RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2017 október – november – december hónapokra

 

          „A szeretet legyen tettetés nélkül! Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz! Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók: az Úrnak szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban, támogassátok a szenteket szükségleteikben; gyakoroljátok a vendégszeretetet!              Róm 12,9-13

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Megkülönböztetés kurzus és a megkülönböztetés módszerei, melyeket a résztvevők megismerhettek, fontos eszközöknek bizonyultak az ő életükben. Mélyreható gondolatok fogalmazódtak meg bennük, miután Isten igazságai segítettek világosabban látni a körülöttük és bennük zajló események, harcok súlyát: K. I.: „Semmi nincs, amit ne kaptam volna” – minden nap ismételgetni fogom magamnak, hogy tudjak alázatban maradni Isten előtt. M. H.: Fontosak a módszerek, mert sokkal könnyebb ezekkel dönteni, mint csak sakkozni a lehetőségek között. T. E.: Azzal, hogy nem döntök, már döntöttem, hogy kinek a csapatában játszom. Nincs szürke. A langyosság már a Sátán cimborája. Sz. Sz.: Minden pillanatban döntés előtt állunk, megpihenni csak Istenben tudunk, és folyamatosan harcolni kell. S. E.: Attól, hogy az egyik hang hangosabb a fejemben, még nem jelenti azt, hogy igaz is. Jó tudni azt, hogy a Szentlélek mindig kiútat mutat, és nem vádol.

♥ Az Isten válasza az élet nagy kihívásaira kurzuson, melyet Hargitafürdőn tartottunk, jó volt megtapasztalnunk, hogy a résztvevő testvérek készek szembenézni az őket érő kihívásokkal, és Isten ereje által felállni. Tanúságaikból válogattunk néhányat: T. R.: A depresszióról szóló előadásban teljesen magamra tudtam ismerni, mert én is nagyon belehajszoltam magam a depresszióba. De ez ellen is van gyógyszer, úgy, mint a meghűlés ellen: Istennek az igéje, az Istennel való személyes kapcsolat. Döntöttem is, hogy az Isten-kapcsolatomat erősíteni fogom, még több időt ráfordítani. P. M.: Amit nagyon akart az Úr mondani nekem ezen a képzésen, az, hogy az Ő útján járjak, és akkor Ő sok mindentől mentesít, sok fölösleges hajszától, sok álmatlan éjszakától. B. Á.: Ami engem megérintett, az, hogy az Úr megengedi a botlást, a mélységeket, de a kiútat is megadja. Ezentúl fel akarom ismerni az Úr hangját, és nyugodjak le Őbenne, hisz Ő velem van, és nincs, miért féljek. S. E.: A legtöbb problémát, ami az életemben volt, ki akartam kerülni, és úgy élni, hogy bajok nem lesznek. Egy darabig ment ez, hogy saját erőből probálkozom, de egy idő után kezdtek összecsapni fölöttem. Most itt a kurzuson lecsendesedett a vihar, és rájöttem, hogy mindenre megvan már a megoldás.

Lelkigondozói kurzus volt Székelyudvarhelyen, melynek résztvevői közül így számolnak be néhányan tapasztalataikról: R. E.: Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam ezen a kurzuson, hogy mi módon tudok megszabadulni az életem során összegyűjtött bűnöktől, megbántástól. B. Á.: Rájöttem arra, hogy eddig nem vittem oda a problémámat Istenhez, minden külső lehetőséget megragadtam és vigasztaltam magam. Pl. sokszor kimondtam anyukámnak, hogy megbocsátok, de nem tudtam őszintén, és csak akkor sikerült, amikor odavittem Istenhez, hogy segítsen megbocsátani. K. M.: Az a terület, ami megérintett, az a perfekcionizmus, mert a sérüléseimből kifolyólag ilyen életet éltem, hogy az vagyok, amit csinálok, amit teljesítek, akkor vagyok szerethető, ha dolgozok. Most ismét tudatosult bennem, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok. Akkor is ha megteszek valamit és akkor is, hogy ha nem. Isten nem egy álarcosbálba hívott meg, tehát nem kell álarcokat hordani.

♥ Az idei tanévet a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 15 gyerekkel kezdtük, amiért hálásak vagyunk Istennek. Tovább imádkozunk, hogy még legalább 3-4 új gyerek jelentkezzen, és találjunk elégséges támogatást az óvoda költségeinek fedezésére.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója lesz október 14-én, Székelyudvarhelyen, a Rákoczi centerben. Meghívott Michelle Moran,  a Világiak Pápai Tanácsának tagja. A program reggel 9 órakor kezdődik és este 18.00 órától ünnepelt szentmisével zárul. A programban dicsőítés, tanítások (Michelle Moran), tanúságtétel, fiatalok programja, szentségimádás, szentmise. Szeretettel várunk, gyertek minél többen, és hozzatok magatokkal másokat is. Részletek a www.ekkm.ro honlapon vagy facebook-on: f/ekkm.ro

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Az ilyenek arcod világosságánál járnak, Uram.”             Zsolt 89,16

Fülöp kurzus lesz:

  • November 3-5. között Marosvásárhelyen,
  • December 1-3. között Oroszhegyen,
  • December 8-10. között Korondon.

A Fülöp kurzus egy alkalmas eszköz arra, hogy Isten szeretetével és a megváltás valóságával találkozzunk, valamint hogy a Szentlélek által újjászülessünk, és élettel teli legyen kereszténységünk.

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”                                                    Jn 3,16

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Imaszándékok:             

EKKM találkozó:

- Egységben tudjunk ünnepelni és hálát adni a Katolikus Karizmatikus Megújulás elmúlt 50 évéért

- A Szentlélek kiáradásáért és megújító kegyelméért minden közösségben, imacsoportban és teljes szolgálatban lévő testvérek életében

- Bölcsességért és hatékonyságért a szervezésben, valamint a találkozó kiadásainak fedezéséért

Fülöp kurzus:

- a résztvevők nyitott szívvel tudják befogadni Isten Örömhírét

- az Atya feltétel nélküli szeretetének megtapasztalása segítsen elindulni a Jézus által megszerzett új életben

-  a Szentlélek erősítse meg és vezesse a szolgáló testvéreket

Pinocchio Óvoda

- a mennyei Atya túláradó kegyelme adjon bölcsességet az óvoda további működéséhez és a kiadások fedezéséhez.

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Bethan James és Kállai Nagy Krisztina: Óvodások Bibliája (40 ron); Maureen Cooper: A remény üzenete (20 ron); John H. Hampsch: Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia (20 ron); Tom, Mike, Daniel Blackaby : 7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését (35 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-21470