljuk a gyerekek érzelmi szintjén megközelítve elmélyíteni.

Minden témához kapcsolódva ajánlunk dalokat is, amelyek CD-n megrendelhetők. Megvásárolható a két bábfigura (Napelemér és Holdika), mely az egyes témákhoz fűződő párbeszéd megelevenítésében nélkülözhetetlen kellék.

Különösen ajánljuk szülőknek, nagyszülőknek, óvónőknek, nevelőknek, lelkipásztoroknak és természetesen hitoktatóknak. Az óvónők és hitoktatók számára segítség az, hogy a témákat akár integrált tevékenységként is alkalmazhatják. A könyv még nagyon sok meglepetést tartalmaz, de ehhez fontos, hogy tanulmányozzátok és alkalmazzátok. Megrendelhető az alapítványon keresztül is, ára 50 Ron. Tel: 0723-214701.

♥ December 5-6-án megtörtént a Pinocchió Keresztény Kreatív óvoda akkreditálási ellenőrzése. Minden rendben volt, a lehető legjobban zajlott, és az ellenőrző bizottság nagyon megértő és segítőkész volt. Nagyon jó véleményezéssel írták meg az ellenőrzési jegyzőkönyvet, amit a végrehajtó bizottság elbírál Bukarestben, s ennek alapján állítja ki a Tanügyminisztérium az akkreditálási bizonylatot 2012 január végéig. A jó hír hogy minden esélyünk megvan rá, hogy megkapjuk. Dicsőség Istennek !!!!!!!!!!!

Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért a sikerért, és köszönjük mindazoknak, akik imáikban hordoztak, vagy segítettek az akkreditálási díj (6.500ron) kifizetésében.

♥ Kérünk titeket, hogy a 2011-es év jövedelmi adótok 2%-val segítsétek a Regnum Christi alapítvány programjait és szolgálatait. Az eljárás nagyon egyszerű. Aki nekünk szeretné ajándékozni, kérünk jelezze és mindent megteszünk helyette, hogy ez ne legyen probléma számára. Isten fizesse!!!

Terveket, programokat szövünk…

 Fülöp kurzust szervezünk:

- február 10-12 között Aradon a Szt. Antal közösséggel,

- március 23-25 között Szovátán a Siloé közösséggel,

- április 20-22 között Székelyudvarhelyen a Forrás közösséggel.

Újabb lehetőség ez az új év kezdetén az Istennel való személyes találkozásra, különösen azoknak, akik még nem tapasztalták meg Isten megérintő szeretetét és megújító kegyelmét. Szóljatok azoknak, akik még nem vettek részt a kurzuson, de vágyat éreznek megismerni Megváltójukat, hogy időben dönthessenek, melyik számukra a legalkalmasabb helyszín.

     „Mert a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki sem rakhat.”    1Kor 3,11

A jelentkezéseket legkésőbb a kurzusok előtt 10 nappal (febr.1 - Arad; márc. 14 – Szováta; ápr. 11 - Udvarhely) tehetitek meg Bereczki Bélánál (Béci)a 0723-214701-es telefonszámon vagy emailben: regnumchristialap@gmail.com

♥ Lelkigondozói kurzusra kerül sor Csíkszeredában március 1-4 között. Ez a kurzus választ kíván adni arra a sokunkat mélyen érintő kérdésre: Miért van az, hogy sok keresztény megtérése után sem tud teljes életet élni Krisztus szabadságában, komoly összetűzésbe kerül embertársaival, helytelenül reagál az élet különböző eseményeire? A kurzus felfedi azokat a tényezőket, múltbeli eseményeket, emlékeket, melyeknek fogságában az ember képtelen megtapasztalni vagy mások felé kifejezni az elfogadást, szeretetet, őszinteséget, és segít a belső gyógyulás és szabadulás folyamata által megtanulni élni a Szentlélek erejéből.

