RO     HU     EN

Lelkigondozói kurzus- Csíkszereda 2o2o. február 2o-23.

Lelkigondozói kurzus-Marosvásárely 2020. február 6-9.

Fülöp kurzus- Csíkszereda 2020. január 24-26.

Megkülönböztetés kurzus- Harghita táborhely 2o2o augusztus 2o-23.

Fülöp Kurzus- Marosvásárhely 2o2o november 18-2o

 

 

Fülöp Kurzus- Marosvásárhely 2o2o november 18-2o

B.I.

Két dolog különösen megragadott ezen a hétvégén. Az első a Szentlélek közelsége, akiről hallottam már de most megtapasztaltam. Letisztult, hogy ki is Ő valójában. Megértettem azt is, hogy milyen fontos egy keresztény közösséghez való tartozás.

Gy. I.

Különös módon megértettem, hogy Isten engem mennyire szeret. Azért létezem és vagyok mert Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem. Sokszor különállónak éreztem magam, de  mostmár tudom, hogy Ő örök szeretettel szeret és ez mindenre elég. Azt is megtanultam, hogy bár bünős a természetem, nem gond mert az Atya már Jézus vérén lát engem.

A.Á

Három dolog érintett meg különösen ezen a hétvégén. Nagyon megérintett , hogy milyen fontos a hit és megtérést többször gyakorolni az életbe. Most már tudom, hogy miért éreztem Istentől annyira távol néha magam.

A második a Szentlélek közelségének a tapasztalása ,és a békesség amit tőle tapasztaltam.

A harmadik pedig Jézus szeretetének a mélysége. Eddig sokat hallottam már róla, de ezúttal alkalmam volt megtapasztalni, átérezni.

N.K.K

Úgy jöttem ide, hogy már átadtam az életemet Jézusnak. Azonban itt egy új módon tapasztaltam meg az Ő szeretetét, amikor a Szentlélek szó szerint a csontomig hatolt, és megtapasztaltam ezt a mély szeretetét.

Cz. A.

 Ami személyesen megerintett, az a tanúságtételek a tanításokban, mert ez marad meg évek múltán is, és ez tud igazán a lelkemig hatolni olyannyira, hogy akár a könnyeim is potyognak vagy kiszárad a szám néhány tanítás alkalmával.  

 Személyesen a “miért engedi meg Isten ezt a sok rosszat a világban?” témájú előadás tetszett, mivel ez az évem nem épp úgy telik, ahogy vártam volna és sok-sok pofont kaptam az élettől. Naponta elgondolkoztam a miérteken de itt végül megkaptam a választ, én nem tettem semmi rosszat, csak a bűnös természetem az, ami közbe játszik. Ő velem van, feltétel nélkül szeret, mert az Övé vagyok!

Összegzésképpen a kurzus elvégzése valami olyasmi élményt adott nekem, mintha felvenném a világ legfehérebb ingjét és hirtelen mindent olyan tisztának, és letisztultnak látnék.

 

Megkülönböztetés kurzus- Harghita táborhely augusztus 2o-23.

K.E.

Most már tudom,  hogy a Lélek másképp is munkálkodhat, mint ahogy  sokszor én azt gondolom. Istennek nem csak a számomra egyértelmű 2+2=4  módszer létezik, ahogy mi emberileg gondolnánk. Itt személyesen is megtapasztaltam egy élő példát erre.  Döntéshozásnál jó megkülönböztetni az ember Istennel való kapcsolatbeli állapotát és a vigasz és vigasztalanság állapotát . Fontos tudatosítani, hogy a döntéshozásban nem hagyatkozhatok csak az érzelmeimre, hanem elsősorban az értelmemre, viszont az érzelmek is számítanak infórmációként.

K.I.

Megértettem, hogy a döntéseimben az a fontos, hogy Isten felé irányuljon és akkor nincs rossz döntés. Megérintett, hogy Isten úgy fogad el, ahogy vagyunk, nem tesz különbséget

G.Á.

