RO     HU     EN

Neal Lozano és Matthew Lozano: Az atya szíve
- Hazatérésünk az Atya örömébe -

Az apátlan nemzedék számára örömhírrel szolgál ez a könyv: van Atyánk, aki határtalanul szeret minket!

A könyvet azoknak ajáűnljuk, akik szenvednek az apai szeretet hiányától.

Ára: 30 ron

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary Pereira - P. James Mariakumar: Okkultizmus és szellemi harc
(második kiadás)

Mary Pereira és James Mariakumar SVD atya hosszú évek óta dolgoznak együtt a gyógyító ls szabadító szolgálatban. A közös lelkigyakorlatok tapasztalatai alpján a Biblia segítségével megvilágítják, hogy az okkultizmus és a New Age ellentmond a hitnek.

A szerzők gazdag élettapasztalatuk alapján beszámolnak arról, hogyan ismerhetők fel az okkult terheltségek, és milyen fontos védelmet és szabadulást nyújtanak a katolikus egyház szentségei és szentelményei.

Ezzel egyidejűleg a szerzők tárgyalják a lelki harc területét, és bemutatják a harcban használható lelki fegyvereket. Közben utalnak a katolikus karizmatikus megújulásra és a karizmákra, melyeket a Szentlélek ajándékoz nekünk, és megválaszolják a protestáns ellenvetéseket. Ajánljuk mindazoknak, akik tisztán akarnak látni és le akarják győzni az okkultizmus káros hatásait.

Ára: 18 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------

Emiliano Tardif és Jose H. Prado Flores: Jézus él!
(új kiadás)

Ez a könyv csodákról szól! Arról, hogy Isten szeret, nem hagyott el bennünket! Többen meggyógyultak, amikor ezt a könyvet elolvasták. A gyógyulás mellett a szívük megtelt örömmel. Örültek Isten közelségének, szeretete megtapasztalásának. Örültek hitük megelevenedésének. Annak, hogy Jézus él!

Ezt hangsúlyozza Tardif atya az egész könyvön keresztül. Azért imádkozik a mennyben, hogy minden olvasója megtapasztalja az élő Jézust. Erre a megtapasztalásra, sőt  a Jézussal való találkozásra hív ez a könyv.

Elég csak a főcímekre pillantani: testi gyógyítás, belső gyógyítás, kiengesztelődés, szabadulás a gonosz lélektől, evangelizáció. Mindezekből láthatjuk, hogy a legizgalmasabb kérdésekről van szó, melyekben az élő Jézus hatalma nyilvánul meg. Olvasás közben megelevenedik előttünk az Evangélium: "Vakok látnak, sánták járnak... süketek hallanak..." (Lk 7,22)

Ez a könyv prófétai. Isten üzenetét közvetíti! Aki elolvassa, megérti, mit jelent a modern keresztény élet: egész szívvel hinni, egész életünket Istennek adni és a teljes Evangéliumot megvalósítani!

Ára: 20 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------

Michael H. Brown: Küldetés a Földre

Az elmúlt évszázadok során előfordultak olyan időszakok, amelyek félelemmel töltötték el az embereket: árvizek, földrengések, szökpárhullámok, viharok, szárazságok, járványok, vulkánkitörések, sőt még aszteroida-becsapódások is. Ezek a jelek megszaporodtak az utóbbi évtizedekben.
Amikor az emberiség a gonosz útjára lép, Isten természeti katasztrófákkal figyelmeztet: ember! Állj meg a gonoszság útján! Állj meg, amíg nem késő!
Jönnek a figyelmeztetések: Harvey hurrikán; árvizek Ázsiában, Európában; erdőtüzek; földrengések, Hogy csak az utóbbi hónapok (2017) eseményeit idézzem.
Az évszakok megváltoznak - mondta LaSalette-ben a Szűzanya; változás áll be az éghajlatban; földrengések lesznek; az egész Föld görcsökben fog remegni. Hasonló jelzések érkeztek olyan helyekről is, mint például Medjugorje.
A középkor óta - amikor Európa lakosságának egyharmada áldozatul esett a pestisnek - nem voltunk ilyen kritikus időszakban. A Római Birodalom végnapjai óta nem kellett az egész világra kiterjedő zűrzavarral szembenéznünk. Az ókori idők óta nem rohantunk ilyen vakon az olyan katasztrófák felé, amelyek elsöpörték és megváltoztatták a régi világot - és amelyek, ha nem térünk vissza sürgősen Jézus Krisztushoz, vissz fognak térni.