            „Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.”                          Ef 3,20-21

A kurzuson való részvétel csak Fülüp-kurzus elvégzése után lehetséges. Jelentkeznifebr. 22-ig: Bereczki Béla, 0723-214701, email: regnumchristialap@gmail.com, és

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- a résztvevők nyitott szívvel fogadják az örömhírt, a Szentlélek adjon erőt, hogy erre tudják építeni az életüket

- a szolgálók Isten szeretetében és alázatában tudjanak szolgálni

Lelkigondozói kurzus:

- Szentlélek vezetése legyen nyilvánvalóvá a résztvevők életének felülvizsgálásában és a konkrét belső gyógyulás folyamatában

Pinocchio Óvoda:

- a gyerekek gyógyulásáért

- növekedjen az óvodába járó gyerekek létszáma, hogy minden költséget fedezni tudjunk, ne kerüljünk adósságba

 

Az új évben Jézus legyen számodra

Barát     2

         Úr     0

            Élet     1

             Király!     2

          Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:Josip Loncar:Erő a magasból (18ron);Gary Chapman:Végre egy nyelvet beszélünk (30ron);Fern Nichols:Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára (20ron);stb. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2011  október – november – december hónapokra

 

                „Amint mentek az úton, valaki azt mondta neki: »Követlek téged, bárhová mész!« Jézus azt felelte neki: »A rókáknak odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.« Egy másiknak ezt mondta: »Kövess engem!« Az így felelt: »Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat!« Jézus ezt válaszolta neki: »Hagyd  a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig menj, hirdesd az Isten országát!« Egy másik is mondta: »Uram! Követlek; de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől!« Jézus azt felelte neki: »Aki kezét az ekére teszi és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.«.”                                       (Lk. 9, 57-62)

 

Beszámolunk, hálát adunk…

♥ A hargitafürdői Megkülönböztetés kurzus sokakban eredményezett életreszóló elhatározásokat, döntéseket. Néhányat itt olvashattok: G L: Észnél kell legyek és éber, így vegyem fel a harcot Isten segítségével. A kis bűnöket se engedjük be, mert csapdába eshetünk. L A: Megértettem, hogy nem szolgálhatok két úrnak és ha Jézussal akarok járni az Ő táborában, akkor határozottan ellen kell állni és mondani az „ellenségnek”. Megerősödött bennem az, hogy Krisztussal ketten legyőzhetetlenek vagyunk, és Ő mindig segíteni fog, amikor kérem. B I: Ha az elvetett mag növekedését figyelem, elrabolom magamtól azt az időt, ami alatt újra magokat vethetnék. El kell szakadnom attól, hogy önmagamra figyelek, mert amikor ezt teszem, nem látom Jézust. XY: Nincs „felezővonal”! Megismerni valakit annyit tesz, mint egyé válni vele! Ezért nem akarom megismerni a sátánt! Rájöttem, milyen gyakran hozok döntéseket vigasztalanság állapotában, sérülésekből reagálva. Változtatni fogok ezen!                    Szentlélek segítse őket, hogy megmaradhassanak döntéseikben!

♥ Istent nem lehet szeretetben felülmúlniEzt tapasztalták a résztvevők a csíkszeredai Fülöp kurzuson. Így számolnak be róla: T Cs: A legnagyobb élményem a Szentlélek-hívás volt, békésen eltöltött a Szentlélek, meg tudtam nyílni, amennyire még nem sikerült idáig. K Zs: Úgy éreztem, mintha nagytakarítás lett volna, nyugalom volt bennem, amit évek óta nem kaptam meg seholsem.     B B: A legnagyobb tanulságom, amit szeretnék az életemben kamatoztatni, az, hogy ezután nap mint nap hívjam a Szentlelket, hogy erőt adjon nekem abban a harcban, amit minden bűnrehajlásomnál meg kell vívnom, hogy amikor úgy érzem, hogy visz bele a labirintusba a rossz, akkor hívjam a Szentlelket. K Gy: Annyi alkalmam volt rá, de nem tértem meg. 96-ban Taizeben voltam, 96 végén Stuttgartban Ifjúsági Világtalálkozón, 97-ben Taizeben, ezek mind alkalmak lehettek volna, hogy megtérjek, és én örökké csak megtérültem. Úgy érzem, hogy eljött az a pillanat, amikor valóban itt az ideje, hogy megtérjek.

♥ A székelyudvarhelyiLekigondozói kurzus néhány résztvevőjétől a következő őszinte tanúságokat hallhattuk: Gy Z: Úgy érzem, ez volt életemben a legnagyobb kegyelem, amit Istentől kaptam. Olyan mély sebektől szabadított meg, olyan kötelékektől, amiket lehet, hogy életem végéig nem tudtam volna elengedni. Gyomorideg helyett nyugodtságot és békét éreztem a lelkemben. Legnehezebb volt saját magamnak megbocsátani mindazokért a bűnökért, melyeket elkövettem, azt, ahogy eddig éltem, de meg tudtam bocsátani. Isten volt az, aki segített ebben, és nagyon hálás vagyok neki ezért. Zs A: Erre a kurzusra egy nagy hátizsákkal jöttem, amit rakosgattam előre-hátra. Nagyon megérintett a könnyen jött pénzről szóló tanítás. Letisztázódott bennem, hogy nekem arra nincs szükségem, nekem az nem kell. Nem Istentől jön, hanem az ellenség országát építem vele.

