RO     HU     EN

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI    

 

2023 október- november- december hónapokra

 

Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást, újjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból Isten élő és örökké megmaradó igéje által, mert minden test olyan, mint a fű, s minden dicsősége, mint a fű virága: elszáradt a fű, lehullott a virága, az Úr igéje azonban örökre megmarad.”                                                                                   1Pét 1,22-25a

 

Beszámolunk, hálát adunk...

    ♥ Hála és öröm van a szívünkben a fenséges és dicsőseges Istennek azokért a csodákért, felismerésekért, amit a testvérekben cselekedett a júliusi Megkülönböztetési kurzuson, Marosvásárhelyen. Megosztunk veletek néhány tanúságtételt: “A  kurzus alatt megértettem, hogy hol is tartok a megtérés útján. Felismertem az ördög és Jézus taktikáit az én életemben és azt is, hogyha Krisztus mellett döntök, bármennyire is nehéz Isten megadja az erőt a kitartáshoz.” P.B.; “A sátán stratégiája, hoggy meggyőzze az embereket, hogy van valamilye, ami nélkül az ember nem tud élni és az a tudás. Felismertem, hogy ha ismerem az ellenség taktikáját tudom, hogy, hogy álljak ellene és ha ismerem Jézus taktikáját  tudom, hogy mire kell törekedjek.” A.I.; “Azt értettem meg, hogy milyen  bűnökkel kezdi az ellenség a belopakodást, illetve azt, hogy mennyire fontos az alázat és az egyszerűség.” S.A.

 

   ♥  Dicsérjük a szerető Atyát, mert immár második alkalommal tartotta meg városunkban a liverpooli Hoxar házaspár az Isten Atyai Szíve kurzust, amin Isten nagy dolgokat cselekedett a résztvevőkben: “ Kilenc éve ismertem meg az Istent, mint szerető Isten, de az elmúlt 1,5 évben eltávolodtam ettől az Istentől. A körülöttem lévőknek ez nem tűnt fel, de viszont belül én elfelejtettem, hogy ki is vagyok én valójában és hogy ki Isten az én életemben. Az első napokban nagyon küszködtem, de tudtam, hogy azért jöttem ide,mert akarok az Atyával találkozni. A képzeletbeli kertemben sikerült találkozzak az Atyával. Ezt az Atyát akarom továbbvinni magammal, hogy ne csak értsem, hanem érezzem is. Ami nagyon meglepett, hogy annyit tudtam a születésemről, hogy nem várt gyermek voltam és hogy valószínűleg nehéz volt édesanyámnak ez a kilenc hónap. Viszont amikor volt az ima a méhen belüli kilenc hónapért, akkor azt éreztem, hogy öröm van bennem és megakarok születni és hogy a körülöttem lévő emberek is akarják, hogy megszülessek.” K.I.; “ A tegnapi lábmosás alatt tudtam kitörölni a szívemből azt a hazugságot, hogy nem vagyok méltó az Atya szeretetére. Az Atya lehajol hozzám és szolgál felém, ott van az életemben és így a gyerekeimnek is áttudom adni ezt a csodás szeretetet,amivel az Atya közel jött hozzám, megörvendeztetett és gyógyító kegyelmével átjárt.” P. I.; “ Rájöttem azokra a félelmekre és szorongásokra, amik bennem vannak és mi miért vannak az életemben. Hiszem azt, hogy ezek a  kötelékek most elvágódtak és most teljesen másképp tudok jelenlenni a családomban, a közösségemben. Átírta bennem az Atya a szabályokat és ebben bizakodva megyek tovább az útamon.” E. L.; Negyedik gyerekként születtem a családban, fiúnak vártak, de lány lettem, így édesapám három napig nem nézett meg. Aztán munkát váltott, hogy velem lehessen mégis és a szeretetét árasztotta rám. Megértettem, hogy nemcsak édesapám szeretett, hanem az Atya is végtelenül szeret, ragyogó csillaga vagyok. Átléptem egy hídat és mára már kiléptem az árvaságból és Isten szeretett gyermekévé váltam, hátrahagyva az árvaság következményeit. Legyen dicsőség az Úrnak mindenért! ”B. M.;  Megértettem, hogy édesapám azért nem tudta átadni nekem a szeretetét, mert nagytatámtól  ő sem kapta meg. Megbocsátottam neki és megfogalmazódott bennem, hogy én viszont át szeretném adni a gyerekeimnek az Atya szeretetét. “Sz. K.;

