RO     HU     EN

Lelkigondozói kurzus - Csíkszereda, 2018. február 8-11.
Fülöp kurzus - Csíkszereda, 2018. január 19-21.

 

Lelkigondozói kurzus - Csíkszereda, 2018. február 8-11.

K. B.: Egyik talán legnagyobb dolog, amit felfedeztem, az, hogy számomra eddig aprónak, jelentéktelennek tűnő dolog, esemény, történés a gyerekkoromban, amit eddig nevetve mondtam el másnak, lehet sérülésnek a kezdete, és mekkora súlya lehet igazából a jelenlegi életemben. Gyerekkoromban rengeteg negatív tulajdonsággal illettek, amiket úgy éreztem, hogy nem érdemeltem ki, és nagyon mélyen érintett. Nehéz volt, hogy megnyíljak mások előtt és barátokat szerezzek, épp ezért nem is volt igazi barátom, akivel mindent megosztottam, egészen addig, amíg bele nem kerültem egy közösségbe. Nagyon nehéz volt megbocsátani különösen két személynek. Többször azt hittem, már megbocsátottam, de mindig egy-egy helyzetben feljött ez bennem. Ha találkoztunk az utcán, akkor nem tudtam őszintén mosolyogni, vagy őszintén köszönni nekik, hanem mindig egy álmosolyt felvettem, mintha minden rendben volna, és nagyon nehéz volt, mert mindig,  amikor rájuk gondoltam, nagy keserűséggel éltem meg az egészet, és fájdalmas volt. Nem tudtam jó érzéssel feléjük fordulni. Úgy érzem, elindult ez a folyamat, és most már őszintén tudok rájuk mosolyogni, és kezd begyógyulni ez a seb, amit okoztak.

M. R.: Isten az embert a teremtés koronájává tette, mégis hányszor belesétálok én is a csapdába, amikor az ördög próbál, és hányszor kikacagja Istent, amikor győzedelmeskedik felettünk. Felismertem azt, hogy nekem azért esett mindig olyan rosszul, ha valaki visszautasította a bocsánatkérésemet, mert kicsi koromban édesanyám ezt tette. Most megértettem azt, hogy időt kell adjak annak, hogy a másik is feldolgozza, amikor bocsánatot kérek. Ez egy folyamat benne, egyből nem megy, kell egy kis idő, hogy ő is tudjon közeledni. Az ő szívében is egy kapu már kinyílott, amikor azt mondtam, hogy ne haragudjál. És tudjak adni magamnak is időt arra, hogy az a személy próbáljon hozzám közeledni. Segített felismernem, hogy sok butaságot csináltam az életem során, de ezekből van szabadulás, másképpen élhetem az életem. Egy új ember vagyok, nem az, aki voltam, hanem egy sokkal jobb ember, mert hiszem, hogy Jézus csodálatosnak teremtett.

H. B.: A hét elején még úgy gondoltam, jól vagyok, most minek seperjem ki újra a szőnyeg alól a sebeket, amiket azt éreztem, hogy elfelejtettem, vagy pontra tettem. Aztán csütörtökön feljöttek bennem dolgok, és rájöttem, hogy Isten mégiscsak hív, hogy itt letegyek elébe valamit, ami mélyen bennem van. A kurzus alatt lett világossá, hogy igenis, ott vannak bennem az álarcok, amiket néha felveszek, hogy megfeleljek másoknak, vagy hogy én is legyek valaki. Éreztem, hogy sokszor a homokba dugom a fejem, inkább háttérbe szorulok, és azt mondom, hogy nekem nincs szükségem segítségre, hanem inkább én segítek másoknak és én teszek értük, de amikor nekem kell valami, akkor próbálom megoldani magamban, megpróbálom önerőből megtenni. Úgy érzem a legnehezebb mélyen bennem az volt, hogy megbocsássak magamnak, amikor azt mondtam, hogy nem vagyok alkalmas erre, nem vagyok alkalmas arra, vagy nem vagyok elég értékes, vagy képes arra, hogy én is megtegyek dolgokat. Ez egy mély folyamat bennem, hogy elfogadjam, hogy én is tudok értékes lenni. Hálás vagyok Istennek, hogy világosságot adott a sötétség helyébe bennem.

Sz. A.: Megtapasztaltam, hogy mennyivel jobb mosolyogva élni, szeretve, nem lehajtott fejjel menni az utcán és sírva, hanem szeretetben, egy közösségben megtapasztalni mindazt, amit Isten értünk tesz, bár nem vesszük észre, elfogadni mindazt, amit ad nekünk, és a keresztet is emelt fővel vinni. Olyan embereknek bocsátottam meg, akik a férjem munkahelye kapcsán nagyon nagy szenvedést, nehézséget és félelmeket okoztak az életünkben. Örülök, hogy teljes szívemből meg tudtam bocsátani és túlvagyok rajta, és most a szívem olyan boldog, és úgy érzem, mintha újjászülettem volna. Remélem, hogy ezt a szeretetet, amit tőletek kaptam, tovább tudom kamatoztatni és adni, és ezután Istennel tudok élni, nem nélküle.

