RO     HU     EN

A REGNUM CHRISTI ALAPÍTVÁNY IMASZÁNDÉKAI
2018 július – augusztus – szeptember hónapokra

         

        „Ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a Lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!« Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.

                                                                                                                                 Róm 8,13-16

 

Beszámolunk, hálát adunk...

♥ Június 15-17 között Székelyudvarhelyen tartottunk Fülöp kurzust. Néhány lelkes beszámolót olvashatunk: N. I.: Kellemes meglepetésben volt részem ezen a kurzuson. A tegnap este mentem hazafelé, és azt a késztetést éreztem, hogy menjek oda a feleségemhez, megpusziljam és megköszönjem azt, hogy engem erre rávezetett. P. Cs.: Ez a kurzus segített megváltoztatnom azt, hogy hogyan állok a hitemhez, és hogyan tudom átadni azt a többieknek. M. I.: Számomra minden nagyon új volt. Nem voltam vallásos, nem szerettem templomba járni. Valahol gondoltam, hogy Isten szeret, de nem tudtam, miért van annyi bűn, miért vétkezem. Itt az is új volt számomra, hogy Jézus már megváltott. Nagyon sokat kaptam, kezdek tisztán látni. B. M.: Az első, amit nem tudtam elhinni, az, hogy a Jó Isten tud engem szeretni, az én múltammal. Aztán rájöttem, hogy nem Ő távolodott el tőlem, hanem én vagyok az, aki elfordultam Tőle, és csak Feléje kell forduljak, és ugyanabban a szeretetben van részem, mint bárki másnak. B. A.: Vallásosan neveltek, és eddig a hétvégéig azt hittem, hogy nálam rendben van minden, van kapcsolatom a Jó Istennel. Csak nagyon-nagyon sok ponton hiányosság van, s ezek most a helyükre kerültek. A feltámadás misztériuma megadta a választ mindenre. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem. F. S.: Voltam már Fülöp kurzuson, és habár a kurzus lényegében ugyanaz, teljesen másként tud megérinteni. Valószínű, nem csak itt a kurzuson lehetséges ez a megtapasztalás, hanem  ez a lényege a közösségnek is, hogy amikor elmegyünk a közösségbe, ott megtapasztalhatjuk Isten szeretetét különböző formában, attól függően, hogy életünknek milyen időszakában vagyunk.

♥ Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, ahogy munkálkodik a Légy erős! - ifjúsági vezető- és munkatársképző résztvevői életében. Július 8-13 között a teljes csapat egy nemzetközi ifjúsági vezetőképző tréningen vesz részt, amit az ENC (European Network of Communities) fiataljai szerveznek Chris McGee (Anglia) előadó vezetésével, 75 résztvevővel, a kolozsvári Manresa lelkigyakorlatos házban. Szükségünk van további közbenjárásra és támogatókra, hogy tudjuk fedezni azon résztvevők kiadásait, akik, mivel egyetemisták, nem tudják fizetni a képzést. Friss infókat oazut.ro honlapon találsz.

♥ Mivel nem találtunk más megfelelő épületet a Pinocchio Keresztény Kreatív Óvodának, ezért kénytelenek vagyunk maradni, és probáljuk megoldani az óvoda jogi személyiségét, ami folyamatban van, hogy jövőtől kaphassuk az állami támogatást. Mivel az idén erre nem számíthatunk, ezért havonta kb. 3.000 lejre van szükségünk, hogy az óvodát fenn tudjuk tartani. Ehhez kérjük adományaitokat és támogatásotokat.

 

Terveket, programokat szövünk…

♥ A Megkülönböztetés kurzus időpontja július 25-29. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének olyan módszereket megismerni, melyeknek segítségével felismerhetik és követhetik Isten életükre vonatkozó szándékát. A kurzus Szent Ignác lelkigyakorlatos írásaiban feltárt szabályokból merít, és konkrét gyakorlatok, esettanulmányok megoldásával segít a módszerek elsajátításában.

„Ragyogó a bölcsesség és hervadhatatlan, és könnyen meglátják azok, akik  szeretik; akik keresik, meg is találják”.                                                       Bölcs 6,12

A megfelelő lelki alapokhoz szükséges a Fülöp kurzus előzetes elvégézése. Jelentkezési határidő: július 10. Részletek és bejelentkezés a regnumchristi.ro honlap ’Aktuális’ menüje alatt találhatók.

♥ Újból megszervezzük a prófétikus gyógyító szabadító képzést szeptember 21-23 között Marosvásárhelyen Gordon van Veelen, holland teológus vezetésével, aki több éve aktívan munkálkodik az Amerikában létrehozott Healing Rooms Ministry gyógyító imaszolgálatában. A képzés célja, hogy növekedjünk a Szentlélek ajándékainak helyes használatában.

„Amikor beesteledett, odahoztak hozzá sok ördögtől megszállottat. Kiűzte szavával a lelkeket, azokat pedig, akiknek valami bajuk volt, meggyógyította.”      Mt 8,16

Részvételi feltétel a Fülöp és Lelkigondozói kurzus előzetes elvégzése és a közösség vezetőjének ajánlása. Bővebb infó a regnumchristi.ro honlapon.

Jelentkezés Bereczki Bélánál, regnumchristialap@gmail.com emailcímen vagy a 0723-214701 telefonszámon.

Imaszándékok:

Megkülönböztetés kurzus:

- Isten Lelke világosságot hozzon gondolataink, cselekedeteink, motivációink felülvizsgálásában, az érzések, sugallatok megkülönböztetésében

- Krisztus védelmező jelenléte vegye körül a szolgáló testvéreket és a résztvevőket

- a résztvevők elsajátítsák a megkülönböztetés ajándékát, és Isten akarata szerinti döntéseket hozva meg is valósítsák azokat.

Pinocchio Óvoda

- a Szentlélek adjon bölcsességet és vezessen a hivatalos ügyek intézésében és kivitelezésében

- újabb gyerekek jelentkezéséért, és hogy sikerüljön támogatókat találni, így fedezve az óvoda kiadásait.

 

Sok szeretettel, az alapítvány minden munkatársa nevében, Béci !!!

 

Az imaszándék célja, hogy élő kapcsolatot tartson fenn azok között, akiket érdekel az alapítvány tevékenysége, programjai, és hogy minél többen közbenjárjunk szolgálatainkért. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a programjaink fedezésére.

     Bankszámlánk: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., Sucursala TG-MUREŞ, str. Ghe. Doja 1-3,

      Cod IBAN: RO91RNCB0188034965980001, donaţie pt. Fundaţia "Regnum Christi". Isten fizesse!

 

Az alapítványnál vásárolhatók: könyvek, igekártyák, képeslapok, stb. Megjelent: June Hunt: Hogyan bocsássunk meg, amikor az érzéseink mást diktálnak? (50 ron); Philip Yancey: Meghökkentő kegyelem (40 ron); Sharon R. Berry: 99 hasznos jótanács! – Fegyelmezés az osztályban (5 ron); stb. További könyvek, igekártyák, hűtőmágnesek, kulcstartók a www.regnumchristi.ro honlapunk ‚Könyvajánló’ menüjében. Információ: Bereczki Béla, tel.: 0723-214701.