Ára: 25 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------

John H. Hampsch: Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia

Hampsch atya arra tanít bennünket ebben a könyvben, hogy az Oltáriszentség angyobb hittel s nagyobb szeretettel vegyük magunkhoz! A szentáldozásban nemcsak Jézussal találkozunk, hanem megtapasztalhatjuk testi és lelki gyógyulásunkat is. Sőt megszabadulhatunk a gonosz lélek tamadásaitól.
A gyümölcsöző szentáldozáshoz azonban szükséges as belső előkészület és az élő hit.
Jézus Eucharisztiában való jelenléte által át akar formálni bennünket. "A kegyelemnek ezt a forrását masga Isten alapította, szinte könyörögve hív minket, hogy vegyük Őt magunkhoz, mert meg akarja menteni életünket" - írja a szerző.
Ha befogadjuk az Eucharisztia erejét, annak rendkívüli hatásai lehetnek testi és lelki életünkben.

Ára: 20 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gál Péter: A New Age keresztény szemmel

Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az örök kárhozattól! Ő a biztos út!
Sokan megkísérlik más úton keresni a megváltást. Ez a más út nem marad következmények nélkül! Szellemi zűrzavar, lelki problémák, depresszió, szorongás léphet fel. Gál Péter atya őszintén feltárja előttünk, hogy minek mi a következménye. Nem ítél, csak rámutat a veszélyre, mint egy jó orvos: ez a baj, itt kell az életeden változtatni! A többit rábízza az olvasóra.
A könyvet több évi kutatómunka előzte meg, s ez a jelenlegi már a nyolcadik kiadás.

Ára. 32 ron

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Michael H. Brown: Életmisszió
A család sebeinek gyógyítása

A család a legszentebb emberi közösség, amely végigkíséri életünket. Nem mindegy, hogy mit kapunk családunktól, s mit hagyunk gyeremekeinkre. A bűnökkel terhelt családi háttér sok bajt, problémát okoz az utódoknak.
A Szentírás és a tanúságtételek alapján a szerző arra a felismerésre vezeti olvasóit, hogy a család meg tud szabadulni a terhes örökségtől. Jézusnak van hatalma meggyógyítani és megszabadítani családunkat!
Ez a hívő ember számára örömhír. Nem kell tovább cipelni családfánk terheit! Nem kell testi-lelki betegségek rabságában élni! A szebb jövő itt van az ajtóban, csak ki kell nyújtani a hit karját és elfogadni azt.

Ára: 14 ron

--------------------------------------------------------------------------------------

James Manjackal: Láttam az Örökkévalóságot

Manjackal atya könyvében beszámol arról a rendkívüli szenvedésről, amit ő maga élt át, amikor két éven keresztül lebénulva feküdt a kórházban. Nemcsak a fájdalom és a testi magatehetetlenség okozott neki nehéz napokat, hanem annak tudata is, hogy az orvosok nem tudnak mit kezdeni vele, és már lemondtak róla. Nagyon hiányzott neki az is, hogy nem gyakorolhatja igehirdetői küldetését, amelyet addig oly eredményesen végzett.
Könyvében képeket állít elénk a tisztítótűzről, a pokolról, de szól a mennyországról is. Könyvének célját Manjackal atya így fogalmazza meg: "hogy bátorítsa azokat, akik redikális módon akarják követni Krisztust a szentség és a tökéletesség felé vezető úton. Manapság sokan könnyedén veszik a keresztény életet."

