RO     HU     EN

Elmondom neked, gyermekem (részlet a könyv bevezetőjéből)

            Bereczki Margit, a Pinocchio Keresztény-Kreatív óvoda óvónője és Demeter Irénke református hitoktatónő közösen kiadták legújabb könyvüket Elmondom neked, gyermekem címmel.

BoritoA könyv a „Ha pedig a fiaitok megkérdezik tőletek...” (Kivonulás 12, 26) igére válaszol. Tervük szerint az év nagy részében az óvodásoknak Mózes és a választott nép történetét mutatjuk be. Sokszor felvetődik a kérdés, miért foglalkozunk annyit egy idegen nép történetével, miért állítunk „idegen hősöket” példaként gyermekeink elé. Pál apostol így válaszolta ezt meg: „mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk.” (1Kor 10,11)

Fő célunk tehát nem a Mózes-történetek megtanítása, hanem annak az Istennek megismertetése, aki Jézus Krisztusban nekünk Atyánk, életünk irányítója.

A Mózes könyveiben Isten személyes jelenlétével találkozunk, aki célt és értelmet adott népének, de ad nekünk is, aki megszólít, feladatot, de ebben támogatást is ad, aki soha nem hagy magunkra, mint ahogy tette népével is. Mózes és Izrael népének története nem idegen számunkra. Életútjuk mély és örökérvényű példát és tanulságot ad a ma emberének is, saját sorsunkat láthatjuk bennük. A páskabárány, az Egyiptomból való szabadulás, a sziklából fakasztott víz, a pusztai kísértések mind a mi életünk problémáit mutatják be. Isten akkori megoldásai, szabadításai pedig a mi életünk Krisztusban adott megoldásaira mutatnak.

A feldolgozott Mózes-témáinkat elsősorban a 6-7 éves gyermekekiskolaelőkészítő csoportja számára írtuk, de úgy gondoljuk, hogy kiterjeszthető az 5-10 éves korosztályra is. Fiatalabb gyerekek értelmi fejlettsége még nem áll azon a szinten, hogy logikai összefüggéseket megértsenek. „A kisgyermek számára az ismeret csatornája még nem a könyv, hanem a személy. Az emberi kapcsolatok hőfokán keresztül tanul. A Biblia személytelen ismeretanyaga akkor válik élménnyé, ha olyan ember közvetíti, aki számára már élménnyé vált. Ezért nem az a jó katekéta, aki szépen tud felolvasni, hanem az, aki meggyőződéssel és lehetőleg saját szavaival mesél. Az elbeszélő személyt nem pótolhatja semmilyen szép kiadású könyv vagy Biblia. Lehet, hogy évek múltán nem is emléleznek arra, amit hallottak, de arra igen, hogy milyen atmoszférája volt.”

Az alcím megfogalmazásával arra utalunk, hogy nemcsak óvodai keretek között tudjuk elképzelni a könyv felhasználási lehetőségét, és nemcsak a gyermekeket akarjuk fejleszteni. Reméljük, hogy az óvónők, szülők, nagyszülők is gyarapodnak általa. A történeteket pedig akár esti meseként lehet olvasni, a barkácsanyagot családi vasárnapokon, közösen is el lehet készíteni.

A könyvet, református vallástanár és katolikus hitoktató-óvónő, közösen írtuk. Hisszük, hogy ebben a korban nyugodtan lehet a felekezeti sajátosságoktól függetlenül közösen nevelni a gyermekeket. Természetesen a sajátos kifejezéseket, témákat bárki saját hite és meggyőződése szerint viheti be a csoportjával való foglalkozás során.

A történeteket két hiteles szemtanú, a Nap és a Hold meséli el. A két bábfigura,Napelemér és Holdika segítséget nyújt a történetek közelhozásában. A gyerekek annyira megkedvelték, hogy foglalkozás után puszit is adtak búcsúzóul nekik. Szabásmintájuk a könyv hátsó borítója alatt található.

A leírt történetek csupán irányadó szerepet szeretnének betölteni az elmondás folyamatában. Kérünk, legyetek rugalmasak a foglalkozás ideje alatt. Ha a gyerekek türelme fogytán van, ne ragaszkodjatok mindenáron a téma végére érni, inkább próbáljátok meg egy következő alkalommal folytatni. A történetek feldolgozásában sok helyen szó szerint idézzük a Szentírást, ha lehet, olvassátok fel az idézeteket a Bibliából, ezzel is arra szoktatva a gyermekeket, hogy Isten szava nem unalmas, holt betű.

