RO     HU     EN

 

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI

2019 október  – november– december hónapokra

 

Ne félj mert, én veled vagyok! Ne tekingess semerre mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek s megsegítelek, s támogatlak téged szabadító jobommal. Mert én vagyok az Úr a te Istened aki megragadom jobbodat és így szólok hozzád: Ne félj én megsegítelek.                Izajás 41, 10;13

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ A Megkülönböztetés kurzuson Hargitafürdőn csodálatos áldásokat tapasztaltunk. Ime néhány megosztás: Ahhoz, hogy megismerd Isten akaratát, keresd saját belső vágyaidat. Új fogalmak épültek be a lelki életemben: vigasztalanság és vigasz fogalma. Aszomorúság, elkeseredés, vigasztalanság és minden hasonló az ellenségtől van. Nincs megalkuvás. A kis bűn is bűn, kiskapu az ördögnek.Megtérésünk különböző szakaszaiban másképp működik az ellenség (és Isten is). U.M.

Először azt értettem meg, hogy mi az alázat, a gőg ellentéte. Aztán az erősödött meg bennem, hogy mennyire szabad akaratunk van a döntésekben és felelősséget kell vállalnunk. M.I

Az ellenség nem tud új dolgokat kitalálni, ezért másolja az Úr módszereit, és hogy mindenki harcol valamelyik csapatban, az is aki azt hiszi, hogy nem. O. CS.

A gonosz a legapróbb dolgokkal kezd el támadni. Megértettem a lelki szegénység fogalmát s hogyan kell gyakorolni azt. Isten vezet, ne én akarjam diktálni a tempót. B.A.: 

Életem legjobb kurzusán voltam veletek. Isten többet adott nekem általa, mint amennyire számítottam. A legnagyobb volt átélni a Szentlélek valóságos jelenlétét, Jézus közelségét. Részem volt az Ő vígszatalásában, megerősítésében, döntésre hívásában és szolgálatra, feladatra való elhívásában. Vágyam, hogy Isten használni tudjon mások életében és szolgálhassak a szenvedők felé. D.K.

 

Az udvarhelyi Lelkigondozói kurzuson  mély áttőréseket tapasztaltunk:

Megfogalmazodott bennem, hogy nem elég szentgyónáskor a bűneinket egy kalap alá venni, hanem fontos, hogy ki kell mondani, és úgy le tenni bűneinket. Szintén felismertem, hogy életünk folyamán kapott sérülések befolyásolják későbbi magatartásunkat,  és hogy a megbocsátás nem egy érzés hanem egy dőntés. G.E.

Úgy érzem, hogy sikerült nagyon sok mindenért megbocsátanom elsősorban magamnak régi dolgokért amit régota cipeltem, és mindez a Szentlélek segítsége által. Megtapasztaltam, hogy Isten nem véletlenül irányított ide, hogy részt vegyek ezen a kurzuson, és megértettem, hogy Istennek terve van velem, es az önmagamról kialakított hamis kép nem az amit Ő gondol rólam. S.V.

Megértettem, hogy a bűneim azok amik eltávolítanak és megrontsák a kapcsolatomat az Úrral. Sikerült megbocsájtanom nagyon régi elásott sérelmekért, elöszőr is tudatos döntéssel és utána már érzelmileg is, és áldást mondanom azokra a személyekre akikre haragudtam, es ezért nagyon hálás vagyok. Sikerült megtapasztalnom a megkönyebülést amit ez hoz magával. K.R.

Újból indul a Légy erős! - ifjúsági vezető és munkatársképző, 2020 január elején a Szentegyháza utáni Táborhelyen. Infók es bejelentkezés a www.oazut.ro weblapon.

♥ Nagyon hálásak vagyunk, hogy az új tanévet 27 gyerekkel kezdtük a Pinochio Keresztény Kreatív Óvódában és nagyon örülünk Szilágyi Zsuzsanna új óvónéninek aki segítségünkre lesz ebben a tanévben.

 

 

Terveket, programokat szövünk…

 

♥  Fülöp kurzus lesz október 18-20 között a marosvásárhelyi kövesdombi reformatus gyülekezetben és  november 15-17 Marosvásárhelyen a remeteszegi római katolikus plébánián.

A kurzus célja megismerni az igazságot a boldog élet titkáról, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez valóra váljon.

 „Mert az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.”    1 Jn 1,2

    Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701 vagy regnumchristialap@gmail.com email-cím. Aktuális információk és részletek a www.regnumchristi.ro honlapon.

 

© Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) ideji találkozója konferencia

jellegű lesz, október 25-27-én, péntek estétől vasárnap délig a Szentegyháza utáni Táborhelyen. Mottó: Teljesen eggyé legyetek!. Meghívott Szénégető István remeteszegi plébános. Részletek és bejelentkezés a www.ekkm.ro honlapon amíg a helyek betelnek.

Imaszándékok:

Fülöp kurzusok:

  • az Atya szeretete érintse meg a résztvevők szívét, és a Szentlélek által tapasztalják meg az Istenhez való tartozás erejét.
  • ismerjék el Jézus Krisztust egyetlen Uruknak és Megváltójuknak, és fogadják be Őt szívükbe

 

A Pinocchio óvoda

  •  Jézus erősítse meg az ovi munkatársait, és tegye hatékonnyá a munkájukat a gyerekek és szülők életében

 

EKKM találkozó:

  • a Szentlélek kenetteljes kiáradásáért és hatékony működéséért a találkozón résztvevő és szolgáló testvérek életében és az EKKM minden közösségében
  • bölcsességért a program szervezésében és levezetésében

 

Sok szeretettel

az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!

 

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítványtevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért.

                    Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

  Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi".

                                                                Isten fizesse!

 

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Révész Szilvia: A hópárduc felesége (45ron); Pap Laszló: Mi lesz ebből a gyermekből ( 15ron), Neal Lozano: Atya Szíve, stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók  a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701