Ára: 22 ron

---------------------------------------------------------------------------------------

P. Joseph Vadakkel - Michaela heinzen: Jézus letörli könnyeidet

A szerző gondolatai  a künyvről: "Ebben a könyvben szeretném megosztani az olvasókkal a Jézussal és a Szentlélekkel megtapasztalt élményeimet. Mikor ennek a könyvnek az olvasóiért imádkoztam az Oltáriszentség előtt, a Szentlélek ezt a címet sugallta: Jézus letörli könnyeidet.
Meg vagyok győződve arról, hogy könyvem elolvasása után mindenki meg fogja ezt tapasztalni."

 

Ára: 8 ron

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Neal Lozano: Álljatok ellen az ördögnek...

Sokszor nem gondolunk arra, hogy lelkünk mélyén milyen sok probléma, sérelem, feldolgozatlan fájdalom húzódik meg. Ezek megkötöznek bennünket! Nem tudunk igazán szeretni, nem tudunk igazán örülni az életnek, nem tudunk igazi kapcsolatokat teremteni az emberekkel. Istent is távolinak érezzük.

Neal Lozano rámutat arra, hogy van szabadulás! Jézus azért jött, hogy 2az ördög műveit lerontsa" (1Jn 3,8). Jézusnak van hatalma, hogy elvezessen minket az igazi szabadságra. Bátorság és hit kell ahhoz, hogy merjük szétszakítani láncainkat és belépjünk Isten Országába!

Ára: 22 ron

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert DeGrandis S.S.J.: A megtört szívek gyógyítása

Grandis atya azt tanácsolja könyvében, hogy gyógyulásunk érdekében engedjük el a múltban kapott sérelmeket és figyelmünket fordítsuk mennyei Atyánk felé.
A könyv olyan emberek történeteit írja le, akiket megbántottak, megaláztak, félrevezettek, megsértettek és kihasználtak. A megbocsátás ereje által eljutottak a teljes gyógyuláshoz. Ez Jézus kegyelméből történt, aki a kereszten imádkozott azokért, akik megfeszítették: "Atyám, bocsáss meg nekik..." (Lk 23,34)

Ára: 15 ron

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neal Lozano: Eloldozva
Szabadság Krisztusban: A szabadító szolgálat kézikönyve

Ez a könyv a gonosz lélektől való szabadítás lefolyásáról szól. Sokéves tapasztalat alapján Neal Lozano részletesen bemutatja, hogyan lehet felismerni a gonosz befolyását és hogyan lehet ettől szabadulni. Kiemeli a szentgyónás és a megbocsátás fontosságát. De figyelmeztet arra is, hogy mindig nagy alázattal végezzük ezt a szolgálatot, mert Jézus az, aki szabadít és nélküle semmit se tehetünk (Jn 15,5).

Neal Lozano Pennsylvaniaban él, katolikus, "Az Atya szíve" nevű evangelizációs szolgálat alapítója és vezetője. Feleségével a világ sok országában járt és beszélt a mennyei Atya szeretetéről, és hozzásegítette az embereket a lelki szabadsághoz.

Segítség azok számára, akik tájékozódni akarnak a gonosztól való szabadítás szolgálatáról.

Ára: 22 ron

 

Szabadság Krisztusban - szeminárium
Összeállította: Katona István

A szeminárium segít megszabadulni a kötelékektől (rossz szokások, bűnök, lelki sérülések), amelyek akadályoznak abban, hogy Isten akaratát megvalósítsuk életünkben.

 

Ára: 20 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emmanuel Maillard nővér: A Szentlélek végül elhozza a békét
Történetek és tanúságtételek

Emmánuel nővér könyve arról szól, ami minden keresztényt izgalomba hoz: Isten, aki mindenütt jelen van, hogyan lép be az ember életébe. Akár templomban, akár az utcán, akár szentáldozás alkalmával vagy a kórházban... esetleg egy tanúságtétel alkalmával... hirtelen megtelik a "tér" az Ő jelenlétével. Öröm, ujjongás, életváltozás jár ennek nyomában.

