RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018. október – november – december hónapokra

 

        „Kérve kérlek Isten színe előtt és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az Ő eljövetele és uralma által: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Feddj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal! Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.”                                                                               2 Tim 4,1-4

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Júliusban Megkülönböztetés kurzust tartottunk, amelyen segítettünk a résztvevőknek megismerni, elsajátítani a megkülönböztetés módszereit. Hisszük, hogy Isten egy kiteljesedett életet akar mindannyiunknak, és ezért szeretné, hogy megismerjük és megvalósítsuk az Ő tervét, szándékát. A résztvevő testvérek megtapasztalásaiból írunk néhányat: K. J.: Megértettem, hogy a bűn eredete a pénz, hiúság, gőg. Nem szabad tág lelkiismerettel éljek. Sokszor abba a hibába esem, hogy megmagyarázom magamnak, hogy ez még nem bűn, vagy ha tudom is, hogy bűn, Isten megbocsát és türelmes. Most jöttem rá, hogy ez a türelem véges, és nem szabad kettős életet éljek. Istennek tetszően kell mérlegeljek az időbeosztásomat, családra való figyelést, munkahelyen való odafigyelést illetően. Gy. I.: Próbáljam jobban megvizsgálni magamat és figyelni arra, hogy mennyire is járok az Úr útján. Rájöttem arra, hogy feltétlenül ki kell tartanom az imádságban, nem szabad lanyhának lennem ezen a téren. Ha valami ér vagy történik az életemben, azért van, mert az Úr próbára tesz. K. D.: Eddig nagyon lanyhán vettem a szellemi  harcot. Rájöttem, hogy a folytonos, határozott kiállás nélkül esélyem nincs. Ezen túl megérintett, hogy ne ragaszkodjak evilági dolgokhoz. T. B.: Megértettem azt, hogy Isten hatalmat adott nekünk a saját lelki életünk felett, és a döntéseinken múlik elsősorban, hogy pokol vagy mennyország. T. É.: Mindenki benne van a harcban, nem tudok semleges maradni. A Sátán taktikái felismerhetők, lehet ellenük védekezni. Nem vagyunk neki kiszolgáltatva. Élhetünk győzelmes keresztény életet! V. M.: Ha tetszik, ha nem, játékos vagyok a pályán. Megértettem, hogy a sátán csak annyira cselekszik, amennyire én megengedem. Elhatároztam, hogy vigasztalan helyzetben nem hozok új döntést! T. L.: Lelki szegénység kell ahhoz, hogy bejussunk Isten országába. Megértettem, hogy vigasztalanság idején ki kell tartani a vigasz idején hozott döntések mellett. Meg kell tanuljuk elfogadni azt, amit az élet hoz, és mindenben engedelmeskedni Jézusnak. Sz. Sz.: Megértettem, hogy az ördög mennyire sunyi, és tudatomon kívül is hogy használ. Rájöttem, hogy a Sátán tesz engem vigasztalanná, és ha engedem, meg is tart benne. Megerősödött bennem, hogy a legfontosabb az Isten-kapcsolat, és minél jobban megérteni az Ő igéit.

♥ Nagyon áldott találkozó volt júliusban a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképző keretében, 75 résztvevővel, Chris McGee (Anglia) előadó vezetésével. Októberben folytatjuk, és nekivágunk a képzés második felének, ahol az evangelizációban és a vezetőképzésben szeretnénk növekedni. Friss infókat az oazut.ro honlapon találsz.

♥ Az idei tanévet a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodában 15 gyerekkel kezdtük, amiért hálásak vagyunk Istennek. Tovább imádkozunk, hogy még legalább 3-4 új gyerek jelentkezzen, és találjunk elégséges támogatást az óvoda költségeinek fedezésére. Folyamatban van az óvoda jogi személyének létrehozása, amivel reméljük, hogy jövőtől újból megkapjuk az állami támogatást.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ Lelkigondozói kurzus lesz október 25-27. között Kolozsváron, és november 29. – december 2. között Oroszhegyen. Az életünkben megtapasztalt sérülésekre, melyek mélyen beleíródtak lelkünkbe, emlékezetünkbe, Jézus Krisztus megváltásának kegyelme és ereje gyógyulást tud hozni. A kurzus segít felismerni és beismerni sebzettségeinket, és hittel megragadni a gyógyulást.

„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az Ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket... tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni.”  (1Pét 5, 10)

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

Fülöp kurzus lesz december 7-9. között Marosszentgyörgyön. Ha még nem találkoztál az élő Isten szeretetével, nem tapasztaltad az Ő munkáját életedben, engedd, hogy tárja fel szívedben az Örömhírt, az igazságot, amely szabaddá tesz! A legközpontibb igazság pedig az, hogy

   ...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”          Jn 3,16

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.
Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro weblapunkon.

♥ Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) találkozója október 13-án lesz, Csíkszeredában, az Erőss Zsolt sportarénában. Meghívott Noel Chircop, Máltáról, akinek sok éves tapasztalata van az evangelizáció terén, mint az Institute for World Evangelization szolgáló csapatának tagja. A találkozó mottója: Kövess engem! A program reggel 9 órakor kezdődik és este 19.00 órakor zárul. A programban dicsőítés, tanítások, tanúságtétel, fiatalok programja, szentségimádás, szentmise. Részletek a www.ekkm.ro honlapon vagy facebook-on: f/ekkm.ro

Imaszándékok:             

Lelkigondozói kurzus: - az Úr szerető jelenléte áradjon ki, és megváltásának kegyelme által gyógyulást tapasztaljanak a résztvevők

Fülöp kurzus: - a Mennyei Atya szeretete töltse be a résztvevők szívét, és tudjanak dönteni a Krisztusban megújult élet mellett.

Pinocchio Óvoda: - az Úr áldása legyen az óvoda jogi személyenek létrehozásában, és a gyerekek, valamint a munkatársak lelki-testi fejlődésén

EKKM találkozó: - minden szervezési kérdésben vezesse a Szentlélek a szervezőket, és gördítse el az útból az emberi erőt meghaladó akadályokat
- készek legyünk válaszolni Mesterünk hívására, és tudjunk örömmel haladni személyes és közösségi elhívásunkban

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci!!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Damian Stayne: Újítsd meg csodáidat (27 ron); Eberlein Éva és Szilágyi László: Dávid győzelmének titka (15 ron); L. Stipkovits Erika: Szeretettel sebezve (55 ron); Ann Voskamp: Ezernyi ajándék (40 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk‚ Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701