A lelki szegénység fogalmát értettem meg, és hogyan éljem ezt meg, mostmár tisztán látom, hogy a rossz az életben valóban az ellenségtől származik. Sikerült választ kapni egy régi kérdésemre, döntésemre.

SZ. L.

Megereősődtem abban, hogyan tegyek különbséget a hozzállásomban, döntésemben, hogy mindig megvizsgáljam épp vigaszban vagy vigasztalanságban vagyok.  Megértettem mennyire fontos az időmet jól beosztani, tudni NEM-et mondani,  hogy Istennel való szoros kapcsolatunk és közösség megmaradjon erőteljesen.

B.T.

A tanítások során jobban felismertem az ellenség módszereti az életemben, és hogy mennyire kitart abban, hogy megtévesszen és kisértsen. Másként fogom fel a megpróbáltatásokat mert ezek segítenek abban, hogy megtísztitják a motivációinkat.

G.N.

Megértettem, hogy a megkülönböztetéshez szükséges az én józan értelmem, és gyakorlással és tanulással lehet ebben növekedni. Nem kell egyből szentnek lenni, vagy különleges talentumokkal rendelkezzünk, hogy megtudjuk különböztetni a jót a rossztól.

V. Sz.

Megerősödött bennem, hogy nem a cselekedeteim fontosak hanem, hogy miért teszek valamit. Mi a motíváciom? Erőteljesen tudatosult bennem, hogyha egy sugallat jónak tünő is származhat a gonosztól . Tudatos legyek az állapotaimban hogy épp miben vagyok, és különböztessem meg ezáltal a gondolatokat, érzéseket. Fontos vizsgálodni, és ezt életem mindennapján tegyem meg, ne menjek el lelkileg „szabadságra”.

M. B.

Nagyon megérintett a gondolat, hogy az önsajnlat barlangjába nem jön útánnam az Úr. És igenis minden szenvedésnek van értelme, még ha sokszor mi ezt nem is értsük.

H.B.

Megértettem, hogy nemcsak éberséget kell kérjek a döntéseim kapcsán, hanem bölcs és értelmes szívet is. A szívemig hatolt, hogy a „focipályán” az én szabadakaratomért, a belső szabadságomért folyik a harc és én döntök, hogy mit választok és hogyan mondok ellent a gonosz csábító erejének, döntök és elengedem azokat a dolgokat, amikhez biztonságként ragaszkodom.

Cs. M.

Sokkal jobban megismertem Jézusnak és a gonosznak is a módszereit és megerősödött bennem, hogy valóban Isten akarata a legjobb számomra, éppen ezért szeretném Őt méginkább bevonni az életem döntéseibe.

SZ. ZS.

Megértettem a lelki szegénység  fogalmát és azt, hogy hogyan lehet ezt megélni.  Tudom, hogy Isten felhasználja a nehézségeket az életemből, hogy formáljon.  Megismertem milyen taktikákat használ az ellenség, és mit jelent törekedni az életszentségre.

 

Lelkigondozói kurzus- Csíkszereda 2o2o. február 2o-23.

T.N.

Úgy érzem, hogy én eddig egy védett burokban éltem és nem is volt semmi tudomásom se az okkultizmusról és hogy milyen veszélyeket rejt ez magában. A lelkigondozásban azt tapasztaltam, hogy azáltal hogy édesapámban csalódtam és sebeket okozott, ezt kivetítettem az Istennel való kapcsolatomra is és ilyennek képzeltem el Istent. Azonban sikerült megbocsájtanom, és hiszem hogy elindult a gyógyulás a kapcsolatunkban.

K.B.

Én úgy jöttem erre a kurzusra, hogy igazából én egész jól vagyok, aztán a tanítások közben Isten olyan dolgokat hozott a felszínre, amelyek nagyon mélyen el voltak ásva. Rávilágitott arra, hogy igaz  úgy jöttem ide, hogy egészséges vagyok, de rájöttem, hogy én is sérült vagyok, és van gyógyulás ebből és hálás vagyok, hogy ez a folyamat már elkezdődött bennem is.