♥ Új tanévet kezdtünk a Pinocchió Keresztény Kreatív Óvodában 21 gyerekkel.Választ kaptunk a jóváhagyó szervektől: újból kell kérnünk az akkreditálás ellenőrzését, és ki kell fizetnünk az ellenőrzési díjat (6500 ron), és ha mindent rendben találnak, akkor kapjuk meg az akkreditálást. A legnagyobb probléma az ellenőrzés díja (6500 ron!), amit ki kell fizetnünk október 30-ig.

Szükségünk lenne 65 testvérre, akik 100ront adományoznak erre a célra. Ezért kérünk téged is, segíts, hogy ezt az összeget ki tudjuk fizetni.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Szeretettel várunk az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás Találkozójára2011 okt. 15-én, szombaton 9-19 óráig a csíkszeredai sportcsarnokban.

Az idei talalkozó témája a közösség, mottója: „Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként tagjai”. 1Kor 12,27

Előadók: Gert Overmeer, holland missziós katolikus pap és László Rezső atya.

Délután a fiataloknak külön program is lesz. A záró szentmisét Tamás József püspök atya celebrálja. Kérünk, gyertek minél többen, hogy együtt dicsőítsük Mennyei Atyánkat, és megtapasztaljuk a közösség megtartó erejét. Részletekért látogassatok el awww.ekkm.ro oldalra.

♥ Lelkigondozói kurzus leszokt. 20-23. közöttAradon. A kurzus segít áttekinteni életünk elmúlt időszakának emlékeinkbe íródott válságos pillanatait, melyekben különböző személyek által sérüléseket kaptunk lelkünkbe, ugyanakkor lehetőséget ad megtapasztalni a Jézus által megszerzett gyógyulást lelki sebeinkre.

             „Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az Ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket... tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.”  (1Pét 5, 10)

Infók: www.regnumchristi.ro (Kurzusok menüpont alatt) Jelentkezni: Bereczki Béla, 0723-214701, email: regnumchristialap@gmail.com

Imaszándékok:

EKKM Találkozó:

- az előadókat, tanúságtevőket és minden szolgáló testvért a Szentlélek egysége és bölcsessége vezessen

- sikerüljön fedezni a találkozó kiadásait

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők nyitottak legyenek és engedjék, hogy a Szentlélek napvilágra hozza bennük régi sérüléseiket, melyeket Jézus gyógyítani akar

- a lelkigondozásban szolgáló testvéreket vezesse és töltse el kenettel a Szentlélek, hogy eszközei lehessenek Krisztusnak

Pinocchio keresztény-kreatív óvoda:

- az akkreditálás újbóli kéréséhez szükséges dokumentációt el tudjuk készíteni, és az ellenőrzési díjat ki tudjuk fizetni

- a gyerekek, az óvónők és munkatársak egészségi állapotáért

 

ÁLDOTT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST!

 

            Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:Slavko Barbaric:Böjtöljetek szívből (17 Ron); Merlin Carothers:Isten titkos fegyvere: az öröm (15 Ron); Paulette Boudet:Ez nem a te harcod (17 Ron); stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2011  július – augusztus - szeptember hónapokra

 

     A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják!

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről ismeritek fel őket. Vajon szednek-e tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről ismeritek fel őket.

Nem mindenki, aki azt mondja, ’Uram, Uram!’, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.”                                                                                                                        (Mt. 7, 13-21

 

Beszámolunk, hálát adunk…

♥ Isten kijelentett igazságai és mindenkit magához vonzó szeretete újabb lelkeket nyert meg az örök életre Jézus Krisztusban a gyergyószentmiklósi Fülöp kurzuson. A résztvevők örömmel osztották meg tapasztalataikat: B.Sz.: Régen elkövetett bűneimet mostanáig hordoztam. Felületesen kezeltem, úgy gondoltam, még van idő letenni azokat. De hála Istennek, annnyira erőteljesen feljött bennem, hogy nem tudtam ellenálni az egésznek. Imádkoztak értem, és ez nagyon segített. Rögtön sikerült egy kemény gyónásban letennem. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt a döntést megerősítette bennem. Most úgy érzem, sokkal felszabadultabb vagyok. Gy.Zs.: Erősödött bennem a bizalom. Szeretnék továbbra is közibe járni, ott az embereket szolgálni. Csodálatos emberek vannak ott. A Fülöp kurzustól megkaptam a választ kérdéseimre. V.I.: Régebb is közeledtem Istenhez, de utolsó pillanatig sem akartam elismerni, hogy én tényleg eltávolodtam, és én vagyok az oka annak, hogy eltávolodtam. Rengeteg okos dolgot tanultam meg, sok lepel lehullt előttem.

