RO     HU     EN

 

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2020 január-február-március hónapokra

„Ha majd bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad neked, vigyázz, ne akard utánozni azoknak a nemzeteknek az utálatosságait. Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngösöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból. Légy tökéletesen és fogyatkozás nélkül az Úrral, a te Isteneddel. ”                                                                2Törvénykönyv 18, 9-13

         Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Az októberi és novemberi Fülöp kurzus résztvevői a következőképpen számoltak be arról, amit itt megtapasztaltak: Megértettem, hogy nem a körülöttem levő embereket kell hibáztatnom, és hogy az életben a rossz dolgok, betegségek, mindig is az ember bűnős természetének mint bűnőknek a következményei. Rájöttem, hogy milyen fontos megkülönböztetni minden gondolatot magamban, mert nem minden sugallat van Isten Szentlelkétől. A gonosz hazugságai mindig a személyes sérelmeinkhez tapadnak, és gyökereznek szívünkbe, ezáltal kiábrándulunk Istenből és az emberekből. R.H.; Úgy érzem fejetlenül kezdtem építeni a hitem, úgyhogy bizonyos alapdolgokról nagyon sokmindent nem tudtam. Ez a kurzus nagyon tömören és érthetően ellátott engem a kellő tudással és lelki képzéssel ahhoz , hogy ezt az űrt be tudjam tölteni és mostmár biztos alapokra tudjam építeni a hitem. N.Á.; Sok félelemmel küszködtem, különösen a halálfélelem kérdésével, most teljesen megnyugodtam a Szentlélek által és az imák által amin keresztül Isten szólt hozzám. T.I.; Megértettem, hogy kapcsolatban kell lennem a Szentlélekkel, hogy megtudjam vizsgálni, mi az ami Istentől van és mi jön a Gonosztól, hogy Istennek engedelmeskedjek. Rájöttem, hogy nem én vagyok a rossz, hanem nekem van bűnős természetem, és nagyon kell ügyelnem, hogy ne teremjen rossz gyümölcsöket. N.K.; Ezen a hétvégén megtapasztaltam Isten szeretetét, ami mélyen megérintett. Megerősödtem még inkább a hitemben és mégjobban szeretnék szolgálni a közösségemben. F.L.; Isten nem hagyott el engem még akkor se ha én elárultam. Megértettem a fontosságát, hogy  közösségbe járjak. M.H.; 

A Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában egy nagyon áldott és szép évet zárunk 27 gyerekkel. Különösen hálásak vagyunk Isten gondviseléséért, hogy sikerült megkapni az év végére a román kormány által ígért támogatást, amely nélkül nem tudnánk létezni.

 

♥ Újból indul januártól a LÉGY ERŐS! ifjúsági tanítvány - és vezetőképzés, 26 résztvevővel amelynek célja, hogy olyan fiatal munkatársakat képezzünk, akik a jövő generáció vezetésében képesek legyenek építeni Isten Országát közösségeinkben.

                 ,,Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével!''       2Tim. 2,1

A képzés 10 alkalomból áll és 2021 májusában ér véget. Részleteket találtok a   www.oazut.ro weblapon. Mivel a résztvevőknek nagy része egyetemista, akik nem tudják fizetni a saját részvételüket sem, az egyes alkalmakra szükség lesz még kb. 3.000 lejre, hogy tudjuk fedezni a képzés kiadásait. Ezért keresünk 30 támogatót, aki 100 lejjel segítene alkalmanként a kiadások fedezésében. Kérünk, vizsgáld meg, ha szeretnél partner lenni a jövő generáció képzésében és jelezz vissza nekünk. A részleteket megbeszéljük: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Fülöp kurzus lesz január 24-26. között Csíkszeredában.

 Ez a kurzus segít abban, hogy Isten igazságait megismerve és befogadva, a résztvevőknek egy személyes, bensőséges találkozásban legyen részük a feltámadt Krisztussal.

 „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”    Gal 2,20

Jelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com, vagy Bereczki Béla, tel: 0723-214701, regnumchristi.ro honlapon, regnumchristialap@gmail.com email címen.

♥ Lelkigondozói kurzust tartunk:

  • Marosvásárhelyen február 6-9 között. Bejelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristi.ro honlapon, email: regnumchristialap@gmail.com.
  • Csíkszeredában február 20-23. között. Bejelentkezés: Dánél József, tel.: 0742-679082, buzamag.ro honlapon, email: buzamag@gmail.com 

Ez a kurzus lehetőséget kínál arra, hogy életünk múltbeli sérüléseinek felismerése és Jézus jelenlétének kegyelme által megtapasztaljuk a gyógyulást lelki sebzettségeinkre.

 „Jézus ezt válaszolta nekik: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra.«”          Lk 5, 31-32

A megfelelő lelki alapokhoz feltétlen szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégzése.

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- Isten szeretete és üzenete nyitott szívekre találjon
- A Szentlélek megerősítő kegyelme által határozott döntést tudjanak hozni a résztvevők Jézus mellett

Lelkigondozói kurzus:

- a résztvevők felismerjék és átengedjék Jézusnak a sebzettségeiket minden keserűséggel, hogy a kiengesztelődés által elősegítsék a saját gyógyulásukat
- Szentlélek általi vezetettséget a lelkigondozásban szolgáló testvéreknek

Légy erős! ifjúsági vezető - és munkatársképzés:

- Atyánk, adj a képzésre odaszánt szívű résztvevőket és egységben, kenettel szolgáló szervező teamet
- Segíts a képzés kiadásainak fedezésében, a szükséges támogatók megtalálásában

 

Szívből kívánunk Boldog Karácsonyi Ünnepeket és áldásokban, örömökben gazdag Új Évet!

Sok szeretettel az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".

Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: Kapható a 2020-as Regnum Christi falinaptár (18lej) és a 2020-as Igeliturgikus bencés útmutató (8lej). Megjelent: Billy Graham: Szemeimet a hegyekre emelem (45lej); Shannon Thomas: Gyógyulás a rejtett bántalmazásból (40lej), Francine Rivers: Mikor a sófár zeng (50 lej), stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701