K. A.: Ami nekem sokat jelentett ebben a kurzusban, az az hogy fokozatosan jöttem rá, hogy mennyi sérülést hordozok gyerekkorom óta, vagy mennyi téves meglátás rögzült bennem, vagy mik azok a területek, ahol nagyon megsebeztek. Meg voltam győződve, hogy édesanyámnak lesz a legnehezebb megbocsátanom, mert ő okozta gyermekkoromban a legtöbb sérülést az ő el nem fogadásával, és meglepő módon édesapámnak volt sokkal nehezebb megbocsátanom, mivel ő nem volt jelen az életemben gyerekként, kívülálló volt a családban, folyamatosan dolgozott, nem játszott velünk, soha nem mondta azt, hogy szép vagyok, nem mondta azt, hogy egy csoda vagyok, nem jött oda, hogy megöleljen, vagy amikor én mentem oda hozzá szaladva, akkor eltaszított. És azt gondoltam, hogy ez nekem nem fáj, mert meg voltam győződve, hogy édesapám ilyen és nekem szeretnem kell őt. És szeretem is nagyon, és tényleg sikerült letennem ezeket a dolgokat. És ami nekem még nagyon sokat segített, az, hogy meggyónhattam, és úgy éreztem, hogy otthagytam egy jó nagy követ, ami nekem már nem kell.

 

Fülöp kurzus - Csíkszereda, 2018. január 19-21.

U. H.: Isten egy örömteli életre hív, és hogyha behívjuk az életünkbe – ahogy ezt meg is tettük –, akkor már itt elkezdődik az örök élet, és nem kell arra várjunk, hogy meghaljunk, hanem Vele szeretet-kapcsolatban élni: ez adja a boldogságot, és akkor már nem számít, hogy mi történik ebben az életben. Nem kell félni Tőle, Ő mindig velünk van, meg tudjuk fogni a kezét és Vele járni.

Sz. Á.: A szombati napon éreztem azt, hogy mindaz, amit mostanig tudtam a fejemben, az megérkezett a szívembe. Isten szeret engem, a tenyerén hordoz és elhalmoz mindennel. A közösség számomra most már nem kérdés.

A. A.: Számomra élménydús volt ez a hétvége. Ami a legfontosabb üzenete volt, az az, hogy ha bűnösek vagyunk is, Isten visszavár, szeret minket, és nem büntet. Tulajdonképpen a mi bűneinkkel elszakadunk tőle, ezzel mi büntetjük saját magunkat. Eléggé összezavarodva érkeztem ide, és úgy érzem, sikerült megnyugodjak.

T. T. J.: Már voltam egyszer egy Fülöp kurzuson, de éreztem  a vágyat a szívemben, hogy újra jöjjek és megtapasztaljam Isten szeretetét. Nagy felismerés volt ezen a hétvégén, hogy Isten engem nagyon szeret, hiába hogy elkövetek bűnöket. Mindig úgy éreztem, hogy amikor egy bűnt elkövetek, akkor egyre kisebb leszek, vagy valamit kiszakít belőlem, és Isten már nem szeret annyira. És ez meg is érződött az önbizalmamon, elég sok baj volt vele. Amikor volt a Szentlélekhívás, akkor is ez jött le, hogy én egy kincsesláda vagyok, egy érték, és Isten egy nagyítót szánt számomra, amin keresztül az Ő szemével nézzem magam.

B. E.: Úgy jöttem, hogy ha már itt kell legyek, akkor végigülöm, s lesz ami lesz, s aztán hazamegyek s élem tovább az életemet. Na de úgy tűnik, ez nem így történt. Pénteken nagyon jól éreztem magam, a tegnap is, annak ellenére, hogy nagyon álmatlan éjszakám volt, és nagyon kavargott bennem minden, de most már egy kicsit letisztult. Ami megfogott, az a közösséghez való tartozás, az itéletmentesség, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok hibát követtem el én is, van egy közösség, amely befogad úgy, ahogy vagyok. A Szentlélek-áradáskor azt láttam, hogy majdnem belefulladok a vízbe, de valahogy mégis kimászok a túlsó partra, és most értettem meg, hogy tényleg az életem mindig ilyen túlélés volt, egy harc, hogy ezt a napot, ezt a percet, ezt az órát túléljem. Most úgy érzem, hogy tényleg van remény, hogy én is valahogyan kiérek a partra.

T G.: Én úgy jöttem ide, hogy tudtam, hogy itt kell legyek, már amikor megkaptam az első meghívót, tudtam, hogy fogok jönni, egyrészt mert választ akartam kapni bizonyos kérdéseimre, hogy jól döntöttem-e, másrészt pedig úgy éreztem, hogy itt a Jó Isten valamit még meg fog mutatni pluszba, amit nem tudok. Az Isten igazságaival kapcsolatosan, mivel nagyon sok lelkigyakorlaton, kurzuson részt vettem, elég sok mindent megtapasztaltam, viszont egyetlenegy dolog, ami kiegészítette az adatbázisomat, hogy a hittel együtt ott kell legyen a megtérés is. És ez nekem hiányzott, egy apró láncszem volt. 

M. B.: Nagy lelkesedéssel érkeztem erre a Fülöp kurzusra. Nem bántam meg. Rájöttem arra, hogy mennyire fontos  a Szentlélek, bátran hagyatkozhatunk rá nehéz időkben is. Nagyon tetszett, hogy imádkoztak értem, nagyon bensőséges volt számomra. Remélem, hogy lesznek, akiknek fogok tudni én is segíteni.