♥ Lelkigondozói kurzus voltKolozsváron, ahol a résztvevők felismerhették rég szerzett lelki sérüléseiket, letehették azokat a Megváltó kezébe, hogy szabadságra vezesse őket a Szentlélekben. Így számolnak be tapasztalataikról: I. I. : Édesapám kisgyermek koromban meghalt, és bár azt hittem, ez nincs hatással az életemre, mégis sebeket okozott ez az esemény, és teljesítményközpontúság alakult ki bennem. Óriási szeretethiányom volt, elvártam, hogy mindenki mindig szeressen, és mindenkinél a szeretetet kerestem. De gyógyultam, és a megbocsátás segítségével újrakezdhetem a kapcsolataimat. Megtapasztaltam azt, hogy Isten kivételesen szeret engem, és azt, hogy van mennyei Apám. R.S.: Sokáig úgy éltem, hogy semmire sem vagyok képes, és a különböző próbatételeknél lebénultam. Rájöttem, hogy a sérüléseim és a teljesítményközpontúságom befolyásoltak. Azt hittem, nem fogok tudni megbocsátani a családomnak és szüleimnek, de Isten kegyelméből ez megtörtént, és most más szemmel nézek rájuk. R.G.: Mindenkivel harcban álltam, hibáztattam mindenkit. A hétvégén sikerült megbocsátanom annak, aki a legtöbb keserűséget és sérülést okozta nekem. G.I.: Megdöbbentő volt számomra az, hogy az okkultizmus milyen megkötözöttséget okoz, de sikerült itt, most szakítani vele.

♥ A Pinocchio keresztény-kreatív óvodában Istentől bőségesen megáldott tanévet zárunk 21 gyerekkel. Hála és dicsőség ezért Istennek. Az akkreditálás folyamatában még mindig várakozunk arra, hogy mit válaszolnak a jóváhagyó szervek. A változás az, hogy az inspektor bíztat, hogy meg fogjuk kapni, mivel jogunk van rá az aktuális dokumentáció szerint.

♥ Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik a 2010-es jövedelmi adójuk 2%-át a Regnum Christi alapítványnak adták. Isten fizesse.

♥ Nagy örömmel tudatjuk, hogy Gergely Panna munkatársunknak május 29-én megszületett Kincső kislánya, és ezért a következő 2 évben GYES-en lesz. Mivel sok a tennivaló az alapítványnál, ezért Gergely Szabi testvérünk folytatja az ő szolgálatát a következő időszakban. Kérünk, imádkozzatok az alapítvány szolgálataiért, és hogy tudjunk fedezni minden anyagi kiadást.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Az alapítvány Megkülönböztetés kurzust szervezjúlius 20-24. között ahargitafürdőirómai katolikus plébánián.A kurzus segít megkülönböztetni belső szándékainkat, érveinket Szent Ignác alapelvei szerint. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni, hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni és azokat valóra váltani.

              „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.”                 Róm 12,2

A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és időben elküldik a bejelentkezési lapot. Bejelentkezési határidő: június 30Infók:www.regnumchristi.ro (Kurzusok menüpont alatt)Jelentkezni: Bereczki Béla, 0723-214701, email: regnumchristialap@gmail.com

♥ Fülöp kurzus lesz szept. 23-25. között Csíkszeredában. Isten szeretetét folyamatosan árasztja a világra. A Fülöp kurzus lehetőséget ad megállni és találkozni az élet Urával, megismerni és befogadni feltétel nélküli szeretetét. Ugyanakkor fényt derít arra is, hogy ennek a szeretetnek mi állhat útjába, mi a megoldás a legnagyobb problémánkra, és hogyan kerülhetünk ismét vissza Istenhez az újjászületés által.

             „Amelyik mag pedig jó földbe esett, azokat jelenti, akik tiszta és jó szívvel hallgatják az igét, megtartják, és gyümölcsöt hoznak állhatatosan.”                                   Lk. 8,15

Jelentkezés:  Dánél József, tel. 0721-340295, e-mail:  daneljozsef@gmail.com.