K.E.

Nagyon tapasztaltam Isten vezetését az életemben az elmúlt 2 évben, de mégis úgy éreztem, hogy a gyógyúlás még nem kezdődött el bennem. Mikor kezdtük az életszakaszokat, rengeteg minden jött fel bennem és  rájöttem, hogy nagyon sokmindent a szőnyeg alá sepertem, mindig meg hunyászkodtam, hátra léptem ha konfliktus volt és  soha nem volt merszem kiállni beszélni sem emberek előtt.  Vádoltam magam sokmindenért, és vádoltam Istent, hogy miért engedte, hogy egyes dolgok történjenek az életemben. Felismertem, hogy magamnak a legnehezebb megbocsájtani és elfogadni magam. De miután kimondtam hogy megbocsájtok éreztem és tudom, hogy elkezdődött a gyógyúlás.

K.L.

Én meg voltam győződve, hogy rajtam kívül senki másnak nincsenek sebei, nekem vannak sebeim de azokat jól elrejtem és sokszor még sajnáltam is magam emiatt. És akkor itt a kurzuson azt hallottam hogy ez a seb ami 40 éve kaptam, begyógyulhat. Nem jött, hogy higgyem. De tudom, hogy azáltal, hogy megbocsájtottam, elkezdődött a sebek gyógyulása. Csodálom, hogy ezeket a terheket meghallgatják a szolgálatot végző testvérek és elviselik velünk, Isten áldását kívánom reájuk.

G.N.

Nagyon sok dolgot amit már ismertem, itt kezdtem el gyakorlatba ültetni és a rengeteg tudás jobban elmélyült bennem. Rájöttem, hogy nem elég egy könyvből olvasni és kész, hanem ezt élni is fontos. Megértettem hogy mit jelent az az ígéret, hogy erőnkön felül nem ér kísértés, azaz a bennünk levő Szentlélek erején felül nem érhet kísértés. Tudom, hogy a mebocsájtás nem egy érzés hanem egy tudatos döntés, és megértettem, hogy a megkötözöttség nem metaforikus értelmű, hanem valóságos kötelék az ellenség részéről, ami miatt nem voltam szabad, de Isten az aki ezeket a kötelékeket elvágta, megsemísitette és egy hatalmas terhet vett le a vállamról.

B.E.

Elméletben nagyon régóta tudom, hogy a megbocsátás és kiengesztelődés az egyetlen út de gyakorlatban sokszor probáltam megmagyarázni Istennek, hogy azért erre és erre a személyre kicsit haragudhatok, mert azért nem kicsi dolgot tett velem. És ha sikerült is kimondanom, hogy megbocsájtok, nem tudtam szeretni azokat a személyeket akik megsebeztek és elutasítottak. Ezért imában kértem az Úrtól a kegyelmet, hogy elfogadjam és szeressem ezeket a személyeket úgy ahogy vannak.  Isten meg is adta ezt a kegyelmet mert szívből kértem és érzem, hogy szabad vagyok, nincs bennem düh, nincs bennem harag és vád.  Megtapasztaltam, hogy Isten mindig ott volt velem az életem legnehezebb szakaszaiban is.

 

Lelkigondozói kurzus-Marosvásárely 2020. február 6-9.

B.Cs.  Személyszerint keveset tudtam az okkultizmusról és a népi babonás hiedelmekről és ennek romboló hatásáról az életünkbe, valamint azt, hogy ezek a dolgok nem Istentől származnak, és ezek az ellenséghez kötnek minket. Évekig tévesen meg voltam győződve, hogy ezek jó hatással vannak az életemre. És mennyire fontos tudni , hogy ezektől távol maradjak. Megértettem milyen fontos megbocsájtani és elengedi minden sérelmet és bántodást, ahogy Isten is teszi velünk.

