RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

                  2023 január – február – március hónapokra

 

Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: ’Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van.”

                                                                              Jn 6 ,44-47

Beszámolunk, hálát adunk...

    ♥ Hálásak vagyunk azért, hogy Isten nem szűnik meg cselekedni és kinyilatkoztatni önmagát az emberek szívében. Örömmel osztjuk meg veletek azt, amit a marosvásárhelyi  és gelencei Fülöp kurzus résztevevői megtapasztaltak: Számomra új volt, hogy Isten úgy szeret ahogy vagyok. Ha Isten képes szeretni engem, a gyengeségeim ellenére, akkor nekem is el kell fogadnom mást, és ne akarjak mindenkit megváltoztatni az én elképzelésem szerint.  Különösen megérintődtem a dicsőítés alatt, Isten közel jött hozzám, és azt helyezte a szívemre, hogy a dicsőítésben akarja, hogy szolgáljak a testvérek felé. Sz. J. Mély hálát érzek a szívembe, hogy az Úr engem erre a kurzusra elhívott, és hálás vagyok, hogy a testvérekkel együtt részt vehettem. Én már eddig is tudtam elméletben, hogy Isten szeret, és nem azért szeret, amit teszek.  De én mindig csak azzal foglalkoztam, hogy mennyire bűnös vagyok és hogy soha nem vagyok elég jó Istennek, és akkor nem tudtam elhinni Isten szeretetét, folyton próbáltam kiérdemelni, hogy szeressen.  Megértettem, hogy a Szentlélek sosem vádol, nem kárhoztat, ezek a gondolatok sosem Istentől vannak. M. E.   A kurzuson számomra igazzá vált, hogy Jézus engem megváltott. Ez az üzenet eddig soha nem jött át nekem úgy igazán, de most végre a szívembe jutott.  Amit magammal viszek a hétköznapokba, hogy a személyes kapcsolataimat másképp kezeljem, megértsem könnyebben mikor bántanak, vagy rosszat tesznek felém, mert most már tudom ez honnan fakad. Elhatároztam, hogy szeretnék közösségbe járni ezután. B. L.

Egy felismerés amit kinyilvánított a Szentlélek számomra, hogy HAJOLJAK MEG ISTEN ELŐTT!. Úgy akaratomban, úgy gondolataimban, úgy érzéseimben, úgy fájdalmamban. Egyszóval teljesen, mindenben és mindennel!  Tudom nem bíztam teljesen Benne. Az én akaratomat akartam mindenáron és nem értettem miért nem valósul meg amit szeretnék. Mára tudom azt, hogy egyedül ennek én voltam az okozója. A hitetlenségemmel és azzal, hogy nem hajtottam meg előtte az akaratomat, az én akaratomat illetően, F.E. A kurzus után végre azt éreztem, hogy jó, hogy én is vagyok, létezem, és pont jó, hogy ilyen vagyok amilyennek Isten alkotott. Most már tudom, hogy Istennek én is a szeretett gyermeke vagyok. Azt is megértettem, hogy van egy bűnre való hajlamom, és erre oda kell figyeljek, milyen helyzetbe engedem bele magam, de ráébredtem sokszor, hogy egyedül nem vagyok elég erős, és elbuktam többször. Éreztem milyen közel jön Isten a dicsőítésben. Sz.Á                              Gyerekkorom óta számomra is csak annyi maradt meg, hogy bűnös vagyok és Istentől nagyon távolinak éreztem magam. Viszont a Szentlélek most közel jött, és megtapasztaltam Isten mennyire közel is Van. Többször megpróbáltam teljesen Istennel élni, személyes imaidőt gyakorolni, de mindig felülíródott valami más dolog által, most tudom csak úgy lehetséges ez, ha hagyok minden mást és Istent helyezem elsőnek. Ezt tűztem ki célul magamnak. M. K.

    ♥ Teljes szívünkből köszönjük mindazoknak, akik imáikban hordoztátok szolgálatainkat, és támogattatok anyagilag, mert nélkületek nem tudnánk létezni. Isten áldjon meg titeket!

    ♥ Az új évben ismét kérünk, hogy a 2022-es évi jövedelmi adótok 3,5%-át fordítsátok a Regnum Christi Alapítvány tevékenységeinek és programjainak a megvalósításához, így segítve szolgálatunkat anélkül, hogy ez bármivel is terhelné költségvetéseteket. Isten fizesse!!! Aki így dönt, kérjük, jelezze nekünk szándékát, és mi a további lépéseket megoldjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

© Fülöp kurzus lesz január 20-22 között CsíkszeredábanSzent Ágoston templom hittantermében. A kurzus lehetőséget nyújt oly módon megtapasztalni Istent egy személyes találkozásban, amely által megújul a hitéletünk, és valós, meghitt kapcsolattá formálódik vallásos életünk. Kérünk, időben szóljatok olyan személyeknek, akik a környékről részt szeretnének venni.

            „Hűséges az Isten, aki által meghívást nyertetek Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.” 1Kor 1,9

Részletek: regnumchristi.ro honlapon. Jelentkezés: Dánél Józsi, tel: 0742-679082

 

© Lelkigondozói kurzus lesz Csíkszeredában február 9-12 között, a Szent Ágoston templom hittantermében.  Az Úr jósága és szeretete által azt szeretné, hogy keresztény életünkre ne hassanak ki múltunk azon eseményei, tapasztalatai, melyek sérülést és akadályokat eredményeztek lelkünkben. Isten ki akarja tágítani határainkat az Ő szabadítása és gyógyítása által. Engedjük Neki! Szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

            „Tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, telve az igaz életnek Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.” Fil 1, 10b-11

Jelentkezés: Dánél Józsi, buzamag@gmail.com e-mail címen vagy a 0742-679082 telefonszámon.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

  • Isten jelenléte és szeretete megnyissa a résztvevők szívét, hogy készek legyenek elfogadni a megváltást, és befogadni Jézust, mint egyetlen Urat;
  •   a Szentlélek erősítse meg a helyi közösséget és adjon világosságot minden szervezési kérdésben

Lelkigondozói kurzus:

  • A Szentlélek világossága és bölcsessége vezesse rá a résztvevőket arra, hogy hol van szükségük Jézus gyógyításának és szabadításának erejére az ő életükben.
  • Isten kijelentett igazságai győzedelmeskedjenek minden hazugság felett, amelyet a résztevők még szívükben hordoznak.

 

 „Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”   (Jn 8,12)

 

Karácsonyra legyen békesség

és szeretet a családjaitokban,

és  áldjon meg a szerető Atyánk az új Évben

minden áldással és bőséggel !!!

 

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelentek: -„ Áldom az Urat dicsőítő könyv Tanító CD-je”- ár 30 lej, „ A női lélek győgyulása” Joyce Meyer- ár: 50 lej - „Engedd ki a gőzt” Joyce Meyer – ár: 44 lej.

További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701