RO     HU     EN

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Regnum Christi Alapítvány, mint adatgyűjtő, Romániában bejegyzett nonprofit szervezet, melynek székhelye: Marosvásárhely, Barátság utca 1/12 (Târgu Mureș, str. Prieteniei nr. 1/12). Elérhetősége: email: regnumchristialap@gmail.com, telefonszám: 0724-214701.

Az alapítvány munkájával, szolgálataival a hiteles keresztény életre való nevelést hivatott előmozdítani. Ezt a célt a szervezett lelkigyakorlatok, kurzusok által valósítja meg.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendeletben (GDPR) meghatározott elvárásoknak.

Jelen nyilatkozat célja e joganyagoknak való megfelelés, a biztonságos és megfelelő adatkezelés biztosításának elősegítése, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés Alapítvány általi igazolása.

Milyen adatokat gyűjtünk?

A www.regnumchristi.ro honlap használatához nem szükséges a bejelentkezés, tehát semmilyen személyes adat nem kerül hozzánk azáltal, hogy honlapunkat felkeresed. Az Alapítvány nem kezeli a Facebook oldalán, a látogatók által közzétett semmilyen személyes adatot. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Adataid akkor kerülnek gyűjtésre, amikor az alapítvány által szervezett valamely lelkigyakorlatra, kurzusra jelentkezel, ezzel kapcsolatosan pedig személyesen te töltöd ki a bejelentkezési űrlapot és közlöd velünk az abban igényelt adatokat. Ezek a névre, lakcímre, telefonszámra, email-címre, életkorra, felekezeti hovatartozásra, illetve a lelkigyakorlatok alatt igényelt különleges ellátás végett kis mértékben egészségügyi állapotra vonatkoznak.

Mire használjuk a gyűjtött adatokat?

A önmagadról nyújtott adataidat kizárólagosan a rendezvényeink, kurzusaink zökkenőmentes lebonyolítása érdekében gyűjtjük, és elérhetőségeidet az ezekkel kapcsolatos információk közlésére használjuk. Amennyiben valamely rendezvényünkön, lelkigyakorlatunkon való részvétel után továbbra is kapcsolatban szeretnél maradni az alapítvánnyal, erre vonatkozó beleegyezésedet egy email-ben küldött adatgyűjtő ív kitöltésével kifejezetten is meg kell adnod. A veled való kapcsolat tartása és építése ezt követően jöhet létre.

Mely adatokat osztunk meg másokkal?

A Regnum Christi Alapítvány birtokába került adataidat NEM adjuk ki harmadik félnek, csak a te kizárólagos engedélyeddel, illetve ha törvény kötelez. Az alapítvány a rendelkezésére bocsátott adatokat jogosulatlan hozzáféréstől védi, és csak az alapítvány tevékenységéhez, rendezvényeinek lebonyolításához szükséges közvetlen szűkkörű érintettek, munkatársak számára hozzáférhető, akik munkájuk végzése, vagy éppen a rájuk bízott kapcsolattartás végett erre jogosultak.

Honlapunkon írott tanúságokat osztunk meg olyan személyektől, akik kurzusainkon vettek részt és az ott szerzett tapasztalataikról, élményeikről beszélnek. Ezeket a tanúságokat név nélkül, iniciálékkal ellátva tesszük közzé. Bár ezek tartalma nem azonosítható információkat hordoz, ennek ellenére a tanúságokban közölt egyes információk hozzásegíthetnek, hogy az érintett személy vagy a közvetlen ismeretségi köréhez tartozó személyek számára identifikálható legyen a gondolatok közlője.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Az alapítvány által szervezett kurzusok, lelkigyakorlatok bejelentkezőinek adatait papíralapú bejelenkezési íven tárolja addig, amíg a rendezvény lebonyolítása érdekében szükséges, majd a megfelelő eszközök alakalmazásával azokat megsemmisíti. Ezt megelőzően az érintett személy kifejezett beleegyezésével a kapcsolattartás végett fontos adatokat jelszóval védett Google fiókjának adatbázisához adja.

Tájékoztatás és érintett személy hozzáférési joga

Az érintett személy jogosult az alapítvány által tárolt személyes adatairól tájékoztatás kérésére vagy azokhoz való hozzáférésre. Az alapítvány megfelelően intézkedik arról, hogy az érintett személy részére, annak kifejezett - lehetőleg írásban adott, vagy azonosságának bizonyítása mellett benyújtott szóbeli - kérésére, az adatkezelő alapítvány által tárolt személyes adatait érthető formában közölje. Ugyanakkor az érintett személy kérheti az adatainak módosítását, kiegészítését, korlátozását vagy törlését. Nem törölhetőek egyoldalúan, vagy érintett személy egyoldalú igénylésére azok az adatok, amelyek a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából adott időben szükségesek, illetve Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Véglegesen érvényesített és megalapozottan indokolt visszalépés esetén az érintett személy kérheti, adatkezelő pedig haladéktalanul megvalósítja a személyes adatok törlését. A személyes adatok bárminemű módosítását vagy törlését az érintett személy a regnumchristialap@gmail.com email-címre küldött igényléssel kérheti.

Egyéb rendelkezések:

Az alapítvány, amennyiben szükségesnek látja, jelen szabályzat tartalmában módosításokat eszközölhet.