V.Sz.  Ezen a kurzuson habár néhány dolog már ismert volt, egy új perspektivából világosodott meg. A legfőbb dolog ami a szívemhez jutott az az, hogy mekkora hatalma van a megbocsájtásnak és ugyanakkor annak is amikor nem bocsájtunk meg.  Az életemben azokban a helyzetekben amikor nem bocsájtatottam meg igazán, évek múlva is hatást gyakorolnak a döntéseimre, magatartásomra. Erős felismerés volt, hogy a mebocsájtás egy döntés, és van amikor többször is meg kell bocsájtani , 70-szer 7-szer is akár. A lelkigondozásban újból sikerült megbocsájtanom olyan személyeknek akiknek azt hittem már eddig is sikerült. Nagyon új volt számomra a gondolat, hogy Istennek is meg kell bocsájtanom, a vélt sérelmekért, amikért Istent hibáztattam eddig.

F.Zs.  Számomra új volt az a tény, hogy a múltban megtörtént dolgok, kapcsolatok milyen kihatással vannak még most is az életemre és, hogy hogyan függnek össze. Nagyon jó , hogy sikerült meglátnom  ezeket a dolgokat, mert nagyon sokszor abban a helyzetben magamtól nem ismertem fel, hogy mi is a megoldás. Most már tudom, hogy a megbocsájtás után fontos, hogy a rossz emlékeket is elengedjem és ne cipeljem tovább a terhet.

M.H. Rengeteg babonát és okkult szokást ismertem, gyakoroltam és még azokról is amelyikről éreztem, hogy nincs helyén, probáltam megmagyarázni magamnak, hogy nem is olyan rossz. Eldöntöttem, hogy ezeket a szokásokat teljesen elhagyom és kiküszöbölöm az életemből még ha sok évig része is volt. Megtapasztaltam annak az erejét, hogy kimondom Istennel együtt, hogy megbocsájtok egy olyan személynek aki rengeteget ártott nekem és családomnak, és láttam miként indult el a gyógyúlás bennem, hogy ezek után még imádozni is tudtam ezekért a személyekért.

 

Fülöp kurzus- Csíkszereda 2020. január 24-26.

L. Cs.: Megtanultam, hogy hogyan kell megéljem a hitemet és a Szentlélektől kaptam ajándékot hozzá. Arra  döbbentem rá, hogy a napokban dicsértem és mindenért áldottam az Urat. Hálás vagyok az Úrnak, hogy a dicsőítés ajándékat adta meg nekem.v

O. A.:  Jó pár éve egy lelki traumbában szenvedek és nehezen tudtam lelki békére találni. Az otthoni imacsoportom segített a lelki megnyugvásban, de nem volt elég, ahhoz, hogy el tudjak mélyülni a jó Isten szeretetében. Most jutottam el addig, hogy biztosan tudom, hogy én is számíthatok Istenre és Ő elfogad ahogy vagyok.

Cs.Á.: Egy erőteljes proféciát kaptam az imákban. Számomra még nem teljesen tiszta mit akar az Úr ezzel, de hiszem azt, hogy Ő vezérelni fog és ki fogja bontakoztatni az életemben.

B.M.: Letisztult bennem a kurzus alatt, hogy Isten engem feltétel nélkül szeret, úgy ahogy vagyok, bűneimmel együtt. Úgy érzem Istennek nem kell megfeleljek, hogy szeressen. Én vagyok aki elfordulok Istentől vagy nem járok az Ő világosságában és ezért nem tapasztalom az Ő szeretetét.

K.B.: Az az ember voltam aki szerette a magam útját járni, nagyon bátornak és erősnek éreztem magam, de most azt érzem, hogy egyedül nem megy, kell a közösség megtartó ereje. Érzem, hogy valahova kell tartoznom, és ezt most szívből akarom. Isten ezt üzente nekem a hétvégén.

N.M.: Sok bűnömet, hibámat felismertem magamban. Ezen a kurzuson éreztem, hogy Isten elfogad és le tudom tenni ezeket az évekig bennem lévő fájdalmakat.  Ezt az érzést a Szentlélek is megerősítette és Jézus azt üzente, hogy „Nem magányos harcos vagy, mert én vagyok veled.”