♥ Lelkigondozói kurzus leszszept. 22-25. közöttSzékelyudvarhelyen, a Kis Szent Teréz plébánián. A kurzus Isten világosságát hozza életünk elmúlt időszakára. Lehetőségünk van megragadni a Jézus által megszerzett gyógyulást lelki sebeinkre.

           „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”              Jn 10,10

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése!

Jelentkezni:szeptember 8-igZsombori Zsoltnál, tel.: 0740-037607, email:zsongi@gmail.com

♥ Szent Mihály kurzus -kiképzés a szabadítás szolgálatára. Időpont: aug. 15-21. Helyszín: Hargitafürdő. Jelentkezni Szilágyi Lászlónál lehet: 0723-345256, e-mail: st_paul_ro@yahoo.com

♥ A Keresztirány Erdélyi Madrid névvel ifjúsági találkozót szervez 12-30 éves fiatalok részére aug. 28. és szept. 1. között Gyergyószentmiklóson. Részletek awww.keresztirány.ro honlapon.

♥ Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás Találkozója 2011-ben okt. 15-én, szombaton lesz a csíkszeredai sportcsarnokban. Mottó: „Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként tagjai”. Előadó: Gert Overmeer, római katolikus pap Hollandiából. Első alkalommal szervezzük a nagy befogadóképességű helyi sportcsarnokban, ezért tegyétek szabaddá ezt az időpontot, hogy, mint Krisztus szeretetében egybeforrt testvérek, tudjunk minél többen együtt ünnepelni. Részletek: www.ekkm.ro

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

- a résztvevők őszinte szívvel fogadják a kurzus tanításait és a Szentlélek átalakító kegyelmét

Fülöp kurzus:

- nyitottságérta résztvevők szívében, hogy befogadják Isten igazságait az életről, megtapasztalják feltétel nélküli szeretetét, és a Szentlélek megújító, megszentelő erejét.

Pinocchio keresztény-kreatív óvoda:

- Isten kegyelme töltse be mindazokat a személyeket, akik döntenek az óvoda akkreditálásában

- a nyári hónapok anyagi kiadásainak fedezéséért

 

            Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:Roy Hession:A megújulás útján/Teljetek meg Lélekkel (16 Ron); Sr. Margaritha Valappila:Jézus ma is él (18 Ron); Emmanuel Maillard nővér:A rejtőzködő Medjugorjei Gyermek (25 Ron),  Leo Tanner – Urban Camenzind:Élni a Lélekből (17 Ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2011  április – május – június hónapokra

     Amikor odaérkeztek, imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert az még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Ekkor rájuk tették kezüket, és azok elnyerték a Szentlelket. Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel megadják a Szentlelket, pénzt kínált nekik, és azt mondta: „Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, megkapja a Szentlelket!” Péter azonban így szólt hozzá: „Vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni! Sem részed nincs ebben, sem jussod nincs hozzá, mert a szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg tehát ebből a gonoszságodból, s kérd Istent, hogy szívednek ez a gondolata bocsánatot nyerjen! Mert azt látom, hogy a keserűség epéjében és a gonoszság kötelékében vagy.”                                                                             (ApCsel. 8 ,15-23)

