RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018 április – május – június hónapokra

 

          „Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást, újjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból Isten élő és örökké megmaradó igéje által, mert minden test olyan, mint a fű, s minden dicsősége, mint a fű virága: elszáradt a fű, lehullott a virága, az Úr igéje azonban örökre megmarad.                                                                                                                                                                                                           1Pét 1,22-25a

 

Beszámolunk, hálát adunk...

Csíkszeredában tartottuk az év első Fülöp kurzusát, ahol megtapasztalhattuk Isten túláradó kegyelmét, amint a testvérek megnyitották szívüket, hogy a Szentlélek cselekedhessen bennük. Néhány elhangzó tanúságból közlünk részleteket: U. H.: Isten egy örömteli életre hív, és hogyha behívjuk az életünkbe – ahogy ezt meg is tettük –, akkor már itt elkezdődik az örök élet, és nem kell arra várjunk, hogy meghaljunk, hanem Vele szeretet-kapcsolatban élni: ez adja a boldogságot, és akkor már nem számít, hogy mi történik ebben az életben. Sz. Á.: Mindaz, amit mostanig tudtam a fejemben, az megérkezett a szívembe. B. E.: A Szentlélek-áradáskor azt láttam, hogy majdnem belefulladok a vízbe, de valahogy mégis kimászok a túlsó partra, és most értettem meg, hogy tényleg az életem mindig ilyen túlélés volt, egy harc, hogy ezt a napot, ezt a percet, ezt az órát túléljem. Most úgy érzem, hogy tényleg van remény, hogy én is valahogyan kiérek a partra. M. B.: Rájöttem arra, hogy mennyire fontos  a Szentlélek, bátran hagyatkozhatunk rá nehéz időkben is.

Lelkigondozói kurzus következett szintén Csíkszeredában. Jézus gyógyító jelenlétébe helyezve sebzettségeiket, megtapasztalva a belső gyógyulást és a megbocsátás erejét, a résztvevők örömmel osztották meg a következőket: K. B.: Nagyon nehéz volt megbocsátani különösen két személynek, de úgy érzem, elindult a folyamat, és most már őszintén tudok rájuk mosolyogni, és kezd begyógyulni ez a seb, amit okoztak. H. B.: A kurzus alatt lett világossá, hogy igenis, ott vannak bennem az álarcok, amiket néha felveszek, hogy megfeleljek másoknak, vagy hogy én is legyek valaki. Magamnak volt a legnehezebb megbocsátani, mert azt mondtam, nem vagyok képes megtenni dolgokat és nem vagyok elég értékes. Sz. A.: Megtapasztaltam, hogy mennyivel jobb mosolyogva élni, szeretve, és nem lehajtott fejjel, sírva menni az utcán.

♥ A Marosvásárhelyen tartott Fülöp kurzus, és Isten megtapasztalható jelenléte és szeretete megerősítés volt a résztvevők számára. I. B.: Úgy érzem, megerősödtem, és meg tudom tenni a lépést, hogy ne elvárásokkal legyek úgy emberek, mint közösség felé, hanem én is oda tudjam tenni a magamét. F. B.: Most sikerült igazából szívből tudatosítani, hogy Jézus az ő szenvedésével, halálával mekkora árat fizetett, és ezért tényleg hálásnak kell lenni. M. M.: Most értettem meg, hogy nem az a közösség lényege, hogy akik már tíz éve barátok, összegyűljenek és beszélgessenek egyet, hanem nekem is van ott helyem, én is tudok hasznos lenni abban a közösségben, akkor is, ha új vagyok. G. G.: Ezen a hétvégén úgy érzem, megérintett a Szentlélek. Ma mindenki mosolyog: ez a Szentlélek ereje. Ezt kéne minden percben éljük.

♥ Köszönjük mindenkinek, aki imádkozott, és különösen aki támogatta a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzőt, amit elkezdtünk januárban 20 résztvevővel. Az Úr Jézus nagyon nyitott és lelkes fiatalokat hívott el, akik teljes szívvel probálják beépíteni életükbe az igazságokat, és keresik Isten hívását. Április 6-8. között már a harmadik alkalom lesz. Friss infók: oazut.ro honlapon.

♥ Mivel a tulajdonosok nem akarnak semmiképpen beleegyezni, hogy a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda jogi személyként működjön a mostani épületben, és így nem kapunk állami támogatást, ezért sürgősen kell más épületet keressnünk, ami az óvoda működési feltételeinek megfelel, és az árát is ki tudjuk fizetni. Kérünk imádkozzatok, hogy sikerüljön megtalálni a megfelelő helyet.

Terveket, programokat szövünk…

Fülöp kurzust szervezünk április 20-22. között Gyergyószentmiklóson, valamint június 15-17. között Székelyudvarhelyen.

Ez a kurzus lehetőséget ad Isten személyes szeretetének a megtapasztalására, valamint az életről kijelentett legfontosabb igazságainak a megismerésére és befogadására.

            „Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.”                            1Kor 2,12

Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen, részletek: regnumchristi.ro honlapon.

♥ A Megkülönböztetés kurzus időpontja július 25-29. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének olyan módszereket megismerni, melyeknek segítségével felismerhetik és követhetik Isten életükre vonatkozó szándékát. A kurzus Szent Ignác lelkigyakorlatos írásaiban feltárt szabályokból merít, és konkrét gyakorlatok, esettanulmányok megoldásával segít a módszerek elsajátításában.

„Ragyogó a bölcsesség és hervadhatatlan, és könnyen meglátják azok, akik  szeretik; akik keresik, meg is találják”.                                                       Bölcs 6,12

A megfelelő lelki alapokhoz szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése. Jelentkezési határidő: június 25. Részletek a regnumchristi.ro honlap ’Aktuális’ menüje alatt találhatók.

Imaszándékok:

Fülöp kurzus:

- a résztvevők megtapasztalják, hogy az az igazság teszi őket szabaddá, amelyet Isten tár fel a szívükben

- a Szentlélek erejéből merítsenek erőt és bizalmat a Krisztus mellett való döntés meghozatalában

Megkülönböztetés kurzus:

- a résztvevők egyre világosabban lássák Isten akaratát a kurzuson megismert megkülönböztetési módszerek és a Szentlélek megvilágosító kegyelme által

- a Szentlélek erőt és bölcsességet adjon a résztvevőknek és szervezőknek egyaránt, és növelje fizikai állóképességüket a szolgálatok alatt is

Pinocchio Óvoda

-  találjunk olyan helyet az óvoda további működéséhez, ahol megfelelő körülmények vannak, és anyagilag is fedezni tudjuk a kiadásokat

 

„Mária Magdolna elment és hírül vitte a tanítványoknak:
Láttam az Urat!!!”
Jn 20,18

 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: Marion Thomas és Maria Cristina Lo Cascio: Lányok Bibliája (32 ron); Rhona Davies: Fiúk Bibliája (32ron); Michael H. Brown: Küldetés a Földre (25 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.