A Teremtő Atya mindenkit hív az Ő országába. Van, aki előbb, van, aki később hallja meg a hívást. De van olyan is, aki bezárja szívét előtte.
Emmánuel nővér évtizedek óta járja a világot, hogy mindenkinek közvetítse az Úr szerető hívását. Bátran beszél raboknak is, vagy a legveszélyesebb környezetben, hogy Isten jó és gyógyítani, szabadítani akarja az ember szívét.
 

Ára: 22 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingeborg & Horst Obereder : Az Úr meghívott szolgálatára
A papi élet küzdelme és öröme

A könyv lényegét ezekkel a szavakkal fejezi ki a szerző: "Jézus győzelme csak az idők végén lesz mindenki számára nyilvánvaló. Mi most 'a végső időket' megelőző korban élünk. Ezért még be kell teljesednie rajtunk János apostol próféciájának: a Báránnyal együtt kell harcolnunk. De ez a harc ne essen nehezünkre, hiszen a kimenetelét ismerjük. A Bárány oldalán biztos a győzelem a meghívottak, a választottak és a hűségesek számára." Tehát eljött az ideje a harcnak!
Egyik országban tobzódnak az emberek az élvezetektől, a másik országban keresztény hívek és papok vértanúhalált halnak. A történelem különös idejét éljük. Nem szabad önző kényelembe menekülni és nem harcolni. Az Egyház léte és az üdvösség a tét. A gonosz mondent megtesz, hogy elszakítsa az embereket Istentől, az Egyhztól, hittől, szeretettől és az igaz élettől.
Ki kell állni papjainkért a világ előtt, és bátran vállalni keresztény voltunkat. De segíteni kell a fiatalokat is, hogy bátran vállalják a papi hivatást.

Ára: 19 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tadeusz Dajczer: Elmélkedések a hitről

Dajczer atya (1931-2009) könyvének alapgondolata: a keresztény hit csak a tevékeny szeretet által valósítható meg. Arra tanít bennünket, hogy a hit lényege az önátadás Istennek. Ennek akadálya a sokféle ragaszkodás, függőség, amely behálózza életünket. Akinek van bátorsága elszakadni a ragaszkodásoktól és átadni magát az Úrnak, az felfedezi a hit felemelő erejét és a szeretet örömét.
Ebben a perspektívában az élet nem más, mint állandó szabadságharc. Legyőzni a rossz kötelékeit és keresni a szeretetben az élet értelmét. Ez a hit lesz az, amely "legyőzi a világot".

Ára: 22 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makk Attila: Miért ne lennének ma is csodák?

A szerző rácsodálkozik könyvében a világ eseményeire, és természetfeletti fényben látja a hétköznapok történéseit. Legyen szó akár szenvedésről, felszabadulásról, a Titanic elsüllyedéséről... Mindent hittel szemlél. Ugyanakkor rámutat arra is, hogy hit nélkül nem képes az ember felismerni a nagyobb összefüggéseket.
Némely helyen humorossá válik az írás, más helyen határozottan felhívja figyelmünket arra, hogy felelősek vagyunk életünkért és világunkért. A kánai menyegzőre gondolva írja: "A korsókat nekünk kell megtölteni könnyel, verejtékkel, olykor vérrel is. Ami emberi erőnkből telik, meg kell tennünk a cél érdekében... Csak akkor fordulhatunk az Úrhoz, ha magunk részéről mindent megtettünk."
A könyvet tekinthetjük a keresztény világnézet összefoglalásának is. A szerző életének leszűrődött gondolatait olvashatjuk benne. Ez az élet küzdelem volt a hitért (a diktatúra idején), küzdelem a megélhetésért (három gyermek felneveléséért), és küzdelem a gonosz támadásaival szemben. Ez a küzdelem győzelemmel végződött.