♥ Szívből köszönjük a közbenjárást és anyagi támogatást mindenkinek aki munkálkodott a szeptember 23-i Ő az Út ifjúsági fesztiválon. Különösen vagyunk hálásak az Atya szerető gondviselésének és minden egyházi és városi tekintély támogatásáért ami nélkül nem jött volna létre és nem zajlott volna le ilyen nagy áldással, ahogy mindnyájan tapasztaltuk. Dicsőség legyen egyedül Jézusnak aki az egyetlen Út az életre.

Terveket, programokat szövünk…

  ♥ Rövidesen megtartjuk az EKKM (Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás) találkozóját, ami október 14-én lesz Nagyváradon, a Barátok templomában. Meghívott: Varga László kaposvári püspök.

Mottó: “ Meghívtál, hogy vízre lépjek. ”

  Részletek az ekkm.ro weboldalon vagy Szilágyi Lászlónál (Sziszi) tel. 0742-019256. Bátorítunk mindenkit, hogy legyünk ott minnél többen, dicsérve és befogadva a Szentlélek erejét és vezetését. Lehetőség lesz a találkozásra Istennel és embertársainkkal.                                             

  ♥ Fülöp kurzus lesz október 20-22 között, Marosvásárhelyen, a római katolikus Keresztelő Szent János plébánián, valamint november 17-19 között, Székelyudvarhelyen a Kis szent Teréz plebánián.  Ez a kurzus lehetőséget ad Isten személyes szeretetének a megtapasztalására, valamint az életről kijelentett legfontosabb igazságainak a megismerésére és befogadására. Kérünk, időben szóljatok olyan személyeknek, akik a környékről részt szeretnének venni.

            „Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.”  1Kor 2,12

Részletek és jelentkezés: regnumchristi.ro honlapon vagy Bereczki Bélánál, tel.: 0723-214701.

  ♥ Lelkigondozói kurzus lesz november 30 - december 3 között. Az Úr jósága és szeretete által azt szeretné, hogy keresztény életünkre ne hassanak ki múltunk azon eseményei, tapasztalatai, melyek sérülést és akadályokat eredményeztek lelkünkben. Isten ki akarja tágítani határainkat az Ő szabadítása és gyógyítása által. Engedjük Neki! Szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

        „Tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, telve az igaz életnek Krisztus által szerzett gyümölcsével Isten dicsőségére és dicséretére.”   Fil 1, 10b-11

Részletek és jelentkezés: regnumchristi.ro honlapon vagy Bereczki Bélánál, tel.: 0723-214701.

  ♥ Figyelmetekbe ajánljuk még: Az Ő az út” szolgálat szervezésében a Test teológiája kurzust, október 20-22 között lesz, Szovátán.   Részletek: https://www.testteo.hu/ oldalon,

Jelentkezés és infók: Kovács Imolánál, tel.: 0749-046176 vagy email: testteo2021@gmail.com.

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon

-  a Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus mellett

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket, haragot, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat

- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek.

    

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

Az alapítványnál megvásárolhatók: Megjelentek vagy újra kaphatók: - „ Élet az Atya szeretetében” Robert és Vicki Hoxar - ár: 40 lej; „Szabadító és gyógyító imák” Katona István atya gyűjteménye - ár: 15 lej; „Beszélgetésindító kártya pároknak” Gary Chapmann– ár: 60 lej;  „ A hópárduc felesége” – ár: 45 lej; „ Az igazság szabaddá tesz” Révész Szilvia- ár: 50 lej.

További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében.

 Infó: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701