RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2021 október-november-december hónapokra

 

        „Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia”       Lk 12,35-40                                                                                                                                                             

     Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Istennek hála idén a második „Isten válasza az élet nagy kihívásaira” (IVÉNK) kurzust is sikeresen megtartottuk. Néhány tanúság a résztvevőktől: K. Cs. Megértettem, hogy a legnagyobb ellenségem nekem a stressz és a félelem. Ez rendszeresen maga alá szokott gyűrni, és szószerint megbénít. Ezen változtatnom kell. Ezt a rengeteg energiát másra kell fordítanom. Eldöntöttem, hogy milyen változásokat kell hoznom ezért. S. Á. Régóta keresem Istent, sok üres kört lefutottam, miközben Ö itt volt közel hozzám. Mindig úgy elhárítottam a gondolatot, hogy Isten tényleg szeret engem, mintha ez mindenkinek szólna csak nekem nem. De egy történet hallatán, Istennek sikerült meggyőzni engem, hogy én valóban az Ő szeretett gyermeke vagyok, és Ő velem van minden napon a világ végezetéig. Eldöntöttem, hogy nem fogok ezután az érzelmeimre támaszkodni, hanem egyedül Isten ígéreteire és az Ő igazságaira.

T. I. Rájöttem, hogy fontos megvizsgálnom, hogy mi az oka annak, ha stresszes vagyok és ideges, és ne vesztődjek el a részletekbe, hanem orvosoljam az okát, ha fáradtság azt, vagy ami kiborít, arra figyeljek oda. Mindehez azonban fontos, hogy én tudjam ki vagyok, Isten számára ki vagyok, és akkor nem mások mondják meg mit kellene tegyek, hanem én fogok tudni dönteni szabadon.  Eldöntöttem, hogy jobban fogok bízni Istenben, és nem fogok negatív kijelentéseket mondani magamról és másokról. K. Zs. Újra és újra megerősödtem abban, hogy bármiről legyen szó, gyerekek, házasság, vezetés, bármitől elkezdve, mindenre a válasz Jézus. Ha a napi imaidőm, és Istenre szánt időm megvan, akkor mindenre van türelmem, nem kiabálok. Fontos megharcolnom ezt, mert amikor ez elmarad, minden más bukik.  Nem akarok többet a hazug gondolatoknak teret adni az életemben, hanem ezt időben felismerve ellene akarok mondani, Isten igazságait megvallva. Érzek egy szomjúságot a Szentírással kapcsolatban, szeretném ismerni és használni Isten igéjét. B. R.  Szomórúan ismertem fel, hogy nem élt bennem az, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok. A kis ajándék segítségével, amit kaptam, újból megértettem és ez valóban a szívembe vésődött. Eldőntöttem, hogy nem fogom sajnálgatni magam ezentúl, és nem engedek teret a félelemnek az életemben.  Oda figyelek az időbeosztásomra, és nem fogom az egész életemet munkával kitölteni, hanem több időt szánok a családomra.

 

♥ A júliusi „Megkülönböztetés” kurzusról így számolnak be a résztvevő testévérek: Sz. D. Most már tudom, hogy Isten azért engedi meg az életemben a kihívásokat és nehézségeket, hogy ne kényelmesedjek el. Ő engem mindig jó formában akar tartani, különösen lelkileg. Felismertem én is az apróbb bűneimet az életben, és sikerült le is tegyem öket. K. R. Felismertem az életemben, hogy rengeteg apró kis hazugságot szoktam mondani, bár keresztény vagyok, ezt mégis megengedtem az életemben. Most azonban elhatároztam, hogy mivel én Jézushoz tartozok, ezt nem akarom többet megengedni az életemben. L. I. Megértettem nagyon sok mindent, különösen, hogy miért van bennem sokszor annyi össze vissza gondolat és, hogy ez kitől ered és miként hat rám. Most már ismerem, hogy a gonosz milyen módon próbálkozik az életemben és hogy tudjam ezeket a kisértéseket elhárítani, kivédeni. Tudom, hogy Jézus terve velem az, hogy elvezessen az üdvösségre, azáltal is, hogy ne ragaszkodjak a földi dolgaimhoz. K.S.  Különösen hálás vagyok, hogy erre a kurzusra a feleségemmel jöhettem el, és úgyanazokat tapasztalhatuk meg, és ezáltal megerősödött a házasságunk, és ketten tudtunk új elhatározásokat hozni az életünkben. Mindenkit bátorítok, ha teheti párjával jöjjön. Itt rájöttem, hogy minden pillanatnyi döntésemet annak fényében akarom meghozni, hogy ez engem az életszentség utamon megőrízzen, és előbbre vigyen.

 

♥ Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy sikerült megszervezni az 5 -dik Ő az Út keresztény ifjusági fesztivált Marosvásárhelyen a Várban. Nagyon áldott találkozó volt. Köszönjük az anyagi támogatást mindenki részéről és imákat, közbenjárást a találkozóért és különösen a sok önkéntes segítőnek áldozatos munkáját. Legyetek áldottak érte!

Élőben viszanézhető a következő linken: https://bit.ly/3ujuReG vagy http://www.regnumchristi.ro/index.php?a=111

 

Terveket, programokat szövünk…

 

Fülöp kurzus lesz október 22-24. között Marosvásárhelyen. Ha még nem találkoztál az élő Isten szeretetével, nem tapasztaltad az Ő munkáját életedben, gyere el és engedd, hogy tárja fel szívedben az Örömhírt, az igazságot, amely szabaddá tesz! A legközpontibb igazság pedig az, hogy:

   „...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”          Jn 3,16

Részletek és bejelentkezés a www.regnumchristi.ro weblapunkon.

Egyéb infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com.

 

Lelkigondozói kurzust tartunk november 18-21 között, Marosvásárhelyen. Az életünkben megtapasztalt sérülésekre, melyek mélyen beleíródtak lelkünkbe, emlékezetünkbe, Jézus Krisztus megváltásának kegyelme és ereje gyógyulást tud hozni. A kurzus segít felismerni és beismerni sebzettségeinket, és hittel megragadni a gyógyulást.

„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az Ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket... tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.”  (1Pét 5, 10)

Jelentkezés és információk: a www.regnumchristi.ro weblapunkon.

Egyéb infók: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com.

 

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

  • Azért, hogy azok is meghallják Isten hívását, akik már sokadjára kapnak egy meghívást erre a kurzusra, és legyen bátorságuk eljönni.
  • Hogy a résztvevőknek valóban egy személyes találkozása legyen az Atya szeretetével.

Lelkigondozói kurzus:

  • A résztvevők a sérüléseiket valóban átadva az Úr Jézusnak, el tudják engedni a múltat és Isten új terveibe fel tudják ismerni a jelen örömeit.
  • A Szentlélek világossága és bölcsessége vezesse rá a résztvevőket arra, hogy hol van szükségük Jézus gyógyításának és szabadításának erejére az ő életükben.

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Joyce Meyer: Csendben Istennel mindennap (55lej), Joyce Meyer: Az Istenfélő nők szokásai (45 lej) Joyce Meyer: A női lélek gyógyulása(50 lej). Kézműves biblia tokok (50 lej). További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló” menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701