Ára: 17 ron

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Heribert Mühlen, Johann Koller, Dr. Alfred Bölle: Az Egyház megújulása Isten lelke által

A karizmatikus megújulás 1972-ben kezdett elindulni Európában és Magyarországon. A Szentlélek új örömet, új életet, új dinamikát adott a katolikus keresztények szívébe. Sokakban új érzék ébredt fel Isten igéje és az Egyház iránt. Felismerték mindennapjaikban a Szentlélek vezetését. Örömmel fogadták a karizmákat, melyek által szolgálhatták az Egyházat. Ajánlom ezt a kis könyvet mindazoknak, akik szeretnének tájékozódni a karizmatikus megújulás teológiai hátteréről. (Katona István atya)

Ára: 9 ron

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas M. Gögele LC, Valentin Gögele LC: Csodák a hétköznapokban
100 katolikus pap tanúságtétele

Ez a könyv az Istennel való élet kegyelmi pillanatairól szól. A világ különféle városaiban és falvaiban élő katolikus papok tanúságtételeit olvashatjuk olyan hétköznapi eseményekről, melyekben Isten különleges áldásával találkoztak. Szívükben hordják Isten szeretetének tüzét, és életüket áldozzák egy jobb világ reményében az emberekért. Ezekben a tanúságtételekben minden pap hálát ad hivatásáért, hogy Isten eszköze lehet és szolgálhatja az emberek üdvösségét.

 

Ára: 22 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie-Benoite Angot: Az Imádás Hajlékai

"Egyetlen nap se múljon el, hogy rám ne tekintenél." Ezt kéri Krisztus mindazoktól, akik eljövetelét várják. Őket bízza meg "az Eucharisztia minden eddigit felülmúló megszerettetésével".
Az imádó lelkek készítik fel a földet Krisztus második eljövetelére. Az ő Eucharisztiának való odaszentelésük készíti elő a világ megszentelését. A világ megszentelése érdekében akarja Jézus az Imádás Hajlékait, hogy azok mindenfelé szétszóródva háztól házig világítsanak, fényt sugározzanak és így az egész föld készen legyen fogadására. "Ugyanannak a kenyérnek mindenki számára szétosztott morzsájaként" kíván Jézus ott lenni mindenütt: közöttünk, otthonainkban. Az Imádás Hajlékai tehát Krisztus vágyának tesznek eleget azzal, hogy előkészítik a világ Eucharisztiának való odaszentelését. Lassanként tabernákulumokká válnak, védelmet nyújtva Krisztus valóságos jelenlétének mindaddig, amíg újra el nem jön dicsőségben.

Ára: 22 ron

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Merlin Carothers: A dicsőítésben rejlő erő

Merlin Carothers felfedezte a dicsőítő ima szívet megújító erejét. A Szentírás alapján fölismerte, hogy Isten - az Ő végtelen jóságában - mindenből jót akar kihozni (vö. Róm 8,26), ezért már előre lehet Őt dicsőíteni, már előre hálát lehet Neki adni. Ezáltal megújul a kapcsolata Istennel, az emberekkel és a világgal.
E könyv által sok keresztény megtalálta hitéletének új dinamizmusát. Ajánljuk mindazoknak, akik nem tudnak kilépni a csalódások és fájdalmak nyomasztó szorításából... ez a könyv megmutatja a kivezető utat. S mindazoknak, akik életükben először vagy talán újból meg akarják ízlelni az Istennel élt élet igazi gyönyörűségét.

Ára: 19 ron

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Hoekendijk - F. Horsthuis: Látom a megnyílt eget

A szerzők arra vállalkoztak, hogy bemutassák az olvasónak az eljövendő világ szépségét (Jn 17, 24)
Bármennyire is hihetetlen, de egyszer mindenkinek be kell fejeznie a földi életét. Nincs kivétel!
De mi lesz azután?
Találkoznuk Jézus Krisztussal teljes isteni dicsőségében. Belépünk egy olyan országba, amelynek szépségére, örömére, boldogságára nincs szavunk - mert felülmúl minden földi képet. (2Kor 12,4)
Az Egyház arra tanít, hogy örömteli várakozással készüljünk erre  a nagy találkozásra.
Sundar Singh - India Szent Ference - húsz éven át járta a világot, hogy hirdesse a megtérést és a jövendő élet szépségét. Negyven éves korában halt meg Indiában, ismeretlen helyen, valószínűleg vértanúként.
A könyv szerzői sokat merítettek írásaiból.

