RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2019. április – május – június hónapokra

 

    „Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Éppen ezért nem csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról napra megújul.

 2 Kor 4,14-16

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az év elején Korondon tartottunk Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzust, melyen a résztvevőknek segítettünk felismerni a kihívást jelentő problémákat a saját életükben, és felfedezni azt, hogy mit mond ezekkel kapcsolatosan Isten a Bibliában. Néhány rövid gondolatban ízelítőt adunk a résztvevők megtapasztalásaiból: Gy. E.: Azt érzem, hogy soha nem vagyok egyedül, Jézus mindig velem van és segít a problémám megoldásában, ezért minden gondomat átadom Neki. B. E.: Azt értettem meg, hogy nagyon sok mindentől félek, nagyon sok mindenért aggódok, és ezeket merjem Isten kezébe ajánlani, merjem átadni neki, és ne azért küzdjek, hogy az én félelmeimnek tudjak megfelelni, hanem Istenre tekintsek. L. E.: Az én hozzáállásomtól függ minden. Megértettem, hogy meg kell hagynom a szabad akaratát mindenkinek, és kitartóan a háttérben imádkozzak, hogy tudja meghozni a maga döntését. B. E.: Fontos, hogy tudjam, ki vagyok, mire vagyok elhívva, és tudjam teljesíteni Isten akaratát. K. R.: Számomra a legfontosabb az, hogy megtanuljam leosztani a feladatokat, mert sajnos hajlandó vagyok sokszor erőm felett is dobálni a dolgokat magamra. Ez most nagyon nagy elhatározásom, hogy segítségeket bevonjak, átszervezzem a dolgokat, és kérem ehhez a Jó Istentől a segítséget. R. B.: Eldöntöttem, hogy bevezetjük a közös imát a férjemmel, mert ez nem volt meg eddig. Inkább kikapcsoljuk a tévét és először imádkozunk.

Fülöp kurzust tartottunk Csíkszeredában, majd Székelyudvarhelyen is. A résztvevők visszajelzéseiből olvashattok itt néhányat: T. L.: Egy időben tapasztaltam Isten közelségét, de aztán valamiért elvesztettem ezt az érzést, és itt újra megtapasztaltam, hogy Isten közel van. Gy. E.: Isten a tenyerébe írta a nevem, mindig, minden körülmények között az eszében, gondolataiban, a szívében vagyok. Megértettem, hogy ne tegyem az Istent az érzelmeimtől függővé. B. M.: Úgy döntöttem, hogy Istennek hiszek. Mert ha nem egyedül Istennek hiszek, akkor a gonosz lélek nagyon sokszor bele akar és bele is tud döngölni a földbe. K. E.: Rájöttem, hogy nem annyi az én hitem, hogy elmegyek a templomba, imádkozom, és hazamegyek. Most meggyőződtem, hogy elhihetem: a Jó Isten velem van, és tényleg engem is szeret. M. E.: Milyen jó így élni: van újrakezdés, van lehetőség, van szeretet. Van egy Fiú, aki várja a találkozást, és én az este találkoztam vele. B. E.: El tudtam fogadni azt, hogy Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok, azokkal a félszegségekkel, melyekért én azelőtt ostoroztam magam. F. R.: Rájöttem arra, hogy Isten nem ok nélkül adott talentumot, és én ezt ne elásni akarjam, henem kamatoztatni. H. E.: A 2019-es év legszebb ajándéka. Köszönöm, hogy itt lehettem.

♥ A Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzőn ismét két alkalmat tudhatunk magunk mögött, ezeken a közösségről és a szolgálatokról beszéltünk, illetve arról, milyen személyiségű, beállítottságú egyének milyen feladatokat tudnak eredményesen ellátni, és ennek fényében hogyan épülhet fel egy hatékony vezetői csapat. Áprilisban lesz a befejező alkalom, amire kérjük anyagi támogatásotokat, mert szükségünk van még kb. 2500 lejre, hogy tudjuk fedezni a kiadásokat.  Friss infókat az oazut.ro honlapon találsz.

♥ Hála a mennyei Atyának, a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában már 18 gyerek van, és sikerült megkapni az önálló jogi személyiséget, amivel jogosultak vagyunk az állami támogatásra már az idénre is, amiért kérjük közbenjárásotokat, hogy ezt meg is kapjuk.

 

Terveket, programokat szövünk…

Lelkigondozói kurzus lesz április 4-7. között Marosvásárhelyen. Saját lelki-testi egészségünk és kapcsolataink egészsége szempontjából fontos, hogy felismerjük, rendezzük belső sebzettségeinket, és kérjünk gyógyulást Istentől, aki azt akarja, hogy a megváltás ereje a teljes életünket átjárja.

„Az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az Ő tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, és gyarapodjatok Isten ismeretében.” Kol 1,10

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz július 11-14. között Hargitafürdőn. A sok kihívás, mellyel találkozunk az életünk során, meggyengíthet minket, elveheti életkedvünket, vagy egyenesen depresszióba vezethet, amikor már nem látjuk értelmét az életünknek sem. Komolyan fel kell vennünk a harcot ezekkel szemben, és Isten igazságaiban keresnünk választ, megoldást.

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” Róm 15,13

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 24-28 között, melynek keretében Isten igéjét és Szent Ignác szabályait alapul véve megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől. Ezek segítségével olyan döntéseket fogsz tudni hozni, melyek által megmaradhatsz Isten akaratában.

  „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Imaszándékok:

Lelkigondozói kurzus: a Szentlélek által a résztvevők felismerjék a sérüléseiket, és készek legyenek elfogadni Jézustól a gyógyulást, és a szervezők tudjanak jó közreműködők lenni a Lélek munkájában.

IVÉNK: Jézus megváltásának és az Ő kijelentett igazságainak életet hozó ereje vezesse el a résztvevőket a gyógyulás és szabadulás felé, hogy életük teljesebb legyen Krisztusban.

Megkülönböztetés kurzus: Isten Szentlelke hozzon világosságot a résztvevőkben az ő gondolataik, cselekedeteik, motivációik felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében

Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta Őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák.”    ApCsel 2,24

Kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kíván az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Mihalec Gábor: Gyűrű-kúra; Sue Johnson: Ölelj át!; stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701