RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2021 július-augusztus-szeptember hónapokra

        Szeretett testvéreim, ti is tudjátok! Legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra, s késedelmes a haragra! Mert haragjában nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos. Azért vessetek el minden tisztátalanságot és a különféle gonoszságokat, és fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket.

Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva.

Mert ha valaki hallgatja az igét és nem cselekszi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a tükörben szemléli;ha megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt.

Aki azonban gondosan beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad abban, s annak nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tette által. Jak 1,19-25                                                                                                                   

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Csíkcsicsói Fülöp kurzuson a következőket mondták tanúságul a testvérek:

B.K. Három dolog maradt meg a kurzusból, az első, mikor felismertem, hogy nekem van egy bűnős természetem. A második az, hogy Jézus melett valóban el kell köteleznem magam, eddig úgymond egy demo életet éltem, de ezentúl valóban élesbe megy minden. A harmadik pedig a Szentléleknek a megtapasztalása, ami egy olyan hihetetlen állapot, hogy egyfolytába azt szeretnéd érezni, teljes nyugodtság, lebegő állapot, ami útán teljesen jól vagy, erőd van, öröm van a szívedben. És mostmár tudom, hogy felekezetemtől függetelenül akarok tartózni egy Krisztusi közösséghez. R.J. Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a kurzuson Isten új testvérekkel ajándékozott meg engem. A Szentlélek valóban képes olyan tisztánlátást adni, minden kérdésre ha tényleg  rá hagyatkozunk teljes szívből. Ezek a megoldások nagyon sokszor nem úgy jönnek, mint ahogy mi elképzeljük , hanem más formába, de sokkal jobban. Én is csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tartozzunk egy Krisztusi közösséghez, mert a közösségnek tényleg hatalmas megtartó ereje van. K.E. Nagyon sokszor tapasztaltam az  életben, hogy egy feladat előtt, gyomoridegem van, izgulok és olyankor imádkozom és hívom a Szentlelket és tapasztalom, hogy minden megszűnik, és erőt kapok. Azt is megértettem ,hogy a jó Isten nagyon sokszor minket embereket használ arra, hogy jót tegyen. Erősen nagy szüksége van mindenkinek egy ilyen kurzusra, úgy ahogy nekem is az volt , és mindenkit csak bíztatni tudok, hogy tartozzon valahova, egy közösségbe. G.T. Nagyon hiteles volt számomra ez az öröm, amit itt annyi ember szívébe láttam. Én 3o éve tértem meg, és igazából most jutott el az eszemből a szívemig az örömhír, és megértettem, hogy Isten valóban úgy szeret engem, mint az Ő kislányát, akinek a számára én vagyok a legszebb. Megerősödtem abban is, hogy van kiút Istennél a testi betegségekből is. Különösen is ez a covid időszak után látom a fontosságát a közösségnek, hogy személyes kapcsolatokat éljünk meg.

 

♥ Akik  májusban részt vettek az  „Isten válasza az élet nagy kihívásaira”(IVÉNK) kurzuson így fogalmazták bizonyságukat:

K.E. Mostmár tudom, hogy Isten nem kéri, hogy többet cipeljek, mint amit Ö rámhelyezett, ezek hordozásában segít is. De nem segít azok a terhek hordozásában amiket Ö nem kért tőlem, azonban szívesen segít azoktól megszabadulnom. Megértettem, hogy egy szellemi harcban vagyunk, és fontos, hogy Isten igéjével védekezzek mindig, és ne az érzéseimre támaszkodjak, hanem arra amit Isten megigért nekem. L.I. Megértettem, hogy Isten engem soha de soha nem akar kontrolálni, Ő teljes szabadságot adott nekem. Nem segít olyan terheket  cipelnem  ami nem tőle vannak, de segít megszabadulni tőle. Tudom milyen fontos a személyes imaidőm , mélyítése, többet hallgassam én az Úrat ne csak én beszéljek.