Minden téma után ajánlunk dalokat is, melyek célja a tanítás elmélyítése, a közösség formálása és a jó hangulat megteremtése. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden foglalkozás alkalmával meg kell tanítani egy új dalt. Bátran ismételhetitek az előző órán tanultakat mindaddig, míg örömet ad. A könyv néhány dalát Dénes Előd, Dénes Katinka és Póra Zoltán írta.

Azért, hogy könnyen tudjátok fénymásolni a barkácsötleteket a gyerekek számára, a könyvet A4-es formátumban szerkesztettük és spiráloztuk. Erre az OGO alapítvány támogatásának köszönhetően lehetőséget adunk. Kérünk viszont, hogy a könyv többi részét ne fénymásoljátok! A barkácsanyagok könnyebb megértése végett fényképeket is készítettünk a bonyolultabbnak tűnő munkákról. Egy-egy egység lezárása után ismétlőleckét tarthattok, az ismeretek felelevenítésében a barkácsanyagokat is jól felhasználhatjátok. 

Az Advent és Húsvét ünnepköre az óvodai tanterv szerint körülbelül két-két hétre tagolódik. Ezeket a témaköröket úgy írtuk meg, hogy erre a hosszasabb időszakra bőven jusson elmesélnivaló. Nem az volt a tervünk, hogy minél több információt közöljünk a gyermekekkel az akkori eseményekről, hanem érzelmi szinten hozzunk közel egy-egy szereplőt vagy történetet. A Húsvét változó időpontját, illetve az egyéni haladási ritmust figyelembe véve az újszövetségi történetek feldolgozását külön egységbe helyeztük.

A könyvben illusztrációként szereplő képzőművészeti alkotások célja a keresztény művészet megismertetése. Úgy gondoljuk, hogy a keresztény művészek tehetségükkel Istennek szolgálnak. „A nekik adott képzelőerő nagyságánál fogva sajátos megközelítésben tudnak egyébként megszokott, de legalábbis jól ismert bibliai igazságokat megjelentetni. Amit szavakban hosszadalmasan tudunk csak kifejezni, az egy pillantásban sűrűsüdhet egy jól megkomponált képzőművészeti alkotásban.” A művészek gondolatai bennünk is tartalmas gondolatokat indíthatnak el, segíthetnek jobban megérteni a tartalmat. Megfigyelhetitek, hogy más-más korokban hogyan képzelték el a szentföldet, a korabeli környezetet, ruházkodást, építkezést. Természetesen minden művészre hatott  korának kifejezői áramlata, művészi eszközei. „Az illusztáció azt a célt szolgálja, hogy az ószövetségi történeteket az egyetemes emberi kultúrába beépítve láthassuk. A kimagasló művészi alkotások – noha nem minden esetben a biblikus tanítást közvetítik – esztétikai élményt nyújtanak, és mindenképpen tanulságos a szentírási történettel való összehasonlításuk.” A lábjegyzetben megtalálható minden illusztráció internetes címe, ha szeretnétek, akár színesben is kinyomtathatjátok és megmutathatjátok a gyermekeknek is.

(részlet a könyv bevezetőjéből)

 

A témákhoz kapcsolódó dalok CD-n megrendelhetők. Megvásárolható a két bábfigura (Napelemér és Holdika), mely az egyes témákhoz fűződő párbeszéd megelevenítésében nélkülözhetetlen kellék.

Különösen ajánljuk szülőknek, nagyszülőknek, óvónőknek, nevelőknek, lelkipásztoroknak és természetesen hitoktatóknak. Az óvónők és hitoktatók számára segítség az, hogy a témákat akár integrált tevékenységként is alkalmazhatják.

A könyv még nagyon sok meglepetést tartalmaz, de ehhez fontos, hogy tanulmányozzátok és alkalmazzátok.

A könyv megvásárolható az alapítványon keresztül is, ára 50 Ron.

Napelemér és Holdikais megvásárolható elkészítve,  ára 30 ron (együtt a kettő).

A rendeléseket a 0723-214701-es telefonszámon várjuk.