Beszámolunk, hálát adunk…

♥ Az udvarhelyi Fülöp kurzuson közel 50 személy hallhatta az Örömhír életet hozó üzenetét Íme a résztvevők tapasztalatai: V.Z.: „Vallásos családban élek, régóta hallottam a Jó Istenről, de sose éltem ezt át igazán. Édesanyám mondta, hogy van egy keresztény tábor ahova elmehetek, ott óriási ajándékot kaptam, de mikor hazajöttem akkor jöttek a nehézségek, igazán elhidegültem, rájöttem arra, hogy ez nem jó így. Az volt a célom azzal, hogy idejöttem, hogy megújuljak, ami már az első nap sikerült. A tegnapi nap átéltem a Szentlélek ölelését, sok mindenre választ kaptam. A mai nap rájöttem, hogy az volt a probléma, hogy ahogy a táborból hazajöttem nem volt közösség ahol tovább folytassam, ezért hidegültem el. Ezután fogok jönni a közösségbe.” G.K.: „Információk szintjén nem sok újat hallottam ezen a kurzuson, de Isten a meglepetések Istene, mindezekben a dolgokban, amit elméletben már hallottam ezerszer eddig, engedte, hogy ezeket a dolgokat is megtapasztaljam. A csontvelőmig hatolt egy-egy Isteni igazság, és ezekből kettőt emelnék ki. Az egyik Isten feltétel nélküli szeretete, egyedül Isten az, ki úgy szeret ahogy vagyok, és ebből következik, hogy én is úgy kell elfogadjam az embereket ahogy vannak, bizonyos emberekkel szemben ne legyen fölényeskedő érzésem, gondolatom. Tanuljam meg Isten szemével látni minden embert. A másik dolog ami megrázott, amikor tudatosult bennem, hogy a bűnnel mennyire tönkreteszem azt a tökéletes Isteni tervet, a bűneimmel bepiszkolom azt a szépséget, amilyen Isten.” D.R.: „A tanításokból az maradt meg, hogy a bűn nem én vagyok, nem a bűnök határoznak meg engem. Nem attól vagyok bűnös állapotban, mert bűnöket követek el, hanem a bűnös állapotom termi meg az egyes bűnöket. Ha elkövetek egy bűnt nem kell kétségbeesek és megmaradjak a bűnben, hanem fel kell álljak, és tovább kell menjek.” F.Zs.: „Nyitott szívvel jöttem. Az első gondolatom az volt, hogy én meg voltam győződve, hogy Isten útján járom az életem, de most rájöttem, hogy még van mit tegyek. Rájöttem, hogy az jó ha van hited, ha megtérsz, de ha nem jársz Isten útján akkor csak áltatod magad.”

♥ A Pinocchio keresztény-kreatív óvodában tovább harcolunk az óvoda akkreditálásáért, amit még mindig nem kaptunk meg. Újabban azt kérik tőlünk, hogy újból adjuk le a teljes dokumentációt, és fizessük ki még egyszer az akkredítálási díjat (6.500 Ron), ahhoz, hogy esélyünk legyen az akkreditálásra. Ez viszont nagyon felháborító. Kérünk imádkozzatok, hogy Isten akarata teljesüljön, ha lehet ne kelljen kifizetni ezt a összeget, és mindenképp megkapjuk ezt a jováhagyást, ami nélkül nem működhetünk hosszú távon.

♥    Kérünk titeket, hogy a 2010-es évi jövedelmi adótoknak a 2%-át adjátok a Regnum Christi alapítvány céljaira és szolgálataira. Az eljárás az idén nagyon egyszerű: ki kell tölteni a 230-as nyomtatvány (amit mellékeltünk) I. pontját („Date de identificare a contribuabilului”) személyes adatainkkal, és alul aláírni, valamintkitölteni a dátumot („Semnătura contribuabil; Data”). Ezután pedig le kell adni annál az adóbevallási hivatalnál, ahová tartozol a személyi szerint. Ha ez problámát jelent neked, kérünk jelezd és mi megoldjuk helyetted. Ha már megtetted buzdíthatod rokonaidat, ismerőseidet hogy ők is éljenek ezzel a lehetőséggel. Bármilyen kérdésed van, jelezd és szívesen segítünk. Köszönjük !!!!

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzust lesz április 8-10 közöttSzovátánáprilis 15-17 között Kolozsváron,április 1-3 között Nagyváradon.

A Fülöp kurzus lehetőséget ad találkozni az élő Isten feltétel nélküli szeretetével. Feltárja életünk legnagyobb problémáját, bemutatja a megoldást is, és lehetőséget biztosít az újjászületésre.

„Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges újjá születnetek.”             Jn 3,7

Jelentkezés:

-    Szováta: Jelentkezési határidő március 30.! Bereczki Béla, tel. 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com, vagy Birta Szidónia, tel.: 0745-885106

-    Kolozsvár: Jelentkezési határidő április 6.! Garbea Erika, tel. 0751-570137, e-mail: garbeae@yahoo.com

-    Nagyvárad: Szilágyi László, tel. 0723-345256, e-mail: st_paul_ro@yahoo.com  

♥ Az alapítvány Megkülönböztetés kurzust szervezjúlius 20-24 között ahargitafürdőirómai katolikus plébánián.A kurzus segít megkülönböztetni belső szándékainkat, érveinket Szent Ignác alapelvei szerint. Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék életüket Isten igazságaira építeni, és megtanulni hogyan lehet szabadságban, Isten akarata szerinti döntéseket hozni.

„Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.”  Róm 12,2

A kurzuson azok vehetnek részt, akik már részt vettek Fülöp kurzuson, és időben bejelentkeznek.

