RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2019. január – február – március hónapokra

 

        „Tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az eléje tárt öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül. Gondoljatok tehát őrá, aki a bűnösök részéről maga ellen ilyen nagy ellentmondást szenvedett el –, hogy el ne lankadjatok, és lelketekben ne csüggedjetek.”           Zsid 12,1b-3

                                                                   

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az elmúlt három hónapban Lelkigondozói kurzust tartottunk Kolozsváron és Oroszhegyen. Mindig nagy öröm és egyben kegyelem megtapasztalni Isten cselekvő jelenlétét, és látni azt, ahogyan a testvérek felszabadulnak és gyógyulnak, elindulnak a kiengesztelődés kultúrájának kialakításában elsősorban a saját életükben. Fogadjatok ti is örömmel néhány tanúságot a résztvevőktől: B. B.: Érzem azt, hogy sok erő van most bennem, de tudom, hogy ez az erő Krisztustól való, és valahogy meg kell őrizni, és kérnem kell, hogy „maradj velem, mert én egyedül nem vagyok képes rá”. S. B.: Folyton az a kép élt bennem, hogy engem mindenhonnan elhagynak, nekem soha életemben nem lesz társam, egyedül fogok maradni mindig, és ha lesz is valaki, akkor az nem fog törődni velem, hanem ott hagy egyedül magamra. De rájöttem, hogy ez egy hazugság. H. M.: Úgy éreztem, nem tudok senkire napokig, hónapokig és évekig haragudni, de mégis gyűlt a lista a nevekkel és meglepődtem, hogy milyen sokan vannak, akiknek meg kell bocsátanom. N. E.: Ezelőtt több mint 10 évvel ólmot öntettem a kislányomnak, és múlt héten a kezembe került, eddig őrizgettem, de most megfogtam, és kidobtam. Most jöttem rá, hogy mekkora kegyelemben volt részem, hogy Isten ezt meg is bocsátotta, a köteléket el is vágta, és nem véletlen, hogy éppen egy hete ki is dobtam. Ennek a terhétől szabaddá lettem teljesen. M. T.: Új felismerés volt számomra az, hogy maximalista vagyok, de még nagyobb ráeszmélés volt az, hogy mennyit ártok ezzel magamnak és a környezetemnek. B. M.: Ami nehezebb volt, az a magamnak való megbocsátás, mert én úgy gondoltam, hogy minden ami az életben jön, tehát rossz is, az nekem kijár, mert én olyan vagyok, én azt érdemlem. Most már biztos vagyok abban, hogy szeretetre vagyok meghívva, nem arra, amit naponta megélek. További tanúságok a www.regnumchristi.ro honlapon.

Fülöp kurzus volt Marosszentgyörgyön, melyen elsősorban a Nősziget (helyi kezdeményezés, melyen nők számára van lehetőség havonta találkozni, és ismerkedni Isten igazságaival, egymással) résztvevői közül fogadhatták be az Örömhír üzenetét és a Krisztusban felkínált új, örök életet. J. I.: Úgy érkeztem ide, hogy elég távol éreztem magam az Istentől az utóbbi időben, és nem tudtam, miért. Volt már több megtapasztalásom Istennel, és átéltem az este is, hogy Szentlélek átjár. Több mindennek kellett eltelnie, hogy megéljem azt, hogy újra meg újra át kell adjam az életemet Istennek. K. R.: Azt tanultam meg, hogy annyira egyszerű ez az egész, amit itt a Fülöp kurzuson is tanultunk, hogy az a lényeg, hogy döntsünk. Nem lehet két úrnak szolgálni, el kell dönteni, hogy melyiknek szolgálok, és langyosan nem lehet. B. O.: Én hatalmas kérdőjellel jöttem ide, hogy Isten tényleg szeret engem, akkor is, ha bűnös vagyok? Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy Ő tényleg szeret akkor is, hogyha bűnös vagyok.

♥ A Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképző résztvevőivel októberben az evangelizáció lépéseit mélyítettük el és novemberben az elhívásban, víziókeresésben segítettük őket előrehaladni. Friss infókat az oazut.ro honlapon találsz.

♥ A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában már 18 gyerekkel zárjuk az évet, és sikerült Isten kegyelméből sok viszontagság után megoldani, hogy önálló jogi személyként működjünk, és így reméljük, hogy jövőre a jogos állami támogatást visszakapjuk. Dicsőség a Gondviselő Istennek !!!

 

Terveket, programokat szövünk…

Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz január 25-27. között Korondon. Sok kihívással kell szembenéznünk életünk folyamán, és mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük: „Nem bírom tovább!”. Isten igazságaiban választ, megoldást találunk a ránk leselkedő stressz, depressziós hangulat, kudarcok és más lelki veszélyek ellen.

„Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.” 1 Kor 2,12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

Fülöp kurzus lesz február 8-10. között Csíkszeredában és március 1-3. között Udvarhelyen. Új és örök életet nyerhetünk Krisztusban, ha felismerjük, hogy rajta kívül nincs más Üdvözítő, és befogadjuk Őt a mi szívünkbe. Erre vezet rá a Fülöp kurzus, feltárva Isten csodálatos tervét a bukott, de megváltott emberiség számára.

...mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.”  Jn 1,12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro honlapon.

♥ Lelkigondozói kurzus lesz április 4-7. között Marosvásárhelyen. Saját lelki-testi egészségünk és kapcsolataink egészsége szempontjából fontos, hogy felismerjük, rendezzük belső sebzettségeinket, és kérjünk gyógyulást Istentől, aki azt akarja, hogy a megváltás ereje a teljes életünket átjárja.

„Az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az Ő tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, és gyarapodjatok Isten ismeretében.” Kol 1,10

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

Imaszándékok:

IVÉNK: - a résztvevők erőt merítsenek Isten jelenlétéből és igazságaiból, hogy fel tudják venni a harcot az őket érő kihívásokkal

Fülöp kurzus: - az Atya szeretete és Jézus Krisztus megváltása meghívás legyen a résztvevők számára, hogy életüket átadják Istennek

Lelkigondozói kurzus: - Szentlélek vezesse a résztvevőket az Ő világosságában, hogy tudják felismerni és letenni sebzettségeiket, és megtapasztalják a szabadulást és gyógyulást, mely Jézus nevében és ereje által van

Pinocchio Óvoda: - megtapasztaljuk Isten vezetését és bőségét az új évben, úgy az anyagiak fedezésében, mint az óvoda működésében

 

Isten szeretetében teljes Karácsonyi ünnepeket és a Szentlélektől vezetett békés, boldog új évet kívánunk!  

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Philip Yancey: Hol van Isten, amikor fáj? (40 ron); Emiliano Tardif és Jose Prado Flores: Jézus él (új kiadás) (20 ron); Neal Lozano: Az Atya szíve (30 ron); Tájas és virágos falinaptárak az alapítvány kiadásában (18 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701