RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018 január – február – március hónapokra

 

        „Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol, ha kiáltasz, így szól: »Íme, itt vagyok!« Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a hamis beszédet, ha lelkedet adod az éhezőért, és a meggyötört lelket jóllakatod, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli verőfény. Az Úr vezet majd téged szüntelen, kopár vidéken is jóllakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti; olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize.”                    Iz 58, 9-11

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzus résztvevői a következőképpen számoltak be arról, amit a lelkigyakorlaton átéltek: P. A.: Úgy jöttem ide, hogy több álarc volt rajtam, megfelelni akartam, és teljesíteni. Jó volt ez a kurzus, hogy le tudtam vetni magamról ezt a régi ruhát, és most újra egységben vagyok önmagammal. F. B.: Tudatossá lett, hogy használjam a Szentlélek ajándékait arra, hogy másoknak át tudjam adni azt, ami bennem van, és ne azért cselekedjek és tegyek jót az emberekkel, mert Istennek kell bizonyítsak, mert neki nem kell bizonyítani, és nem tehetek semmit azért, hogy jobban szeressen. L. N.: Megértettem, hogy Isten szeret úgy, ahogy vagyok, bűnömmel, mindennel, és hogy megváltott engem. Befogadtam a Szentlelket és azt akarom, hogy itt is maradjon, mert így érzem boldognak magam teljesen. K. J.: A Fülöp kurzuson megerősödtem sok mindenben, legfőképpen abban, hogy nem véletlen, hogy én élek, létezek és a világban vagyok. Sok mindent olvasok, és sok mindent hallgatok, de tiszta forrásból kell táplálkozni. N. E.: Itt sok minden tudatosult bennem. Már az este sikerült kedvességgel reagálni egy olyan helyzetben, melyben könnyebben jött volna, hogy odamondjak, de valahogy megnyugodtam. És azt hiszem, ez a Szentlélek volt.

Oroszhegyen is volt Fülöp kurzus, melyen Isten kegyelmét tapasztaltuk meg, és a Szentlélek frissességet hozott a résztvevők életébe. N. J.: Megtudtam, hogy a Jó Istennek én is egy csodálatos teremtménye vagyok, és engem úgy szeret, ahogy vagyok, és az én szemszögemből én vagyok a legjobb neki. M. T.: Sokszor azon veszem észre magam, hogy átvettem a kormányt, s akkor visszaadom, de tudattalanul megint veszem el. Segítségemre volt a döntés, hogy újra átadom az életemet Jézusnak. S. M.: Megtapasztaltam egyre mélyebben az Isten szeretetét ezen a kurzuson, nyugalom töltött el már az első este, amikor hazamentem; és csodálatos vele kapcsolatban lenni napi szinten. H. A.: A Szentlélek-hívásnál éreztem, hogy egy nagy lakat leesett a szívemről, és jó érzés töltött el.

Korondon volt az év utolsó Fülöp kurzusa, ahol Isten szeretete kiáradt az Őt tapasztalni vágyók szívébe. A résztvevők tanúságaiból közlünk: B. E.: Tudatosítottam magamban, hogy engem Isten úgy szeret, ahogy vagyok, azokkal a hibáimmal, melyekért én naponta ostorozom magam. De Jézus már megváltott. Ő annyira szeret, hogy meghalt értem, az én gyarlóságaimért, hitványságaimért. P. B.: Ami kifejezetten megmaradt ebből a pár napból, hogy a megtérés nem egyszer történik, s utána minden király, és minden jól megy, hanem, ha minden nap szükség van rá, és minden órában és minden percben, akkor is meg kell térni. F. Zs.: A kurzuson megérintett, hogy „szeretlek téged így ahogy vagy”. És ez megvilágosította bennem, hogy nem érdekel, ki milyen jelzőt rak rám, mert tudom azt, hogy valaki segít, a Jó Isten, és akihez teljes bizalommal fordulhatok, az Ő az. M. R.: Úgy érzem, a közösség volt az utolsó láncszem, amire szükségem volt. Sokszor kértem Istent, hogy küldjön hozzám embereket a problémáimban, és Ő küldte is, csak én nem nyitottam ki eléggé a szememet. L. B.: Ez a hétvége be tudta pótolni azt, ami hiányosság volt bennem amiatt, hogy nem jártam egy ideig rendszeresen közösségbe. M. E.: Ne felejtsünk el minden nap hálásak lenni neki, ne érjük meg azt, hogy egyszer legyen egy betegségünk, s akkor kapcsolódjunk Hozzá, mint én, hanem míg egészségesek vagyunk.

♥ A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában egy nagyon áldott és szép évet zárunk 16 gyerekkel, és reméljük, hogy januártól újabb 2 gyerekkel gazdagodunk. Különösen hálásak vagyunk Istennek gondviseléséért és a külföldi meg belföldi támogatásokért, melyek nélkül nem tudnánk létezni.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzést indítunk januártól, amelynek célja, hogy olyan fiatal (18-27 év) munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben. A képzés 9 alkalomból és egy egyhetes vezető-konferenciából áll, amihez kérjük imáitokat és anyagi hozzájárulásotokat.

                       Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével!       2Tim. 2,1

Mivel többnyire egyetemisták vesznek részt, akik nem tudják fizetni a saját részvételüket sem, az egyes alkalmakra szükség lesz még kb. 2.000 lejre, hogy tudjuk fedezni a képzés kiadásait. Ezért keresünk 20 támogatót, aki 100 lejjel, vagy 40 támogatót, aki 50 lejjel segít alkalmanként a kiadások fedezésében. Kérünk, vizsgáld meg, ha szeretnél partner lenni a jövő generáció képzésében, és jelezz vissza nekünk. A részleteket megbeszéljük: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com.

Fülöp kurzus lesz: - január 19-21. között Csíkszeredában. Jelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com email címen;

                                    - március 2-4. között Marosszentgyörgyön. Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen;

                                    - április 20-22. között Gyergyószentmiklóson. Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Ez a kurzus segít abban, hogy Isten igazságait megismerve és befogadva, a résztvevőknek egy személyes, bensőséges találkozásban legyen részük a feltámadt Krisztussal.

 „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”    Gal 2,20

Lelkigondozói kurzust tartunk Csíkszeredában február 8-11. között, lehetőséget kínálva arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást sebzettségeinkre.

„Jézus ezt válaszolta nekik: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.«”    Lk 5, 31-32

Bejelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com.

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése.

Imaszándékok:             

Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzés:

- Atyánk, adj a képzésre odaszánt szívű résztvevőket és egységben, kenettel szolgáló teamet
- segíts a képzés kiadásainak fedezésében a szükséges támogatók megtalálásával

Fülöp kurzus:

- Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon
-  a Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus mellett

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket, haragot, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat
- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

 

Szívből kívánunk Boldog Karácsonyi Ünnepeket és áldásokban gazdag Új Évet!

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Marion Thomas és Maria Cristina Lo Cascio: Lányok Bibliája (32 ron); Rhona Davies: Fiúk Bibliája (32ron); Michael H. Brown: Küldetés a Földre (25 ron); Francis Chan: Őrült szeretet (35 ron); Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling : A megvalósítás 4 alapszabálya (50 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701