RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2020 április-május-június hónapokra

„Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk, ha vele együtt szenvedünk vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha hűtlenek leszünk, Ő hű marad mert önmagát meg nem tagadhatja.”  2 Timóteus 2, 11-13

 Beszámolunk, hálát adunk...

 ♥ A csíkszeredai Fülöp kurzus résztvevői tapasztalataiból néhány visszajelzés:

Azt tapasztaltam meg, hogy hogyan kell megéljem a hitemet és a Szentlélektől kaptam ajándékot hozzá. Arra  döbbentem rá, hogy a napokban dicsértem, mindenért áldottam az Úrat. Hálás vagyok az Úrnak, hogy a dicsőítés ajándékát adta meg nekem.” L.Cs.Én jó pár éve egy lelki traumában szenvedek és nehezen tudtam lelki békére találni. Az otthoni imacsoportom segített a lelki megnyugvásban, de nem volt elég, ahhoz, hogy el tudjak mélyülni a jó Isten szeretetében. Most jutottam el addig, hogy biztosan tudom, hogy én is számíthatok Istenre és Ő elfogad ahogy vagyok. K.B. További részletek: http://www.regnumchristi.ro/index.php?a=91

♥ A két lelkigondozói kurzus résztvevőinek őszinte megvallásait olvashatjuk: „Én meg voltam győződve, hogy rajtam kívül senki másnak nincsenek sebei, nekem vannak sebeim de azokat jól elrejtem és sokszor még sajnáltam is magam emiatt. És akkor itt a kurzuson azt hallottam, hogy ez a seb amit 40 éve kaptam, begyógyulhat. Nem jött, hogy higgyem! De tudom, hogy azáltal, hogy megbocsájtottam, elkezdődött a sebek gyógyulása. Csodálom, hogy ezeket a terheket meghallgatják a szolgálatot végző testvérek és elviselik tőlünk.” K.L. „Úgy érzem, hogy én eddig egy védett burokban éltem és nem is volt semmi tudomásom az okkultizmusról és hogy milyen veszélyeket rejt ez magában. A lelkigondozásban azt tapasztaltam, hogy azáltal hogy édesapámban csalódtam és így sebeket okozott nekem, ezt kivetítettem az Istennel való kapcsolatomra is, és ilyennek képzeltem el Istent. Azonban sikerült megbocsájtanom, és hiszem hogy elindult a gyógyulás a kapcsolatunkban.” T.N.

♥ Nehéz időket élünk a Covid 19 vírus okozta szükségállapot miatt, mivel ezekben az időkben még inkább rászorulunk az anyagi támogatásotokra, hogy tudjuk fedezni az alapítvány kiadásait.

Ha szeretnél partnerként segíteni megteheted a következő módon:

- B.C.R. TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt.

Fundaţia Regnum Christi.

- REVOLUT -Bereczki Béla tel. 0723214701, Kont: GB06REVO00997074549617, cod BIC: REVOGB

                     Isten áldjon meg titeket minden szükségetekben és reménységetekben!

    Terveket, programokat szövünk…

A szükségállapot bizonytalansága miatt egyelőre csak egy kurzust  hirdetünk meg, de imádkozunk és reméljük, hogy tovább lehet majd tartani a kurzusokat és akkor újból jelentkezünk.

 

♥ Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 22-26 között, melynek keretében Isten igéjét és Szent Ignác szabályait alapul véve megtanulhatod, hogyan lehet megkülönböztetni a sugallatokat, indításokat, gondolatokat, hogy felfedezhesd, mi származik Istentől és mi az ellenségtől.

 Ezek segítségével olyan döntéseket fogsz tudni hozni, melyek által megmaradhatsz Isten akaratában.

     „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm. 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus, és bejelentkezés. Jelentkezés: Bereczki Bélánál tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-címen.

„Isten azonban föloldozta a halál bilincseit,

és föltámasztotta Őt, amint lehetetlen is volt,

hogy azok fogva tartsák.”    ApCsel 2,24

Áldott húsvéti ünnepeket kíván az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!