Ára: 15 ron

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jose H. Prado Flores: Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot a megkeresztelteknek!

Az Evangélium hirdetése egy örömöt adó élet hirdetése! Ez az öröm abból fakad, hogy Jézus Krisztus minden embert megváltott. Ő azért halt meg, azért támadt fel és azért dicsőült meg, hogy életedben döntő változást tapasztalj.
Ha az Evangélium nem teszi vidámmá a szívedet, akkor ez azt jelenti, hogy nem volt még Isten-élményed. A keresztény élet újabb és újabb tapasztalatot jelent Istenről.
Ezt a tapasztalatot hozza létre benned a Szentlélek. "Ő tesz tanúságot szívedben Jézus Krisztusról, és Ő tesz képessé arra, hogy Jézust életed Uraként fogadd el" - írja a szerző. Ez a könyv a Fülöp-kurzus anyaga, vagyis a nyolc hetes "Élet a Lélekben" szeminárium hétvégi kurzusra való feldolgozása.

Ára: 12 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Katona István - Kunszabó Zoltán: Meghívás az életre
Lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek

Ez a könyv segítség azoknak a felnőtteknek, akik rendbe akarják hozni életüket egy átfogó életgyónás formájában.

Isten személyes kapcsolatba akar lépni velünk. Ennek a szerető kapcsolatnak az akadálya a bűn. Ha szívünk tele van rosszindulattal, hazugsággal, lázadással, haraggal, akkor nem leszünk képesek személyes kapcsolatba lépni az Úrral. Nem szolgálhatunk a bűnnek és ugyanakkor az Istennek. Jézus határtozottan megmondta: "Senki sem szolgálhat két Úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (Mt 6,24)

A szívtisztaság nem csak az Úrral való kapcsolat szempontjából fontos, hanem saját boldogságunk szempontjából is. Isten növekedésre hív bennünket. Lelki növekedésünket akadályozzák a bűnök. Ha nem akarunk éretlen, boldogtalan emberek lenni, ha be akarjuk fogadni azt a teljes életet, amit Isten felkínál nekünk, akkor kerülnünk kell a bűn minden formáját.

Ára: 8 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavco Barbaric - Böjtöljetek szívből  Slavco Barbaric: Böjtöljetek szívből

 Slavco Barbaric ferences atya 1946-ban született Dragicinaban. 1974-ben szentelték pappá. Grazban tanult pasztorál-teológiát 1973-ban. 1973-tól '78-ig szolgált papként Cpljina-ban. 1982-ben doktorált vallásteológiából Freiburgban, egyidejűleg pszichoterapeuta diplomát is szerzett.

1982-től Medjugorjeben élt, sok kurzust és lelkigyakorlatot tartott a zarándokok részére.

Számos könyvet írt, melyekkel az egész világon  elterjesztette Medjugorje lelkiségét.

A "Böjtöljetek szívből' az utolsó könyve. A kéziratot csak röviddel 2000. november 24-én bekövetkezett halála előtt fejezte be, amikor tevékeny és hűséges életét visszaadta az Úrnak. Így ezek a hátrahagyott oldalak lényegileg Slavko atya "lelki testamentuma", hogy tisztelettel és szívünk szeretetével őrizzük meg.

Ára: 18 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matthew Linn SJ - Sheila Fabricant - Dennis Linn, SJ: Életünk 8 szakaszának gyógyítása

"Ez a könyv a szerzők sokéves lelkipásztori tapasztalatainak gyűjteménye, amely gyakorlati, könnyen elsajátítható alapelveket kínál a lelki fejlődés elősegítéséhez. Az egyes történetek bemutatása a keresztény gyógyító imádság hatékonyságát példázza az emberi élet során szerzett sérülésekkel, megrázkódtatásokkal és törésekkel kapcsolatban."

