RO     HU     EN

Formare în profeţie, vindecare şi eliberare

      În urma slujirilor noastre din ultima perioadă de timp am recunoscut importanţa faptului ca acei membri ai comunităţilor noastre carismatice care simt chemare la profeţie, vindecare şi eliberare, să fie instruiţi în acest subiect, iar noi, cei de la fundaţie am simţit îndemnaţi să luăm măsuri practice în scopul realizării acestuia.

Din această cauză în 2014-2015 am organizat o formare constând în trei sesiuni, care au conţinut prelegeri biblice, şi au oferit posibilitatea punerii în practică a celor auzite în cadrul întâlnirilor şi în perioada dintre fiecare sesiune.

Drept continuare a acestei formări, plănuim câte o întâlnire pe an. Despre detaliile acesteia îi vom anunţa în timp pe cei care au luat parte la formarea iniţială, sau îşi exprimă dorinţa de a se alătura echipei de slujitori în formare.

Conducătorul formării este Gordon van Veelen (65 de ani) din Olanda, teolog în Biserica Penticostală, care slujeşte de mulţi ani în cadrul Healing Rooms Ministry fondat în Statele Unite, iar din 2013 în centrele europene a acestei misiuni. În ţara noastră el conduce rugăciunile din Healing Rooms Oradea. Gordon are carismă puternică pentru profeţie, vindecare şi eliberare.


Motoul formării:

Duhul Domnului este asupra mea:

pentru aceasta m-a uns să duc vestea cea bună;

m-a tri mis să proclam celor închişi eliberarea şi celor orbi recăpătarea vederii,

să redau libertatea celor asupriţi;

să vestesc un an de îndurare al Domnului.

                                                                  Lc 4,18-19


Pentru cei care doresc să ni se alăture, condiţia de participare la aceste formări anuale este Cursul Filip şi Cursul de Vindecare Interioară, respectiv recomandarea conducătorului comunităţii.

Dacă doreşti să participi la următoarea întâlnire, din cauza locurilor limitate te rugăm să iei legătura cu Bereczki Béla (Béci) la adresa de email a fundaţiei regnumchristialap@gmail.com, sau la tel. 0723-214701.

Următoarea formare va avea loc între 21-23. septembrie 2018 la Târgu Mureș.