Befejező alkalomhoz ért a Légy erős! - ifjúsági vezető és munkatársképző iskola ami július 22-25 között lesz. Köszönjük imáitokat, közbenjárásotokat és különösen anyagi támogatásotokat mert ez nagyban segített a képzés megvalosításában.

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzust szervezünk július 2-4 között Marosvásárhelyen. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Megkülönböztetés kurzus lesz Marosvásárhelyen július 29-augusztus 1 között. Ennek alapjául Isten igéje, a Szentírás és Loyolai Szent Ignác a szellemek megkülönböztetéséről szóló írásai szolgálnak, melyeket megvizsgálva megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék életüket még teljesebben Isten akarata szerint élni.

     „Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint...” (Ef 1,9)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés és részletek a kurzusra: www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím

 ♥ Az idén újból megszervezzük szeptember 18-19-én, az „ Ő az út - He is the way - El este calea” - Ifjúsági keresztény fesztivált, Marosvásárhelyen a Várban. Lesz több programlehetőség sátrakban, gyógyító imaszolgálat, pantomim, dicsőítő tánc, tanúságtételek, meglepetések. Szeretettel várunk mindenkit, főleg fiatalokat! Részletekről később tájekoztatunk.

Imaszándékok:

Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzus:

  • legyen nyitott a résztvevők szíve arra, hogy amit Isten szól, azt készek legyenek megcselekedni vagy érvényre juttatni a saját életükben

Megkülönböztetés kurzus

  • a résztvevők megtapasztalják Isten vezetését és azt a bölcsességet, amely a Szentlélektől van, hogy segítsen a szellemek megkülönböztetésében és a jó döntések meghozatalában
  • Jézus vérének oltalma legyen a résztvevőkön és szolgálókon egyaránt, hogy a hit pajzsával ki tudjuk védeni az ellenség támadásait

Ő az út - ifjúsági Keresztény Zenefesztivál

  • a Szentlélek vezesse a szervező csapatot, és a hatósági képviselők szívét, és valóban teljesen Isten akarata szerint bontakozhasson ki a fesztivál idén is, és maradandó gyümölcsöket teremjen.

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Z.K: Jézus meghívott, hogy tanúja legyek!: (18 lej), E.R.: Az utolsó nyílvessző(40 lej), G.Chapman: Életre szóló ígéretek pároknak (40 lej) Kézműves biblia tokok (50 lej). További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2021 április-május-június hónapokra

 

        „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!  .... Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.  De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. ”                                                              Lukács 21,7-15. 

 Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A januári  Lelkigondozói kurzuson résztvevők eképpen számoltak be az ott tapasztaltakról:

„A kurzus alatt felismertem, hogy életem folyamán sokszor nem Isten szerető szemével néztem magam, rájöttem, hogy milyen fontos szerepe van  a megbocsájtásnak, még ha sokszor nehéz is, még ha többször is ki  kellett mondjam, érzem, hogy elindult bennem a gyógyulás folyamata. „ F.O. „Ez a kurzus akár csak az előzö Fülöp kurzus is, akkor jött az életembe mikor a legnagyobb szükségem volt rá. Életem egyik legnehezebb pillanatain vagyok túl, nagyon sok sérűlés és csalodás ért engem, felismertem saját gyengeségeim, hogy hogyan kezelem a konfliktusokat, mennyi állarcot viselek megfelelési kényszerből és azt is, hogyan lehet Isten segítsége álltal gyógyúlni ezekből. Itt megtanulhattam, hogy bármi olyan sérülés, ami már rég mélyen az emlékemben él, tegyem le Isten kezébe és kérjem a megbocsájtást és a gyógyulást.„ K.R. ”Megértettem nagyon sok mindent, hogy milyen motivációk vannak az életembe, miből fakad a sok szorongásom és alacsony önértékelésem. Mint szülő  rájöttem mennyi területen kell odafigyelnem és milyen szükségletei vannak a gyerekeimnek. Sikerült megbocsájtanom és elengednem eddigi életemből, olyan dolgokat amelyek negatívan befolyásoltak.” K.K