Bejelentkezési határidő: június 30 Jelentkezni: Bereczki Béla, email:regnumchristialap@gmail.com

♥  A Szent András evangelizácios iskola Pál kurzust szervez 2011. július 9-17 közötthargitafürdőirómai katolikus plébánián.Jelentkezés és információ:Samaj Arnold tel: 0722-680093

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:
-   a résztvevőkért, hogy megnyitva szívüket befogadják Isten feltétel nélküli szeretetét

-   a Szentlélek kiáradásáért, hogy az Örömhír meghirdetését jelek és csodák kövessék

Megkülönböztetés kurzus:

-   a résztvevők megtanulják megkülönböztetni belső  szándékaikat, indításaikat, hogy Isten akarata szerinti döntéseket hozzanak
-   Szentlélektől jövő bölcsességért a szolgálatban

Pinocchio keresztény-kreatív óvoda:

-  Isten gyógyító szeretete töltse be a problémás gyerekeket és családjaikat
-  felismerjük Isten akaratát az óvoda akkredítálásával kapcsolatban, és aszerint tudjunk cselekedni

           Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbejárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk:BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.,Sucursala TG-MUREŞ,Str.Ghe.Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

Áldott nagyböjti időt, a feltámadás örömét és

szabadságát kérjük  a húsvéti ünnepekre!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében: Béci!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:Gary Chapman & Jennifer Thomas: Ha nem elég a sajnálom - A bocsánatkérés öt nyelve (26 Ron), Walter Nitsche: A szeretetet tanulni kell(16 Ron), Fernard Braün: Pénz és Isten (3 Ron),  Katona István - Tanúságtételek: Fontos vagy nekem (20 Ron), stb.  Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2011  január – február – március hónapokra

 

     „Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne, gyökerezzetek meg őbenne, és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, ahogyan tanultátok, és legyen bőséges a hálaadásotok! Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. Mert Őbenne lakik az istenség teljessége testi formában, és benne jutottatok teljességre, benne, aki minden fejedelmességnek és hatalmasságnak a feje. Benne körül is metélkedtetek, nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem az érzéki test levetésével...„                                                                      (Kol. 2 ,6-13)

Beszámolunk, hálát adunk…

♥ A szárhegyi és a csíkszeredai Fülöp Kurzuson megtapasztalhattuk Isten szeretetét, irgalmát, amint lehajol hozzánk, és betölti az emberek szívét. Íme néhány megosztás a résztvevőktől. N.Z.: “Örvendek és hálás vagyok, hogy részt vehettem a kurzuson. Alapigazságok hangzottak el, és a téma nagyszerűen volt felépítve, megszerkesztve és engem lépésről-lépésre vezetett. Isten feltétel nélkül és személyválogatás  nélkül  egyformán  szeret  mindannyiunkat. Jézus megváltott  bűneinkből, és meghalt értem is. A Szentlélekről szóló dolgok is mélyen érintettek, aki soha  nem  vádol, de nem is végzi el  helyettem  a munkát. Azt értettem  meg, hogy a  Szentlélek  nélkül nem aktív az életem. Végül megértettem, hogy lassan (vagy gyorsabban) le kell szálljak  az ablakpárkányról, és helyet kell  keressek egy  krisztusi közösségben, csak így tudom megtartani, ápolni és növelni a sok gyönyörű elhangzott gondolatot. Azzal, hogy most már tudatosan átadtam életem az Úr Jézus Krisztusnak, úgy érzem, hogy felelősséget is vállaltam és, hogy eleget tudjak tenni ennek a fogadalomnak, mostantól még nagyobb szükségem lesz egy türelmes, megértő, odafigyelő útmutatásra.” F.I.: „Megértettem, hogy a Szentlélek nem vádol, hanem rávezet a bűnre és a megoldásra. Felsimertem, hogy Jézus valóban átélte az én bűneim és minden ember bűnének súlyát, amikor így kiáltott a kereszten: „Istenem, Istenem miért hagytál el engem?” B.M.: „Mindig is hallgattam egy belső hangra, amely vezette a döntéseimet, de nagy öröm, hogy most már tudom, hogy ez a Szentlélek volt.” K.Zs.: „Hálás vagyok Jézusnak, hogy meghalt helyettem és megváltott. Rájöttem, hogy kell vigyázzak a számra, mert azzal sok fájdalmat tudok okozni másoknak.” K.R.: „Megértettem, hogy az imaéletem akadályai a bűnben gyökereznek, és a Szentlélek csak ott tud segíteni, ahol én is határozottan harcolok, ellenállok a bűnnek. Rájöttem, hogy mégjobban szükségem van közösségre, mint gondoltam, remélem találok egy csoportot ahol elfogadnak engem.” Sz.T.: „Amit újszerűen megértettem a kurzuson, hogy Isten mindent meg tud tenni, kivéve azt, hogy ne szeressen engem.” F.E.: “Köszönöm az Úrnak, hogy elvezetett a Fülöp kurzusra, hiszen nem egyből döntöttem amellett, hogy elmegyek, pedig már két éve készülök rá. Az elvárásomat felülmúlta a Fülöp kurzus, közelebb kerültem Istenhez általa. Nagyon sok minden ment végbe bennem, de a legfontosabb számomra az Isten szeretete. Sokat hallottam mostanig is az Isten szeretetéről, és meg is tapasztaltam, sokszor mondtam is, hogy Isten szeret, de ilyen mélyen még nem éltem meg, nem tudtam felfogni nagyságát.”

