RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2019 július – augusztus – szeptember hónapokra

 

        „Isten akarata ugyanis ez: a ti megszentelődésetek, hogy megtartóztassátok magatokat a paráznaságtól; hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben és tisztességben, nem a vágyódás szenvedélyében, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki se károsítsa meg, s ne csalja meg semmilyen ügyletben a testvérét, mert az Úr bosszút áll mindezért, mint ahogy már régebben megmondtuk nektek és bebizonyítottuk. Isten ugyanis nem tisztátalanságra hívott meg minket, hanem szentségre.”   1 Tessz 4, 3-7

Beszámolunk, hálát adunk...

A Lelkigondozói kurzus mindig egy új, friss lendületet eredményez a résztvevőkben, és egy olyan útra állítja őket – a kiengesztelődés útjára –, melyen, ha kitartanak, sokkal békésebb, gyümölcsözőbb, szeretetteljesebb lesz az életük. Néhány tanúságot teszünk közzé a marosvásárhelyi kurzus résztvevőinek beszámolóiból: K. T.: Nem is gondoltam bele, hogy mennyire meghatároz az, amit én otthonról hoztam, amit kaptam a szüleimtől gyerek- és tinédzserkoromban, mennyire hordozom magamban, és mennyire tudom érzékeltetni a környezetemben pozitív és negatív irányba is. K. E.: Amit leginkább magammal viszek, az az, hogy a gyógyulás egy folyamat, nincs miért várjam, hogy egyszer valami nagy csodás dolog történjék, hanem ez az egész egy folyamat, el kell indulni. Habár nem látom egyből, hogy valami másképp lenne, az nem jelenti azt, hogy kár volt az egész időtöltés, hanem ez az első lépés, és aztán megtesszük, ahányszor szükséges. Bíznom kell az Úrban, hogy a maga idejében ez megtörténik. B. O.: Megértettem, hogy helyre kell tennem a lelki, érzelmi és testi dolgokat, fel kell állítanom a prioritást, mert nagyjából már minden variációt kipróbáltam, de úgy vagyok vele, hogy a lelkit a legnehezebb megalapozni, de az az, ami nagyon stabil. Ezt Jézussal kell megtenni. F. B.: Rájöttem, hogy nagyon sok mindent elnyomtam magamban az évek során, de megmaradtak a sérülések bennem, és sikerült ezeket felszínre hozni. Amit sikerült letenni és meggyógyulni belőle, az, hogy mindig mindenkinek meg kell felelnem, és nem szabad hibázzak, de rájöttem, hogy ha én Istennek szolgálok és nem az embereknek, akkor Istennek a véleménye kell, hogy fontos legyen. És Isten azt mondta nekem a tegnap, hogy Neki elég az, amit én tudok nyújtani, és nem kell mindig tökéletes legyek.

♥ Április végén befejeztük a  Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképzést, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak minden egyes résztvevőért és szolgáló testvérért, akik lehetővé tették a képzés megvalósítását. Különösen szeretném megköszönni minden egyes támogatónak, aki segített, hogy a hiányzó pénz kikerüljön, akár az utolsó alkalomra is. Szívből köszönöm azoknak a névtelen támogatóknak, akik ezen a módon kisebb vagy nagyobb összeggel segítettek fedezni a képzés kiadásait. Isten fizesse, és áldjon meg titeket!!!

 

Terveket, programokat szövünk…

Isten válasza az élet nagy kihívásaira (IVÉNK) kurzus lesz július 12-14. között Hargitafürdőn. Vegyük fel a harcot a minket érő kihívásokkal, hogy ne megbénítsanak minket, hanem megerősödjünk általuk!

„A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből!” (Róm 15,13)

Jelentkezés: Bereczki Béla, tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Megkülönböztetés kurzus lesz Hargitafürdőn július 24-28. között. Az ennek keretében megismert módszerek segítenek tisztábban látni, mi származik Istentől és mi az ellenségtől.

  „...hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

A részvételhez szükséges a Fülöp kurzus és bejelentkezés. (regnumchristi.ro)
Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Lelkigondozói kurzust tartunk aug. 29.–szept. 1. között Székelyudvarhelyen.

Jézus így szólt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek”. (Mt 9,12)

Ezen a kurzuson a részvétel csak Fülöp kurzus elvégzése után lehetséges.
Jelentkezés: Bereczki Béla tel: 0723-214701, regnumchristialap@gmail.com email címen.

Szeptember 14-én Ő az út! – keresztény ifjúsági zenefesztivál!!! Bátorítunk minden fiatalt és fiatalos lelkületű testvért: jegyezzétek be határidőnaplótokba, és jelenlétetekkel velünk együtt tegyetek tanúságot, hogy él Jézus, aki számunkra az egyetlen út az Atyához! Meghívottak: Csiszér László és Eddy. Bővebb információt majd az oazut.ro honlapon találtok.

Szeptember 20-22. között újból lehetőséget kínálunk megerősödni a prófétikus gyógyító-szabadító szolgálatban Gordon van Veelen, holland teológus képzése által. Szeretettel várjuk azokat, akik növekedni szeretnének a Szentlélek ajándékainak helyes használatában.

„Megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: »Talíta, kúmi!« – ami azt jelenti: »Kislány, mondom neked, kelj fel!« – A kislány azonnal fölkelt és járkálni kezdett.”      (Mk 5,41-42a)

Részvételi feltétel a Fülöp és Lelkigondozói kurzus előzetes elvégzése és a közösség vezetőjének ajánlása. Bővebb infó a regnumchristi.ro honlapon. Jelentkezés Bereczki Bélánál, regnumchristialap@gmail.com vagy 0723-214701.

Imaszándékok:

IVÉNK: - Szentlélek vezesse rá a résztvevőket arra, hogy Isten igazságaira támaszkodva győztes életet élhetnek

Megkülönböztetés kurzus: - bölcsességet és látást adjon az Úr a lelkek megkülönböztetésében és a helyes döntések meghozatalában

Lelkigondozói kurzus: - a résztvevők Jézus erejébe vetett bizalommal forduljank Megváltónkhoz, és fakadjon gyógyulás az Ő jelenlétének megtapasztalásából

Ő az út!: - segítse ez a fesztivál a fiatalok megújulását és az ébredést térségünkben

Pinocchio Óvoda: - újabb gyerekek jelentkezése és az állami támogatás tegye lehetővé az óvoda kiadásainak fedezését

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: C. S. Lewis: Csűrcsavar levelei – új kiadás (26 ron); Philip Yencey: Mire megyünk Istennel? (45 ron); Sean Covey: A megvalósítás 4 alapszabálya (50 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.