 

♥ A  Fülöp kurzuson tapasztaltakról így  fogalmaztak a résztvevők:

„A Fülöp kurzuson jöttem rá, hogy Isten mennyire is tud munkálkodni az életemben, ha engedem, hatalmas erőt és bátorítást kaptam és így jöttem haza, most tudom hogy Istennek tökéletes terve van számomra és ha neki ilyen nagy terve van velem, miért ne indulnék el az Ő útján, újra éltem azt, hogy mennyire szeret engem és milyen mély az Ő szeretete.” V.L. „Két felismerést emelnék ki ami a kurzuson megfogalmazódott bennem: Az egyik az, hogy eddig mindig egyedül, őnerőből próbáltam a gyengeségeim megszüntetni, de rájöttem, hogy ez egyedül a Szentlélekkel együtt lehetséges. A második pedig az, hogy tagadtam magam előtt, hogy én is, mint mindenki hajlamos vagyok a rosszra és könnyen kisérthető vagyok. Ezt felismervén, hatékonyabban tudok védekezni ezek a gyengeségeim ellen.” D.O. „Személyesen megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül a keresésemben, és ez nagy bátorságot nyújt. Eddig is sokszor hallottam már, hogy Isten szeret engem és gondomat viseli, de nem éreztem, azonban ima közben ez teljesen megvilágosodott bennem. Vágyat érzek arra, hogy az életem valóban Istent tükrözze, és ezáltal más emberek élete is megváltozzon, megismerjék Öt.” A.Cs. „Nagyon erősen megtapasztaltam, hogy a Szentlélek nem egy elvont fogalom, hanem Ő egy valóságos személy, aki bennünk van, bennünk él, erő van benne, eltőlt, bátorít, vigasztal, megmozgatja a dolgokat.” Cs.Sz.

♥ Nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek hogy sikerült az év elejétől újra kezdeni a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvóda mükődését és tovább folytatni 25 gyerekkel, így reménykedünk hogy továbbra is fenn tudjuk tartani az óvóda mükődését anyagi téren.

 

Nyulas József testvérünk tavaly októberben házasságot kötött Lídiával és jó hír, hogy gyerekáldásnak örvendenek. József pillanatnyilag fél munkaidőben szolgál az alapítvány keretében de szíve  vágya, hogy hivatalosan teljes munkaidőben tudja folytatni a munkáját és ezzel párhuzamosan tudja a család megélhetését is biztosítani, ahogy szól az alapítvány mottója:

    „Keressétek először Isten Országát és annak igazságát  és minden megkaptok hozzá” Mt. 6,33.

Ahhoz hogy ez sikerüljön szükség van havonta még kb 1.500 lej támogatásra, támogatókra. Ha Isten arra indít, hogy partner légy ebben, kérlek jelezd személyesen nekem: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy a regnumchristialap@gmail.com email címen.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz május 7-9 között Marosvásárhelyen. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Jelentkezés és bővebb infók a www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email címen.

 

♥ Fülöp kurzus lesz Csíkcsicsóban,  május 14-16 között:

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”   1 Jn 1,2

Jelentkezés és részletek a www.regnumchristi.ro weboldalon. Infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus: -  A résztvevők tudják befogadni szívükbe Isten igazságait és ezáltal elnyerjék az újjászületés ajándékát.

  • A járványügyi intézkedések lehetővé tegyék a kurzusok megtartását.

IVÉNK kurzus:

-  Hogy a résztvevők tudjanak ráhagyatkozni a Szentlélek vezetésére és ezáltal egy győztes keresztény életet éljenek.

 

Kívánjuk, hogy a megváltás örömhíre az idén is gazdagon töltse el reménnyel a szíveteket.

Áldott húsvéti ünnapeket kívánunk!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

 

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Elég jó nő: Révész Szilvia (30lej), Francine Rivers: Híd a múltba (50 lej), Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása(50 lej), A közbenjárás imája:Cyril John.(20 lej),További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701