♥ Isten kegyelméből a Pinocchio keresztény-kreatív óvodában októbertől 21 gyerek volt beíratkozva (habár az utóbbi időben többen közüllük betegeskedtek). Ez sokat segít az óvoda anyagi költségeinek a fedezésében. További kérésünk, hogy imádkozzatok az óvoda akreditálásáért, amit még mindig nem sikerült megkapjunk.

♥ Hálát adunk Istennek mindazokért, akik az elmúlt évben támogatták az alapítványt és közbenjártak szándékaiért, mert nekik köszönhetően sikerült november elsejétől (a 6 hónapos munkanélküli segély lejárta után) megoldani a munkakönyves alkalmazását 3 személynek.

Isten fizesse!!!Még mindig szükség volna 18-20 új támogatóra, ahhoz hogy a megélhetéshez szükséges javadalmazásban részesüljenek a munkatársak, és az alapítvány irodájának a költségeit fedezni tudjuk.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzust szervezünk 2011. február 11-13 között Székelyudvarhelyen a Kis Szent Teréz plébánián és április 8-10 közöttSzovátán.

A kurzus az igaz Istennel való személyes találkozásra hív, ma is érvényes igazságokat tárva fel, amelyeket eddig talán ismeret szintjén tudtál, de a szívedig még nem jutottak el.

    „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”                                               1 Jn. 1,2

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

Jelentkezés:Székelyudvarhely: Jelentkezési határidő február 4.! Zsombori Zsolt, tel.: 0740-037607        Szováta: Jelentkezési határidő április 2.! Bereczki Béla, tel. 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com, vagy Birta Szidónia, tel.: 0745-885106

♥  A Szent András evangelizácios iskola Fülöp kurzust szervez 2011. január 14-16között, Székelyudvarhelyen a szombatfalvi Szent Pio lelkigyakorlatos házban.

Jelentkezés és információ: Márton Anikó, tel: 0752-4522, marton.anna6039@gmail.com

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:
-  Isten Lelke járja át minden résztvevő szívét világos választ adva minden kérdésükre
-  a Szentlélek bölcsessége vezesse a szolgáló testvéreket, és erősítse meg őket saját elhívásuk felismerésében és követésében

Pinocchio keresztény-kreatív óvoda: 
-  a beteg gyerekek gyógyúlásáért, a szellemi és lelki problémákkal küszködő családokért
-  az akkreditálás jováhagyásáért, és az óvoda anyagi kiadásainak fedezéséért

       Drága mennyei Atyánk, hála teli szívvel köszönünk minden áldást és védelmet, amivel betöltötted az alapítvány minden szolgálatát az elmúlt évben!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbejárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk:BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.,Sucursala TG-MUREŞ,Str.Ghe.Doja 1-3,

Cod IBAN:RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".Isten fizesse!

 

„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”   (Jn 8,12)

 

Karácsonyra legyen békesség

és szeretet a családjaitokban

és  áldjon meg a szerető Atyánk az új Évben

minden áldással !!!

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében Béci!

   

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent:Stephen, Alex Kendrick: Merj szeretni, Don Gabriele Amorth: Pio atya (14 Ron), Dr. Henry Cloud: Hogyan kezdjunk hozza a nehéz beszélgatésekhez (30 Ron),  Don Gabriele Amorth: Gyógyító és szabadító imák (8 Ron), stb.

Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701, e-mail: regnumchristialap@gmail.com