RO     HU     EN

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2021 január-február-március hónapokra

 

      „Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Őáltala megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének reménysége alapján.

       Sőt dicsekszünk még a szorongatásokban is, tudva, hogy a szorongatás türelmet eredményez, a türelem kipróbáltságot, a kipróbáltság reményt, a remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.”                                                                                              Róm 5,1-5

 

         Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Augusztusban a Megkülönböztetés kurzuson a résztvevők ekképpen tanúskodnak az ott átéltekről: „ Megerősődtem abban, hogyan tegyek különbséget a hozzállásomban, döntésemben, hogy mindig megvizsgáljam épp vigaszban vagy vigasztalanságban vagyok.  Megértettem mennyire fontos az időmet jól beosztani, tudni NEM-et mondani,  hogy Istennel való szoros kapcsolatunk és közösség megmaradjon erőteljesen.” Ny.L. „Sokkal jobban megismertem Jézusnak és a gonosznak is a módszereit és megerősödött bennem, hogy valóban Isten akarata a legjobb számomra, éppen ezért szeretném Őt méginkább bevonni az életem döntéseibe.” Cs. M.

„Megerősödött bennem, hogy nem a cselekedeteim fontosak, hanem, hogy miért teszek valamit. Mi a motíváciom? Erőteljesen tudatosult bennem, hogyha egy sugallat jónak tűnő, is származhat a gonosztól. Tudatos legyek az állapotaimban hogy épp miben vagyok, és különböztessem meg ezáltal a gondolatokat, érzéseket. Fontos vizsgálodni, és ezt életem mindennapján tegyem meg, ne menjek el lelkileg „szabadságra”.  V. Sz.

 

♥ A novemberi Fülöp kurzus résztvevői a következőképpen számoltak be arról, amit itt megtapasztaltak:  „Személyesen a “miért engedi meg Isten ezt a sok rosszat a világban?” témájú előadás tetszett, mivel ez az évem nem épp úgy telik, ahogy vártam volna, és sok-sok pofont kaptam az élettől. Naponta elgondolkoztam a miérteken, de itt végül megkaptam a választ, én nem tettem semmi rosszat, csak a bűnös természetem az, ami közbejátszik. Ő velem van, feltétel nélkül szeret, mert az Övé vagyok! Összegzésképpen a kurzus elvégzése valami olyasmi élményt adott nekem, mintha felvenném a világ legfehérebb ingjét és hirtelen mindent olyan tisztának, és letisztultnak látnék. Cz.A. „Különös módon megértettem, hogy Isten engem mennyire szeret. Azért létezem és vagyok mert Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem. Sokszor különállónak éreztem magam, de  mostmár tudom, hogy Ő örök szeretettel szeret és ez mindenre elég. Azt is megtanultam, hogy bár bünős a természetem, nem gond mert az Atya már Jézus vérén lát engem. Gy.I. Három dolog érintett meg különösen ezen a hétvégén. Nagyon megérintett, hogy milyen fontos a hit és megtérést többször gyakorolni az életben. Most már tudom, hogy miért éreztem Istentől annyira távol néha magam. A második a Szentlélek közelségének a tapasztalása, és a békesség, amit tőle tapasztaltam. A harmadik pedig Jézus szeretetének a mélysége. Eddig sokat hallottam már róla, de ezúttal alkalmam volt megtapasztalni, átérezni.” A.Á „Úgy jöttem ide, hogy már átadtam az életemet Jézusnak. Azonban itt egy új módon tapasztaltam meg az Ő szeretetét, amikor a Szentlélek szó szerint a csontomig hatolt, és megtapasztaltam ezt a mély szeretetét. N.K.K

 

♥ Nagy kihívás volt a A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvóda számára ez az év, amit 24 gyerekkel zárunk, akkor is ha foghíjas volt a műkődés a Covid 19 vírus miatt. Kérünk, imádkozzatok, hogy az állami törvények megengedjék az óvóda további műkődését.

♥ Folytatjuk a LÉGY ERŐS! ifjúsági tanítvány-és vezetőképzést, 21 résztvevővel a hátramaradt 4 alkalommal, amelynek célja, hogy olyan fiatal munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben. Köszönjük mindazoknak, akik nagylelkűen támogatták a LÉGY ERŐS képzést, és továbbra is számítunk rátok, hogy szíveteken  hordozzátok ezt a szolgálatot.

♥ Nagyon hálásak vagyunk minden testvérnek, aki támogatta az alapítványt akár imádsággal, akár anyagiakban az elmúlt időszakban. Isten megmutatta általatok, hogy hűséges és ebben a nehéz időszakban amikor sokszor azt hittem vége, közületek sokan bátorítottak és támogattak. Visszaemlékszem az ősz folyamán egyszer csak, amikor, üres volt az alpítvány kasszája, kaptam egy borítékot a postaládában 1.500 lejjel névtelenül az alapítványra, amit csodaként tapasztaltam meg és itt szeretném megköszönni azoknak, akik küldték: Isten áldjon meg és vezessen minden szükségetekben !!!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk Marosvásárhelyen január 28-31 között (remélve, hogy addig javul az állapot a találkozásokat illetően).

Ez a kurzus lehetőséget kínál arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást lelki sebzettségeinkre.

Jézus ezt válaszolta nekik: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.” Lk 5, 31-32

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése. Bejelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristi.ro honlapon.

 

Imaszándékok:

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket minden keserűséggel, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat
- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

Légy erős! ifjúsági vezető - és munkatársképzés:

- Atyánk, áldd meg azokat akik a vezetőképzésre is elkötelezték magukat, hogy hűségesen kitartsanak és segíts a kiadások fedezésében, a szükséges támogatók megtalálásában.

 

Kívánunk egy örömteli karácsonyt és Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag boldog új évet!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001,

 

vagy Revoluton: RO IBAN: RO85 BREL 0005 5020 6337 0100

Külföldi számla IBAN: LT29 3250 0072 7655 4748  BIC: REVOLT21

 donaţie pt. Fundaţia Regnum Christi   Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Megjelent: Életvezető napló (40lej); Ann Voskapm: Ezernyi ajándék  (40lej), Francine Rivers: Kegyelem vonala (50 lej), stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ „Könyvajánló’”menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701