Minden ember titok. Mindenki egy külön világot hordoz magában. Öröm és szomorúság, érdekes tulajdonaságok villannak fel előttünk a másokkal való találkozások folyamán... de a háttér ismeretlen marad.

Miért tudsz örülni, miért vagy olyan szelíd, békés, vagy éppen ellenkezőleg, haragos, békétlen?

Ezekre a kérdésekre keres választ a három szerző e könyvében, az emberi életet nyolc fejlődési szakaszra osztva, a születéstől a halálig.

Ára: 17 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

P. James Manjackal MSFS: Megérintett és meggyógyított

   James Manjackal indiai szerzetes atya könyvében szentírási idézetekkel, gyógyulásokról szóló tanúságtételekkel, és a pápa szavaival megerősítve áll előttünk a titok, Jézus ma is gyógyít az Eucharisztia által. Az élő hit ajándékéról van szó. Ezt kell kérni, ez után kell vágyódni, ha megújult keresztény életet akarunk élni a mai világban.

Minden szentmise, minden szentáldozás magában hordozza a csoda lehetőségét, ha hittel veszünk részt a szent cselekményben.

Gyógyulhatunk és szabadulhatunk, ha hiszünk Jézus jelenlétében!

James atya 30 éve karizmatikus igehirdetőkény tevékenykedik a katolikus egyházban. Járja a világot,és ahol megfordul, ott gyógyulások és megtérések történnek. Megcáfolatlanul és rendíthetetelenül hirdeti Isten igéjét az egyházhoz való hűségben. A Szalézi Rend Misszionáriusa.

Ára: 18 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Josip Loncar: Erő a magasból

  Ez a könyv a Szentlélekről szól! Álmokról, látomásokról és próféciákról, amelyeket a Szentlélek ad, hogy átalakítsa szívünket és ezzel együtt a világot is körülöttünk. Minden keresztény kaphat látomást, szent álmot és próféciát. A Bibliában sok helyen találkozunk álmokkal, látomásokkal és próféciákkal. Ez a mai korban is érvényesülhet.

Josip Loncar a Kristofori Alapítvány igazgatója és a Kristofori Evangelizációs Intézet vezetője. Az ICCRS hivatalos képviselője.

Húsz éve rendszeresen tart evangelizációs szemináriumokat Horvátországban és számos más országban, így Magyarországon is. Miközben igehirdető, gyógyító és szabadító karizmájával végez szolgálatot, arról  a meggyőződésről tesz tanúságot, hogy az ember számára Jézus Krisztus az egyetlen hiteles választási lehetőség.

Ára: 18 ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Margarete Armstorfer: Megtérésem története

Sokan fordulnak varázslókhoz és jósokhoz, akik az okkultizmus legkülönbözőbb ágait művelik: mágiát, asztrológiát, kártyavetést, reikit, stb. Ezoterika mindenütt, amerre a szem ellát. Csak nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mindezekkel az ördög és a gonosz szellemek állítanak nekünk csapdát.

Margarete Armstorfer, a volt reiki-mester vallomásából megtudjuk, hogy amikor gyógyítást keresett súlyosan beteg férjének, hogyan hatolt egyre mélyebbre a reiki sötét világába, és később milyen sikereket ért el ezzel a mesterséggel. Ám ennél is megragadóbb, amikor arról ír, hogy milyen nehéz volt és milyen sokáig tartott visszatalálni az igazi kereszténységhez, a katolikus egyházhoz, és milyen sok szakasza volt ennek a folyamatnak.

Az Ausztriában élő katolikus ápolónő segíteni szeretne azokon, akik beleestek az ezoterikus gyakorlatok csapdájába. Imádkozik olvasóiért, hogy mindenki felismerje a katolikus Egyház szépségét és a szentségek gyógyító erejét.

Ára: 11 ron